Sbírka předpisů 1972 - podle účinnosti

121/1972 Sb.

Účinnost od: 29.12.1972    Zrušeno: 01.01.1987

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 90/1972 Sb. ČR vydání SR vydání)

117/1972 Sb.

Účinnost od: 28.12.1972    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR

116/1972 Sb.

Účinnost od: 28.12.1972    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků

14/1973/5 Sb.

Účinnost od: 22.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

129/1973 Sb.

Účinnost od: 19.12.1972    Zrušeno: 08.07.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
(Ruší 153/1948 Sb.)

101/1972 Sb.

Účinnost od: 15.12.1972    Zrušeno: 01.07.1991

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 81/1972 Sb. SR vydání;Mění 86/1972 Sb. SR vydání)

29/1972/10 Sb.

Účinnost od: 15.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

43/1973 Sb.

Účinnost od: 14.12.1972    Účinnost do: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem

95/1972 Sb.

Účinnost od: 14.12.1972    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu

28/1972/1 Sb.

Účinnost od: 14.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1973 Sb.

Účinnost od: 04.12.1972    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy

27/1972/1 Sb.

Účinnost od: 04.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

87/1972 Sb.

Účinnost od: 30.11.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru

25/1972/5 Sb.

Účinnost od: 30.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

79/1972 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

78/1972 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

26/1972/6 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1972/3 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1972/2 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1972/13 Sb.

Účinnost od: 15.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1973/7 Sb.

Účinnost od: 01.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

77/1972 Sb.

Účinnost od: 01.11.1972    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
(Mění 17/1961 Sb. část šestá)

29/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.11.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

83/1972 Sb.

Účinnost od: 31.10.1972    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem

82/1972 Sb.

Účinnost od: 31.10.1972    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 11/1971 Sb.)

81/1972 Sb.

Účinnost od: 31.10.1972    Účinnost do: 01.01.1974

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973

80/1972 Sb.

Účinnost od: 31.10.1972    Zrušeno: 19.12.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje

24/1972/2 Sb.

Účinnost od: 31.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1973/4 Sb.

Účinnost od: 13.10.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

29/1972/7 Sb.

Účinnost od: 13.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1973 Sb.

Účinnost od: 10.10.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy

76/1972 Sb.

Účinnost od: 06.10.1972

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností

27/1973/1 Sb.

Účinnost od: 04.10.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

68/1972 Sb.

Účinnost od: 04.10.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

3/1973/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

69/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze

67/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o místním poplatku ze psů
(Mění 161/1960 Sb. § 3 až 11;Mění 67/1966 Sb. § 15)

66/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků
(Ruší 55/1965/2 Sb.)

65/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
(Ruší 34/1963 Sb.)

59/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
(Ruší 34/1963 Sb.)

58/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie
(Ruší 107/1970 Sb.;Ruší 85/1969 Sb.;Ruší 41/1970 Sb.)

57/1972 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
(Mění 135/1964 Sb.)

26/1972/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1972/10 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1972 Sb.

Účinnost od: 26.09.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru

73/1972 Sb.

Účinnost od: 19.09.1972

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 50/1972 Sb. ČR vydání)

22/1972/2 Sb.

Účinnost od: 19.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1972/1 Sb.

Účinnost od: 19.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1972/1 Sb.

Účinnost od: 18.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1972/4 Sb.

Účinnost od: 15.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1972/3 Sb.

Účinnost od: 12.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1972/2 Sb.

Účinnost od: 12.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

64/1972 Sb.

Účinnost od: 11.09.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 32/1972 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, českého vydání
(Mění 32/1972 Sb. ČR vydání)

63/1972 Sb.

Účinnost od: 11.09.1972

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
(Ruší 106/1965 Sb.)

62/1972 Sb.

Účinnost od: 11.09.1972    Zrušeno: 01.12.1993

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs

61/1972 Sb.

Účinnost od: 11.09.1972    Zrušeno: 01.12.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs

19/1972/9 Sb.

Účinnost od: 11.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1973 Sb.

Účinnost od: 08.09.1972    Zrušeno: 08.09.2003

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kooperaci mezi mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska

23/1972/3 Sb.

Účinnost od: 08.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1972 Sb.

Účinnost od: 02.09.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)

56/1972 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad
(Mění 22/1971 Sb.)

54/1972 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 87/1970 Sb.)

37/1972 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon o okresních a krajských zemědělských správách
(Ruší 32/1963 Sb.;Ruší 33/1963 Sb.)

26/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 26/1967/2 Sb.;Ruší 39/1967/4 Sb.)

23/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/9 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1972/4 Sb.

Účinnost od: 15.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/17 Sb.

Účinnost od: 08.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/16 Sb.

Účinnost od: 08.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/14 Sb.

Účinnost od: 08.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1972 Sb.

Účinnost od: 01.08.1972    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
(Mění 164/1971 Sb.)

43/1972 Sb.

Účinnost od: 01.08.1972    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Slovenského báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
(Ruší 125/1960 Sb.)

42/1972 Sb.

Účinnost od: 01.08.1972    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
(Mění 20/1954 Sb. ruší celý s výjimkou ustanovení § 6a písm. a) a b);Ruší 116/1925 Sb.)

26/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1972/10 Sb.

Účinnost od: 01.08.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

47/1972 Sb.

Účinnost od: 27.07.1972    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza

39/1972 Sb.

Účinnost od: 27.07.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

38/1972 Sb.

Účinnost od: 27.07.1972

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

6/1973 Sb.

Účinnost od: 14.07.1972

Vyhláška federálního ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

70/1972 Sb.

Účinnost od: 13.07.1972    Zrušeno: 22.05.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
(Ruší 58/1966 Sb.)

142/1973 Sb.

Účinnost od: 12.07.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy Organizace kosmických telekomunikací - Intersputnik -

44/1972 Sb.

Účinnost od: 12.07.1972    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha

41/1972 Sb.

Účinnost od: 12.07.1972    Zrušeno: 26.06.1992

Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
(Mění 1/1967 Sb. ruší § 8 odst. 2, § 11 a 13, pokud se týkají statistických orgánů republiky;Mění 207/1968 Sb. § 2 odst. 2 a § 3)

40/1972 Sb.

Účinnost od: 12.07.1972    Zrušeno: 15.06.1995

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
(Mění 1/1967 Sb. ruší § 8 až 13, pokud se týkají statistických orgánů republiky)

14/1972/2 Sb.

Účinnost od: 12.07.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů
(Mění 161/1960 Sb. § 3 až 11;Mění 67/1966 Sb. § 15)

35/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.04.1977

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami

32/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Ruší 167/1964 Sb.;Ruší 119/1962 Sb.;Ruší 139/1968 Sb.;Ruší 145/1958 Ú.l.)

31/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb

25/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.07.1982

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
(Ruší 125/1960 Sb.)

24/1972 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
(Mění 20/1954 Sb. ruší celý s výjimkou ustanovení § 6a písm. a) a b);Ruší 116/1908 ř.z.;Ruší 124/1960 Sb.)

26/1972/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1972/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1975/7 Sb.

Účinnost od: 30.06.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

34/1972 Sb.

Účinnost od: 29.06.1972    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
(Mění 25/1964 Sb.)

33/1972 Sb.

Účinnost od: 29.06.1972    Zrušeno: 01.05.1975

Vyhláška Státní plánovací komise o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu

13/1972/3 Sb.

Účinnost od: 29.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

74/1972 Sb.

Účinnost od: 28.06.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

72/1972 Sb.

Účinnost od: 27.06.1972    Účinnost do: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
(Ruší 50/1968 Sb.)

12/1972/7 Sb.

Účinnost od: 26.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1972/4 Sb.

Účinnost od: 26.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1972/10 Sb.

Účinnost od: 26.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/8 Sb.

Účinnost od: 15.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

123/1973 Sb.

Účinnost od: 06.06.1972    Zrušeno: 30.10.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik

8/1973/5 Sb.

Účinnost od: 05.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

50/1972 Sb.

Účinnost od: 03.06.1972    Zrušeno: 01.11.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo - polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

30/1972 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
(Mění 25/1964 Sb.)

21/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/15 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972    Zrušeno: 01.04.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1972 Sb.

