Sbírka předpisů 1966 - podle účinnosti

45/1966/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 59/1965/1 Sb.)

21/1968 Sb.

Účinnost od: 29.12.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací

100/1967 Sb.

Účinnost od: 23.12.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956

109/1966 Sb.

Účinnost od: 20.12.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
(Mění 104/1960 Sb.;Mění 105/1960 Sb.)

46/1966/2 Sb.

Účinnost od: 20.12.1966    Zrušeno: 01.01.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

97/1966 Sb.

Účinnost od: 19.12.1966    Zrušeno: 09.12.1976

Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

90/1966 Sb.

Účinnost od: 18.12.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol

67/1967 Sb.

Účinnost od: 15.12.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957

88/1966 Sb.

Účinnost od: 15.12.1966    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady

92/1966 Sb.

Účinnost od: 07.12.1966    Zrušeno: 01.07.1990

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

89/1966 Sb.

Účinnost od: 03.12.1966    Zrušeno: 08.07.1971

Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
(Ruší 60/1962 Sb.)

39/1966/1 Sb.

Účinnost od: 03.12.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

64/1967 Sb.

Účinnost od: 29.11.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

10/1967 Sb.

Účinnost od: 22.11.1966    Zrušeno: 09.09.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě

83/1966 Sb.

Účinnost od: 08.11.1966    Zrušeno: 01.01.1972

Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky

95/1966 Sb.

Účinnost od: 03.11.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě

48/1967/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

78/1966 Sb.

Účinnost od: 26.10.1966    Zrušeno: 01.01.1969

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací

77/1966 Sb.

Účinnost od: 26.10.1966    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy
(Ruší 62/1956 Sb.;Ruší 17/1954 Sb.)

75/1966 Sb.

Účinnost od: 15.10.1966

Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

2/1967/1 Sb.

Účinnost od: 06.10.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

69/1966 Sb.

Účinnost od: 05.10.1966    Zrušeno: 31.12.2003

Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967

46/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

31/1966/1 Sb.

Účinnost od: 30.09.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1967 Sb.

Účinnost od: 29.09.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

74/1966 Sb.

Účinnost od: 29.09.1966    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejich orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu

29/1966/1 Sb.

Účinnost od: 28.09.1966    Zrušeno: 29.11.1991

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1967 Sb.

Účinnost od: 27.09.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

81/1970 Sb.

Účinnost od: 25.09.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu

12/1967 Sb.

Účinnost od: 16.09.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

66/1966 Sb.

Účinnost od: 01.09.1966    Zrušeno: 10.05.1978

Vyhláška ministerstva financí o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům

54/1966 Sb.

Účinnost od: 01.09.1966    Zrušeno: 01.01.1987

Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.
(Mění 126/1962 Sb.)

53/1966 Sb.

Účinnost od: 01.09.1966    Zrušeno: 25.06.1992

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
(Ruší 48/1959 Sb.;Ruší 7/1960 Sb.)

52/1966 Sb.

Účinnost od: 01.09.1966    Zrušeno: 01.05.1994

Zákon o osobním vlastnictví k bytům

37/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 7/1965/2 Sb.)

68/1966 Sb.

Účinnost od: 23.08.1966    Zrušeno: 01.05.1994

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 52/1966 Sb. ČR vydání)

67/1966 Sb.

Účinnost od: 23.08.1966    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích

64/1966 Sb.

Účinnost od: 20.08.1966    Zrušeno: 01.07.1988

Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242

11/1967 Sb.

Účinnost od: 19.08.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

72/1966 Sb.

Účinnost od: 11.08.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení

65/1966 Sb.

Účinnost od: 11.08.1966    Zrušeno: 01.04.1975

Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi

62/1966 Sb.

Účinnost od: 05.08.1966    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů

8/1967/5 Sb.

Účinnost od: 01.08.1966    Zrušeno: 28.02.2001

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1966 Sb.

Účinnost od: 01.08.1966    Zrušeno: 01.07.1969

Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
(Ruší 28/1965 Sb.)

56/1966 Sb.

Účinnost od: 01.08.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací

61/1966 Sb.

Účinnost od: 28.07.1966

Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun - VELKÁ MORAVA - 1100 LET -

59/1966 Sb.

Účinnost od: 28.07.1966

Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966

51/1966 Sb.

Účinnost od: 28.07.1966

Usnesení Národního shromáždění o schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

57/1966 Sb.

Účinnost od: 19.07.1966

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 17/1966 Sb. ČR vydání)

55/1966 Sb.

Účinnost od: 19.07.1966    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
(Mění 136/1960 Sb.)

79/1966 Sb.

Účinnost od: 09.07.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
(Ruší 259/1948 Sb.)

47/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.07.1985

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví

46/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 16.12.1987

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem
(Ruší 132/1954 Ú.l.;Ruší 230/1953 Ú.l.;Ruší 106/1953 Ú.l.;Ruší 207/1958 Ú.l.;Ruší 74/1950 Ú.l.I;Ruší 1/1959 Ú.l.;Mění 54/1955 Sb. § 2)

45/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 10.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
(Ruší 146/1953 Ú.l.;Ruší 175/1954 Ú.l.;Ruší 23/1958 Ú.l.;Ruší 586/1950 Ú.l.I)

44/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.09.1971

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Ruší 161/1954 Ú.l.;Ruší 27/1954 Ú.l.;Ruší 40/1953 Ú.l.;Ruší 222/1951 Ú.l.I)

43/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení
(Ruší 241/1952 Ú.l.)

42/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
(Ruší 164/1958 Ú.l.;Ruší 120/1955 Ú.l.;Ruší 205/1953 Ú.l.;Ruší 153/1952 Ú.l.;Ruší 82/1952 Ú.l.;Ruší 264/1951 Ú.l.I;Ruší 457/1950 Ú.l.I;Ruší 241/1950 Ú.l.I;Ruší 29/1950 Ú.l.I;Ruší 104/1959 Ú.l.;Ruší 44/1962 Sb.;Ruší 242/1959 Ú.l.)

40/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací

39/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních
(Mění 149/1961 Sb.)

38/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966

Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
(Ruší 145/1960 Sb.;Ruší 379/1953 Ú.l.;Ruší 241/1953 Ú.l.;Ruší 44/1953 Ú.l.;Ruší 229/1952 Ú.l.;Ruší 176/1952 Ú.l.;Ruší 155/1955 Ú.l.;Ruší 59/1963/4 Sb.;Ruší 59/1952 Ú.l.;Ruší 241/1951 Ú.l.I;Ruší 192/1951 Ú.l.I;Ruší 177/1951 Ú.l.I;Ruší 644/1950 Ú.l.I;Ruší 629/1950 Ú.l.I;Ruší 21/1961/2 Sb.;Ruší 41/1950 Ú.l.I;Ruší 956/1949 Ú.l.I;Ruší 85/1960/4 Sb.;Ruší 61/1959 Ú.l.;Ruší 119/1959 Ú.l.;Mění 1/1965 Sb. § 8;Mění 127/1962 Sb. § 3;Mění 131/1964 Sb. § 6;Mění 137/1964 Sb. § 2;Mění 142/1964 Sb. § 6, § 7 odst. 2 a 3, § 12;Mění 145/1964 Sb. § 2 až 4, § 5 odst. 1, § 7, § 8, § 19 odst. 1 až 7, § 28 odst. 4;Mění 150/1964 Sb. § 2;Mění 152/1964 Sb. § 4;Mění 173/1964 Sb. § 4 odst. 5 a 6, § 6, § 7, § 9, § 29;Ruší 104/1962 Sb.;Ruší 130/1961 Sb.;Ruší 155/1960 Sb.;Ruší 178/1964 Sb.;Ruší 3/1964 Sb.;Ruší 30/1964 Sb.;Ruší 152/1959 Ú.l.;Ruší 41/1962 Sb.;Ruší 43/1960 Sb.;Ruší 46/1960 Sb.;Ruší 56/1959 Sb.;Ruší 62/1960 Sb.;Ruší 77/1963 Sb.;Ruší 85/1962 Sb.;Ruší 117/1956 Ú.l.;Ruší 149/1960 Sb.;Ruší 22/1958 Ú.l.;Ruší 80/1955 Ú.l.)

20/1966 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon o péči o zdraví lidu
(Ruší 216/1956 Ú.l.;Ruší 10/1950 Sb.;Ruší 24/1952 Sb.;Ruší 206/1953 Ú.l.;Ruší 109/1953 Ú.l.;Ruší 366/1951 Ú.l.I;Mění 23/1955 Sb. vše, dnem, který stanoví vláda;Ruší 103/1951 Sb.;Ruší 11/1953 Sb.;Ruší 14/1952 Sb.;Ruší 170/1950 Sb.;Ruší 23/1955 Sb. k 1.7.1967 - datum zrušení stanoveno vyhl.č. 56/1967 Sb.;Ruší 24/1951 Sb.;Ruší 24/1954 Sb.;Ruší 25/1951 Sb.;Ruší 25/1954 Sb.;Ruší 271/1949 Sb.;Ruší 37/1950 Sb.;Ruší 4/1952 Sb.;Ruší 40/1955 Sb.;Ruší 42/1956 Sb.;Ruší 43/1955 Sb.;Ruší 44/1952 Sb.;Ruší 5/1952 Sb.;Ruší 51/1952 Sb.;Ruší 77/1951 Sb.;Ruší 8/1955 Sb.;Ruší 87/1953 Sb.;Ruší 64/1955 Sb.;Ruší 17/1957 Sb.;Ruší 18/1957 Sb.;Ruší 19/1957 Sb.;Ruší 20/1957 Sb.;Ruší 78/1959 Sb.)

22/1966/3 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Účinnost do: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1966/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 59/1963/3 Sb.)

151/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu

150/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu

149/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu
(Ruší 97/1951 Ú.l.II;Ruší 590/1950 Ú.l.I)

148/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1966    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu

50/1966 Sb.

Účinnost od: 30.06.1966    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku

49/1966 Sb.

Účinnost od: 30.06.1966    Zrušeno: 02.03.1967

Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství

48/1966 Sb.

Účinnost od: 30.06.1966    Zrušeno: 01.08.1971

Zákon Slovenské národní rady o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
(Mění 35/1964 Sb.)

41/1966 Sb.

Účinnost od: 24.06.1966    Zrušeno: 01.09.1979

Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích

37/1966 Sb.

Účinnost od: 20.06.1966    Zrušeno: 18.01.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
(Mění 115/1965 Sb.)

36/1966 Sb.

Účinnost od: 20.06.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
(Ruší 2575/1948 Ú.l.I;Ruší 83/1958 Sb. ruší § 1 až 10, 12 a 13;Ruší 109/1945 Sb.;Ruší 118/1945 Sb.;Ruší 147/1945 Sb.;Ruší 203/1948 Sb.;Ruší 274/1948 Sb.;Ruší 313/1948 Sb.;Ruší 77/1945 Sb.;Ruší 78/1945 Sb.;Ruší 9/1953 Sb.;Ruší 25/1946 Sb.;Ruší 26/1946 Sb.;Ruší 117/1949 Sb.;Ruší 75/1960 Sb.;Ruší 109/1960 Sb.)

33/1966 Sb.

Účinnost od: 14.06.1966    Zrušeno: 01.05.1967

Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
(Mění 16/1963 Sb.)

13/1966/2 Sb.

Účinnost od: 14.06.1966    Zrušeno: 11.10.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1966/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1966    Zrušeno: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

32/1966 Sb.

Účinnost od: 24.05.1966    Zrušeno: 01.06.1967

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých
(Mění 8/1966 Sb. § 15 a § 33 odst. 1 písm. a) bod 4)

31/1966 Sb.

Účinnost od: 24.05.1966    Zrušeno: 01.01.1968

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů

93/1969 Sb.

Účinnost od: 20.05.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964
(Ruší 12/1960 Sb.)

71/1966 Sb.

Účinnost od: 20.05.1966    Zrušeno: 20.05.2001

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství

34/1966 Sb.

Účinnost od: 18.05.1966    Zrušeno: 22.11.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti

29/1966 Sb.

Účinnost od: 15.05.1966

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

12/1968/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

30/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
(Ruší 64/1964 Sb.;Ruší 52/1965 Sb.;Ruší 87/1963 Sb.)

28/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol

27/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

26/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)

25/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy

24/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Účinnost do: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě

23/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
(Ruší 54/1951 Ú.l.I;Ruší 324/1953 Ú.l.)

19/1966 Sb.

Účinnost od: 01.05.1966    Zrušeno: 01.09.1980

Zákon o vysokých školách
(Ruší 112/1962 Sb.;Ruší 21/1964 Sb.;Ruší 46/1956 Sb.;Mění 58/1950 Sb. ruší celý s výjimkou § 33 a 34;Ruší 113/1962 Sb.;Ruší 28/1957 Sb.;Ruší 7/1958 Sb.;Ruší 94/1961 Sb.)

58/1966 Sb.

Účinnost od: 23.04.1966    Zrušeno: 13.07.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

18/1966 Sb.

Účinnost od: 01.04.1966    Zrušeno: 01.07.1976

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy

16/1966 Sb.

Účinnost od: 01.04.1966    Zrušeno: 01.01.1980

Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků

17/1966 Sb.

Účinnost od: 29.03.1966    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu
(Ruší 31/1960 Sb.)

35/1966 Sb.

Účinnost od: 24.03.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
(Ruší 175/1926 Sb.;Ruší 254/1925 Sb.)

13/1966 Sb.

Účinnost od: 15.03.1966

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech

12/1966 Sb.

Účinnost od: 01.03.1966    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
(Mění 3/1962 Sb.)

11/1966 Sb.

Účinnost od: 01.03.1966    Účinnost do: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě

10/1966 Sb.

Účinnost od: 01.03.1966    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi
(Ruší 117/1962 Sb.;Ruší 49/1962 Sb.)

9/1966 Sb.

Účinnost od: 01.03.1966    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen

8/1966 Sb.

Účinnost od: 01.03.1966    Zrušeno: 01.06.1967

Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o tvorbě, kontrole a statistice cen
(Ruší 86/1962 Sb.;Ruší 187/1959 Ú.l.;Ruší 229/1959 Ú.l.;Ruší 146/1964 Sb.)

70/1966 Sb.

Účinnost od: 17.02.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou

7/1966 Sb.

Účinnost od: 16.02.1966    Zrušeno: 01.07.1990

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
(Ruší 86/1961 Sb.)

5/1966 Sb.

Účinnost od: 01.02.1966    Zrušeno: 30.09.1974

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
(Mění 108/1961 Sb.)

4/1966 Sb.

Účinnost od: 01.02.1966    Zrušeno: 23.12.1969

Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
(Ruší 75/1965 Sb.)

3/1966 Sb.

Účinnost od: 01.02.1966    Zrušeno: 23.12.1969

Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům

2/1966 Sb.

Účinnost od: 01.02.1966    Zrušeno: 23.12.1969

Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů
(Ruší 128/1954 Ú.l.)

7/1966/2 Sb.

Účinnost od: 01.02.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1966 Sb.

Účinnost od: 31.01.1966

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
(Ruší 174/1958 Ú.l.)

1/1966 Sb.

Účinnost od: 25.01.1966

Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování
(Ruší 42/1964 Sb.)

22/1966 Sb.

Účinnost od: 14.01.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci

10/1967/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

13/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

7/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 42/1961/1 Sb.)

156/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
(Mění 143/1964 Sb.)

155/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
(Mění 297/1953 Ú.l.)

154/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
(Mění 308/1953 Ú.l.)

153/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
(Mění 307/1953 Ú.l.)

152/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
(Mění 311/1953 Ú.l.)

147/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
(Mění 295/1953 Ú.l.;Mění 296/1953 Ú.l.;Mění 298/1953 Ú.l.;Mění 299/1953 Ú.l.;Mění 300/1953 Ú.l.;Mění 301/1953 Ú.l.;Mění 302/1953 Ú.l.;Mění 303/1953 Ú.l.;Mění 304/1953 Ú.l.;Mění 305/1953 Ú.l.;Mění 312/1953 Ú.l.;Mění 313/1953 Ú.l.;Mění 69/1959 Ú.l.)

146/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
(Ruší 109/1962 Sb.;Ruší 8/1964 Sb.;Ruší 44/1964 Sb.;Ruší 115/1964 Sb.;Ruší 160/1960 Sb.)

145/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 29.12.1968

Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Mění 37/1965 Sb. § 6 odst. 1, § 9 odst. 3 a § 11 odst. 1)

144/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1980

Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky

143/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
(Mění 141/1958 Ú.l.;Ruší 147/1958 Ú.l.;Ruší 238/1957 Ú.l.;Ruší 258/1956 Ú.l.;Ruší 26/1957 Ú.l.;Ruší 44/1959 Ú.l.;Ruší 94/1958 Ú.l.;Ruší 184/1957 Ú.l.)

142/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 104/1964 Sb.)

141/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 103/1964 Sb.)

140/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.06.1975

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
(Ruší 150/1960 Sb.)

139/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Účinnost do: 01.01.1971

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů

138/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1972

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže

137/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Účinnost do: 01.01.1967

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966

135/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.04.1992

Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku

132/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1975

Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech

129/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 17.05.1967

Vyhláška ministerstva financí o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku

123/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 23.12.1992

Zákon o Československé tiskové kanceláři

122/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966

Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
(Ruší 54/1964 Sb.)

121/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.06.1967

Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
(Ruší 75/1956 Ú.l.)

120/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 29.01.1967

Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

111/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.06.1987

Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
(Ruší 81/1959 Ú.l.)

110/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 13.03.2002

Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury

95/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích

94/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
(Ruší 117/1964 Sb.)

93/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
(Ruší 88/1963 Sb.)

92/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
(Ruší 46/1963 Sb.;Ruší 6/1964 Sb.)

91/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
(Mění 157/1960 Sb. v hospodářských organizacích, na které se vztahuje část třetí vládní vyhlášky)

90/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.1967

Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství
(Ruší 63/1958 Ú.l.;Mění 42/1964 Sb. § 16 odst. 2;Ruší 78/1960 Sb.)

82/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 19.06.1970

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce

71/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 15.06.1995

Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví

67/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.07.1968

Zákon o některých změnách v nemocenském pojištění
(Mění 54/1956 Sb. § 17 a § 25;Mění 58/1964 Sb. § 4 odst. 1 a 2)

66/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.07.1975

Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce

65/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.01.2007

Zákoník práce
(Ruší 128/1947 Sb.;Ruší 136/1923 Sb.;Ruší 6/1948 Sb.;Ruší 497/1921 Sb.;Ruší 142/1948 Sb.;Ruší 155/1921 Sb.;Ruší 110/1949 Sb.;Ruší 571/1919 Sb.;Ruší 181/1949 Sb.;Ruší 198/1949 Sb.;Ruší 165/1958 Ú.l.;Ruší 44/1951 Sb.;Ruší 127/1951 Sb.;Ruší 38/1953 Sb.;Ruší 43/1956 Sb.;Ruší 48/1956 Sb.;Ruší 138/1961 Sb.;Ruší 12/1961 Sb.;Mění 115/1950 Sb. pokud upravuje pracovní a platové poměry;Mění 131/1950 Sb. § 4 až 8;Mění 141/1950 Sb. § 12 odst. 2;Mění 15/1927 Sb. ustanovení části druhé;Mění 17/1954 Sb. § 3, 16, 19, 20 a 21;Mění 181/1940 Sb. § 6;Mění 30/1956 Sb. § 13 až 15;Mění 31/1956 Sb. § 15 až 17 a 20 až 22;Mění 41/1938 Sb. § 62, § 80 odst. 1 a § 146 odst. 2;Mění 44/1954 Sb. § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2;Mění 54/1956 Sb. § 50 odst. 2 a 3;Mění 58/1964 Sb. § 1 a § 9 až 13;Mění 64/1950 Sb. § 3 až 10;Mění 68/1950 Sb. § 6 odst. 3 a 4 a § 17, 18, 20, 23, 25 a 26;Mění 70/1958 Sb. § 14;Mění 89/1958 Sb. § 1 až 23;Mění 93/1951 Sb. § 6;Ruší 101/1961 Sb.;Ruší 40/1959 Ú.l.;Ruší 102/1950 Sb.;Ruší 103/1947 Sb.;Ruší 11/1919 Sb.;Ruší 110/1947 Sb.;Ruší 120/1950 Sb.;Ruší 13/1961 Sb.;Ruší 111/1945 Sb.;Ruší 135/1960 Sb.;Ruší 137/1924 Sb.;Ruší 140/1946 Sb.;Ruší 15/1945 Sb.;Ruší 154/1934 Sb.;Ruší 16/1927 Sb.;Ruší 16/1947 Sb.;Ruší 220/1946 Sb.;Ruší 177/1946 Sb.;Ruší 184/1946 Sb.;Ruší 189/1936 Sb.;Ruší 19/1951 Sb.;Ruší 234/1949 Sb.;Ruší 24/1957 Sb.;Ruší 191/1947 Sb.;Ruší 244/1922 Sb.;Ruší 198/1947 Sb.;Ruší 244/1948 Sb.;Ruší 259/1924 Sb.;Ruší 26/1956 Sb.;Ruší 261/1942 Sb.;Ruší 278/1949 Sb.;Ruší 62/1948 Sb.;Ruší 28/1960 Sb.;Ruší 29/1920 Sb.;Ruší 106/1948 Sb.;Ruší 29/1946 Sb.;Ruší 30/1965 Sb.;Ruší 31/1965 Sb.;Ruší 39/1928 Sb.;Ruší 39/1952 Sb.;Ruší 146/1948 Sb.;Ruší 4/1949 Sb.;Ruší 40/1949 Sb.;Ruší 175/1948 Sb.;Ruší 420/1919 Sb.;Ruší 45/1947 Sb.;Ruší 45/1956 Sb.;Ruší 499/1921 Sb.;Ruší 65/1961 Sb.;Ruší 66/1950 Sb.;Ruší 67/1950 Sb.;Ruší 71/1945 Sb.;Ruší 71/1958 Sb.;Ruší 81/1959 Sb.;Ruší 82/1959 Sb.;Ruší 88/1945 Sb.;Ruší 91/1918 Sb.;Ruší 98/1962 Sb.;Ruší 184/1959 Ú.l.;Ruší 213/1955 Ú.l.;Ruší 124/1954 Ú.l.;Ruší 77/1954 Ú.l.;Ruší 1153/1948 Ú.l.I;Ruší 396/1947 Ú.l.I;Ruší 652/1945 Ú.l.I;Ruší 15/1958 Ú.l.;Ruší 329/1945 Ú.l.I;Ruší 328/1945 Ú.l.I;Ruší 215/1944 Sb.;Ruší 76/1944 Sb.;Ruší 395/1942 Sb.;Ruší 376/1942 Sb.;Ruší 256/1942 Sb.;Ruší 197/1942 Sb.;Ruší 60/1942 Sb.;Ruší 135/1941 Sb.;Ruší 284/1940 Sb.;Ruší 166/1940 Sb.;Ruší 333/1939 Sl.z.;Ruší 116/1939 Sb.;Ruší 302/1938 Sb.;Ruší 257/1938 Sb.;Ruší 159/1938 Sb.;Ruší 192/1937 Sb.;Ruší 106/1937 Sb.;Ruší 105/1937 Sb.;Ruší 82/1937 Sb.;Ruší 294/1936 Sb.;Ruší 121/1936 Sb.;Ruší 83/1935 Sb.;Ruší 228/1934 Sb.;Ruší 129/1934 Sb.;Ruší 95/1934 Sb.;Ruší 242/1933 Sb.;Ruší 229/1933 Sb.;Ruší 224/1933 Sb.;Ruší 223/1933 Sb.;Ruší 163/1933 Sb.;Ruší 81/1930 Sb.;Ruší 99/1929 Sb.;Ruší 96/1929 Sb.;Ruší 65/1929 Sb.;Ruší 10/1929 Sb.;Ruší 187/1928 Sb.;Ruší 102/1927 Sb.;Ruší 65/1927 Sb.;Ruší 49/1927 Sb.;Ruší 30/1959 Sb.;Ruší 15/1927 Sb.;Ruší 141/1926 Sb.;Ruší 140/1926 Sb.;Ruší 71/1926 Sb.;Ruší 203/1925 Sb.;Ruší 155/1925 Sb.;Ruší 110/1925 Sb.;Ruší 109/1925 Sb.;Ruší 108/1925 Sb.;Ruší 105/1925 Sb.;Ruší 103/1925 Sb.;Ruší 95/1925 Sb.;Ruší 94/1925 Sb.;Ruší 92/1925 Sb.;Ruší 43/1925 Sb.;Ruší 260/1924 Sb.;Ruší 14/1945 Sb.;Ruší 217/1924 Sb.;Ruší 42/1945 Sb.;Ruší 171/1924 Sb.;Ruší 147/1946 Sb.;Ruší 217/1923 Sb.)

59/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 31.12.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1965/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1966    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU