Sbírka předpisů 1970 - podle účinnosti

1/1971/2 Sb.

Účinnost od: 31.12.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

164/1970 Sb.

Účinnost od: 30.12.1970    Zrušeno: 01.01.1990

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 116/1970 Sb. SR vydání;Mění 134/1970 Sb. ČR vydání)

68/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958

66/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nicské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

65/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

64/1975 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

14/1974 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem

157/1970 Sb.

Účinnost od: 29.12.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady

149/1970 Sb.

Účinnost od: 28.12.1970

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům v sokolovské oblasti

146/1970 Sb.

Účinnost od: 28.12.1970

Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě
(Ruší 128/1968 Sb.)

132/1970 Sb.

Účinnost od: 28.12.1970    Zrušeno: 01.08.1971

Zákon Slovenské národní rady o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice

69/1975 Sb.

Účinnost od: 22.12.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

129/1970 Sb.

Účinnost od: 22.12.1970    Zrušeno: 15.03.1976

Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
(Mění 176/1968 Sb.)

127/1970 Sb.

Účinnost od: 22.12.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice

125/1970 Sb.

Účinnost od: 22.12.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb.;Ruší 172/1968 Sb.)

37/1970/8 Sb.

Účinnost od: 17.12.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1970/2 Sb.

Účinnost od: 17.12.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1970 Sb.

Účinnost od: 15.12.1970    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr

11/1971/10 Sb.

Účinnost od: 10.12.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

109/1970 Sb.

Účinnost od: 08.12.1970    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

108/1970 Sb.

Účinnost od: 01.12.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

104/1970 Sb.

Účinnost od: 01.12.1970    Účinnost do: 01.01.1974

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
(Mění 121/1964 Sb.;Ruší 121/1969 Sb.)

30/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

106/1970 Sb.

Účinnost od: 30.11.1970    Účinnost do: 01.01.1972

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971

102/1970 Sb.

Účinnost od: 27.11.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 131/1968 Sb. § 2 odst. 1 slova "dodatkové odvody pro nezbytné přerozdělení prostředků" a § 2 odst. 2;Mění 133/1969 Sb.)

101/1970 Sb.

Účinnost od: 27.11.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
(Ruší 24/1969 Sb.)

15/1971/2 Sb.

Účinnost od: 18.11.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

28/1971 Sb.

Účinnost od: 16.11.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství

37/1970/6 Sb.

Účinnost od: 12.11.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

53/1974 Sb.

Účinnost od: 11.11.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti

99/1970 Sb.

Účinnost od: 03.11.1970    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí

113/1970 Sb.

Účinnost od: 28.10.1970    Zrušeno: 31.05.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

96/1970 Sb.

Účinnost od: 27.10.1970    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(Mění 124/1961 Sb.)

95/1970 Sb.

Účinnost od: 27.10.1970    Zrušeno: 10.02.1972

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
(Mění 87/1964 Sb.)

10/1971/2 Sb.

Účinnost od: 26.10.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

94/1970 Sb.

Účinnost od: 15.10.1970    Účinnost do: 02.02.1982

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v Oznámení o vydání obecných právních předpisů v částce 21/1970 Sb. slovenského vydání
(Mění 21/1970 Sb. SR vydání)

91/1970 Sb.

Účinnost od: 15.10.1970    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě

29/1970/4 Sb.

Účinnost od: 15.10.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

112/1970 Sb.

Účinnost od: 09.10.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

90/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr

85/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

77/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
(Mění 105/1964 Sb.)

76/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
(Mění 104/1964 Sb.)

75/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
(Mění 102/1964 Sb.)

71/1970 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
(Mění 101/1964 Sb.;Mění 103/1964 Sb.)

38/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

92/1970 Sb.

Účinnost od: 30.09.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Levicích, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady

89/1970 Sb.

Účinnost od: 07.09.1970    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů

88/1970 Sb.

Účinnost od: 07.09.1970    Zrušeno: 18.05.1990

Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
(Mění 36/1969 Sb.)

27/1970/1 Sb.

Účinnost od: 07.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1970 Sb.

Účinnost od: 03.09.1970    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů

6/1971/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

87/1970 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
(Ruší 25/1969 Sb.;Ruší 37/1968 Sb.;Ruší 60/1967 Sb.;Ruší 84/1965 Sb.;Ruší 49/1969 Sb.)

29/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 31/1967/2 Sb.)

7/1971/3 Sb.

Účinnost od: 28.08.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

84/1970 Sb.

Účinnost od: 19.08.1970    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů

83/1970 Sb.

Účinnost od: 19.08.1970    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
(Mění 197/1964 Sb.)

82/1970 Sb.

Účinnost od: 19.08.1970    Zrušeno: 15.10.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"

30/1970/12 Sb.

Účinnost od: 15.08.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

97/1970 Sb.

Účinnost od: 01.08.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě

79/1970 Sb.

Účinnost od: 01.08.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
(Mění 127/1964 Sb.)

72/1970 Sb.

Účinnost od: 01.08.1970    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
(Mění 109/1964 Sb. § 19 první věta;Mění 114/1964 Sb. § 2 odst. 3 a § 12)

78/1970 Sb.

Účinnost od: 30.07.1970    Zrušeno: 01.07.1982

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se vydává organizační a jednací řád Slovenské komise pro vědecké hodnosti
(Ruší 172/1964 Sb.)

23/1970/9 Sb.

Účinnost od: 30.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

98/1970 Sb.

Účinnost od: 23.07.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

27/1971 Sb.

Účinnost od: 20.07.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce - INTERCHIM -

74/1970 Sb.

Účinnost od: 17.07.1970    Zrušeno: 01.08.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
(Ruší 132/1968 Sb.;Ruší 86/1967 Sb.)

73/1970 Sb.

Účinnost od: 17.07.1970    Zrušeno: 29.01.1990

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů

70/1970 Sb.

Účinnost od: 17.07.1970    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
(Mění 82/1968 Sb.)

11/1971/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

69/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 23.01.1990

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
(Mění 219/1949 Sb. § 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6;Mění 220/1949 Sb. § 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6;Mění 221/1949 Sb. § 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6;Mění 222/1949 Sb. § 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6;Mění 223/1949 Sb. § 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6)

64/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 51/1965 Sb.)

63/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 78/1954 Ú. v. (č. 58/1954 Ú. l.), o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. v. (Ú. l.), vydané k jejímu provedení

62/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům ve vymezeném území pohraničí

61/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 51/1965 Sb.)

33/1970 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon České národní rady o finančních správách
(Mění 69/1967 Sb. § 23 odst. 2;Ruší 107/1967 Sb.)

47/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1970/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1970/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

154/1969 Sb.

Účinnost od: 01.07.1970    Zrušeno: 20.10.1971

Zákon o mateřském příspěvku

66/1970 Sb.

Účinnost od: 30.06.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady

65/1970 Sb.

Účinnost od: 30.06.1970    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
(Mění 197/1964 Sb.)

60/1970 Sb.

Účinnost od: 19.06.1970    Zrušeno: 01.07.1975

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
(Mění 66/1965 Sb.;Ruší 82/1965 Sb.;Ruší 83/1961 Sb.)

53/1970 Sb.

Účinnost od: 19.06.1970

Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění

29/1971 Sb.

Účinnost od: 12.06.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

17/1970/3 Sb.

Účinnost od: 11.06.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

67/1970 Sb.

Účinnost od: 09.06.1970    Zrušeno: 05.03.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

55/1970 Sb.

Účinnost od: 04.06.1970    Účinnost do: 01.01.2000

Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970

54/1970 Sb.

Účinnost od: 04.06.1970    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů
(Ruší 151/1961 Sb.;Ruší 78/1965 Sb.)

52/1970 Sb.

Účinnost od: 04.06.1970    Účinnost do: 01.01.1972

Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů

56/1970 Sb.

Účinnost od: 01.06.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

49/1970 Sb.

Účinnost od: 01.06.1970    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory

24/1970/7 Sb.

Účinnost od: 01.06.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1970/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1970    Zrušeno: 03.04.2013

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1970 Sb.

Účinnost od: 27.05.1970    Zrušeno: 01.01.1971

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů u uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou

20/1970/7 Sb.

Účinnost od: 22.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1970 Sb.

Účinnost od: 15.05.1970

Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy

45/1970 Sb.

Účinnost od: 15.05.1970

Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

44/1970 Sb.

Účinnost od: 11.05.1970    Zrušeno: 01.07.1991

Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
(Ruší 147/1968 Sb.;Ruší 64/1965 Sb.)

43/1970 Sb.

Účinnost od: 11.05.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
(Mění 74/1963 Sb.;Ruší 146/1969 Sb.)

13/1970/6 Sb.

Účinnost od: 11.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1970/2 Sb.

Účinnost od: 11.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

59/1970 Sb.

Účinnost od: 04.05.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu

38/1970 Sb.

Účinnost od: 01.05.1970

Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality
(Mění 100/1966 Sb.)

36/1970 Sb.

Účinnost od: 01.05.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
(Ruší 38/1969 Sb.)

30/1970/5 Sb.

Účinnost od: 01.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1970/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1970/9 Sb.

Účinnost od: 01.05.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1970 Sb.

Účinnost od: 28.04.1970    Zrušeno: 01.10.1972

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
(Mění 85/1969 Sb.)

40/1970 Sb.

Účinnost od: 28.04.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Povážské Bystrici, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady

39/1970 Sb.

Účinnost od: 28.04.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Komárně, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem

37/1970 Sb.

Účinnost od: 21.04.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Topoľčanech, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese stavebními úřady

35/1970 Sb.

Účinnost od: 21.04.1970    Zrušeno: 28.12.1990

Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu

34/1970 Sb.

Účinnost od: 21.04.1970

Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
(Mění 2/1969 Sb. § 1 bod 7 a § 9)

10/1970/12 Sb.

Účinnost od: 21.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1970/4 Sb.

Účinnost od: 15.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1970 Sb.

Účinnost od: 08.04.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky

30/1970 Sb.

Účinnost od: 08.04.1970    Zrušeno: 29.12.1990

Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky

29/1970 Sb.

Účinnost od: 08.04.1970    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon Slovenské národní rady o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích

27/1970 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970    Účinnost do: 01.04.1971

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
(Mění 121/1969 Sb.)

3/1970 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky
(Ruší 45/1960 Sb.;Ruší 51/1956 Sb.;Ruší 72/1953 Sb.;Ruší 3/1956 Sb.;Ruší 38/1962 Sb.)

30/1970/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

18/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1970/8 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1970/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1970    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1970 Sb.

Účinnost od: 26.03.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Nových Zámcích, kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v okrese stavebními úřady

26/1970 Sb.

Účinnost od: 26.03.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
(Mění 54/1963 Sb.)

25/1970 Sb.

Účinnost od: 26.03.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení předsednictva Slovenské národní rady o správném znění zákona Slovenské národní rady č. 177/1969 Sb., o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970

7/1970/4 Sb.

Účinnost od: 26.03.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1970 Sb.

Účinnost od: 24.03.1970    Účinnost do: 01.01.1971

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970

23/1970 Sb.

Účinnost od: 24.03.1970    Zrušeno: 01.07.1975

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory
(Mění 82/1965 Sb. § 1 až 23)

22/1970 Sb.

Účinnost od: 24.03.1970    Zrušeno: 29.12.1975

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy
(Mění 28/1969 Sb.)

21/1970 Sb.

Účinnost od: 24.03.1970

Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné dvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla

57/1970 Sb.

Účinnost od: 18.03.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách

18/1970 Sb.

Účinnost od: 12.03.1970    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi

17/1970 Sb.

Účinnost od: 12.03.1970    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb

4/1970/15 Sb.

Účinnost od: 12.03.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/13 Sb.

Účinnost od: 12.03.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/11 Sb.

Účinnost od: 12.03.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1970 Sb.

Účinnost od: 11.03.1970    Zrušeno: 15.10.1990

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani

15/1970 Sb.

Účinnost od: 11.03.1970

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky

61/1974 Sb.

Účinnost od: 05.03.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní

2/1970 Sb.

Účinnost od: 05.03.1970    Zrušeno: 24.03.1973

Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
(Mění 90/1966 Sb.)

14/1970 Sb.

Účinnost od: 01.03.1970    Zrušeno: 28.01.1992

Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu
(Ruší 64/1961 Sb.)

13/1970 Sb.

Účinnost od: 01.03.1970    Zrušeno: 17.03.1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu
(Ruší 64/1961 Sb.)

12/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 01.12.1984

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb., o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu
(Mění 33/1968 Sb.)

11/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb.
(Mění 111/1965 Sb.)

10/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška rady Okresního národního výboru Bratislava-venkov, kterou se určuje místní národní výbor stavebním úřadem

9/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Okresního národního výboru v Galantě, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem

8/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

7/1970 Sb.

Účinnost od: 25.02.1970    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
(Mění 61/1961 Sb.)

6/1970 Sb.

Účinnost od: 18.02.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

4/1970 Sb.

Účinnost od: 18.02.1970    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů

1/1970 Sb.

Účinnost od: 18.02.1970    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
(Mění 61/1961 Sb.)

18/1970/3 Sb.

Účinnost od: 13.02.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

111/1970 Sb.

Účinnost od: 06.02.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě

34/1970/5 Sb.

Účinnost od: 05.02.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

68/1970 Sb.

Účinnost od: 01.02.1970

Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948
(Mění 215/1949 Sb.)

5/1970 Sb.

Účinnost od: 01.02.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

27/1970/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1970/14 Sb.

Účinnost od: 01.02.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1970/9 Sb.

Účinnost od: 27.01.1970

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

10/1970/2 Sb.

Účinnost od: 27.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1971/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 25/1969/17 Sb.)

8/1971/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

47/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií

42/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.07.1975

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

32/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.07.1973

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Ruší 109/1965 Sb.)

20/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o prokuratuře

19/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.09.1991

Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců

30/1970/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1970/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1970/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1970/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1970/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/19 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1970/18 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

184/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
(Ruší 106/1966 Sb.)

183/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les
(Ruší 89/1965 Sb.)

182/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
(Ruší 118/1961 Sb.)

181/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.04.1975

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi

180/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
(Ruší 2/1966 Sb.;Ruší 3/1966 Sb.;Ruší 4/1966 Sb.)

179/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 25.06.1992

Zákon Slovenské národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

178/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon Slovenské národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 131/1968 Sb. § 4 a 5;Mění 159/1968 Sb. § 5 odst. 1)

176/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

175/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu

174/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
(Ruší 101/1966 Sb.;Ruší 131/1967 Sb.)

173/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
(Mění 131/1968 Sb. § 4 a 5)

172/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Účinnost do: 01.01.1971

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970

171/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním

170/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
(Mění 156/1968 Sb.;Mění 48/1963 Sb.)

169/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 17.03.1971

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1966 Sb.;Mění 139/1965 Sb.;Mění 18/1968 Sb.)

168/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1974

Nařízení vlády Československé republiky o přechodném zákazu zvyšování cen

166/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
(Ruší 106/1966 Sb.)

160/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Účinnost do: 01.01.1971

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970

158/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
(Mění 95/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

157/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.12.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
(Mění 142/1961 Sb.)

156/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.09.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
(Mění 36/1964 Sb.;Ruší 23/1956 Sb.;Ruší 59/1955 Sb.;Ruší 60/1956 Sb.)

155/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
(Mění 100/1960 Sb.;Ruší 81/1968 Sb.)

153/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
(Mění 65/1965 Sb.)

152/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
(Ruší 118/1961 Sb.)

151/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

150/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o přečinech
(Mění 60/1961 Sb. § 5 a § 33 až 41;Ruší 38/1961 Sb.;Ruší 58/1965 Sb.)

149/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 141/1961 Sb.)

148/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
(Mění 140/1961 Sb.)

147/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
(Mění 60/1965 Sb.)

144/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
(Mění 156/1968 Sb.)

141/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení

139/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
(Mění 55/1967 Sb.)

138/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970

Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
(Mění 11/1966 Sb.;Mění 24/1966 Sb.;Mění 27/1967 Sb.)

137/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady

136/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
(Mění 47/1964 Sb.;Ruší 45/1965 Sb.)

132/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
(Mění 52/1964 Sb.)

77/1969 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

50/1969/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

49/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

186/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1970    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících

Zavřít
MENU