Sbírka předpisů 1973 - podle účinnosti

170/1973 Sb.

Účinnost od: 27.12.1973    Zrušeno: 01.09.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
(Mění 180/1969 Sb.)

41/1973/9 Sb.

Účinnost od: 27.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973/4 Sb.

Účinnost od: 27.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973/12 Sb.

Účinnost od: 27.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973/11 Sb.

Účinnost od: 27.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1974 Sb.

Účinnost od: 25.12.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy

52/1974 Sb.

Účinnost od: 24.12.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

152/1973 Sb.

Účinnost od: 21.12.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)

151/1973 Sb.

Účinnost od: 21.12.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)

150/1973 Sb.

Účinnost od: 21.12.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104

149/1973 Sb.

Účinnost od: 21.12.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89

38/1973/2 Sb.

Účinnost od: 13.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1973/1 Sb.

Účinnost od: 13.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1974/14 Sb.

Účinnost od: 12.12.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

153/1973 Sb.

Účinnost od: 06.12.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120

37/1973/9 Sb.

Účinnost od: 06.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1973/4 Sb.

Účinnost od: 06.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1973/11 Sb.

Účinnost od: 06.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1973/10 Sb.

Účinnost od: 06.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

133/1973 Sb.

Účinnost od: 01.12.1973    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
(Ruší 121/1961 Sb.;Ruší 55/1960 Sb.)

32/1973/14 Sb.

Účinnost od: 01.12.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

90/1974 Sb.

Účinnost od: 30.11.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci o průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií

141/1973 Sb.

Účinnost od: 27.11.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru

140/1973 Sb.

Účinnost od: 27.11.1973    Zrušeno: 31.07.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

139/1973 Sb.

Účinnost od: 27.11.1973    Zrušeno: 18.05.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

3/1974/6 Sb.

Účinnost od: 26.11.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

147/1973 Sb.

Účinnost od: 12.11.1973    Zrušeno: 01.01.1992

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 104/1973 Sb. SR vydání;Mění 80/1973 Sb. SR vydání)

146/1973 Sb.

Účinnost od: 12.11.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem

118/1973 Sb.

Účinnost od: 01.11.1973    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.
(Mění 127/1964 Sb.)

111/1973 Sb.

Účinnost od: 01.11.1973    Zrušeno: 21.03.1994

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
(Mění 18/1969 Sb.)

35/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 17/1967/1 Sb.)

67/1975 Sb.

Účinnost od: 31.10.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

125/1973 Sb.

Účinnost od: 30.10.1973    Zrušeno: 21.04.1988

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

33/1973/2 Sb.

Účinnost od: 30.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1973/1 Sb.

Účinnost od: 30.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

117/1973 Sb.

Účinnost od: 27.10.1973

Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284

115/1973 Sb.

Účinnost od: 27.10.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)

114/1973 Sb.

Účinnost od: 27.10.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)

15/1974 Sb.

Účinnost od: 16.10.1973    Zrušeno: 12.05.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin

119/1973 Sb.

Účinnost od: 15.10.1973    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
(Mění 138/1971 Sb.)

2/1974/15 Sb.

Účinnost od: 13.10.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

116/1973 Sb.

Účinnost od: 12.10.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 109

32/1973/3 Sb.

Účinnost od: 12.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/2 Sb.

Účinnost od: 12.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/16 Sb.

Účinnost od: 12.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 40/1968/4 Sb.)

32/1973/15 Sb.

Účinnost od: 12.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

112/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně

110/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Slovenský kras

109/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 01.07.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs

108/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 01.07.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs

107/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 31.07.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti

106/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 18.05.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS

104/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
(Mění 166/1971 Sb. ruší čl. V)

101/1973 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích
(Ruší 154/1959 Ú.l.;Ruší 135/1969 Sb.)

41/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/19 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/17 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/19 Sb.

Účinnost od: 01.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1973 Sb.

Účinnost od: 21.09.1973    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

29/1973/1 Sb.

Účinnost od: 21.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1974 Sb.

Účinnost od: 19.09.1973    Zrušeno: 22.02.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

103/1973 Sb.

Účinnost od: 14.09.1973    Zrušeno: 01.02.1987

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy

102/1973 Sb.

Účinnost od: 14.09.1973    Účinnost do: 01.01.1975

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974

100/1973 Sb.

Účinnost od: 14.09.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)

28/1973/14 Sb.

Účinnost od: 14.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1974 Sb.

Účinnost od: 09.09.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví

143/1973 Sb.

Účinnost od: 07.09.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
(Ruší 46/1958 Sb.)

40/1973/5 Sb.

Účinnost od: 03.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1974 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973    Zrušeno: 04.01.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

89/1973 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973    Zrušeno: 30.08.1991

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy

80/1973 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973    Zrušeno: 01.08.1985

Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky
(Ruší 154/1964 Sb.)

32/1973/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/13 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/20 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 60/1965/1 Sb.)

28/1973/17 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/13 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/12 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1973/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

99/1973 Sb.

Účinnost od: 30.08.1973    Zrušeno: 01.08.1985

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 32/1972 Sb. SR vydání;Mění 54/1973 Sb. SR vydání;Mění 80/1973 Sb. SR vydání)

87/1973 Sb.

Účinnost od: 25.08.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)

26/1973/1 Sb.

Účinnost od: 22.08.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

88/1973 Sb.

Účinnost od: 10.08.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřízení právnické fakulty University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích

25/1973/6 Sb.

Účinnost od: 10.08.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1973/1 Sb.

Účinnost od: 10.08.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973/10 Sb.

Účinnost od: 06.08.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

82/1973 Sb.

Účinnost od: 01.08.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací

81/1973 Sb.

Účinnost od: 01.08.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech

79/1973 Sb.

Účinnost od: 01.08.1973    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
(Ruší 97/1962 Sb.)

30/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1973 Sb.

Účinnost od: 30.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973

6/1974 Sb.

Účinnost od: 20.07.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky

120/1973 Sb.

Účinnost od: 20.07.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou

23/1973/4 Sb.

Účinnost od: 20.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1973/3 Sb.

Účinnost od: 20.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1974 Sb.

Účinnost od: 19.07.1973    Zrušeno: 29.05.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

132/1973 Sb.

Účinnost od: 19.07.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik

76/1973 Sb.

Účinnost od: 18.07.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)

75/1973 Sb.

Účinnost od: 18.07.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

36/1974 Sb.

Účinnost od: 17.07.1973    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy

22/1973/7 Sb.

Účinnost od: 16.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1973/1 Sb.

Účinnost od: 16.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1973/11 Sb.

Účinnost od: 15.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 32/1969/4 Sb.)

121/1973 Sb.

Účinnost od: 03.07.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích

78/1973 Sb.

Účinnost od: 03.07.1973

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

77/1973 Sb.

Účinnost od: 03.07.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 53

74/1973 Sb.

Účinnost od: 03.07.1973    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních
(Mění 68/1951 Sb.)

162/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

148/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
(Ruší 32/1970 Sb.)

113/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.07.1990

Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

72/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství

70/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zrušení vládního nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 126/1962 Sb.)

67/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
(Mění 45/1964 Sb.)

66/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
(Mění 45/1964 Sb.)

65/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 18.05.1990

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách

64/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách

63/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
(Mění 32/1971 Sb. § 39 odst. 2 písm. b);Ruší 11/1918 Sb.)

62/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.06.2001

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách

61/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 18.05.1990

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách

60/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
(Ruší 30/1969/11 Sb.)

59/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech

49/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
(Mění 99/1963 Sb.)

48/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
(Mění 141/1961 Sb.)

47/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 59/1965 Sb.)

46/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech
(Mění 150/1969 Sb.)

45/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
(Mění 140/1961 Sb.)

44/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o ochranném dohledu

39/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o orgánech geodézie a kartografie
(Mění 207/1968 Sb.)

37/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.06.2001

Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách
(Mění 146/1971 Sb. pol. č. 32 přílohy A, pol. č. 23 přílohy B a pol. č. 13 přílohy D;Ruší 11/1918 Sb.;Ruší 167/1959 Ú.l.)

36/1973 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie

32/1973/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1973/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 14/1969/3 Sb.;Ruší 5/1968/1 Sb.)

18/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

71/1973 Sb.

Účinnost od: 29.06.1973    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství

69/1973 Sb.

Účinnost od: 29.06.1973    Zrušeno: 01.01.1987

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 95/1964 Sb.;Mění 126/1962 Sb. celý s výjimkou § 1 a § 8)

127/1973 Sb.

Účinnost od: 27.06.1973    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou

86/1975 Sb.

Účinnost od: 26.06.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

68/1973 Sb.

Účinnost od: 25.06.1973    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
(Mění 55/1967 Sb.)

19/1973/6 Sb.

Účinnost od: 25.06.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1973/2 Sb.

Účinnost od: 19.06.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

128/1973 Sb.

Účinnost od: 17.06.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě

10/1974/13 Sb.

Účinnost od: 12.06.1973    Účinnost do: 01.01.1986

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

18/1973/4 Sb.

Účinnost od: 12.06.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

58/1973 Sb.

Účinnost od: 08.06.1973    Zrušeno: 01.09.1984

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách

57/1973 Sb.

Účinnost od: 08.06.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 70 - Lemešany, okres Prešov

17/1973/6 Sb.

Účinnost od: 08.06.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1974 Sb.

Účinnost od: 07.06.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
(Ruší 10/1968 Sb.)

54/1973 Sb.

Účinnost od: 01.06.1973    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí

53/1973 Sb.

Účinnost od: 01.06.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

52/1973 Sb.

Účinnost od: 01.06.1973    Zrušeno: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

51/1973 Sb.

Účinnost od: 01.06.1973    Zrušeno: 01.04.2000

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

50/1973 Sb.

Účinnost od: 01.06.1973    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon o pěstounské péči

7/1974 Sb.

Účinnost od: 25.05.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

56/1973 Sb.

Účinnost od: 18.05.1973    Zrušeno: 01.01.1985

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 21/1973 Sb. SR vydání)

16/1973/1 Sb.

Účinnost od: 18.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1973 Sb.

Účinnost od: 15.05.1973

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

40/1973 Sb.

Účinnost od: 12.05.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109

92/1973 Sb.

Účinnost od: 11.05.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

38/1973 Sb.

Účinnost od: 04.05.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy)

15/1973/7 Sb.

Účinnost od: 04.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1973/6 Sb.

Účinnost od: 04.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1973/3 Sb.

Účinnost od: 04.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

97/1973 Sb.

Účinnost od: 02.05.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu

90/1973 Sb.

Účinnost od: 02.05.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími

28/1973/10 Sb.

Účinnost od: 01.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 36/1967/4 Sb.)

42/1973 Sb.

Účinnost od: 30.04.1973    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících
(Mění 186/1968 Sb.)

131/1973 Sb.

Účinnost od: 27.04.1973    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

12/1973/9 Sb.

Účinnost od: 27.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1973/13 Sb.

Účinnost od: 27.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 34/1967/14 Sb.)

29/1973 Sb.

Účinnost od: 21.04.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj)

28/1973 Sb.

Účinnost od: 21.04.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32

27/1973 Sb.

Účinnost od: 21.04.1973    Zrušeno: 15.10.1990

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

83/1973 Sb.

Účinnost od: 19.04.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
(Ruší 50/1962 Sb.)

21/1974 Sb.

Účinnost od: 17.04.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
(Ruší 55/1962 Sb.)

98/1973 Sb.

Účinnost od: 12.04.1973    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

34/1973 Sb.

Účinnost od: 06.04.1973    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určuje Městský národní výbor v Lipanech stavebním úřadem I. stupně

19/1973 Sb.

Účinnost od: 04.04.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

18/1973 Sb.

Účinnost od: 04.04.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

130/1973 Sb.

Účinnost od: 02.04.1973    Zrušeno: 27.02.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem

26/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
(Mění 104/1970 Sb.)

22/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech

21/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
(Mění 46/1966 Sb.)

17/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
(Mění 46/1966 Sb.)

14/1973 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
(Ruší 56/1948 Sb.)

26/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1973/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

65/1974 Sb.

Účinnost od: 30.03.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem

25/1973 Sb.

Účinnost od: 30.03.1973    Zrušeno: 01.11.1991

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly

24/1973 Sb.

Účinnost od: 30.03.1973    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly

23/1973 Sb.

Účinnost od: 30.03.1973    Zrušeno: 17.10.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky

30/1973/4 Sb.

Účinnost od: 26.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1973 Sb.

Účinnost od: 24.03.1973    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
(Mění 90/1966 Sb.;Ruší 2/1970 Sb.)

15/1973 Sb.

Účinnost od: 24.03.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86

95/1973 Sb.

Účinnost od: 21.03.1973    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
(Ruší 24/1958 Sb.)

20/1973 Sb.

Účinnost od: 20.03.1973    Zrušeno: 01.01.1994

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
(Mění 159/1969 Sb.)

8/1973/4 Sb.

