Sbírka předpisů 1964 - podle účinnosti

210/1964 Sb.

Účinnost od: 31.12.1964    Zrušeno: 01.04.1967

Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně

47/1965 Sb.

Účinnost od: 13.12.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách
(Ruší 147/1927 Sb.;Ruší 159/1922 Sb.)

86/1964/1 Sb.

Účinnost od: 13.12.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

196/1964 Sb.

Účinnost od: 10.12.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 147/1964 Sb. SR vydání;Mění 148/1964 Sb. ČR vydání;Mění 167/1964 Sb. ČR vydání;Mění 95/1963 Sb. SR vydání)

24/1965 Sb.

Účinnost od: 02.12.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

12/1965 Sb.

Účinnost od: 29.11.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací

9/1965 Sb.

Účinnost od: 26.11.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

191/1964 Sb.

Účinnost od: 20.11.1964    Zrušeno: 16.10.1968

Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
(Ruší 44/1961 Sb.;Ruší 15/1963/5 Sb.;Ruší 85/1960/5 Sb.;Ruší 94/1959 Ú.l.;Ruší 95/1959 Ú.l.;Ruší 3/1955 Sb.;Ruší 47/1960 Sb.)

14/1965 Sb.

Účinnost od: 02.11.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall

7/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

190/1964 Sb.

Účinnost od: 01.11.1964    Zrušeno: 01.02.1969

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
(Ruší 39/1961 Sb.;Ruší 175/1957 Ú.l.)

2/1965 Sb.

Účinnost od: 25.10.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
(Ruší 197/1949 Sb.)

189/1964 Sb.

Účinnost od: 19.10.1964    Zrušeno: 15.02.1968

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
(Ruší 379/1952 Ú.l.;Ruší 132/1962 Sb.)

185/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

184/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964

Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

183/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 16.06.1969

Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
(Ruší 107/1960 Sb.;Ruší 111/1960 Sb.)

182/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.01.1969

Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění

181/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.01.1972

Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
(Ruší 115/1953 Ú.l.)

178/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
(Ruší 247/1955 Ú.l.)

173/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců

165/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.12.1999

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
(Mění 76/1959 Sb.)

60/1964 Sb.

Účinnost od: 01.10.1964    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
(Ruší 447/1950 Ú.l.I;Ruší 411/1950 Ú.l.I;Ruší 424/1948 Ú.l.I;Ruší 1214/1946 Ú.l.I;Ruší 224/1946 Ú.l.I)

75/1964/2 Sb.

Účinnost od: 30.09.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

4/1965 Sb.

Účinnost od: 28.09.1964    Zrušeno: 28.09.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky

201/1964 Sb.

Účinnost od: 22.09.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dohodě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

206/1964 Sb.

Účinnost od: 16.09.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

200/1964 Sb.

Účinnost od: 15.09.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

172/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 30.07.1970

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
(Ruší 11/1960 Sb.)

171/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 27.03.1975

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
(Ruší 207/1946 Sb.;Ruší 30/1962 Sb.)

170/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
(Ruší 50/1961 Sb.)

169/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
(Ruší 49/1961 Sb.)

166/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 01.07.1992

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
(Ruší 87/1962 Sb.)

75/1964 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
(Mění 73/1961 Sb.)

84/1964/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 18.02.1983

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

75/1964/3 Sb.

Účinnost od: 01.09.1964    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

187/1964 Sb.

Účinnost od: 20.08.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů

192/1964 Sb.

Účinnost od: 14.08.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobků zvukových záznamů a rozhlasových organizací

101/1965 Sb.

Účinnost od: 12.08.1964

Vyhláška ministra zahraničních věci o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém

164/1964 Sb.

Účinnost od: 12.08.1964

Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání

163/1964 Sb.

Účinnost od: 12.08.1964

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

207/1964 Sb.

Účinnost od: 02.08.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

146/1964 Sb.

Účinnost od: 01.08.1964    Zrušeno: 01.03.1966

Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
(Ruší 186/1959 Ú.l.)

193/1964 Sb.

Účinnost od: 24.07.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě

161/1964 Sb.

Účinnost od: 08.07.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 101/1964 Sb. ČR vydání;Mění 103/1964 Sb. ČR vydání;Mění 105/1964 Sb. ČR vydání)

160/1964 Sb.

