Sbírka předpisů 1967 - podle účinnosti

135/1967 Sb.

Účinnost od: 30.12.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
(Mění 88/1967 Sb.)

130/1967 Sb.

Účinnost od: 28.12.1967    Zrušeno: 01.01.1978

Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod

47/1967/2 Sb.

Účinnost od: 28.12.1967    Zrušeno: 31.12.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1967/1 Sb.

Účinnost od: 27.12.1967    Zrušeno: 01.03.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

109/1967 Sb.

Účinnost od: 26.12.1967    Zrušeno: 01.01.1983

Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů

108/1967 Sb.

Účinnost od: 26.12.1967

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

45/1967/1 Sb.

Účinnost od: 21.12.1967    Zrušeno: 26.08.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1968/5 Sb.

Účinnost od: 20.12.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

110/1967 Sb.

Účinnost od: 12.12.1967    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
(Mění 100/1960 Sb.)

41/1967/3 Sb.

Účinnost od: 11.12.1967    Zrušeno: 01.01.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1968/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

105/1967 Sb.

Účinnost od: 01.12.1967    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
(Mění 73/1962 Sb.)

43/1967/5 Sb.

Účinnost od: 01.12.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

43/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.12.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

107/1967 Sb.

Účinnost od: 24.11.1967    Zrušeno: 01.07.1970

Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu

106/1967 Sb.

Účinnost od: 24.11.1967    Zrušeno: 01.01.1992

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
(Mění 121/1962 Sb.)

26/1968 Sb.

Účinnost od: 23.11.1967    Zrušeno: 30.10.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích

39/1967/3 Sb.

Účinnost od: 14.11.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1968 Sb.

Účinnost od: 10.11.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky

15/1968 Sb.

Účinnost od: 10.11.1967    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli

38/1967/4 Sb.

Účinnost od: 07.11.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

3/1968 Sb.

Účinnost od: 04.11.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962

10/1968/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

96/1967 Sb.

Účinnost od: 01.11.1967    Zrušeno: 01.06.1984

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
(Ruší 100/1964 Sb.)

39/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1967    Zrušeno: 30.04.1985

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

27/1968 Sb.

Účinnost od: 25.10.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu

99/1967 Sb.

Účinnost od: 25.10.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
(Mění 23/1963 Sb. § 43;Ruší 22/1955 Sb.;Ruší 61/1958 Sb.;Ruší 91/1955 Ú.l.;Ruší 27/1955 Sb.;Ruší 32/1956 Sb.)

37/1967/1 Sb.

Účinnost od: 25.10.1967    Zrušeno: 12.03.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

98/1967 Sb.

Účinnost od: 24.10.1967    Zrušeno: 15.05.1990

Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
(Ruší 344/1952 Ú.l.)

97/1967 Sb.

Účinnost od: 24.10.1967    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění

20/1968 Sb.

Účinnost od: 11.10.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky

40/1968 Sb.

Účinnost od: 10.10.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles

1/1968 Sb.

Účinnost od: 04.10.1967    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

104/1967 Sb.

Účinnost od: 04.10.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

5/1968 Sb.

Účinnost od: 02.10.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království

94/1967 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

92/1967 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
(Ruší 112/1961 Sb.)

38/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1967/8 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 06.12.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 01.05.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1967/14 Sb.

Účinnost od: 01.10.1967    Zrušeno: 27.04.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

44/1967/2 Sb.

Účinnost od: 30.09.1967    Zrušeno: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

40/1967/1 Sb.

Účinnost od: 29.09.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

93/1967 Sb.

Účinnost od: 26.09.1967

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Uniccopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
(Ruší 5/1956 Ú.l.)

34/1967/2 Sb.

Účinnost od: 26.09.1967    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

90/1967 Sb.

Účinnost od: 12.09.1967    Zrušeno: 01.09.1971

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Mění 44/1966 Sb.)

103/1967 Sb.

Účinnost od: 08.09.1967    Zrušeno: 23.08.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol

16/1969 Sb.

Účinnost od: 07.09.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států

87/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
(Mění 84/1965 Sb.)

85/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
(Mění 82/1961 Sb.)

84/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti ztížení společenského uplatnění
(Mění 32/1965 Sb.)

82/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967

Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
(Mění 11/1958 Sb.)

80/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
(Mění 92/1961 Sb.)

79/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

60/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.09.1970

Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Mění 84/1965 Sb.)

49/1967 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách

39/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1967/5 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.08.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1967/10 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.09.1975

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

34/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.01.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1967    Zrušeno: 01.09.1970

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

101/1967 Sb.

Účinnost od: 31.08.1967    Zrušeno: 30.04.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

43/1967/1 Sb.

Účinnost od: 29.08.1967    Zrušeno: 01.05.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

88/1967 Sb.

Účinnost od: 24.08.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
(Ruší 91/1964 Sb.;Ruší 274/1956 Ú.l.)

86/1967 Sb.

Účinnost od: 24.08.1967    Zrušeno: 17.07.1970

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními

83/1967 Sb.

Účinnost od: 24.08.1967    Zrušeno: 17.03.1971

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
(Mění 100/1966 Sb.)

81/1967 Sb.

Účinnost od: 24.08.1967    Zrušeno: 01.01.1971

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví
(Ruší 73/1965 Sb.)

22/1968 Sb.

Účinnost od: 20.08.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizacích pro hospodářskou spolupráci

41/1967/5 Sb.

Účinnost od: 11.08.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 9/1960/5 Sb.)

73/1967 Sb.

Účinnost od: 01.08.1967    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací

72/1967 Sb.

Účinnost od: 01.08.1967    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o Státní spořitelně
(Mění 114/1964 Sb. § 1 odst. 2;Mění 84/1952 Sb. § 2 bod 3, § 3 odst. 3, § 14 až 16 a § 18 odst. 1;Ruší 442/1941 Sb.;Ruší 353/1940 Sb.;Ruší 37/1936 Sb.;Ruší 143/1930 Sb.)

34/1967/9 Sb.

Účinnost od: 01.08.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1967    Zrušeno: 01.04.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 92/1963 Sb.)

78/1967 Sb.

Účinnost od: 21.07.1967    Zrušeno: 30.06.1969

Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady
(Mění 15/1967 Sb. § 13 a § 16 odst. 1 písm. e);Ruší 125/1964 Sb.)

77/1967 Sb.

Účinnost od: 21.07.1967    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory
(Mění 124/1964 Sb. § 46)

76/1967 Sb.

Účinnost od: 20.07.1967

Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě

75/1967 Sb.

Účinnost od: 20.07.1967    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání

29/1967/3 Sb.

Účinnost od: 20.07.1967    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

63/1967 Sb.

Účinnost od: 16.07.1967    Zrušeno: 24.03.1969

Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

70/1967 Sb.

Účinnost od: 13.07.1967    Zrušeno: 20.10.1971

Zákon o komisích lidové kontroly
(Ruší 29/1964/5 Sb.;Ruší 17/1963/2 Sb.;Mění 1/1967 Sb. ruší § 16;Mění 23/1963 Sb. pro obor kontroly se zrušuje celý, ve znění § 3 zákona č. 93/1964 Sb.;Ruší 21/1967 Sb.)

26/1967/1 Sb.

Účinnost od: 12.07.1967    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

2/1968 Sb.

Účinnost od: 05.07.1967    Zrušeno: 18.11.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
(Ruší 21/1956 Sb.;Ruší 58/1957 Sb.)

74/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem

66/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.01.1989

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 57/1967 Sb. ČR vydání)

65/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách
(Ruší 609/1949 Ú.l.I;Ruší 162/1950 Ú.l.I;Ruší 635/1949 Ú.l.I;Ruší 48/1957 Ú.l.)

59/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.06.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
(Ruší 24/1962 Sb.)

57/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
(Ruší 167/1955 Ú.l.;Ruší 193/1955 Ú.l.;Ruší 107/1956 Ú.l.;Ruší 234/1959 Ú.l.;Mění 54/1955 Sb. § 1;Ruší 72/1960 Sb.)

56/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.01.1989

Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
(Ruší 23/1955 Sb.)

53/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

42/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků
(Ruší 184/1953 Ú.l.;Ruší 1/1952 Ú.l.;Ruší 756/1949 Ú.l.I;Ruší 630/1949 Ú.l.I)

37/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967

Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

36/1967 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967

Zákon o znalcích a tlumočnících
(Mění 99/1963 Sb.;Ruší 193/1959 Ú.l.;Ruší 47/1959 Sb.)

48/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.07.1967    Zrušeno: 01.07.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

91/1967 Sb.

Účinnost od: 26.06.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

118/1967 Sb.

Účinnost od: 25.06.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

61/1967 Sb.

Účinnost od: 21.06.1967    Zrušeno: 16.10.1968

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.
(Mění 191/1964 Sb.;Mění 3/1965 Sb. § 1 odst. 3)

22/1967/3 Sb.

Účinnost od: 14.06.1967    Zrušeno: 01.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

115/1967 Sb.

Účinnost od: 06.06.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů

55/1967 Sb.

Účinnost od: 05.06.1967    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
(Ruší 50/1963 Sb.;Mění 123/1964 Sb. § 1 bod c) a § 30;Ruší 122/1964 Sb.;Ruší 29/1965 Sb.;Ruší 47/1963 Sb.)

10/1968/7 Sb.

Účinnost od: 01.06.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

48/1967 Sb.

Účinnost od: 01.06.1967    Zrušeno: 01.04.1974

Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
(Ruší 121/1965 Sb.;Ruší 10/1960 Sb.;Ruší 122/1960 Sb.)

47/1967 Sb.

Účinnost od: 01.06.1967    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách
(Mění 9/1966 Sb. část první - Kontrola cen;Ruší 32/1966 Sb.;Ruší 8/1966 Sb.)

48/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

23/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1967    Zrušeno: 01.07.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

52/1967 Sb.

Účinnost od: 31.05.1967

Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
(Ruší 120/1964 Sb.)

51/1967 Sb.

Účinnost od: 31.05.1967    Zrušeno: 16.06.1969

Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
(Mění 183/1964 Sb.)

43/1967 Sb.

Účinnost od: 21.05.1967    Zrušeno: 01.01.1968

Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření

46/1967 Sb.

Účinnost od: 17.05.1967    Zrušeno: 01.05.1990

Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě
(Ruší 129/1965 Sb.;Ruší 18/1956 Sb.)

58/1967 Sb.

Účinnost od: 12.05.1967    Zrušeno: 04.05.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
(Ruší 154/1947 Sb.)

45/1967 Sb.

Účinnost od: 07.05.1967    Zrušeno: 01.07.1989

Zákon Slovenské národní rady o Protialkoholním sboru na Slovensku

68/1967 Sb.

Účinnost od: 05.05.1967    Zrušeno: 02.07.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě

34/1967 Sb.

Účinnost od: 03.05.1967

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

38/1967 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967    Zrušeno: 01.02.1991

Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol
(Ruší 74/1965 Sb.;Ruší 16/1963 Sb.;Ruší 33/1966 Sb.)

35/1967 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967    Zrušeno: 01.10.1991

Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší
(Ruší 178/1960 Sb.)

28/1967 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967

Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností

46/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1967/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

54/1967 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady

44/1967 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy

41/1967 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
(Mění 26/1966 Sb.)

40/1967 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa

39/1967 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

15/1967/1 Sb.

Účinnost od: 26.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1967 Sb.

Účinnost od: 15.04.1967

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů

30/1967 Sb.

Účinnost od: 10.04.1967

Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
(Mění 45/1953 Sb.)

29/1967 Sb.

Účinnost od: 10.04.1967    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy
(Mění 1/1967 Sb. mění $15;Ruší 40/1962 Sb.)

27/1967 Sb.

Účinnost od: 10.04.1967    Účinnost do: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

62/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
(Ruší 53/1962 Sb.)

26/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
(Mění 146/1965 Sb.)

25/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 27.08.1991

Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
(Ruší 97/1956 Ú.l.;Ruší 209/1956 Ú.l.;Ruší 44/1960 Sb.;Ruší 59/1960 Sb.)

24/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
(Ruší 210/1964 Sb.;Ruší 88/1962 Sb.;Ruší 13/1954 Ú.l.;Ruší 338/1953 Ú.l.;Ruší 192/1953 Ú.l.;Ruší 369/1952 Ú.l.;Ruší 111/1957 Ú.l.;Ruší 218/1957 Ú.l.;Ruší 244/1956 Ú.l.)

23/1967 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
(Mění 42/1962 Sb.)

34/1967/15 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.09.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

24/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 11.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

17/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

12/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

21/1967 Sb.

Účinnost od: 22.03.1967    Zrušeno: 13.07.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly
(Mění 23/1963 Sb. § 2 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 a 3, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 11, § 12 odst. 4 a 5, § 13 odst. 2 až 5, § 19 až 22, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2 až 4 a § 26 odst. 2)

8/1967/1 Sb.

Účinnost od: 22.03.1967    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1967 Sb.

Účinnost od: 15.03.1967    Zrušeno: 31.12.2003

Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
(Mění 69/1966 Sb.)

25/1968 Sb.

Účinnost od: 05.03.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy

18/1967 Sb.

Účinnost od: 02.03.1967    Zrušeno: 28.05.1991

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 11/1965 Sb. SR vydání;Mění 82/1966 Sb. SR vydání)

16/1967 Sb.

Účinnost od: 02.03.1967    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev

15/1967 Sb.

Účinnost od: 02.03.1967    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady
(Mění 135/1965 Sb. § 4 odst. 2;Ruší 49/1966 Sb.)

17/1967 Sb.

Účinnost od: 01.03.1967    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním
(Ruší 174/1955 Ú.l.)

8/1967 Sb.

Účinnost od: 01.03.1967    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění
(Ruší 72/1962/1 Sb.;Ruší 133/1962 Sb.)

15/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1967    Zrušeno: 01.01.1979

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1967 Sb.

Účinnost od: 28.02.1967    Zrušeno: 26.04.1996

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
(Mění 109/1964 Sb. § 35, 36, 38 až 41, 51, 52, 162, 259, 262, 263, 265, 266, 268 odst. 1 a 3, 362;Mění 32/1963 Sb.;Mění 39/1957 Sb.;Mění 49/1959 Sb. § 30;Ruší 176/1949 Sb.)

9/1967 Sb.

Účinnost od: 24.02.1967    Zrušeno: 31.05.1991

Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací
(Mění 22/1961 Sb. celý s výjimkou § 16 až 20)

6/1967 Sb.

Účinnost od: 15.02.1967    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění

4/1967 Sb.

Účinnost od: 01.02.1967    Zrušeno: 30.12.1975

Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
(Ruší 22/1965 Sb.)

3/1967 Sb.

Účinnost od: 29.01.1967    Zrušeno: 30.09.1968

Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv
(Ruší 120/1965 Sb.)

2/1967 Sb.

Účinnost od: 29.01.1967

Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
(Mění 10/1960 Sb.;Mění 122/1960 Sb.;Ruší 114/1961 Sb.)

1/1967 Sb.

Účinnost od: 18.01.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
(Mění 113/1965 Sb. § 16 až 19;Mění 123/1965 Sb.;Mění 17/1964 Sb.;Mění 18/1964 Sb. § 5 odst. 2, § 5 odst. 3 věta druhá a § 5 odst. 4;Mění 93/1964 Sb.;Ruší 37/1966 Sb.)

115/1966 Sb.

Účinnost od: 12.01.1967    Zrušeno: 01.07.1990

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

20/1967 Sb.

Účinnost od: 04.01.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem

80/1970 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely

7/1968/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

50/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Účinnost do: 01.01.1968

Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
(Mění 8/1959 Sb. § 5 odst. 1, § 10 odst. 5, § 14 odst. 2 a § 15)

7/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

5/1967 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřízení Pieninského národního parku

41/1967/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

28/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 75/1964/3 Sb.)

8/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1967/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

120/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.04.1975

Vládní vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním
(Ruší 36/1960/1 Sb.)

119/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 19.06.1968

Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy

118/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací

117/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti

116/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1985

Zákon o soudních poplatcích
(Ruší 173/1950 Sb.;Ruší 22/1959 Sb.;Ruší 10/1959 Sb.)

114/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

113/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací
(Ruší 82/1962 Sb.;Ruší 59/1956 Sb.;Ruší 128/1960 Sb.;Ruší 75/1952 Sb.)

112/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1975

Zákon o zemědělské dani
(Ruší 123/1962 Sb.;Mění 73/1952 Sb. § 5 odst. 1;Ruší 124/1962 Sb.;Ruší 50/1959 Sb.)

111/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
(Mění 126/1964 Sb.)

110/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol

108/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti

107/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb
(Ruší 22/1960/1 Sb.;Ruší 38/1959 Ú.l.;Ruší 53/1960 Sb.;Ruší 174/1956 Ú.l.;Ruší 298/1948 Sb.;Ruší 127/1950 Sb.)

106/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
(Ruší 211/1959 Ú.l.;Ruší 141/1964 Sb.)

105/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách
(Ruší 142/1960 Sb.;Ruší 24/1961 Sb.;Ruší 95/1965 Sb.;Ruší 63/1960/1 Sb.;Ruší 217/1959 Ú.l.;Ruší 66/1958 Ú.l.;Ruší 1/1965/2 Sb.)

104/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
(Ruší 72/1964 Sb.;Ruší 94/1965 Sb.)

103/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
(Mění 121/1965 Sb. § 21 v rozsahu upravujícím financování technické normalizace, typizace ve výstavbě a experimentálního ověřování ve výstavbě a § 22;Ruší 93/1965 Sb.)

102/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
(Ruší 7/1964 Sb.;Ruší 92/1965 Sb.)

101/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
(Ruší 157/1960 Sb.;Ruší 91/1965 Sb.)

100/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 17.03.1971

Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
(Mění 154/1960 Sb. všechna ustanovení; zůstávají v platnosti pouze pro organizace, které určí Ústřední rada odborů.;Ruší 123/1960 Sb.;Ruší 152/1960 Sb.;Ruší 78/1961 Sb.;Ruší 90/1965 Sb.)

99/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
(Mění 3/1962 Sb. § 8 a 14;Mění 73/1960 Sb. § 2 a § 5;Ruší 1/1960 Sb.;Ruší 130/1960 Sb.;Ruší 86/1960 Sb.;Ruší 89/1960 Sb.;Ruší 138/1955 Ú.l.;Ruší 17/1963/1 Sb.;Ruší 22/1963/3 Sb.;Ruší 1/1962/2 Sb.;Ruší 168/1955 Ú.l.;Ruší 254/1955 Ú.l.;Ruší 231/1955 Ú.l.;Ruší 163/1954 Ú.l.;Ruší 74/1954 Ú.l.;Ruší 342/1953 Ú.l.;Ruší 150/1953 Ú.l.;Ruší 142/1953 Ú.l.;Ruší 269/1952 Ú.l.;Ruší 119/1952 Ú.l.;Ruší 45/1951 Ú.l.I;Ruší 687/1950 Ú.l.I;Ruší 1020/1947 Ú.l.I;Ruší 2150/1946 Ú.l.I;Ruší 41/1959 Ú.l.;Ruší 176/1957 Ú.l.;Ruší 98/1958 Ú.l.;Ruší 198/1959 Ú.l.;Ruší 19/1965 Sb.;Ruší 42/1958 Ú.l.)

98/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu
(Mění 132/1964 Sb.)

96/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách
(Mění 30/1958 Sb. ustanovení o výsledných kalkulacích v § 4 písm. a) a v § 8 odst. 1, o typových kalkulačních vzorcích v § 8 odst. 2 a kalkulačních listech v § 11 odst. 1)

94/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.11.1968

Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
(Ruší 20/1955 Ú.l.;Ruší 107/1961 Sb.;Ruší 131/1956 Ú.l.)

93/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 30.09.1968

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
(Ruší 113/1961 Sb.)

91/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
(Ruší 79/1954 Ú.l.;Ruší 261/1953 Ú.l.)

87/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě

86/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 13.09.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách
(Mění 34/1965 Sb.)

85/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.03.1979

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
(Ruší 136/1955 Ú.l.;Ruší 372/1953 Ú.l.;Ruší 170/1956 Ú.l.;Mění 204/1964 Sb. § 14 odst. 4;Mění 205/1964 Sb. § 24 odst. 2;Ruší 56/1966 Sb.;Ruší 103/1958 Ú.l.)

84/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.07.1975

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků

82/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.03.1991

Zákon o pojišťovnictví
(Mění 109/1964 Sb. § 359 věta druhá;Ruší 85/1952 Sb.)

81/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 14.03.2000

Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
(Ruší 191/1951 Ú.l.I;Ruší 39/1951 Ú.l.I;Ruší 1465/1948 Ú.l.I;Ruší 1144/1948 Ú.l.I;Ruší 696/1948 Ú.l.I;Mění 140/1961 Sb.;Ruší 184/1950 Sb.;Ruší 44/1958 Sb.;Ruší 3/1960 Sb.)

80/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
(Ruší 141/1960 Sb.)

76/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1981

Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
(Mění 119/1962 Sb. § 10;Ruší 65/1958 Ú.l.)

73/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
(Ruší 45/1961 Sb.)

63/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967    Zrušeno: 05.04.1968

Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242

38/1966 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
(Ruší 51/1964/1 Sb.;Ruší 37/1961/1 Sb.;Ruší 35/1957 Ú.l.;Ruší 190/1954 Ú.l.;Ruší 209/1955 Ú.l.;Ruší 232/1955 Ú.l.;Ruší 132/1957 Ú.l.;Ruší 177/1957 Ú.l.;Ruší 254/1957 Ú.l.;Ruší 127/1959 Ú.l.)

45/1966/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU