Sbírka předpisů 1968 - podle účinnosti

203/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 143/1968 Sb. ČR vydání SR vydání)

187/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení

185/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Mění 160/1968 Sb. ČR vydání SR vydání)

184/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Ruší 37/1965 Sb.;Ruší 145/1965 Sb.)

183/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl

51/1968/8 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

51/1968/6 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

49/1968/3 Sb.

Účinnost od: 29.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

151/1968 Sb.

Účinnost od: 24.12.1968    Účinnost do: 01.01.1971

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970

169/1968 Sb.

Účinnost od: 22.12.1968

Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích

168/1968 Sb.

Účinnost od: 22.12.1968    Zrušeno: 01.09.1978

Zákon o gymnasiích

9/1969/1 Sb.

Účinnost od: 21.12.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

90/1969 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
(Ruší 200/1937 Sb.;Ruší 7/1936 Sb.;Ruší 253/1935 Sb.;Ruší 82/1934 Sb.;Ruší 188/1931 Sb.;Ruší 178/1929 Sb.;Ruší 177/1929 Sb.;Ruší 137/1928 Sb.;Ruší 209/1926 Sb.;Ruší 173/1926 Sb.;Ruší 262/1925 Sb.;Ruší 227/1948 Sb.;Ruší 228/1948 Sb.;Ruší 10/1951 Sb.;Ruší 71/1951 Sb.)

157/1968 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v zákoně č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, 2. ve vyhlášce ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
(Mění 82/1968 Sb. SR vydání;Mění 86/1968 Sb. ČR vydání SR vydání)

155/1968 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
(Mění 27/1967 Sb.)

154/1968 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
(Mění 89/1965 Sb.)

153/1968 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor"

51/1968/2 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1968/2 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

45/1968/1 Sb.

Účinnost od: 20.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1969/8 Sb.

Účinnost od: 19.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1969/1 Sb.

Účinnost od: 19.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 2/1961/1 Sb.)

48/1968/1 Sb.

Účinnost od: 16.12.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

51/1968/4 Sb.

Účinnost od: 15.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

44/1968/4 Sb.

Účinnost od: 09.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

44/1968/2 Sb.

Účinnost od: 09.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

122/1969 Sb.

Účinnost od: 03.12.1968    Zrušeno: 04.06.1998

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě

64/1969 Sb.

Účinnost od: 03.12.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě

16/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1968    Zrušeno: 20.01.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

51/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1968    Zrušeno: 01.02.1976

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

49/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

148/1968 Sb.

Účinnost od: 29.11.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
(Mění 100/1966 Sb.)

45/1968/2 Sb.

Účinnost od: 28.11.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

147/1968 Sb.

Účinnost od: 19.11.1968    Zrušeno: 11.05.1970

Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
(Mění 64/1965 Sb.)

145/1968 Sb.

Účinnost od: 19.11.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu
(Mění 2/1967 Sb.;Mění 48/1967 Sb.)

142/1968 Sb.

Účinnost od: 01.11.1968    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

141/1968 Sb.

Účinnost od: 01.11.1968    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

140/1968 Sb.

Účinnost od: 01.11.1968    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
(Ruší 94/1966 Sb.)

44/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1968    Zrušeno: 04.07.2007

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

42/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1968    Zrušeno: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

110/1969 Sb.

Účinnost od: 31.10.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

40/1968/4 Sb.

Účinnost od: 31.10.1968    Zrušeno: 12.10.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

138/1968 Sb.

Účinnost od: 25.10.1968

Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu

43/1968/2 Sb.

Účinnost od: 24.10.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

11/1969 Sb.

Účinnost od: 18.10.1968    Zrušeno: 05.03.1990

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky

137/1968 Sb.

Účinnost od: 16.10.1968    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
(Ruší 26/1965 Sb.;Ruší 191/1964 Sb.;Ruší 24/1968 Sb.;Ruší 3/1965 Sb.;Ruší 61/1967 Sb.)

136/1968 Sb.

Účinnost od: 16.10.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

122/1968 Sb.

Účinnost od: 05.10.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

131/1968 Sb.

Účinnost od: 01.10.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd

51/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.10.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů
(Ruší 74/1964/1 Sb.)

45/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.10.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1969 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

135/1968 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa

134/1968 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
(Ruší 93/1966 Sb.)

133/1968 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968    Zrušeno: 26.02.1971

Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách
(Ruší 3/1967 Sb.;Ruší 61/1968 Sb.)

132/1968 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968    Zrušeno: 17.07.1970

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
(Mění 86/1967 Sb.)

37/1968/4 Sb.

Účinnost od: 30.09.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

130/1968 Sb.

Účinnost od: 26.09.1968

Zákon o přechodné úpravě některých lhůt

129/1968 Sb.

Účinnost od: 26.09.1968

Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
(Mění 185/1947 Sb.;Mění 88/1958 Sb.)

128/1968 Sb.

Účinnost od: 26.09.1968    Zrušeno: 28.12.1970

Zákon o Národní frontě

127/1968 Sb.

Účinnost od: 26.09.1968    Zrušeno: 29.03.1990

Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
(Mění 81/1966 Sb.)

126/1968 Sb.

Účinnost od: 26.09.1968    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku

125/1968 Sb.

Účinnost od: 20.09.1968    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
(Mění 24/1967 Sb.)

123/1968 Sb.

Účinnost od: 20.09.1968    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o náhradách a některých dalších poměrech členů-neposlanců Slovenské národní rady

37/1968 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968    Zrušeno: 01.09.1970

Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb.)

45/1968/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968    Zrušeno: 01.09.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1968/8 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968    Zrušeno: 07.09.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1968    Zrušeno: 01.06.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

121/1968 Sb.

Účinnost od: 20.08.1968    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

37/1968/5 Sb.

Účinnost od: 19.08.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1968/6 Sb.

Účinnost od: 15.08.1968    Zrušeno: 01.01.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1968 Sb.

Účinnost od: 14.08.1968

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
(Mění 42/1962 Sb.)

117/1968 Sb.

Účinnost od: 14.08.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
(Mění 181/1964 Sb.)

116/1968 Sb.

Účinnost od: 14.08.1968

Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult

109/1968 Sb.

Účinnost od: 13.08.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady

108/1968 Sb.

Účinnost od: 13.08.1968

Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady

97/1968 Sb.

Účinnost od: 03.08.1968    Zrušeno: 01.01.1974

Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské
(Ruší 4/1954 Sb.)

102/1968 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968    Zrušeno: 01.03.1988

Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí

82/1968 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o soudní rehabilitaci

45/1968/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 182/1960 Sb.)

45/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1968/6 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

111/1968 Sb.

Účinnost od: 29.07.1968    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách

110/1968 Sb.

Účinnost od: 29.07.1968    Zrušeno: 06.09.1990

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady

35/1968/2 Sb.

Účinnost od: 25.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1968 Sb.

Účinnost od: 24.07.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství

104/1968 Sb.

Účinnost od: 24.07.1968    Zrušeno: 01.01.1983

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
(Mění 36/1968 Sb. § 6 věta druhá)

21/1969 Sb.

Účinnost od: 19.07.1968

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů

103/1968 Sb.

Účinnost od: 11.07.1968    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany
(Ruší 14/1961/2 Sb.;Mění 77/1966 Sb. pro odměňování hlídačů a vrátných;Ruší 7/1968/1 Sb.;Ruší 7/1968/2 Sb.;Ruší 24/1967/3 Sb.)

101/1968 Sb.

Účinnost od: 11.07.1968

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
(Mění 78/1962 Sb.)

100/1968 Sb.

Účinnost od: 11.07.1968

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
(Ruší 16/1954 Ú.l.)

99/1968 Sb.

Účinnost od: 11.07.1968    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR"

98/1968 Sb.

Účinnost od: 11.07.1968    Zrušeno: 01.01.1972

Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřizování odborů národních výborů v hlavním městě Slovenska Bratislavě

80/1968 Sb.

Účinnost od: 09.07.1968    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
(Ruší 12/1962 Sb.)

6/1969/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu

96/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
(Mění 114/1966 Sb.;Mění 145/1965 Sb.;Mění 146/1961 Sb.;Mění 24/1967 Sb.;Mění 37/1965 Sb.)

95/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
(Ruší 74/1959 Ú.l.;Mění 143/1965 Sb. § 44 písm. e) a § 56; v § 44 písm. f) se zároveň vypouští citace § 23)

94/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
(Mění 21/1965 Sb.)

93/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
(Mění 105/1964 Sb.)

92/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
(Mění 104/1964 Sb.)

91/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 102/1964 Sb.)

90/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem
(Mění 76/1952 Sb.)

89/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 101/1964 Sb.;Mění 103/1964 Sb.)

88/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
(Mění 54/1956 Sb. § 28 a § 30 až 39;Mění 65/1965 Sb.;Ruší 58/1964 Sb.)

87/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Ruší 57/1956 Sb.;Ruší 67/1965 Sb.)

83/1968 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 15.10.1969

Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
(Mění 112/1967 Sb. § 1)

34/1968/9 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.06.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

86/1968 Sb.

Účinnost od: 28.06.1968    Zrušeno: 01.01.1973

Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací

85/1968 Sb.

Účinnost od: 28.06.1968    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
(Mění 69/1967 Sb.;Mění 70/1967 Sb.)

84/1968 Sb.

Účinnost od: 28.06.1968    Zrušeno: 14.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
(Mění 81/1966 Sb.)

81/1968 Sb.

Účinnost od: 28.06.1968    Zrušeno: 01.01.1970

Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců

79/1968 Sb.

Účinnost od: 24.06.1968    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
(Mění 110/1966 Sb.)

78/1968 Sb.

Účinnost od: 24.06.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
(Mění 108/1964 Sb.)

77/1968 Sb.

Účinnost od: 24.06.1968

Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky

25/1968/5 Sb.

Účinnost od: 24.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 15/1963/3 Sb.)

25/1968/4 Sb.

Účinnost od: 24.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

120/1968 Sb.

Účinnost od: 21.06.1968    Zrušeno: 22.06.2000

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

70/1968 Sb.

Účinnost od: 19.06.1968    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem

69/1968 Sb.

Účinnost od: 19.06.1968

Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
(Ruší 119/1966 Sb.)

112/1968 Sb.

Účinnost od: 18.06.1968    Zrušeno: 30.10.2007

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

66/1968 Sb.

Účinnost od: 18.06.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuj vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
(Mění 126/1967 Sb.)

65/1968 Sb.

Účinnost od: 18.06.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

64/1968 Sb.

Účinnost od: 18.06.1968

Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti

63/1968 Sb.

Účinnost od: 10.06.1968    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem

25/1968/9 Sb.

Účinnost od: 10.06.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

68/1968 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

62/1968 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)
(Ruší 103/1959 Ú.l.)

39/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 22/1967/3 Sb.)

34/1968/10 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

20/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1968    Zrušeno: 19.07.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

119/1968 Sb.

Účinnost od: 31.05.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

67/1968 Sb.

Účinnost od: 27.05.1968    Zrušeno: 05.09.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních
(Ruší 8/1938 Sb.)

61/1968 Sb.

Účinnost od: 21.05.1968    Zrušeno: 30.09.1968

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.
(Mění 3/1967 Sb.)

20/1968/1 Sb.

Účinnost od: 15.05.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

52/1968 Sb.

Účinnost od: 14.05.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
(Ruší 6/1968 Sb.;Ruší 7/1968 Sb.)

58/1968 Sb.

Účinnost od: 13.05.1968    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
(Mění 17/1961 Sb.)

56/1968 Sb.

Účinnost od: 13.05.1968    Zrušeno: 09.10.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

19/1968/5 Sb.

Účinnost od: 13.05.1968    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1968 Sb.

Účinnost od: 09.05.1968

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

191/1968 Sb.

Účinnost od: 03.05.1968    Zrušeno: 27.01.1976

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou

49/1968 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem

41/1968 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu
(Mění 92/1961 Sb.)

34/1968/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 43/1967/1 Sb.)

25/1968/7 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968    Zrušeno: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1968    Zrušeno: 01.10.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

54/1968 Sb.

Účinnost od: 29.04.1968

Vládní nařízení o změně názvů některých fakult

53/1968 Sb.

Účinnost od: 29.04.1968    Zrušeno: 01.01.1974

Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
(Ruší 114/1965 Sb.;Ruší 175/1956 Ú.l.;Mění 101/1964 Sb. § 83 odst. 1;Mění 102/1960 Sb. § 1 odst. 2;Ruší 113/1965 Sb.;Ruší 52/1963 Sb.;Ruší 55/1963 Sb.)

17/1968/4 Sb.

Účinnost od: 29.04.1968    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1968 Sb.

Účinnost od: 25.04.1968    Účinnost do: 01.01.1969

Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968

46/1968 Sb.

Účinnost od: 25.04.1968    Zrušeno: 01.08.1971

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

51/1968 Sb.

Účinnost od: 24.04.1968

Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí

16/1968/2 Sb.

Účinnost od: 24.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1968/4 Sb.

Účinnost od: 20.04.1968    Zrušeno: 01.01.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

72/1968 Sb.

Účinnost od: 15.04.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo světlo dálkové anebo obě tato světla

32/1969 Sb.

Účinnost od: 12.04.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

47/1968 Sb.

Účinnost od: 10.04.1968    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
(Ruší 13/1964 Sb.)

73/1968 Sb.

Účinnost od: 09.04.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

42/1968 Sb.

Účinnost od: 05.04.1968    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
(Ruší 63/1966 Sb.)

19/1968/1 Sb.

Účinnost od: 03.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1968 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 13.09.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách
(Mění 34/1965 Sb.)

33/1968 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.12.1984

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu

32/1968 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví

31/1968 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.01.1987

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
(Mění 122/1962 Sb.)

30/1968 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon o státním zkušebnictví
(Ruší 102/1965 Sb.;Ruší 162/1964 Sb.;Ruší 185/1910 ř.z.;Ruší 2/1955 Sb.;Ruší 52/1962 Sb.;Ruší 83/1963 Sb.;Ruší 44/1957 Ú.l.;Ruší 87/1958 Ú.l.;Ruší 1505/1946 Ú.l.I;Ruší 637/1947 Ú.l.I;Ruší 15/1955 Sb.)

33/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 5/1964/2 Sb.)

16/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

102/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1968    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
(Mění 61/1963 Sb.)

45/1968 Sb.

Účinnost od: 29.03.1968    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
(Mění 27/1966 Sb.)

44/1968 Sb.

Účinnost od: 29.03.1968    Zrušeno: 16.06.1969

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
(Mění 183/1964 Sb.)

20/1968/3 Sb.

Účinnost od: 29.03.1968    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

107/1968 Sb.

Účinnost od: 26.03.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky

76/1968 Sb.

Účinnost od: 25.03.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci

43/1968 Sb.

Účinnost od: 22.03.1968    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě

92/1969 Sb.

Účinnost od: 21.03.1968    Zrušeno: 11.05.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely

39/1968 Sb.

Účinnost od: 21.03.1968    Zrušeno: 01.08.1971

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění

75/1968 Sb.

Účinnost od: 20.03.1968    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

36/1968 Sb.

Účinnost od: 20.03.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa
(Ruší 6/1928 Sb.)

11/1968/8 Sb.

Účinnost od: 20.03.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1968/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1970/1 Sb.

Účinnost od: 12.03.1968

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

16/1970/4 Sb.

Účinnost od: 12.03.1968

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

50/1969/11 Sb.

Účinnost od: 12.03.1968

Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

74/1968 Sb.

Účinnost od: 11.03.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu

35/1968 Sb.

Účinnost od: 09.03.1968    Zrušeno: 01.09.1971

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl

34/1968 Sb.

Účinnost od: 09.03.1968    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy
(Mění 93/1962 Sb.)

29/1968 Sb.

Účinnost od: 09.03.1968    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
(Mění 113/1967 Sb.;Mění 114/1967 Sb.;Mění 121/1962 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 36/1964 Sb.;Mění 60/1965 Sb.;Mění 69/1967 Sb.;Mění 70/1965 Sb.)

28/1968 Sb.

Účinnost od: 09.03.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy
(Mění 100/1960 Sb.)

24/1968 Sb.

Účinnost od: 05.03.1968    Zrušeno: 16.10.1968

Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968

23/1968 Sb.

Účinnost od: 05.03.1968

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
(Ruší 144/1953 Ú.l.;Ruší 49/1960 Sb.)

34/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 24.04.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1968/9 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 11.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1968    Zrušeno: 01.07.2000

Směrnice Ministerstva zdravotnictví čj. PP-265-20. 11. 1967, ze dne 16. prosince 1967, o posuzováni zdravotní způsobilosti k práci.

37/1968/2 Sb.

Účinnost od: 28.02.1968    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

106/1968 Sb.

Účinnost od: 27.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü

19/1968 Sb.

Účinnost od: 27.02.1968    Zrušeno: 01.08.1971

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů
(Mění 114/1967 Sb. SR vydání)

18/1968 Sb.

Účinnost od: 27.02.1968    Účinnost do: 01.01.1971

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě

17/1968 Sb.

Účinnost od: 27.02.1968    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
(Mění 118/1966 Sb.)

16/1968 Sb.

Účinnost od: 27.02.1968    Zrušeno: 17.03.1971

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
(Mění 100/1966 Sb.)

114/1968 Sb.

Účinnost od: 24.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu

57/1968 Sb.

Účinnost od: 15.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení

14/1968 Sb.

Účinnost od: 15.02.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani

13/1968 Sb.

Účinnost od: 15.02.1968    Zrušeno: 01.04.1982

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
(Ruší 125/1959 Ú.l.;Ruší 210/1954 Ú.l.;Ruší 221/1953 Ú.l.;Ruší 386/1952 Ú.l.;Ruší 384/1952 Ú.l.;Ruší 382/1952 Ú.l.;Ruší 381/1952 Ú.l.;Ruší 378/1952 Ú.l.;Ruší 144/1952 Ú.l.;Ruší 202/1957 Ú.l.;Ruší 189/1964 Sb.;Ruší 203/1959 Ú.l.)

49/1968/2 Sb.

Účinnost od: 15.02.1968

Oznámení o vydání obecných právních predpisů

71/1968 Sb.

Účinnost od: 14.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky

113/1968 Sb.

Účinnost od: 12.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou

59/1968 Sb.

Účinnost od: 09.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

13/1969 Sb.

Účinnost od: 07.02.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci

192/1968 Sb.

Účinnost od: 07.02.1968

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

12/1968/6 Sb.

Účinnost od: 01.02.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1968 Sb.

Účinnost od: 27.01.1968    Zrušeno: 14.05.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů

6/1968 Sb.

Účinnost od: 27.01.1968    Zrušeno: 14.05.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů

22/1968/1 Sb.

Účinnost od: 25.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1968 Sb.

Účinnost od: 20.01.1968    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
(Mění 111/1965 Sb.)

9/1968 Sb.

Účinnost od: 20.01.1968    Zrušeno: 01.12.1971

Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů

10/1968/2 Sb.

Účinnost od: 15.01.1968    Zrušeno: 01.09.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

129/1967 Sb.

Účinnost od: 12.01.1968

Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

4/1968 Sb.

Účinnost od: 11.01.1968

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v oznámení v částce 47 Sb. z roku 1967 strana 473

19/1968/6 Sb.

Účinnost od: 10.01.1968    Zrušeno: 01.09.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

190/1968 Sb.

Účinnost od: 03.01.1968

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
(Ruší 107/1962 Sb.)

9/1968/1 Sb.

Účinnost od: 02.01.1968    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

128/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 28.12.1970

Zákon o Národní frontě
(Ruší 54/1960/1 Sb.)

50/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 27.06.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

12/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 23.11.1990

Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
(Mění 66/1965 Sb. § 23 odst. 1 písm. a);Ruší 126/1960 Sb.)

8/1968 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních

45/1968/9 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1968/8 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 24/1961/2 Sb.)

10/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 12/1967/3 Sb.)

7/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 11.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1968/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.06.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1968/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.07.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

134/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb.
(Mění 312/1953 Ú.l.)

133/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu

132/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru

131/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací

128/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
(Ruší 195/1960 Sb.;Ruší 61/1964/1 Sb.;Ruší 70/1964/1 Sb.;Ruší 22/1963/1 Sb.;Ruší 143/1955 Ú.l.;Mění 148/1964 Sb. § 5 a 6 odst. 2, druhá věta;Mění 154/1961 Sb. § 33 až 35;Mění 55/1960 Sb. čl. II;Ruší 127/1962 Sb.;Ruší 14/1961 Sb.;Ruší 1/1962/1 Sb.;Ruší 149/1964 Sb.;Ruší 2/1956 Sb.;Ruší 3/1962 Sb.;Ruší 68/1950 Sb.;Ruší 163/1955 Ú.l.;Ruší 74/1961 Sb.;Ruší 92/1962 Sb.;Ruší 18/1957 Ú.l.;Ruší 12/1961/3 Sb.;Ruší 58/1961/1 Sb.;Ruší 85/1957 Ú.l.;Ruší 128/1964 Sb.;Ruší 188/1955 Ú.l.;Ruší 151/1955 Ú.l.;Ruší 5/1954 Ú.l.;Ruší 357/1953 Ú.l.;Ruší 190/1953 Ú.l.;Ruší 68/1959 Ú.l.;Ruší 191/1952 Ú.l.;Ruší 138/1952 Ú.l.;Ruší 123/1952 Ú.l.;Ruší 79/1952 Ú.l.;Ruší 42/1952 Ú.l.;Ruší 122/1951 Ú.l.II;Ruší 84/1951 Ú.l.I;Ruší 12/1966 Sb.;Ruší 660/1950 Ú.l.I;Ruší 470/1950 Ú.l.I;Ruší 23/1950 Ú.l.I;Ruší 1093/1949 Ú.l.I;Ruší 1005/1949 Ú.l.I;Ruší 848/1949 Ú.l.I;Ruší 369/1948 Ú.l.I;Ruší 1123/1947 Ú.l.I;Ruší 335/1947 Ú.l.I;Ruší 371/1945 Ú.l.I;Ruší 294/1945 Ú.l.I;Ruší 186/1957 Ú.l.;Ruší 187/1957 Ú.l.;Ruší 188/1957 Ú.l.;Ruší 189/1957 Ú.l.;Ruší 161/1958 Ú.l.;Ruší 175/1959 Ú.l.;Ruší 255/1957 Ú.l.;Ruší 11/1958 Ú.l.;Ruší 90/1958 Ú.l.;Ruší 105/1958 Ú.l.)

127/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

126/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

125/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

124/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 08.08.1996

Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
(Mění 102/1964 Sb. § 112 a 114 odst. 1;Ruší 115/1958 Ú.l.)

123/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
(Ruší 54/1955 Sb.)

122/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
(Mění 95/1967 Sb.)

121/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 28.12.1971

Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
(Ruší 112/1965 Sb.;Ruší 128/1965 Sb.;Ruší 43/1967 Sb.)

120/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
(Mění 11/1966 Sb.)

119/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Účinnost do: 01.01.1970

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů
(Mění 139/1965 Sb.)

117/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
(Mění 104/1964 Sb.)

116/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 103/1964 Sb.)

114/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.08.1971

Zákon o volbách do národních výborů

113/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.08.1971

Zákon o volbách do Národního shromáždění
(Ruší 37/1964 Sb.;Ruší 38/1964 Sb.;Ruší 43/1964 Sb.;Ruší 31/1966 Sb.;Ruší 34/1964 Sb.)

112/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 15.10.1969

Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
(Ruší 75/1963 Sb.)

111/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 24.11.1990

Zákon o hlavním městě Praze
(Ruší 79/1960 Sb.)

95/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

89/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů

71/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon o správním řízení (správní řád)
(Mění 60/1961 Sb. § 28 odst. 1;Mění 60/1965 Sb. § 15 odst. 4 věta druhá;Ruší 91/1960 Sb.)

69/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 23.11.1990

Zákon o národních výborech
(Ruší 189/1960 Sb.;Ruší 190/1960 Sb.;Mění 109/1964 Sb. § 29 věta druhá a § 42 věta druhá;Mění 32/1963 Sb. § 6 a § 7 odst. 1 a 2;Mění 34/1964 Sb. § 13 věta první a druhá a § 14;Mění 36/1960 Sb.;Mění 83/1961 Sb. část II;Mění 93/1964 Sb.;Ruší 102/1961 Sb.;Ruší 11/1962 Sb.;Ruší 143/1949 Sb.;Ruší 59/1959 Sb.;Ruší 65/1960 Sb.;Ruší 66/1960 Sb.;Ruší 71/1960 Sb.;Ruší 93/1961 Sb.)

22/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.01.1984

Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
(Ruší 22/1961 Sb. ruší § 16 až 20;Ruší 205/1964 Sb.)

47/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

45/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

41/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 29.09.1995

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

33/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 21/1963/1 Sb.;Ruší 85/1960/1 Sb.)

32/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968    Zrušeno: 01.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1968

Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
(Ruší 190/1956 Ú.l.)

Zavřít
MENU