Sbírka předpisů 1963 - podle účinnosti

86/1963 Sb.

Účinnost od: 24.12.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

104/1963 Sb.

Účinnost od: 19.12.1963    Zrušeno: 08.01.1969

Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
(Ruší 7/1956 Sb.)

103/1963 Sb.

Účinnost od: 19.12.1963    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství

102/1963 Sb.

Účinnost od: 19.12.1963    Zrušeno: 01.04.2004

Zákon o rybářství
(Ruší 723/1949 Ú.l.I;Ruší 193/1957 Ú.l.;Ruší 194/1957 Ú.l.;Mění 12/1948 Sb. pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství;Mění 86/1949 Sb. pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství;Ruší 142/1952 Ú.l.;Ruší 170/1953 Ú.l.;Ruší 363/1952 Ú.l.;Ruší 62/1952 Sb.)

105/1963 Sb.

Účinnost od: 10.12.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

84/1963 Sb.

Účinnost od: 22.11.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
(Ruší 27/1951 Sb.)

80/1964 Sb.

Účinnost od: 16.11.1963    Zrušeno: 30.06.2004

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
(Ruší 163/1948 Sb.;Ruší 4/1950 Sb.)

83/1963 Sb.

Účinnost od: 13.11.1963    Zrušeno: 01.04.1968

Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
(Ruší 78/1955 Ú.l.)

82/1963 Sb.

Účinnost od: 08.11.1963    Účinnost do: 01.01.1965

Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
(Mění 95/1962 Sb.)

77/1963 Sb.

Účinnost od: 01.11.1963    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
(Ruší 68/1958 Ú.l.)

81/1963 Sb.

Účinnost od: 24.10.1963    Zrušeno: 16.12.1965

Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro investiční výstavbu

76/1963 Sb.

Účinnost od: 22.10.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

90/1963 Sb.

Účinnost od: 17.10.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou

79/1963 Sb.

Účinnost od: 17.10.1963    Zrušeno: 01.06.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti

78/1963 Sb.

Účinnost od: 17.10.1963    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o památkových rezervacích

75/1963 Sb.

Účinnost od: 07.10.1963    Zrušeno: 01.01.1968

Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů

74/1963 Sb.

Účinnost od: 05.10.1963    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd

85/1963 Sb.

Účinnost od: 01.10.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
(Mění 13/1963 Sb.)

71/1963 Sb.

Účinnost od: 30.09.1963

Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech

70/1963 Sb.

Účinnost od: 20.09.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
(Ruší 111/1962 Sb.)

1/1964 Sb.

Účinnost od: 11.09.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

67/1963 Sb.

Účinnost od: 07.09.1963    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory

66/1963 Sb.

Účinnost od: 07.09.1963    Zrušeno: 01.08.1965

Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
(Ruší 125/1951 Sb.)

35/1963 Sb.

Účinnost od: 01.09.1963    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
(Mění 73/1961 Sb.)

63/1963 Sb.

Účinnost od: 23.08.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel

62/1963 Sb.

Účinnost od: 23.08.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu

61/1963 Sb.

Účinnost od: 17.08.1963    Zrušeno: 01.02.1991

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření
(Ruší 36/1962 Sb.)

28/1964 Sb.

Účinnost od: 14.08.1963

Vyhláška ministra zahraničních o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

15/1966 Sb.

Účinnost od: 01.08.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929
(Mění 15/1935 Sb.)

58/1963 Sb.

Účinnost od: 01.08.1963    Zrušeno: 01.01.1985

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci

59/1963 Sb.

Účinnost od: 29.07.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku

57/1963 Sb.

Účinnost od: 19.07.1963    Zrušeno: 01.01.1976

Zákon o advokacii
(Ruší 114/1951 Sb.)

33/1963/1 Sb.

Účinnost od: 19.07.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

56/1963 Sb.

Účinnost od: 18.07.1963    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o národních umělcích
(Ruší 130/1948 Sb.;Ruší 257/1948 Sb.;Ruší 79/1953 Sb.)

55/1963 Sb.

Účinnost od: 18.07.1963    Zrušeno: 29.04.1968

Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
(Ruší 14/1955 Sb.)

54/1963 Sb.

Účinnost od: 18.07.1963    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o Československé akademii věd
(Ruší 52/1952 Sb.;Ruší 91/1952 Sb.;Ruší 53/1957 Sb.)

32/1963/1 Sb.

Účinnost od: 18.07.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

53/1963 Sb.

Účinnost od: 17.07.1963    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
(Mění 140/1961 Sb.)

52/1963 Sb.

Účinnost od: 17.07.1963    Zrušeno: 29.04.1968

Zákon o Státní plánovací komisi
(Ruší 1/1961 Sb.;Ruší 2/1961 Sb.;Ruší 4/1961 Sb.;Ruší 5/1961 Sb.;Ruší 3/1961 Sb.;Ruší 41/1959 Sb.;Ruší 44/1959 Sb.;Ruší 63/1962 Sb.;Ruší 8/1961 Sb.)

51/1963 Sb.

Účinnost od: 13.07.1963    Zrušeno: 13.03.2002

Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů

72/1963 Sb.

Účinnost od: 12.07.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

50/1963 Sb.

Účinnost od: 12.07.1963    Zrušeno: 05.06.1967

Redakční sdělení o opravě tiskově chyby ve vyhlášce Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
(Mění 47/1963 Sb. ČR vydání)

49/1963 Sb.

Účinnost od: 12.07.1963    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat

29/1963/2 Sb.

Účinnost od: 12.07.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

60/1963 Sb.

Účinnost od: 08.07.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku

73/1963 Sb.

Účinnost od: 04.07.1963    Zrušeno: 20.06.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

69/1963 Sb.

Účinnost od: 04.07.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

29/1964 Sb.

Účinnost od: 01.07.1963

Vyhláška ministra zahraničních o celní úmluvě o do časném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání

48/1963 Sb.

Účinnost od: 01.07.1963    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
(Ruší 69/1962 Sb.)

47/1963 Sb.

Účinnost od: 01.07.1963    Zrušeno: 05.06.1967

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
(Ruší 103/1962 Sb.;Ruší 68/1962 Sb.)

46/1963 Sb.

Účinnost od: 25.06.1963    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích
(Ruší 8/1957 Ú.l.;Ruší 9/1957 Ú.l.;Ruší 17/1959 Ú.l.)

45/1963 Sb.

Účinnost od: 19.06.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
(Ruší 62/1950 Ú.l.I)

44/1963 Sb.

Účinnost od: 19.06.1963    Zrušeno: 01.12.1999

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany
(Mění 42/1961 Sb.)

42/1963 Sb.

Účinnost od: 10.06.1963    Zrušeno: 10.05.1991

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku

41/1963 Sb.

Účinnost od: 10.06.1963    Zrušeno: 10.05.1991

Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku

64/1963 Sb.

Účinnost od: 01.06.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

40/1963 Sb.

Účinnost od: 01.06.1963    Zrušeno: 01.05.1990

Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím

39/1963 Sb.

Účinnost od: 01.06.1963

Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávek důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
(Ruší 63/1960 Sb.)

23/1963/2 Sb.

Účinnost od: 30.05.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1963 Sb.

Účinnost od: 15.05.1963    Zrušeno: 07.03.1997

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
(Ruší 79/1957 Ú.l.)

21/1963/1 Sb.

Účinnost od: 15.05.1963    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

25/1965 Sb.

Účinnost od: 08.05.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
(Ruší 55/1958 Sb.;Ruší 61/1957 Sb.;Ruší 79/1958 Sb.)

36/1963 Sb.

Účinnost od: 01.05.1963    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád
(Ruší 148/1954 Ú.l.)

34/1963 Sb.

Účinnost od: 01.05.1963    Zrušeno: 01.10.1972

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zařízením a o hospodaření se zdroji ionizujícího zařízení
(Ruší 220/1959 Ú.l.)

33/1963 Sb.

Účinnost od: 15.04.1963    Zrušeno: 01.09.1972

Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů

32/1963 Sb.

Účinnost od: 15.04.1963    Zrušeno: 01.09.1972

Zákon o organizaci řízení zemědělství

31/1963 Sb.

Účinnost od: 05.04.1963    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
(Mění 96/1961 Sb.)

30/1963 Sb.

Účinnost od: 05.04.1963    Zrušeno: 29.06.1964

Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě

29/1963 Sb.

Účinnost od: 04.04.1963    Zrušeno: 12.02.1965

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
(Ruší 183/1954 Ú.l.;Ruší 110/1958 Ú.l.)

10/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

26/1963 Sb.

Účinnost od: 01.04.1963    Zrušeno: 01.04.1965

Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l, kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek

28/1963 Sb.

Účinnost od: 30.03.1963    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích

27/1963 Sb.

Účinnost od: 30.03.1963    Zrušeno: 01.05.1993

Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích

15/1963/5 Sb.

Účinnost od: 30.03.1963    Zrušeno: 20.11.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1963/3 Sb.

Účinnost od: 30.03.1963    Zrušeno: 24.06.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1963/1 Sb.

Účinnost od: 30.03.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

89/1963 Sb.

Účinnost od: 21.03.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží

23/1963 Sb.

Účinnost od: 06.03.1963    Zrušeno: 01.04.1971

Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
(Ruší 26/1962 Sb.;Ruší 56/1961 Sb.;Ruší 99/1961 Sb.)

17/1963/2 Sb.

Účinnost od: 06.03.1963    Zrušeno: 13.07.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

43/1963 Sb.

Účinnost od: 01.03.1963    Zrušeno: 06.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954

20/1963 Sb.

Účinnost od: 01.03.1963    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
(Mění 73/1960 Sb.)

17/1963 Sb.

Účinnost od: 01.03.1963

Vládní nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích

17/1963/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1963    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1963 Sb.

Účinnost od: 28.02.1963    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem

21/1963 Sb.

Účinnost od: 28.02.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru

19/1963 Sb.

Účinnost od: 26.02.1963    Zrušeno: 01.05.1964

Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
(Ruší 134/1960 Sb.;Ruší 206/1958 Ú.l.)

18/1963 Sb.

Účinnost od: 26.02.1963    Zrušeno: 01.05.1964

Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám
(Ruší 44/1952 Ú.l.;Ruší 228/1951 Ú.l.I)

16/1963 Sb.

Účinnost od: 25.02.1963    Zrušeno: 01.05.1967

Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
(Ruší 24/1959 Sb.)

12/1963 Sb.

Účinnost od: 23.02.1963    Zrušeno: 01.01.1971

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

68/1963 Sb.

Účinnost od: 31.01.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI odst. A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC (V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
(Mění 59/1958 Sb.)

7/1963 Sb.

Účinnost od: 31.01.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)

6/1963 Sb.

Účinnost od: 31.01.1963    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství
(Ruší 191/1958 Ú.l.)

13/1963 Sb.

Účinnost od: 11.01.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě

15/1963 Sb.

Účinnost od: 10.01.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou

3/1963 Sb.

Účinnost od: 05.01.1963    Zrušeno: 01.01.1971

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů

2/1963 Sb.

Účinnost od: 05.01.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru

1/1963 Sb.

Účinnost od: 05.01.1963    Zrušeno: 10.11.1965

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
(Ruší 85/1961 Sb.)

27/1964/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963

Rozpočtový zákon na rok 1963

10/1963 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1964

Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky

35/1963/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1963/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

22/1963/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1963/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.11.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

133/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.03.1967

Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů

129/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě

128/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu

127/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků

126/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.07.1973

Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 104/1961 Sb.)

121/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o hospodářské arbitráži
(Ruší 87/1961 Sb.;Ruší 147/1957 Ú.l.;Ruší 149/1957 Ú.l.;Ruší 140/1960 Sb.;Ruší 47/1953 Sb.;Ruší 46/1953 Sb.;Ruší 45/1954 Sb.;Ruší 28/1959 Sb.)

119/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.07.1972

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
(Ruší 144/1958 Ú.l.)

117/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.03.1966

Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci
(Mění 49/1962 Sb.)

88/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.04.1967

Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn
(Ruší 169/1957 Ú.l.)

82/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
(Mění 128/1960 Sb.)

68/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.07.1963

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav

67/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 10.11.1981

Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
(Mění 51/1959 Sb. § 11)

43/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1963    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
(Mění 45/1953 Sb. ruší platnost 25 Kč vzor 1953)

Zavřít
MENU