Účinnost od: 31.05.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru

16/1972/2 Sb.

Účinnost od: 31.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

537/1990 Sb.

Účinnost od: 27.05.1972

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)

70/1975 Sb.

Účinnost od: 20.05.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní
(Ruší 99/1965 Sb.)

62/1974 Sb.

Účinnost od: 18.05.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí

11/1972/9 Sb.

Účinnost od: 16.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/4 Sb.

Účinnost od: 16.05.1972    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/2 Sb.

Účinnost od: 16.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1972 Sb.

Účinnost od: 15.05.1972

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech

96/1974 Sb.

Účinnost od: 06.05.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel

46/1972 Sb.

Účinnost od: 05.05.1972    Zrušeno: 01.09.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení Smlouvy o právních vztazích na československo - polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

26/1972 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
(Ruší 151/1956 Ú.l.)

16/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/10 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

142/1971 Sb.

Účinnost od: 01.05.1972    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.
(Mění 44/1970 Sb.)

8/1972/3 Sb.

Účinnost od: 28.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1972 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972    Zrušeno: 01.01.1977

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 138/1971 Sb. ČR vydání SR vydání)

20/1972 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka

19/1972 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany

18/1972 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972    Zrušeno: 23.11.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o inspekci veřejného pořádku národních výborů

7/1972/7 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/29 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/28 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/16 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/1 Sb.

Účinnost od: 26.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/7 Sb.

Účinnost od: 15.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/21 Sb.

Účinnost od: 15.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/20 Sb.

Účinnost od: 15.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1972 Sb.

Účinnost od: 12.04.1972    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

19/1972/2 Sb.

Účinnost od: 11.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1987/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

17/1972 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
(Ruší 248/1956 Ú.l.)

16/1972 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
(Ruší 108/1958 Ú.l.;Ruší 565/1950 Ú.l.I)

15/1972 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů

21/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/12 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/24 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.04.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

75/1972 Sb.

Účinnost od: 17.03.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

53/1972 Sb.

Účinnost od: 17.03.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím

12/1972 Sb.

Účinnost od: 17.03.1972    Zrušeno: 11.12.1991

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami

71/1972 Sb.

Účinnost od: 02.03.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

96/1973 Sb.

Účinnost od: 01.03.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador

7/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.03.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/26 Sb.

Účinnost od: 01.03.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1972 Sb.

Účinnost od: 28.02.1972    Zrušeno: 01.10.1978

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí

9/1972 Sb.

Účinnost od: 28.02.1972    Zrušeno: 01.10.1978

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí

7/1972 Sb.

Účinnost od: 20.02.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 140/1971 Sb. ČR vydání;Mění 162/1971 Sb. ČR vydání)

6/1972 Sb.

Účinnost od: 20.02.1972    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
(Mění 61/1971 Sb.)

6/1972/10 Sb.

Účinnost od: 20.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/11 Sb.

Účinnost od: 15.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1972 Sb.

Účinnost od: 10.02.1972    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku

3/1972 Sb.

Účinnost od: 10.02.1972

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
(Mění 87/1964 Sb.;Ruší 167/1969 Sb.;Ruší 95/1970 Sb.)

2/1972 Sb.

Účinnost od: 10.02.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby
(Mění 47/1968 Sb. všechna ustanovení, pokud se týkají společných družstevních podniků)

1/1972 Sb.

Účinnost od: 10.02.1972    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

1/1972/4 Sb.

Účinnost od: 10.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/18 Sb.

Účinnost od: 07.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1973 Sb.

Účinnost od: 26.01.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci

49/1972 Sb.

Účinnost od: 17.01.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou státu Kuvajt

22/1972/10 Sb.

Účinnost od: 14.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

150/1971 Sb.

Účinnost od: 07.01.1972    Zrušeno: 24.11.1990

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady

16/1972/1 Sb.

Účinnost od: 06.01.1972    Zrušeno: 01.10.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1974/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

94/1973 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.05.1985

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících

28/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)

27/1972 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Slovenskou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)

26/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/26 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Účinnost do: 01.04.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1972/22 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Účinnost do: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1972/21 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Účinnost do: 01.01.1973

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

12/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.09.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1972/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1972/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1972/12 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/42 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1972/40 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/37 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1972/33 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

7/1972/32 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/22 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/17 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 49/1969/1 Sb.)

6/1972/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1972/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1972/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.11.2012

Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace
(Ruší 46/1966/2 Sb.)

5/1972/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 9/1969/1 Sb.)

4/1972/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

166/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 09.11.1984

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
(Mění 107/1966 Sb.;Mění 162/1970 Sb. § 13 odst. 3 druhá věta;Mění 22/1967 Sb.)

165/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
(Mění 158/1970 Sb.)

164/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
(Mění 74/1969 Sb. v § 12 písm. g) část "činnosti spojené ... do maximálních cen)";Mění 89/1969 Sb. v § 12 písm. g) část "činnosti spojené ... do maximálních cen)")

162/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a a sociálních potřeb
(Ruší 145/1968 Sb.;Ruší 50/1969/2 Sb.)

160/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 29.12.1990

Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
(Ruší 31/1970 Sb.)

159/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
(Mění 131/1970 Sb. čl. 1 až 4, čl. 5 odst. 1 a 4, čl. 6 až 21, čl. 22 č. 1 až 5, čl. 24 a 25;Mění 29/1968 Sb. čl. 1;Mění 34/1971 Sb. § 1 č. 1 a 2;Mění 69/1967 Sb.;Mění 72/1969 Sb. čl. 3 č. 1 až 10 a 12 až 15, čl. 4, 5 odst. 2 a 3, čl. 6, 8 a 9)

158/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972

157/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

156/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě

155/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků

154/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.03.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
(Ruší 186/1958 Ú.l.;Ruší 102/1958 Ú.l.)

153/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
(Ruší 120/1961 Sb.;Ruší 30/1958 Sb.;Ruší 81/1965 Sb.;Ruší 96/1966 Sb.)

152/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě

151/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
(Mění 127/1964 Sb.;Ruší 79/1970 Sb.)

149/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
(Ruší 181/1964 Sb.;Ruší 117/1968 Sb.)

148/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 02.11.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství

147/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Účinnost do: 01.01.1973

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972

146/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
(Mění 126/1971 Sb. celý s výjimkou § 6;Mění 69/1967 Sb.;Ruší 175/1968 Sb.;Ruší 40/1969 Sb.;Ruší 41/1969 Sb.)

145/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
(Ruší 138/1965 Sb.)

144/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Účinnost do: 01.01.1973

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
(Mění 8/1968 Sb. § 2 odst. 1)

141/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
(Ruší 103/1966 Sb.)

140/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
(Ruší 102/1966 Sb.)

139/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1976

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
(Mění 17/1961 Sb. čl. 22 odst. 2 až 4;Ruší 14/1971 Sb.;Ruší 154/1960 Sb.)

138/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
(Ruší 146/1965 Sb.;Ruší 26/1967 Sb.;Ruší 39/1971 Sb.;Ruší 40/1971 Sb.)

136/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
(Ruší 35/1971 Sb.;Ruší 1/1971 Sb.;Ruší 9/1968 Sb.;Ruší 98/1968 Sb.)

134/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně

122/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě

117/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

114/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

113/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 10/1971 Sb.;Ruší 101/1970 Sb.;Ruší 116/1970 Sb.;Ruší 120/1970 Sb.;Ruší 9/1971 Sb.)

112/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení

111/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 158/1968 Sb. § 2, 4 a 5;Ruší 83/1966 Sb. § 3 odst. 2 písm. b), § 4 až 8 a § 9 odst. 1 a 2 a odst. 3 písm. b);Ruší 131/1968 Sb.;Ruší 133/1969 Sb.;Ruší 148/1968 Sb.;Ruší 173/1969 Sb.;Ruší 178/1969 Sb.;Ruší 6/1970 Sb.;Ruší 8/1970 Sb.;Ruší 102/1970 Sb.;Ruší 117/1970 Sb.;Ruší 119/1970 Sb.;Ruší 153/1970 Sb.;Ruší 6/1971 Sb.)

102/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972    Zrušeno: 01.11.1998

Zákon o ochraně státního tajemství

39/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1971/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1971/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1971/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU