Sbírka předpisů 1965 - podle účinnosti

157/1965 Sb.

Účinnost od: 31.12.1965

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 114/1965 Sb. ČR vydání;Mění 132/1965 Sb. ČR vydání;Mění 192/1964 Sb. ČR vydání)

131/1965 Sb.

Účinnost od: 31.12.1965

Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku

130/1965 Sb.

Účinnost od: 31.12.1965

Usnesení Národního shromáždění ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

136/1965 Sb.

Účinnost od: 16.12.1965    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie"

134/1965 Sb.

Účinnost od: 16.12.1965    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku
(Ruší 81/1963 Sb.)

133/1965 Sb.

Účinnost od: 16.12.1965    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
(Mění 23/1964 Sb.)

55/1965/2 Sb.

Účinnost od: 16.12.1965    Zrušeno: 01.10.1972

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1966 Sb.

Účinnost od: 15.12.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

2/1966/1 Sb.

Účinnost od: 14.12.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

128/1965 Sb.

Účinnost od: 10.12.1965    Zrušeno: 01.01.1968

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 112/1965 Sb. ČR vydání)

119/1965 Sb.

Účinnost od: 04.12.1965

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

6/1966 Sb.

Účinnost od: 02.12.1965    Zrušeno: 06.08.2002

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany

9/1966/3 Sb.

Účinnost od: 01.12.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

125/1965 Sb.

Účinnost od: 01.12.1965    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o ochraně volně žijících živočichů

104/1965 Sb.

Účinnost od: 01.12.1965    Zrušeno: 01.05.1990

Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
(Ruší 108/1962 Sb.)

60/1965/1 Sb.

Účinnost od: 30.11.1965    Zrušeno: 01.09.1973

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

112/1965 Sb.

Účinnost od: 24.11.1965    Zrušeno: 01.01.1968

Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965

117/1965 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o Státní bance československé
(Ruší 1761/1950 Ú.l.II;Ruší 383/1950 Ú.l.I;Mění 109/1964 Sb.;Ruší 25/1957 Sb. ruší § 11 odst. 1;Mění 8/1959 Sb.;Mění 83/1958 Sb. ruší $11;Mění 84/1952 Sb.;Mění 93/1964 Sb. § 8;Ruší 31/1950 Sb.;Ruší 43/1958 Sb.)

116/1965 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
(Mění 121/1962 Sb.)

115/1965 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
(Mění 93/1964 Sb. § 1 odst. 2 písm. e);Ruší 60/1958 Sb.;Ruší 1/1963 Sb.)

114/1965 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 29.04.1968

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
(Mění 52/1963 Sb.)

113/1965 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 29.04.1968

Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
(Ruší 76/1963 Sb.;Ruší 86/1963 Sb.;Mění 93/1964 Sb.;Ruší 17/1962 Sb.;Ruší 2/1963 Sb.;Ruší 42/1959 Sb.;Ruší 60/1959 Sb.;Ruší 62/1963 Sb.;Ruší 84/1963 Sb.)

55/1965/1 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965    Zrušeno: 01.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

49/1965/1 Sb.

Účinnost od: 10.11.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

108/1965 Sb.

Účinnost od: 01.11.1965    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu
(Ruší 135/1952 Ú.l.;Ruší 83/1955 Ú.l.)

107/1965 Sb.

Účinnost od: 01.11.1965    Zrušeno: 01.01.1979

Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu

102/1965 Sb.

Účinnost od: 01.11.1965    Zrušeno: 01.04.1968

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
(Mění 61/1951 Sb. § 3)

60/1965/2 Sb.

Účinnost od: 01.11.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 6/1963/1 Sb.)

106/1965 Sb.

Účinnost od: 29.10.1965    Zrušeno: 11.09.1972

Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs

105/1965 Sb.

Účinnost od: 29.10.1965    Zrušeno: 01.12.1993

Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs

100/1965 Sb.

Účinnost od: 09.10.1965    Zrušeno: 01.01.1969

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla
(Mění 48/1963 Sb. § 7, § 10)

98/1965 Sb.

Účinnost od: 01.10.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnossti
(Mění 122/1961 Sb.;Mění 22/1957 Sb.;Mění 6/1961 Sb.)

97/1965 Sb.

Účinnost od: 01.10.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
(Mění 30/1961 Sb.)

21/1966 Sb.

Účinnost od: 23.09.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci

96/1965 Sb.

Účinnost od: 23.09.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další obvodní národní výbor v kraji stavebním úřadem

124/1965 Sb.

Účinnost od: 17.09.1965    Zrušeno: 16.09.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

99/1965 Sb.

Účinnost od: 04.09.1965    Zrušeno: 20.05.1972

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914

42/1967/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 01.10.1990

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

89/1965 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
(Ruší 32/1960 Sb.;Ruší 331/1951 Ú.l.I)

85/1965 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se mění vyhláška o pěstitelském pálení ovoce
(Mění 12/1964 Sb.)

84/1965 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 01.09.1970

Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
(Ruší 57/1962 Sb.;Ruší 83/1962 Sb.;Ruší 35/1963 Sb.;Ruší 75/1964 Sb.;Ruší 73/1961 Sb.;Ruší 130/1958 Ú.l.)

81/1965 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad
(Mění 30/1958 Sb.)

80/1965 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965    Zrušeno: 13.08.1992

Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů

40/1965/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 46/1960/1 Sb.)

127/1965 Sb.

Účinnost od: 31.08.1965

Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B

88/1965 Sb.

Účinnost od: 25.08.1965    Zrušeno: 01.01.1971

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
(Mění 8/1959 Sb.)

40/1965/3 Sb.

Účinnost od: 20.08.1965    Zrušeno: 01.07.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

118/1965 Sb.

Účinnost od: 19.08.1965    Zrušeno: 30.11.1990

Vyhláška ministra zahrančních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci

45/1965/2 Sb.

Účinnost od: 18.08.1965    Zrušeno: 01.10.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1975/1 Sb.

Účinnost od: 14.08.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

83/1965 Sb.

Účinnost od: 11.08.1965

Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA

109/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.01.1970

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

77/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965

Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

76/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
(Mění 173/1964 Sb.)

75/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.02.1966

Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ů. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům

70/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.07.1974

Zákon o Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 103/1952 Sb.;Ruší 275/1948 Sb.;Ruší 286/1948 Sb.;Ruší 64/1957 Sb.;Ruší 98/1949 Sb.)

69/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.10.1992

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
(Ruší 135/1953 Ú.l.)

68/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.10.1992

Zákon o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
(Mění 52/1949 Sb.)

64/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 11.05.1970

Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
(Ruší 114/1956 Ú.l.;Ruší 69/1953 Ú.l.;Ruší 2/1952 Ú.l.;Ruší 607/1949 Ú.l.I;Ruší 21/1961 Sb.;Ruší 117/1958 Ú.l.)

63/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.07.1991

Zákon o cestovních dokladech
(Ruší 170/1922 Sb.;Ruší 53/1949 Sb.;Ruší 66/1963 Sb.;Ruší 71/1922 Sb.;Ruší 154/1937 Sb.;Ruší 164/1936 Sb.)

62/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách

61/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 25.06.1992

Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
(Mění 20/1954 Sb.;Ruší 1/1952 Sb.;Ruší 200/1953 Ú.l.;Ruší 312/1952 Ú.l.;Ruší 305/1952 Ú.l.;Ruší 3/1958 Ú.l.;Ruší 4/1958 Ú.l.)

60/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o prokuratuře
(Ruší 65/1956 Sb.;Mění 67/1950 Sb. pokud se vztahují na prokuratury)

59/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
(Ruší 40/1958 Sb.)

58/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.01.1970

Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví

57/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 141/1961 Sb.)

56/1965 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
(Mění 140/1961 Sb.)

31/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1965    Zrušeno: 01.07.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

78/1965 Sb.

Účinnost od: 26.07.1965    Zrušeno: 04.06.1970

Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 151/1961 Sb., o rejstříku trestů
(Mění 151/1961 Sb.)

74/1965 Sb.

Účinnost od: 26.07.1965    Zrušeno: 01.05.1967

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
(Mění 16/1963 Sb.)

73/1965 Sb.

Účinnost od: 26.07.1965    Zrušeno: 24.08.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu

126/1965 Sb.

Účinnost od: 16.07.1965    Zrušeno: 29.09.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
(Ruší 230/1947 Sb.)

72/1965 Sb.

Účinnost od: 14.07.1965    Zrušeno: 01.07.1990

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 50/1965 Sb. ČR vydání)

55/1965 Sb.

Účinnost od: 14.07.1965    Účinnost do: 01.01.1971

Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství

87/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
(Mění 22/1957 Sb.;Mění 58/1960 Sb.;Ruší 16/1961 Sb.;Ruší 22/1962 Sb.;Ruší 115/1959 Ú.l.;Mění 66/1959 Ú.l.;Mění 137/1959 Ú.l.)

86/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
(Ruší 59/1962 Sb.)

53/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.01.1973

Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel

52/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních orgnizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
(Mění 87/1963 Sb.)

51/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.07.1970

Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 91/1963 Sb.)

50/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
(Ruší 115/1951 Sb.)

45/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
(Mění 47/1964 Sb.)

37/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 29.12.1968

Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

36/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
(Ruší 59/1950 Sb.)

35/1965 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.12.2000

Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
(Ruší 115/1953 Sb.;Ruší 145/1954 Ú.l.)

36/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1965    Zrušeno: 01.05.1988

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

54/1965 Sb.

Účinnost od: 25.06.1965

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 24/1965 Sb. SR vydání;Mění 34/1965 Sb. ČR vydání)

124/1968 Sb.

Účinnost od: 03.06.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství

48/1965 Sb.

Účinnost od: 01.06.1965    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců a platech funkcionářů Slovenské národní rady
(Ruší 146/1960 Sb.)

43/1965 Sb.

Účinnost od: 25.05.1965

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

42/1965/2 Sb.

Účinnost od: 25.05.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

79/1965 Sb.

Účinnost od: 22.05.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
(Ruší 148/1948 Sb.)

46/1965 Sb.

Účinnost od: 22.05.1965

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 133/1964 Z.z. SR vydání;Mění 138/1964 Z.z. SR vydání;Mění 84/1964/2 Sb.)

44/1965 Sb.

Účinnost od: 22.05.1965

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
(Ruší 57/1961 Sb.)

34/1965 Sb.

Účinnost od: 01.05.1965    Zrušeno: 13.09.1991

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
(Ruší 8/1962 Sb.)

33/1965 Sb.

Účinnost od: 01.05.1965    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)

32/1965 Sb.

Účinnost od: 01.05.1965    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
(Mění 45/1964 Sb. § 16)

31/1965 Sb.

Účinnost od: 01.05.1965    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
(Ruší 7/1962 Sb.)

30/1965 Sb.

Účinnost od: 01.05.1965    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
(Ruší 150/1961 Sb.)

41/1965 Sb.

Účinnost od: 29.04.1965    Zrušeno: 01.07.1979

Vyhláška ministerstva dopravy o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
(Mění 74/1961 Sb. § 1 odst. 1 písm. b), § 8 a 9 a oddíl 1 přílohy)

40/1965 Sb.

Účinnost od: 29.04.1965    Zrušeno: 16.01.1984

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění

38/1965 Sb.

Účinnost od: 23.04.1965

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

24/1965/3 Sb.

Účinnost od: 15.04.1965    Zrušeno: 11.10.1984

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1965 Sb.

Účinnost od: 10.04.1965    Zrušeno: 05.06.1967

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům

28/1965 Sb.

Účinnost od: 05.04.1965    Zrušeno: 01.08.1966

Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
(Ruší 106/1964 Sb.)

22/1965 Sb.

Účinnost od: 01.04.1965    Zrušeno: 01.02.1967

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
(Ruší 25/1962 Sb.)

11/1965 Sb.

Účinnost od: 01.04.1965    Zrušeno: 01.04.1986

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
(Ruší 208/1957 Ú.l.;Mění 119/1964 Sb. § 6 odst. 1;Mění 129/1964 Sb. § 10 odst. 1 a 6)

45/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1965    Zrušeno: 01.07.1982

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

211/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1965    Zrušeno: 06.10.1969

Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
(Ruší 26/1963 Sb.;Ruší 266/1956 Ú.l.)

20/1965 Sb.

Účinnost od: 28.03.1965    Zrušeno: 01.01.1983

Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965

19/1965 Sb.

Účinnost od: 28.03.1965    Zrušeno: 01.01.1967

Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965

27/1965 Sb.

Účinnost od: 27.03.1965

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. Výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou

26/1965 Sb.

Účinnost od: 27.03.1965    Zrušeno: 16.10.1968

Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
(Mění 191/1964 Sb.)

15/1965/3 Sb.

Účinnost od: 27.03.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 9/1962/1 Sb.)

23/1965 Sb.

Účinnost od: 23.03.1965    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění

49/1965 Sb.

Účinnost od: 19.03.1965    Zrušeno: 02.09.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

21/1965 Sb.

Účinnost od: 13.03.1965    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb

18/1965 Sb.

Účinnost od: 12.03.1965    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
(Mění 46/1964 Sb. pokud jde o údržbu a opravy dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu)

16/1965 Sb.

Účinnost od: 09.03.1965    Zrušeno: 01.02.1969

Vyhláška ministerstev paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, stavebnictví, Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústředního geologického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 155/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení vládního nařízení o věrnostním přídavku horníků

15/1965 Sb.

Účinnost od: 09.03.1965

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky

7/1965/2 Sb.

Účinnost od: 03.03.1965    Zrušeno: 01.09.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1965 Sb.

Účinnost od: 26.02.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

39/1965 Sb.

Účinnost od: 19.02.1965

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci

8/1965 Sb.

Účinnost od: 18.02.1965

Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965
(Ruší 218/1956 Ú.l.)

7/1965 Sb.

Účinnost od: 12.02.1965    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
(Ruší 29/1963 Sb.)

13/1965 Sb.

Účinnost od: 01.02.1965    Zrušeno: 09.06.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
(Ruší 351/1938 Sb.)

5/1965 Sb.

Účinnost od: 01.02.1965

Vládní nařízení o změnách názvů některých fakult

40/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

489/1990 Sb.

Účinnost od: 21.01.1965

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)

470/1990 Sb.

Účinnost od: 21.01.1965

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99)

465/1990 Sb.

Účinnost od: 21.01.1965

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)

3/1965 Sb.

Účinnost od: 20.01.1965    Zrušeno: 16.10.1968

Vyhláška ministerstva finanací, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965
(Ruší 5/1964 Sb.)

1/1965 Sb.

Účinnost od: 03.01.1965    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstev zahraničního obchodu a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků

17/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
(Mění 24/1956 Sb.)

6/1965 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
(Ruší 5/1956 Sb.;Ruší 84/1960 Sb.;Ruší 28/1961 Sb.;Ruší 137/1961 Sb.)

26/1965/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 46/1962/1 Sb.;Ruší 63/1961/1 Sb.)

15/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

14/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1965/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1978

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1965/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

209/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

208/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.03.1973

Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích
(Ruší 60/1957 Ú.l.;Ruší 180/1960 Sb.;Ruší 187/1960 Sb.;Ruší 112/1958 Ú.l.)

205/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
(Ruší 242/1955 Ú.l.;Ruší 241/1955 Ú.l.;Ruší 326/1952 Ú.l.)

204/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
(Ruší 262/1952 Ú.l.;Ruší 172/1956 Ú.l.)

203/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
(Ruší 146/1958 Ú.l.;Ruší 53/1958 Sb.)

202/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Účinnost do: 01.01.1966

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

199/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.10.1977

Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků
(Ruší 183/1960 Sb.)

198/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.12.1977

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
(Ruší 68/1961 Sb.;Ruší 200/1959 Ú.l.)

197/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
(Ruší 38/1957 Ú.l.)

195/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků

194/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.03.1988

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky
(Ruší 361/1952 Ú.l.)

179/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
(Ruší 229/1957 Ú.l.)

167/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.07.1972

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
(Mění 119/1962 Sb.)

162/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.04.1968

Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami
(Mění 83/1963 Sb. bod 2 přílohy č. 2)

113/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 18.06.2001

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči

70/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

36/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1965    Zrušeno: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU