Sbírka předpisů 1971 - podle účinnosti

171/1971 Sb.

Účinnost od: 29.12.1971    Zrušeno: 01.01.1991

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 132/1971 Sb. ČR vydání;Mění 135/1971 Sb. ČR vydání SR vydání)

170/1971 Sb.

Účinnost od: 29.12.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů

163/1971 Sb.

Účinnost od: 28.12.1971    Zrušeno: 01.01.1979

Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
(Ruší 121/1967 Sb.)

84/1973 Sb.

Účinnost od: 27.12.1971    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

161/1971 Sb.

Účinnost od: 27.12.1971    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
(Mění 155/1970 Sb.)

39/1971/2 Sb.

Účinnost od: 27.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1972/4 Sb.

Účinnost od: 22.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

143/1971 Sb.

Účinnost od: 20.12.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
(Mění 108/1964 Sb.)

36/1971/3 Sb.

Účinnost od: 20.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1971/2 Sb.

Účinnost od: 20.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1971/1 Sb.

Účinnost od: 20.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

93/1973 Sb.

Účinnost od: 14.12.1971    Zrušeno: 24.02.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador

48/1972 Sb.

Účinnost od: 14.12.1971    Zrušeno: 01.10.1993

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou

31/1973 Sb.

Účinnost od: 10.12.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích
(Ruší 159/1948 Sb.;Ruší 230/1948 Sb.)

35/1971/1 Sb.

Účinnost od: 06.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 36/1967/8 Sb.)

135/1971 Sb.

Účinnost od: 01.12.1971    Zrušeno: 01.01.1983

Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
(Ruší 9/1968 Sb.)

57/1971 Sb.

Účinnost od: 28.11.1971    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
(Mění 69/1967 Sb.)

43/1971 Sb.

Účinnost od: 28.11.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

126/1971 Sb.

Účinnost od: 26.11.1971    Zrušeno: 24.11.1990

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
(Mění 175/1968 Sb. § 1, § 2 odst. 2, § 5, § 8 odst. 2, § 9, § 11, § 12 odst. 1 druhé věty a odst. 4, § 14, § 23 odst. 1 a 2;Mění 36/1960 Sb.;Mění 40/1969 Sb. § 1, § 2 odst. 2, § 5, § 8 odst. 2, § 9, § 11, § 12 odst. 1 druhé věty a odst. 4, § 14, § 24 odst. 1 a 2;Mění 41/1969 Sb. § 1, § 2 odst. 2, § 5, § 8 odst. 2, § 9, § 11, § 12 odst. 1 druhé věty a odst. 4, § 14, § 24 odst. 1 a 2)

137/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Účinnost do: 01.01.1973

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 89/1971 Sb. SR vydání)

133/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972

132/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích
(Mění 140/1964 Sb.)

131/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
(Mění 108/1964 Sb.)

130/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování

128/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 23.11.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
(Mění 12/1968 Sb.)

127/1971 Sb.

Účinnost od: 24.11.1971    Zrušeno: 24.11.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
(Mění 12/1968 Sb.)

4/1972/1 Sb.

Účinnost od: 17.11.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1971 Sb.

Účinnost od: 01.11.1971    Zrušeno: 09.08.1991

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami

104/1971 Sb.

Účinnost od: 01.11.1971

Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů
(Mění 64/1951 Sb. § 5 v oboru vojenského soudnictví)

33/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1972/13 Sb.

Účinnost od: 28.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1971/6 Sb.

Účinnost od: 28.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

125/1971 Sb.

Účinnost od: 27.10.1971

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
(Mění 43/1962 Sb.;Ruší 77/1958 Sb.)

124/1971 Sb.

Účinnost od: 27.10.1971

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a Pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa

123/1971 Sb.

Účinnost od: 27.10.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady

121/1971 Sb.

Účinnost od: 27.10.1971    Zrušeno: 01.11.1991

Zákon Slovenské nádrodní rady o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice
(Mění 207/1968 Sb. § 1b odst. 2 druhá věta a § 1b odst. 3 a 4;Mění 69/1967 Sb.;Mění 70/1967 Sb.)

120/1971 Sb.

Účinnost od: 27.10.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971-1975

92/1972 Sb.

Účinnost od: 25.10.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě

119/1971 Sb.

Účinnost od: 21.10.1971

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 109/1971 Sb. SR vydání;Mění 37/1971 Sb. SR vydání;Mění 46/1971 Sb. SR vydání;Mění 55/1971 Sb. ČR vydání;Mění 93/1971 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 95/1971 Sb. ČR vydání)

116/1971 Sb.

Účinnost od: 21.10.1971    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly
(Mění 147/1970 Sb. čl. II odst. 1 a čl. IV odst. 1;Mění 69/1967 Sb.;Mění 70/1967 Sb.)

115/1971 Sb.

Účinnost od: 21.10.1971    Účinnost do: 01.01.1976

Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971-1975

8/1972 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

5/1972 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Zákon o sociálním zabezpečení

110/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem

109/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.
(Mění 105/1964 Sb.)

108/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.
(Mění 102/1964 Sb.)

107/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.10.1990

Zákon o mateřském příspěvku
(Ruší 154/1969 Sb.)

106/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
(Mění 101/1964 Sb.;Mění 103/1964 Sb.)

105/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 01.04.1982

Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
(Mění 13/1968 Sb. § 1, § 3 odst. 2 a § 5)

103/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Zrušeno: 17.10.1991

Zákon o lidové kontrole
(Ruší 70/1967 Sb.)

101/1971 Sb.

Účinnost od: 20.10.1971    Účinnost do: 01.01.1976

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)

13/1972 Sb.

Účinnost od: 14.10.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci

21/1972 Sb.

Účinnost od: 12.10.1971    Zrušeno: 16.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou

95/1971 Sb.

Účinnost od: 09.10.1971    Zrušeno: 20.08.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady

94/1971 Sb.

Účinnost od: 09.10.1971    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice

93/1971 Sb.

Účinnost od: 09.10.1971    Zrušeno: 20.08.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

92/1971 Sb.

Účinnost od: 09.10.1971    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

11/1972 Sb.

Účinnost od: 08.10.1971    Zrušeno: 31.12.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

39/1971/7 Sb.

Účinnost od: 08.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1972/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

99/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.04.2000

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti
(Mění 59/1964 Sb.)

98/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.05.1991

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte
(Mění 32/1957 Sb.)

87/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.10.1980

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
(Ruší 188/1954 Ú.l.)

86/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.11.1990

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

75/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě

71/1971 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971    Zrušeno: 01.08.1980

Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
(Mění 51/1965 Sb. pro obor vojenského soudnictví)

39/1971/9 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1971/6 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1971/7 Sb.

Účinnost od: 30.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1971/3 Sb.

Účinnost od: 30.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

97/1971 Sb.

Účinnost od: 24.09.1971    Zrušeno: 20.08.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady

96/1971 Sb.

Účinnost od: 24.09.1971    Zrušeno: 01.07.1976

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice

91/1971 Sb.

Účinnost od: 20.09.1971    Zrušeno: 23.05.1986

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podrobném vymezení území městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy

90/1971 Sb.

Účinnost od: 20.09.1971    Zrušeno: 23.11.1990

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
(Mění 43/1968 Sb.)

89/1971 Sb.

Účinnost od: 16.09.1971    Účinnost do: 01.01.1973

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971

88/1971 Sb.

Účinnost od: 16.09.1971    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 11/1971 Sb.)

24/1971/3 Sb.

Účinnost od: 16.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1971/12 Sb.

Účinnost od: 16.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1971/1 Sb.

Účinnost od: 16.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/13 Sb.

Účinnost od: 15.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

100/1971 Sb.

Účinnost od: 15.09.1971    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

12/1973/11 Sb.

Účinnost od: 10.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1973 Sb.

Účinnost od: 07.09.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími

39/1976 Sb.

Účinnost od: 03.09.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy

77/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.09.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Ruší 126/1969 Sb.;Ruší 44/1966 Sb.)

74/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu

73/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu

72/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.09.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Ruší 44/1966 Sb.;Ruší 90/1967 Sb.;Ruší 80/1969 Sb.)

68/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 87/1970 Sb.)

50/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.10.1990

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

49/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.10.1980

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel

46/1971 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o geodézii a kartografii
(Ruší 156/1957 Ú.l.;Ruší 35/1968 Sb.;Ruší 63/1943 Sb.;Ruší 99/1938 Sb.;Ruší 177/1933 Sb.;Ruší 131/1929 Sb.;Ruší 21/1929 Sb.;Ruší 250/1949 Sb.;Ruší 205/1928 Sb.;Ruší 114/1923 Sb.;Ruší 1/1954 Sb.;Ruší 177/1927 Sb.;Ruší 43/1920 Sb.;Ruší 64/1930 Sb.;Ruší 82/1948 Sb.)

27/1971/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 19/1968/6 Sb.)

22/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

78/1971 Sb.

Účinnost od: 30.08.1971    Zrušeno: 16.03.1990

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 55/1971 Sb. ČR vydání)

76/1971 Sb.

Účinnost od: 30.08.1971    Zrušeno: 01.07.1974

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
(Ruší 56/1962 Sb.)

22/1971/9 Sb.

Účinnost od: 30.08.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1971/4 Sb.

Účinnost od: 30.08.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

70/1971 Sb.

Účinnost od: 13.08.1971    Zrušeno: 01.01.1995

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 44/1971 Sb. ČR vydání;Mění 46/1971 Sb. ČR vydání;Mění 49/1971 Sb. SR vydání)

67/1971 Sb.

Účinnost od: 13.08.1971    Zrušeno: 28.04.1990

Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
(Ruší 163/1958 Ú.l.;Ruší 192/1958 Ú.l.;Ruší 27/1959 Ú.l.)

66/1971 Sb.

Účinnost od: 13.08.1971

Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

51/1972 Sb.

Účinnost od: 05.08.1971    Zrušeno: 28.02.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích

169/1971 Sb.

Účinnost od: 05.08.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic

69/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu
(Mění 106/1969 Sb.;Mění 141/1968 Sb.)

63/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
(Mění 43/1968 Sb.)

62/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
(Mění 69/1967 Sb.)

56/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 28.08.1990

Zákon Slovenské národní rady o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice
(Ruší 114/1967 Sb.;Ruší 132/1970 Sb.)

55/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 16.03.1990

Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
(Ruší 48/1966 Sb.;Ruší 35/1964 Sb.;Ruší 39/1964 Sb.)

54/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 05.09.1990

Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice
(Ruší 114/1967 Sb.;Ruší 19/1968 Sb.)

53/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 06.03.1990

Zákon České národní rady o volbách do České národní rady

44/1971 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971    Zrušeno: 01.03.1990

Zákon o volbách do Federálního shromáždění
(Ruší 46/1968 Sb.;Ruší 113/1967 Sb.;Ruší 39/1968 Sb.)

13/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1971/4 Sb.

Účinnost od: 15.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1971/6 Sb.

Účinnost od: 15.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

65/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Zrušeno: 17.07.1975

Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra

64/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
(Mění 151/1970 Sb.)

61/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
(Ruší 89/1966 Sb.)

60/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
(Mění 148/1970 Sb. § 4)

59/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Účinnost do: 01.01.1972

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
(Mění 148/1970 Sb.)

58/1971 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971    Zrušeno: 21.04.1988

Zákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy

18/1971/1 Sb.

Účinnost od: 08.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1971 Sb.

Účinnost od: 07.07.1971    Zrušeno: 01.11.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, v nichž lze přidělit byt ve státním zájmu

47/1971 Sb.

Účinnost od: 06.07.1971    Zrušeno: 11.03.1983

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

45/1971 Sb.

Účinnost od: 06.07.1971    Účinnost do: 01.01.1972

Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971
(Mění 135/1970 Sb. § 3 odst. 1 až 3)

14/1971/2 Sb.

Účinnost od: 06.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1972/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1972/30 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

167/1971 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

85/1971 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971    Zrušeno: 31.12.2003

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací

42/1971 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu
(Mění 80/1966 Sb.)

32/1971 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
(Ruší 2/1959 Sb.)

39/1971/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1971/6 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 8/1969/5 Sb.)

27/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 34/1967/15 Sb.)

24/1971/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 25/1969/8 Sb.)

22/1971/8 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1971/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 36/1964/1 Sb.;Ruší 19/1962/1 Sb.)

7/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1971 Sb.

Účinnost od: 29.06.1971    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů

84/1971 Sb.

Účinnost od: 25.06.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury

40/1971 Sb.

Účinnost od: 14.06.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
(Mění 146/1965 Sb.;Ruší 55/1969 Sb.)

39/1971 Sb.

Účinnost od: 14.06.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
(Mění 146/1965 Sb.;Ruší 54/1969 Sb.)

82/1971 Sb.

Účinnost od: 05.06.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

11/1971/5 Sb.

Účinnost od: 04.06.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1971/12 Sb.

Účinnost od: 04.06.1971    Zrušeno: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1971/11 Sb.

Účinnost od: 04.06.1971    Zrušeno: 01.01.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

52/1971 Sb.

Účinnost od: 01.06.1971    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

35/1971 Sb.

Účinnost od: 01.06.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů
(Mění 1/1971 Sb.)

34/1971 Sb.

Účinnost od: 01.06.1971    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
(Mění 131/1970 Sb.;Mění 72/1969 Sb.)

33/1971 Sb.

Účinnost od: 01.06.1971    Zrušeno: 28.08.1990

Zákon Slovenské národní rady o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky
(Mění 150/1970 Sb. čl. 3 odst. 1)

18/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1971/1 Sb.

Účinnost od: 30.05.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

36/1971 Sb.

Účinnost od: 15.05.1971    Zrušeno: 23.01.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
(Mění 219/1949 Sb. § 14 odst. 2 až 6;Mění 220/1949 Sb. § 14 odst. 2 až 6;Mění 221/1949 Sb. § 14 odst. 2 až 6;Mění 222/1949 Sb. § 14 odst. 2 až 6;Mění 223/1949 Sb. § 14 odst. 2 až 6)

81/1971 Sb.

Účinnost od: 12.05.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze

31/1971 Sb.

Účinnost od: 12.05.1971

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa

30/1971 Sb.

Účinnost od: 12.05.1971    Zrušeno: 03.11.1977

Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů
(Ruší 28/1955 Sb.)

83/1971 Sb.

Účinnost od: 06.05.1971    Zrušeno: 02.12.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství

11/1971/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1981 Sb.

Účinnost od: 27.04.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

36/1971/4 Sb.

Účinnost od: 20.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

80/1971 Sb.

Účinnost od: 19.04.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo - polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

9/1971/4 Sb.

Účinnost od: 15.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1971 Sb.

Účinnost od: 13.04.1971    Zrušeno: 01.04.1975

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi
(Mění 181/1969 Sb.)

25/1971 Sb.

Účinnost od: 13.04.1971    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"

8/1971/2 Sb.

Účinnost od: 13.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1971/3 Sb.

Účinnost od: 10.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1971/8 Sb.

Účinnost od: 09.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

168/1971 Sb.

Účinnost od: 08.04.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

20/1971/1 Sb.

Účinnost od: 02.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs

23/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 01.05.1993

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs

22/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad

21/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
(Ruší 271/1953 Ú.l.;Mění 1/1967 Sb. ruší § 8 až 13, pokud se týkají Federálního statistického úřadu a Federální statistické rady;Mění 170/1968 Sb. § 1 až 3;Ruší 213/1953 Ú.l.;Ruší 23/1963 Sb.)

20/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 01.04.1989

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
(Mění 56/1969 Sb.)

17/1971 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě

11/1971/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 25/1969/16 Sb.)

7/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1974/12 Sb.

Účinnost od: 19.03.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1971 Sb.

Účinnost od: 17.03.1971    Zrušeno: 01.04.1989

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
(Mění 1/1969 Sb.)

16/1971 Sb.

Účinnost od: 17.03.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
(Mění 184/1969 Sb.)

15/1971 Sb.

Účinnost od: 17.03.1971    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu
(Mění 17/1966 Sb.)

14/1971 Sb.

Účinnost od: 17.03.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací
(Mění 154/1960 Sb. zůstává v platnosti pouze pro organizace určené Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí;Ruší 100/1966 Sb.;Ruší 83/1967 Sb.;Ruší 16/1968 Sb.;Ruší 169/1969 Sb.)

6/1971/4 Sb.

Účinnost od: 17.03.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/11 Sb.

Účinnost od: 12.03.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 37/1967/1 Sb.)

13/1971 Sb.

Účinnost od: 08.03.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Banské Bystrici a některých okresních soudů

12/1971 Sb.

Účinnost od: 08.03.1971    Zrušeno: 05.04.1989

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady
(Mění 204/1968 Sb.)

11/1971 Sb.

Účinnost od: 02.03.1971    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Mění 84/1965 Sb. § 1 až 3, § 19 odst. 1 a § 20 a její příloha 1)

18/1971 Sb.

Účinnost od: 01.03.1971    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

2/1971 Sb.

Účinnost od: 01.03.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
(Mění 20/1965 Sb. čl. 8 Zásad;Mění 21/1965 Sb. § 16 věta první;Ruší 73/1969 Sb.)

6/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1971 Sb.

Účinnost od: 26.02.1971

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách
(Ruší 133/1968 Sb.)

3/1971 Sb.

Účinnost od: 26.02.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv

10/1971 Sb.

Účinnost od: 22.02.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

9/1971 Sb.

Účinnost od: 22.02.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon Slovenské národní rady č. 116/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 27/1969 Sb.)

7/1971 Sb.

Účinnost od: 11.02.1971    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb
(Mění 17/1970 Sb.)

6/1971 Sb.

Účinnost od: 11.02.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 6/1970 Sb.)

5/1971 Sb.

Účinnost od: 11.02.1971    Zrušeno: 01.06.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
(Mění 59/1967 Sb.)

1/1971 Sb.

Účinnost od: 11.02.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů krajských národních výborů

20/1971/5 Sb.

Účinnost od: 10.02.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

79/1971 Sb.

Účinnost od: 06.02.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou

91/1973 Sb.

Účinnost od: 02.02.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách

8/1971 Sb.

Účinnost od: 01.02.1971    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

6/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

47/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

51/1971 Sb.

Účinnost od: 15.01.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

46/1970/5 Sb.

Účinnost od: 15.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

160/1970 Sb.

Účinnost od: 13.01.1971    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů

20/1980/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

38/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

37/1971 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1992

Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

28/1971/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

11/1971/14 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodných smluv

11/1971/13 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1976

Oznámení o uzavření mezinárodných smluv

9/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1971/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1971/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1971/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

8/1971/10 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

5/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 19/1968/3 Sb.;Ruší 28/1967/1 Sb.)

1/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

163/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
(Ruší 202/1968 Sb.)

162/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě

159/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
(Mění 201/1968 Sb. § 4)

158/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
(Ruší 174/1969 Sb.)

156/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.09.1979

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
(Ruší 87/1967 Sb.)

155/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.04.1990

Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů

154/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
(Mění 71/1964 Sb.)

153/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
(Mění 8/1970 Sb.)

152/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 20.03.1991

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům

151/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971

150/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
(Mění 204/1968 Sb. § 7 písm. ch);Mění 207/1968 Sb.;Ruší 48/1970 Sb.;Ruší 70/1969 Sb.)

148/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1972

Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971

147/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České sosialistické republiky
(Mění 1/1969 Sb. § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady", § 51 odst. 2 bod 5, § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79;Mění 2/1969 Sb.;Mění 69/1970 Sb. v § 60 odst. 1 se slova "Ústřední komise lidové kontroly" nahrazují slovy "Výboru lidové kontroly České socialistické republiky";Ruší 7/1969 Sb.)

145/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.07.1989

Zákon o národohospodářském plánování
(Mění 100/1966 Sb. § 2 odst. 1 a 2, § 5 až 14, § 16, § 67, § 68 odst. 1 písm. a) a § 91 odst. 3)

144/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o Státní bance československé
(Mění 170/1968 Sb. § 7;Ruší 117/1965 Sb.)

143/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství

142/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o devizovém hospodářství
(Ruší 107/1953 Sb.;Ruší 111/1969 Sb.;Ruší 6/1963 Sb.;Ruší 80/1958 Sb.;Ruší 64/1958 Sb.)

141/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České sosialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištěné socialistických zemědělských organizací
(Mění 166/1969 Sb.)

140/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1973

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků

139/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
(Mění 121/1962 Sb.;Mění 170/1968 Sb. § 6)

138/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
(Mění 100/1966 Sb. § 82 až 85;Mění 109/1964 Sb.;Mění 13/1967 Sb. § 1)

137/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
(Mění 108/1966 Sb.)

136/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
(Mění 22/1967 Sb.)

135/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1972

Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971

134/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
(Ruší 88/1965 Sb.;Ruší 8/1959 Sb.)

133/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon o působnosti federálních ministerstev
(Ruší 153/1946 Sb.;Mění 53/1968 Sb. celý s výjimkou § 18 a 19;Ruší 1/1945 Sb.;Ruší 115/1965 Sb.;Ruší 13/1952 Sb.;Ruší 19/1956 Sb.;Ruší 29/1967 Sb.;Ruší 3/1963 Sb.;Ruší 74/1951 Sb.;Ruší 81/1967 Sb.;Ruší 159/1950 Sb.;Ruší 76/1951 Sb.;Ruší 12/1963 Sb.)

131/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
(Mění 69/1967 Sb.;Mění 72/1969 Sb.)

130/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 19.12.1990

Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky
(Ruší 71/1969 Sb.)

128/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.11.1990

Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
(Ruší 166/1968 Sb.)

126/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 19.07.1990

Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé sosialistické republiky
(Ruší 171/1968 Sb.)

124/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb.
(Mění 156/1968 Sb.;Mění 170/1969 Sb.)

123/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
(Ruší 48/1963 Sb.;Mění 156/1968 Sb.)

122/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
(Ruší 139/1969 Sb.;Mění 123/1964 Sb.;Mění 55/1967 Sb.)

121/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.02.1991

Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům

120/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 159/1968 Sb.)

119/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 131/1968 Sb. § 2 odst. 2;Mění 173/1969 Sb.)

117/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 178/1969 Sb.)

116/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon Slovenské národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 159/1968 Sb.)

115/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 20.03.1991

Zákon Slovenské národní rady o finančních správách
(Mění 69/1967 Sb. § 23 odst. 2;Mění 8/1968 Sb. § 8;Ruší 107/1967 Sb.)

110/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.09.1979

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
(Ruší 87/1967 Sb.)

107/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.10.1972

Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
(Ruší 92/1967 Sb.)

105/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Účinnost do: 01.01.1972

Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
(Mění 11/1966 Sb.;Mění 24/1966 Sb.;Mění 27/1967 Sb.)

103/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků
(Mění 73/1966 Sb.;Mění 76/1966 Sb.)

100/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(Mění 59/1965 Sb. § 63 odst. 1 až 4;Mění 65/1965 Sb. § 162 odst. 2 a § 206;Mění 70/1965 Sb. § 27 a 28 a § 29 odst. 3;Mění 76/1959 Sb. § 34;Mění 88/1952 Sb.;Ruší 35/1961 Sb.)

93/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 19.12.1990

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov
(Ruší 97/1961 Sb.)

46/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

44/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1970/11 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1971    Zrušeno: 01.12.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU