Sbírka předpisů 1974 - podle účinnosti

27/1974/14 Sb.

Účinnost od: 27.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/13 Sb.

Účinnost od: 27.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/1 Sb.

Účinnost od: 27.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

136/1974 Sb.

Účinnost od: 23.12.1974

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 107/1974 Sb. SR vydání;Mění 117/1974 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 148/1973 Sb. SR vydání;Mění 97/1974 Sb. SR vydání)

26/1974/2 Sb.

Účinnost od: 23.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

127/1974 Sb.

Účinnost od: 20.12.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica

24/1974/6 Sb.

Účinnost od: 20.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1975/2 Sb.

Účinnost od: 05.12.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

71/1975 Sb.

Účinnost od: 04.12.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
(Ruší 50/1970 Sb.;Ruší 51/1970 Sb.)

11/1975 Sb.

Účinnost od: 03.12.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

10/1975/11 Sb.

Účinnost od: 01.12.1974    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1975/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

114/1974 Sb.

Účinnost od: 27.11.1974

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského

28/1974/2 Sb.

Účinnost od: 27.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1974 Sb.

Účinnost od: 21.11.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

116/1974 Sb.

Účinnost od: 16.11.1974    Zrušeno: 21.09.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích

112/1974 Sb.

Účinnost od: 16.11.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, slovenského vydání, v celním zákoně č. 44/1974 Sb., slovenského vydání a ve vyhlášce ministerstva dopravy č. 159/1974 Sb., o silniční taxislužbě, slovenského vydání
(Mění 137/1973 Sb. SR vydání;Mění 44/1974 Sb. SR vydání;Mění 59/1974 Sb. SR vydání)

20/1974/2 Sb.

Účinnost od: 16.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1974/1 Sb.

Účinnost od: 16.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

100/1974 Sb.

Účinnost od: 14.11.1974

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 81/1974 Sb., o zrušení Univerzity 17. listopadu v Praze-

99/1974 Sb.

Účinnost od: 14.11.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)

98/1974 Sb.

Účinnost od: 14.11.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) ve Středočeském kraji

28/1974/1 Sb.

Účinnost od: 07.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

107/1974 Sb.

Účinnost od: 06.11.1974    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady

138/1974 Sb.

Účinnost od: 05.11.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

2/1975/1 Sb.

Účinnost od: 04.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/5 Sb.

Účinnost od: 04.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/11 Sb.

Účinnost od: 01.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1974/10 Sb.

Účinnost od: 01.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1974/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1974/6 Sb.

Účinnost od: 01.11.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1974 Sb.

Účinnost od: 31.10.1974    Zrušeno: 26.01.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení

20/1974/4 Sb.

Účinnost od: 31.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1974/6 Sb.

Účinnost od: 30.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1974/5 Sb.

Účinnost od: 30.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1974/1 Sb.

Účinnost od: 30.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1974/5 Sb.

Účinnost od: 25.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1975 Sb.

Účinnost od: 17.10.1974    Zrušeno: 19.02.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

5/1975/7 Sb.

Účinnost od: 13.10.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

93/1974 Sb.

Účinnost od: 04.10.1974    Zrušeno: 01.09.1978

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
(Mění 104/1969 Sb.)

92/1974 Sb.

Účinnost od: 04.10.1974    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
(Mění 111/1964 Sb.;Mění 23/1966 Sb.)

16/1974/4 Sb.

Účinnost od: 04.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

139/1974 Sb.

Účinnost od: 02.10.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně

78/1974 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat

73/1974 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech

27/1974/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1974/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

81/1974 Sb.

Účinnost od: 30.09.1974

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze
(Ruší 5/1966 Sb.;Ruší 108/1961 Sb.)

15/1974/7 Sb.

Účinnost od: 25.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1974/6 Sb.

Účinnost od: 25.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1974 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu

85/1974 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 01.09.1978

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich
(Mění 103/1969 Sb.)

84/1974 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 01.11.1982

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

83/1974 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 01.09.1982

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik

82/1974 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974

14/1974/22 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/21 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 31.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/20 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/18 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/11 Sb.

Účinnost od: 13.09.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1976 Sb.

Účinnost od: 05.09.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou

6/1975 Sb.

Účinnost od: 05.09.1974    Zrušeno: 27.04.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou

26/1975/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1975/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

80/1974 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974    Zrušeno: 01.12.1977

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb.
(Mění 198/1964 Sb.)

79/1974 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974    Zrušeno: 01.12.1977

Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
(Mění 198/1964 Sb.)

74/1974 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974    Zrušeno: 01.09.1991

Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2

69/1974 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
(Mění 154/1961 Sb.)

27/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/16 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/14 Sb.

Účinnost od: 01.09.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

77/1974 Sb.

Účinnost od: 28.08.1974    Účinnost do: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975

13/1974/5 Sb.

Účinnost od: 28.08.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1975/5 Sb.

Účinnost od: 15.08.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

71/1974 Sb.

Účinnost od: 09.08.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68

70/1974 Sb.

Účinnost od: 09.08.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 75 (Praha 5)

75/1974 Sb.

Účinnost od: 01.08.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
(Mění 146/1973 Sb.)

68/1974 Sb.

Účinnost od: 01.08.1974    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

13/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 36/1967/3 Sb.)

2/1975 Sb.

Účinnost od: 30.07.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie

72/1974 Sb.

Účinnost od: 25.07.1974    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku

94/1974 Sb.

Účinnost od: 19.07.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa

87/1974 Sb.

Účinnost od: 13.07.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

17/1974/9 Sb.

Účinnost od: 11.07.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

67/1974 Sb.

Účinnost od: 04.07.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ministerstvy a jinými ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky č. 175 ze dne 12. června 1974

66/1974 Sb.

Účinnost od: 04.07.1974

Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

11/1974/6 Sb.

Účinnost od: 04.07.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1976/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 07.09.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

59/1974 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o provozování silniční taxislužby
(Mění 32/1972 Sb.)

43/1974 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

42/1974 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 01.03.1979

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti

40/1974 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 27.08.1991

Zákon o Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 70/1965 Sb.;Ruší 76/1971 Sb.)

31/1974 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy

9/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 40/1965/3 Sb.)

58/1974 Sb.

Účinnost od: 25.06.1974

Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128

13/1974/7 Sb.

Účinnost od: 17.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1974 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974

Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje

57/1974 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974    Zrušeno: 01.01.1983

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
(Mění 136/1971 Sb.)

56/1974 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 138

55/1974 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany

9/1974/8 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1974/4 Sb.

Účinnost od: 10.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1974/8 Sb.

Účinnost od: 05.06.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1974/3 Sb.

Účinnost od: 05.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.06.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1974/2 Sb.

Účinnost od: 31.05.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1974/4 Sb.

Účinnost od: 28.05.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

15/1974/11 Sb.

Účinnost od: 28.05.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

46/1974 Sb.

Účinnost od: 23.05.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 84 (Praha 5)

45/1974 Sb.

Účinnost od: 23.05.1974

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 28/1974 Sb., o zrušení daně z motorových vozidel

48/1974 Sb.

Účinnost od: 08.05.1974

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
(Mění 163/1970 Sb.)

47/1974 Sb.

Účinnost od: 08.05.1974

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú.l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
(Mění 3/1959 Ú.l.)

89/1974 Sb.

Účinnost od: 07.05.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě

41/1974 Sb.

Účinnost od: 07.05.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky

88/1974 Sb.

Účinnost od: 06.05.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce

38/1974 Sb.

Účinnost od: 01.05.1974    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě
(Mění 10/1974 Sb.)

35/1974 Sb.

Účinnost od: 01.05.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974
(Mění 102/1973 Sb.)

33/1974 Sb.

Účinnost od: 01.05.1974    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
(Ruší 57/1959 Ú.l.;Ruší 11/1961 Sb.;Ruší 171/1969 Sb.;Ruší 44/1972 Sb.;Ruší 47/1972 Sb.;Ruší 49/1970 Sb.;Ruší 67/1963 Sb.;Ruší 84/1970 Sb.;Ruší 89/1970 Sb.;Ruší 95/1972 Sb.)

11/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1974    Zrušeno: 31.07.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Usnesení vlády ze dne 8. května 1974 č. 115 o zřízení fakult Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti

10/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1975 Sb.

Účinnost od: 19.04.1974    Zrušeno: 19.01.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi
(Ruší 130/1969 Sb.)

39/1974 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška Rady okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem

34/1974 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
(Mění 41/1965 Sb.)

32/1974 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83

30/1974 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky

5/1974/17 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1974/16 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1974/15 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1974/14 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1974/13 Sb.

Účinnost od: 16.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1974 Sb.

Účinnost od: 12.04.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 162

29/1974 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
(Ruší 99/1964 Sb.;Ruší 14/1965/1 Sb.)

28/1974 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
(Mění 8/1968 Sb.;Ruší 98/1964 Sb.)

25/1974 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974    Zrušeno: 01.01.1983

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
(Ruší 29/1964/4 Sb.;Ruší 48/1967 Sb. ruší § 7)

13/1974 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
(Ruší 177/1958 Ú.l.;Ruší 86/1954 Ú.l.;Ruší 85/1954 Ú.l.;Ruší 358/1951 Ú.l.I;Ruší 357/1951 Ú.l.I)

11/1974/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974    Účinnost do: 01.04.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/16 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/15 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/14 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/13 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1974 Sb.

Účinnost od: 31.03.1974    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství

27/1974 Sb.

Účinnost od: 28.03.1974    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně

26/1974 Sb.

Účinnost od: 28.03.1974

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
(Ruší 80/1963 Sb.)

24/1974 Sb.

Účinnost od: 28.03.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin

3/1974/1 Sb.

Účinnost od: 28.03.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

64/1974 Sb.

Účinnost od: 24.03.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
(Ruší 36/1961 Sb.)

63/1974 Sb.

Účinnost od: 23.03.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
(Ruší 92/1960 Sb.)

6/1974/2 Sb.

Účinnost od: 18.03.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1974 Sb.

Účinnost od: 06.03.1974    Zrušeno: 01.11.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo - polských státních hranicích Krnov - Pietrowice
(Mění 50/1972 Sb.)

11/1974 Sb.

Účinnost od: 01.03.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě

10/1974 Sb.

Účinnost od: 01.03.1974    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě

9/1974/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1974 Sb.

Účinnost od: 28.02.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)

1/1974 Sb.

Účinnost od: 28.02.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

54/1974 Sb.

Účinnost od: 27.02.1974    Zrušeno: 25.10.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách

50/1974 Sb.

Účinnost od: 20.02.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
(Ruší 24/1960 Sb.)

12/1974 Sb.

Účinnost od: 19.02.1974

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany

2/1974/9 Sb.

Účinnost od: 19.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1974/8 Sb.

Účinnost od: 19.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1974/11 Sb.

Účinnost od: 19.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1974 Sb.

Účinnost od: 13.02.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat

8/1974 Sb.

Účinnost od: 13.02.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra

15/1974/8 Sb.

Účinnost od: 13.02.1974    Zrušeno: 22.05.2014

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky

49/1974 Sb.

Účinnost od: 05.02.1974    Zrušeno: 02.12.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
(Ruší 28/1958 Sb.)

2/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 72/1961/2 Sb.)

2/1974/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 10/1968/3 Sb.)

168/1973 Sb.

Účinnost od: 01.02.1974

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově

160/1973 Sb.

Účinnost od: 01.02.1974    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků

159/1973 Sb.

Účinnost od: 01.02.1974    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon o ochraně označení původu výrobků

3/1974/7 Sb.

Účinnost od: 16.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

164/1973 Sb.

Účinnost od: 11.01.1974    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

51/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

19/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
(Ruší 33/1969 Sb.)

17/1974 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech

15/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

15/1974/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

14/1974/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1974/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1974/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

9/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 19/1968/4 Sb.)

8/1974/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1974/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1974/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1974/19 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1974/18 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1974/16 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1974/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

2/1974/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

1/1974/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

1/1974/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

176/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
(Ruší 156/1965 Sb.;Ruší 143/1964 Sb.)

175/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
(Ruší 121/1964 Sb.)

174/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.12.1977

Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
(Mění 198/1964 Sb.)

173/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
(Ruší 142/1969 Sb.)

172/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
(Ruší 134/1968 Sb.)

171/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
(Mění 95/1967 Sb.;Ruší 122/1967 Sb.)

169/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

167/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 07.06.1991

Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské
(Ruší 97/1968 Sb.)

166/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974

165/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974

163/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
(Mění 162/1970 Sb.;Mění 166/1971 Sb. ruší čl. III a VI;Ruší 107/1966 Sb.)

161/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.12.1977

Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
(Mění 198/1964 Sb.)

158/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
(Mění 133/1970 Sb.)

157/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 19.04.1988

Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství

156/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Účinnost do: 01.01.1975

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974

155/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
(Ruší 5/1957 Ú.l.;Ruší 3/1970 Sb.;Ruší 51/1956 Sb.)

154/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

145/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu

144/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízení provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť

137/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
(Ruší 11/1971/12 Sb.;Ruší 47/1967 Sb.;Ruší 40/1969/5 Sb.;Ruší 89/1969 Sb.;Ruší 74/1969 Sb.;Ruší 164/1971 Sb.;Ruší 45/1972 Sb.)

136/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.01.1986

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen
(Mění 87/1966 Sb. § 2 a 3;Ruší 168/1969 Sb.)

135/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 15.04.1991

Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
(Mění 159/1971 Sb. ruší položku 60 přílohy A pro SR;Mění 47/1967 Sb. ruší § 34, 35, 38, 46 až 49 pro SR;Mění 53/1968 Sb. ruší § 18 a 19 pro SR)

134/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.08.1991

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
(Mění 146/1971 Sb. ruší položku 44 přílohy C;Mění 47/1967 Sb. ruší § 33 až 35 a § 46 až 49;Ruší 53/1968 Sb. ruší § 18 a 19)

124/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

73/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 01.07.1991

Zákon o branné výchově

42/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1973/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

114/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů

113/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1974    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství

Zavřít
MENU