Účinnost od: 20.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1973/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1973 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957

12/1973 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973    Zrušeno: 28.03.1977

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami

8/1973 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

7/1973/7 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1972 Sb.

Účinnost od: 01.03.1973    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích
(Ruší 208/1964 Sb.)

13/1973 Sb.

Účinnost od: 26.02.1973    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Čadci, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně

5/1973 Sb.

Účinnost od: 24.02.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru

10/1973 Sb.

Účinnost od: 23.02.1973

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

2/1973 Sb.

Účinnost od: 22.02.1973    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru

9/1973 Sb.

Účinnost od: 15.02.1973    Zrušeno: 15.10.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února

4/1973/5 Sb.

Účinnost od: 15.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

126/1973 Sb.

Účinnost od: 09.02.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

3/1973/7 Sb.

Účinnost od: 09.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1973 Sb.

Účinnost od: 07.02.1973

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu
(Mění 150/1965 Sb.)

3/1973 Sb.

Účinnost od: 07.02.1973

Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

122/1973 Sb.

Účinnost od: 05.02.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

12/1973/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1973/5 Sb.

Účinnost od: 01.02.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

85/1973 Sb.

Účinnost od: 26.01.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému

111/1972 Sb.

Účinnost od: 11.01.1973    Zrušeno: 01.07.1991

Oznámení Kanceláře České národní rady
(Mění 86/1972 Sb.)

35/1973 Sb.

Účinnost od: 02.01.1973    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru ve Veľkém Krtíši, kterou se určuje Městský národní výbor v okrese stavebním úřadem I. stupně

107/1975 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
(Mění 94/1973 Sb.)

7/1974/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Účinnost do: 01.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977
(Ruší 16/1946 Sb.)

35/1973/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1973/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

9/1973/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 8/1969/1 Sb.;Ruší 25/1969/9 Sb.;Ruší 30/1969/9 Sb.;Ruší 42/1968/3 Sb.)

8/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1973/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1973/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

3/1973/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

3/1973/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1973/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

3/1973/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

1/1973/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1973/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1973/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1973/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Účinnost do: 01.01.1974

Oznámení o vydání mezinárodních smluv

1/1973/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 11.02.2003

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

120/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
(Mění 138/1971 Sb.)

119/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
(Ruší 86/1968 Sb.)

112/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1978

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
(Mění 131/1964 Sb.)

110/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
(Ruší 172/1960 Sb.;Ruší 65/1959 Sb.;Ruší 7/1951 Sb.)

109/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973

108/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Účinnost do: 01.01.1974

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973

107/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

106/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů

105/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích

104/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů

103/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství

102/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů

100/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
(Mění 105/1964 Sb.)

99/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
(Mění 101/1964 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 117/1966 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

98/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Účinnost do: 01.01.1974

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973

97/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.
(Mění 156/1968 Sb.)

96/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
(Ruší 153/1956 Ú.l.)

94/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
(Ruší 53/1965 Sb.)

93/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory

91/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby
(Mění 17/1970 Sb.)

90/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1987

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
(Mění 48/1967 Sb. § 1, část druhá a část třetí, s výjimkou § 7)

89/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
(Mění 156/1968 Sb.)

88/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu

86/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1991

Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
(Ruší 172/1960 Sb.;Ruší 65/1959 Sb.;Ruší 7/1951 Sb.;Ruší 238/1955 Ú.l.;Ruší 392/1952 Ú.l.;Ruší 141/1951 Ú.l.I;Ruší 128/1950 Ú.l.I;Ruší 1076/1949 Ú.l.I)

85/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.07.1980

Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
(Ruší 34/1968/6 Sb.)

84/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
(Mění 15/1952 Sb. § 15 až 25 a § 26 až 37;Mění 170/1968 Sb. § 5;Mění 8/1952 Sb. § 14 až 31;Ruší 149/1968 Sb.;Ruší 34/1957 Sb.;Ruší 43/1957 Sb.;Ruší 162/1957 Ú.l.;Ruší 44/1957 Sb.;Ruší 45/1957 Sb.;Ruší 163/1957 Ú.l.;Ruší 164/1957 Ú.l.;Ruší 165/1957 Ú.l.;Ruší 167/1957 Ú.l.;Ruší 168/1957 Ú.l.;Ruší 207/1957 Ú.l.;Ruší 166/1957 Ú.l.;Ruší 76/1958 Ú.l.)

32/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1972/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

30/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1972/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

129/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1973    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů

Zavřít
MENU