Účinnost od: 08.07.1964    Zrušeno: 01.01.1969

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
(Mění 93/1964 Sb. ČR vydání)

159/1964 Sb.

Účinnost od: 08.07.1964    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie"

186/1964 Sb.

Účinnost od: 07.07.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

103/1965 Sb.

Účinnost od: 05.07.1964

Vyhláška ministra zahraničních věci o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

10/1965 Sb.

Účinnost od: 03.07.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

180/1964 Sb.

Účinnost od: 02.07.1964    Zrušeno: 30.06.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
(Ruší 327/1948 Sb.)

30/1966/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 58/1965/1 Sb.)

58/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

177/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 05.03.1992

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

174/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv

155/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona

154/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.09.1973

Vyhláška ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací

153/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964

Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů

152/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.04.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví

151/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.04.1981

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků

150/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1986

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry

149/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací

148/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.05.1977

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací

147/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.04.1980

Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků

145/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

143/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

142/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

140/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
(Ruší 45/1963 Sb.)

139/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1982

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování

138/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.06.1980

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu

137/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

136/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

135/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků

134/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy

133/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
(Mění 3/1962 Sb. § 6, 7, 10 odst. 2, § 12 odst. 3, § 21 a 22;Ruší 198/1953 Ú.l.;Ruší 214/1958 Ú.l.;Ruší 32/1955 Ú.l.)

132/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu
(Ruší 37/1954 Sb.;Ruší 16/1956 Sb.;Ruší 36/1958 Sb.)

131/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.1978

Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

130/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu

129/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

128/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
(Mění 74/1961 Sb.)

127/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
(Ruší 7/1963 Sb.;Ruší 364/1953 Ú.l.)

126/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)

123/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků

122/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 05.06.1967

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb

121/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1974

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

120/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 31.05.1967

Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob

119/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.1978

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

118/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnoti státu

117/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku

116/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž

115/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
(Mění 160/1960 Sb.)

114/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku

111/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích

110/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o telekomunikacích
(Ruší 21/1923 Sb.;Ruší 33/1922 Sb.;Ruší 72/1950 Sb.;Ruší 73/1950 Sb.)

109/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Hospodářský zákoník
(Ruší 133/1960 Sb.;Ruší 172/1958 Ú.l.;Ruší 173/1958 Ú.l.;Ruší 70/1961 Sb.;Ruší 71/1961 Sb.;Ruší 205/1958 Ú.l.;Ruší 14/1962 Sb.;Mění 49/1959 Sb. § 61 odst. 2;Mění 51/1959 Sb. pokud se vztahuje na jednotná zemědělská družstva;Ruší 100/1950 Sb.;Ruší 124/1950 Sb.;Ruší 127/1960 Sb.;Ruší 128/1962 Sb.;Ruší 13/1953 Sb.;Ruší 27/1959 Sb.;Ruší 3/1953 Sb.;Ruší 30/1954 Sb.;Ruší 40/1951 Sb.;Ruší 51/1955 Sb.;Ruší 53/1954 Sb.;Ruší 69/1958 Sb.;Ruší 73/1959 Sb.;Ruší 79/1962 Sb.;Ruší 81/1958 Sb.;Ruší 82/1951 Sb.;Ruší 85/1953 Sb.;Ruší 27/1960 Sb.;Ruší 185/1960 Sb.;Ruší 192/1960 Sb.;Ruší 18/1961 Sb.;Ruší 23/1961 Sb.;Ruší 29/1961 Sb.;Ruší 132/1961 Sb.;Ruší 21/1962 Sb.;Ruší 100/1962 Sb.;Ruší 101/1962 Sb.;Ruší 102/1962 Sb.;Ruší 105/1962 Sb.;Ruší 21/1963 Sb.;Ruší 59/1963 Sb.;Ruší 70/1963 Sb.;Ruší 229/1951 Ú.l.I;Ruší 193/1953 Ú.l.;Ruší 171/1958 Ú.l.;Ruší 179/1958 Ú.l.;Ruší 181/1958 Ú.l.;Ruší 182/1958 Ú.l.;Ruší 183/1958 Ú.l.;Ruší 184/1958 Ú.l.;Ruší 193/1958 Ú.l.;Ruší 147/1959 Ú.l.;Ruší 231/1959 Ú.l.;Ruší 162/1959 Ú.l.;Ruší 179/1959 Ú.l.;Ruší 180/1959 Ú.l.;Ruší 225/1959 Ú.l.;Ruší 20/1956 Sb.;Ruší 48/1958 Ú.l.;Ruší 168/1958 Ú.l.;Ruší 67/1958 Sb.;Ruší 68/1958 Sb.;Ruší 15/1960 Sb.)

108/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení

107/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

106/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 05.04.1965

Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům

105/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
(Ruší 67/1957 Ú.l.;Ruší 2438/1948 Ú.l.I)

104/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Ruší 57/1964 Sb.;Ruší 33/1962 Sb.)

103/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Ruší 148/1961 Sb.;Ruší 32/1962 Sb.;Ruší 56/1956 Sb.;Ruší 56/1964 Sb.;Ruší 20/1959 Sb.;Ruší 80/1959 Sb.)

102/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 169/1958 Ú.l.;Ruší 199/1958 Ú.l.;Ruší 200/1958 Ú.l.;Ruší 1/1957 Ú.l.;Ruší 2/1957 Ú.l.;Ruší 3/1957 Ú.l.;Ruší 15/1957 Ú.l.;Ruší 33/1957 Ú.l.;Ruší 73/1957 Ú.l.;Ruší 77/1957 Ú.l.;Ruší 113/1957 Ú.l.;Ruší 115/1957 Ú.l.;Mění 141/1958 Ú.l. pokud upravuje důchodové zabezpečení (§§ 17 až 19;§ 21);Ruší 120/1959 Ú.l.;Ruší 63/1963 Sb.;Ruší 170/1957 Ú.l.;Ruší 205/1957 Ú.l.;Ruší 251/1956 Ú.l.;Ruší 101/1954 Ú.l.;Ruší 84/1953 Ú.l.;Mění 107/1961 Sb. § 9;Mění 184/1960 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení;Mění 48/1961 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení;Mění 8/1960 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení;Ruší 105/1961 Sb.;Ruší 20/1960 Sb.;Ruší 34/1962 Sb.;Ruší 50/1960 Sb.;Ruší 64/1960 Sb.;Ruší 122/1958 Ú.l.)

101/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1976

Zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 131/1950 Sb. § 9 a 10 a § 15 až 24;Mění 255/1946 Sb. § 17;Mění 34/1958 Sb. § 13;Mění 40/1961 Sb. § 30 odst. 3;Mění 57/1956 Sb. pokud upravuje věci důchodového zabezpečení;Mění 58/1964 Sb. § 17 odst. 3;Mění 64/1950 Sb. § 1 č. 2 a 4, § 11 a § 17 až 23;Mění 76/1952 Sb. § 2 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 3 a § 4 písm. b);Ruší 10/1953 Sb.;Ruší 151/1960 Sb.;Ruší 17/1947 Sb.;Ruší 17/1959 Sb.;Ruší 18/1959 Sb.;Ruší 19/1959 Sb.;Ruší 29/1950 Sb.;Ruší 292/1944 Sb.;Ruší 33/1957 Sb.;Ruší 41/1958 Sb.;Ruší 48/1958 Sb.;Ruší 53/1956 Sb.;Ruší 55/1956 Sb.;Ruší 84/1962 Sb.;Ruší 3001/1948 Ú.l.I;Ruší 2493/1948 Ú.l.I)

100/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.11.1967

Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
(Ruší 2059/1948 Ú.l.I;Ruší 214/1957 Ú.l.;Ruší 480/1950 Ú.l.I;Ruší 486/1950 Ú.l.I;Ruší 509/1950 Ú.l.I;Ruší 72/1952 Ú.l.;Ruší 173/1954 Ú.l.;Ruší 608/1945 Ú.l.I)

99/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.04.1974

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel

98/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.04.1974

Zákon o dani z motorových vozidel

97/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 15.05.1991

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci

96/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 15.05.1991

Zákon o technické normalizaci
(Ruší 156/1960 Sb.;Ruší 35/1957 Sb.;Ruší 46/1957 Sb.;Ruší 79/1958 Ú.l.)

95/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 29.06.1973

Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
(Mění 126/1962 Sb.)

87/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 31.01.2001

Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
(Mění 141/1960 Sb. § 55 odst. 3;Mění 145/1956 Ú.l.)

74/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.10.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

73/1964/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.07.1987

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

51/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1964    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 24/1962/2 Sb.)

141/1964 Sb.

Účinnost od: 30.06.1964    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev

125/1964 Sb.

Účinnost od: 29.06.1964    Zrušeno: 21.07.1967

Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady
(Ruší 30/1963 Sb.)

124/1964 Sb.

Účinnost od: 29.06.1964    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
(Ruší 110/1961 Sb.;Ruší 113/1960 Sb.)

61/1964/1 Sb.

Účinnost od: 19.06.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

112/1964 Sb.

Účinnost od: 18.06.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání

93/1964 Sb.

Účinnost od: 15.06.1964    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
(Mění 1/1963 Sb.;Mění 121/1962 Sb.;Mění 17/1962 Sb.;Mění 23/1963 Sb.;Mění 31/1950 Sb.;Mění 40/1962 Sb.;Ruší 108/1960 Sb.)

144/1964 Sb.

Účinnost od: 10.06.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině

94/1964 Sb.

Účinnost od: 09.06.1964    Zrušeno: 15.03.1993

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva N. S.

91/1964 Sb.

Účinnost od: 28.05.1964    Zrušeno: 24.08.1967

Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev

90/1964 Sb.

Účinnost od: 28.05.1964

Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
(Ruší 94/1960 Sb.)

88/1964 Sb.

Účinnost od: 28.05.1964    Zrušeno: 29.01.1990

Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska

156/1964 Sb.

Účinnost od: 23.05.1964    Zrušeno: 10.04.1987

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě

175/1964 Sb.

Účinnost od: 18.05.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

3/1965/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

73/1964 Sb.

Účinnost od: 01.05.1964    Zrušeno: 01.06.1969

Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
(Ruší 18/1963 Sb.)

72/1964 Sb.

Účinnost od: 01.05.1964    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
(Ruší 19/1963 Sb.)

80/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

79/1964 Sb.

Účinnost od: 29.04.1964    Zrušeno: 01.04.1983

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
(Mění 48/1964 Sb. ČR vydání)

78/1964 Sb.

Účinnost od: 29.04.1964

Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.
(Mění 94/1963 Sb. SR vydání)

74/1964 Sb.

Účinnost od: 29.04.1964    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti

157/1964 Sb.

Účinnost od: 25.04.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích

31/1964/1 Sb.

Účinnost od: 25.04.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

168/1964 Sb.

Účinnost od: 20.04.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun

71/1964 Sb.

Účinnost od: 20.04.1964    Zrušeno: 01.01.1989

Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku

70/1964 Sb.

Účinnost od: 20.04.1964    Zrušeno: 31.01.1975

Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964

69/1964 Sb.

Účinnost od: 20.04.1964    Zrušeno: 15.03.1993

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv
(Ruší 43/1959 Sb.)

188/1964 Sb.

Účinnost od: 10.04.1964    Zrušeno: 20.06.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou

86/1964 Sb.

Účinnost od: 08.04.1964    Zrušeno: 13.12.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou

68/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah

67/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1977

Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel

66/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu

65/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy

64/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
(Mění 87/1963 Sb.)

63/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1997

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)

62/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1997

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
(Mění 54/1955 Sb. § 4 a 5)

61/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.09.1998

Zákon o rozvoji rostlinné výroby
(Mění 12/1948 Sb. pokud se vztahují na přísežnou stráž;Ruší 119/1960 Sb.;Mění 86/1949 Sb. pokud se vztahují na přísežnou stráž;Ruší 1/1959 Sb.;Ruší 19/1956 Ú.l.;Ruší 17/1951 Sb.;Ruší 188/1950 Sb.;Ruší 27/1949 Sb.;Ruší 160/1955 Ú.l.;Ruší 376/1940 Sb.;Ruší 132/1955 Ú.l.;Ruší 6/1949 Sb.;Ruší 80/1948 Sb.;Ruší 368/1953 Ú.l.;Ruší 83/1951 Sb.;Ruší 247/1953 Ú.l.;Ruší 94/1953 Sb.;Ruší 245/1953 Ú.l.;Ruší 149/1953 Ú.l.;Ruší 278/1952 Ú.l.;Ruší 221/1952 Ú.l.;Ruší 143/1952 Ú.l.;Ruší 201/1957 Ú.l.;Ruší 62/1952 Ú.l.;Ruší 266/1951 Ú.l.I;Ruší 186/1951 Ú.l.I;Ruší 118/1951 Ú.l.I;Ruší 106/1951 Ú.l.I;Ruší 95/1951 Ú.l.I;Ruší 640/1950 Ú.l.I;Ruší 206/1950 Ú.l.I;Ruší 147/1950 Ú.l.I;Ruší 3071/1948 Ú.l.I;Ruší 92/1940 Sb.;Ruší 11/1956 Ú.l.;Ruší 177/1959 Ú.l.;Ruší 119/1956 Ú.l.;Ruší 122/1956 Ú.l.;Ruší 220/1956 Ú.l.;Ruší 47/1958 Ú.l.;Ruší 50/1958 Ú.l.;Ruší 69/1958 Ú.l.)

59/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.04.2000

Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti

58/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.07.1968

Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
(Mění 32/1957 Sb. § 22 až 24;Mění 54/1956 Sb. § 26 a 27)

57/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 33/1962 Sb.)

56/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 32/1962 Sb.)

54/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
(Ruší 58/1962 Sb.)

52/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách

51/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o dráhách
(Ruší 253/1942 Sb.;Ruší 37/1951 Sb.;Ruší 50/1951 Sb.;Ruší 97/1950 Sb.;Ruší 108/1952 Ú.l.;Ruší 38/1954 Sb.;Ruší 235/1959 Ú.l.;Ruší 87/1955 Ú.l.)

50/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

49/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob

48/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.04.1983

Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

47/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům
(Mění 67/1958 Ú.l.)

46/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.09.1979

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy

45/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 13.11.1995

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

42/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 25.01.1966

Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
(Ruší 171/1960 Sb.;Ruší 31/1962 Sb.)

41/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o hospodaření s byty
(Ruší 147/1961 Sb.;Ruší 9/1962 Sb.;Ruší 115/1962 Sb.;Ruší 180/1954 Ú.l.;Ruší 212/1957 Ú.l.;Ruší 10/1962 Sb.;Ruší 106/1953 Sb.;Ruší 67/1956 Sb.)

40/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.2014

Občanský zákoník
(Mění 113/1956 Ú.l.;Mění 115/1953 Sb. § 95 a 96;Mění 125/1959 Ú.l.;Mění 141/1950 Sb. celý s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2, pokud upravuje uzavírání pracovních smluv, a § 22 a 352;Mění 150/1961 Sb. § 32;Mění 157/1954 Ú.l.;Mění 237/1955 Ú.l.;Mění 41/1957 Sb. § 50 odst. 6;Mění 47/1956 Sb. § 55 odst. 2 písm. a), 58, 59 odst. 1 a § 60;Mění 84/1952 Sb. § 18 odst. 2 a § 20;Ruší 126/1946 Sb.;Ruší 139/1947 Sb.;Ruší 157/1950 Sb.;Ruší 179/1950 Sb.;Ruší 183/1947 Sb.;Ruší 189/1950 Sb.;Ruší 206/1957 Ú.l.;Ruší 207/1948 Sb.;Ruší 211/1957 Ú.l.;Ruší 33/1958 Ú.l.;Ruší 366/1940 Sb.;Ruší 45/1948 Sb.;Ruší 53/1955 Sb.;Ruší 63/1951 Sb.;Ruší 65/1951 Sb.;Ruší 155/1946 Sb.;Ruší 92/1931 Sb.;Ruší 204/1924 Sb.;Ruší 213/1922 Sb.;Ruší 361/1921 Sb.;Ruší 313/1921 Sb.;Ruší 166/1921 Sb.;Ruší 311/1920 Sb.;Ruší 247/1920 Sb.;Ruší 318/1919 Sb.;Ruší 17/1952 Sb.;Ruší 50/1953 Sb.;Ruší 37/1955 Sb.)

32/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu
(Ruší 70/1959 Ú.l.;Ruší 224/1957 Ú.l.;Ruší 1276/1947 Ú.l.I)

27/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
(Ruší 83/1960 Sb.;Mění 72/1953 Sb. čl. 10, 12, 80 a 84 přílohy I.)

26/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.10.1995

Zákon o vnitrozemské plavbě
(Ruší 110/1957 Ú.l.;Ruší 123/1957 Ú.l.;Ruší 256/1955 Ú.l.;Ruší 255/1955 Ú.l.;Ruší 1/1955 Sb.;Ruší 12/1932 Sb.;Ruší 13/1929 Sb.;Ruší 152/1950 Sb.;Ruší 16/1955 Sb.;Ruší 202/1950 Sb.;Ruší 51/1932 Sb.;Ruší 56/1951 Sb.;Ruší 191/1957 Ú.l.;Ruší 1/1951 Ú.l.I;Ruší 1694/1946 Ú.l.I;Ruší 30/1956 Ú.l.;Ruší 161/1956 Ú.l.;Ruší 3/1955 Ú.l.;Ruší 59/1955 Ú.l.)

25/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích

24/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1985

Zákon o notářských poplatcích
(Ruší 26/1957 Sb.;Ruší 30/1957 Sb.)

23/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
(Ruší 154/1957 Ú.l.;Ruší 12/1956 Ú.l.)

22/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o evidenci nemovitostí
(Ruší 106/1932 Sb.;Ruší 132/1930 Sb.;Ruší 36/1931 Sb.;Ruší 90/1923 Sb.;Ruší 60/1946 Sb.;Ruší 61/1946 Sb.;Ruší 195/1936 Sb.;Ruší 14/1931 Sb.;Ruší 34/1930 Sb.;Ruší 14/1922 Sb.;Ruší 77/1921 Sb.;Ruší 18/1921 Sb.)

12/1964 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce
(Ruší 270/1952 Ú.l.)

64/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

42/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1964/4 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.04.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

29/1964/3 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

101/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)

100/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.04.1977

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže

99/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964

Občanský soudní řád
(Ruší 63/1955 Sb.;Ruší 68/1952 Sb.;Ruší 95/1952 Sb.;Ruší 34/1961 Sb.;Ruší 56/1953 Ú.l.;Ruší 66/1956 Sb.;Ruší 70/1959 Sb.;Mění 115/1953 Sb. § 57 až 60;Mění 84/1952 Sb. § 6 odst. 2;Mění 85/1952 Sb. § 7;Ruší 12/1953 Sb.;Ruší 142/1950 Sb.;Ruší 149/1958 Ú.l.;Ruší 175/1950 Sb.;Ruší 176/1950 Sb.;Ruší 177/1950 Sb.;Ruší 178/1950 Sb.;Ruší 180/1950 Sb.;Ruší 356/1952 Ú.l.;Ruší 41/1960 Sb.;Ruší 46/1959 Sb.;Ruší 57/1955 Sb.)

98/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů

97/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
(Ruší 41/1948 Sb.)

96/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství

95/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
(Mění 62/1961 Sb. ustanovení § 16 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 1 písm. c), § 20 odst. 2 písm. b) a § 21 písm. d) pokud upravují příslušnost pro rozhodování o stížnostech a o stížnostech pro porušení zákona proti rozhodnutím státních notářství, a právo předsedy krajského soudu;Ruší 116/1951 Sb.;Ruší 117/1951 Sb.;Ruší 42/1960 Sb.;Ruší 52/1954 Sb.)

94/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1964    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o rodině
(Ruší 15/1958 Sb.;Ruší 265/1949 Sb.;Ruší 266/1949 Sb.;Ruší 58/1955 Sb.;Ruší 59/1952 Sb.;Ruší 61/1955 Sb.;Ruší 69/1952 Sb.;Ruší 70/1952 Sb.;Ruší 73/1956 Sb.;Ruší 88/1953 Sb.)

29/1964/5 Sb.

Účinnost od: 31.03.1964    Zrušeno: 13.07.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

55/1964 Sb.

Účinnost od: 25.03.1964

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
(Mění 143/1959 Ú.l.)

25/1964/4 Sb.

Účinnost od: 25.03.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

89/1964 Sb.

Účinnost od: 13.03.1964    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

53/1964 Sb.

Účinnost od: 10.03.1964    Zrušeno: 31.12.2001

Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
(Ruší 67/1959 Sb.;Ruší 64/1959 Sb.)

44/1964 Sb.

Účinnost od: 07.03.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu
(Mění 160/1960 Sb.)

43/1964 Sb.

Účinnost od: 07.03.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o některých změnách ve volebních obvodech pro volby do Národního shromáždění

76/1964 Sb.

Účinnost od: 04.03.1964    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady

85/1964 Sb.

Účinnost od: 02.03.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic

77/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1964    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

39/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1964    Zrušeno: 01.08.1971

Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady

38/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění

37/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o vyhlášení dne voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a voleb soudců okresních soudů

31/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1964    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
(Ruší 47/1954 Ú.l.;Ruší 90/1949 Ú.l.I;Ruší 1277/1947 Ú.l.I;Ruší 113/1945 Sb.)

36/1964 Sb.

Účinnost od: 28.02.1964    Zrušeno: 01.09.1991

Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
(Ruší 62/1961 Sb.;Ruší 63/1961 Sb.)

35/1964 Sb.

Účinnost od: 28.02.1964    Zrušeno: 01.08.1971

Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
(Ruší 31/1961 Sb.;Ruší 7/1954 Sb.;Ruší 38/1960 Sb.)

34/1964 Sb.

Účinnost od: 28.02.1964    Zrušeno: 01.01.1968

Zákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
(Ruší 26/1961 Sb.;Ruší 4/1964 Sb.;Ruší 20/1964 Sb.;Mění 65/1960 Sb. § 14;Ruší 27/1954 Sb.;Ruší 39/1960 Sb.;Ruší 37/1960 Sb.)

82/1964 Sb.

Účinnost od: 21.02.1964    Zrušeno: 10.10.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie

33/1964 Sb.

Účinnost od: 14.02.1964    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o československých analytických normálech

30/1964 Sb.

Účinnost od: 14.02.1964    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem
(Ruší 257/1954 Ú.l.;Ruší 335/1953 Ú.l.)

176/1964 Sb.

Účinnost od: 11.02.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži

21/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
(Mění 94/1961 Sb.)

20/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964    Zrušeno: 28.02.1964

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

19/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964

Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
(Ruší 293/1948 Sb.)

18/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964    Zrušeno: 23.12.1992

Zákon o Československé televizi

17/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964    Zrušeno: 23.12.1992

Zákon o Československém rozhlase
(Mění 137/1948 Sb. § 3;Ruší 63/1959 Sb.)

16/1964 Sb.

Účinnost od: 08.02.1964

Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

14/1964 Sb.

Účinnost od: 06.02.1964    Účinnost do: 01.01.1966

Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965

13/1964 Sb.

Účinnost od: 06.02.1964    Zrušeno: 10.04.1968

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
(Ruší 111/1961 Sb.)

11/1964 Sb.

Účinnost od: 05.02.1964    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty

10/1964 Sb.

Účinnost od: 05.02.1964    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla"

9/1964 Sb.

Účinnost od: 05.02.1964    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch

8/1964 Sb.

Účinnost od: 01.02.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích
(Mění 160/1960 Sb.)

33/1967 Sb.

Účinnost od: 28.01.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise

6/1964 Sb.

Účinnost od: 25.01.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
(Ruší 132/1960 Sb.;Ruší 64/1958 Ú.l.;Ruší 140/1958 Ú.l.)

5/1964 Sb.

Účinnost od: 23.01.1964    Zrušeno: 20.01.1965

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964
(Ruší 130/1962 Sb.;Ruší 18/1962 Sb.)

4/1964 Sb.

Účinnost od: 23.01.1964    Zrušeno: 28.02.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
(Mění 27/1954 Sb.;Mění 39/1960 Sb.)

158/1964 Sb.

Účinnost od: 18.01.1964

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou Guinejskou republikou

15/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Účinnost do: 01.01.1965

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
(Ruší 165/1960 Sb.)

7/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku
(Ruší 118/1960 Sb.)

3/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel
(Ruší 234/1951 Ú.l.I;Ruší 169/1951 Ú.l.I;Ruší 913/1949 Ú.l.I;Ruší 254/1956 Ú.l.)

2/1964 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 20.05.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi

5/1964/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.04.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

106/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád
(Ruší 150/1954 Ú.l.)

93/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.01.1975

Vládní nařízení o úpravě celních sazeb
(Mění 59/1954 Sb. § 2)

92/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.08.1967

Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
(Ruší 199/1957 Ú.l.)

91/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.07.1965

Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 235/1957 Ú.l.)

88/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
(Ruší 196/1959 Ú.l.;Ruší 10/1963 Sb.;Ruší 177/1960 Sb.)

87/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
(Ruší 51/1958 Ú.l.)

80/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 28.03.1974

Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů

59/1963/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.07.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

59/1963/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1964    Zrušeno: 01.07.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU