Sbírka předpisů 1962 - podle účinnosti

9/1963 Sb.

Účinnost od: 30.12.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem

132/1962 Sb.

Účinnost od: 30.12.1962    Zrušeno: 19.10.1964

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
(Ruší 87/1954 Ú.l.;Ruší 264/1953 Ú.l.;Ruší 383/1952 Ú.l.;Ruší 380/1952 Ú.l.;Ruší 83/1958 Ú.l.)

130/1962 Sb.

Účinnost od: 30.12.1962    Zrušeno: 23.01.1964

Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu

72/1962/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1962    Zrušeno: 01.03.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

125/1962 Sb.

Účinnost od: 29.12.1962

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

124/1962 Sb.

Účinnost od: 28.12.1962    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
(Ruší 163/1959 Ú.l.)

123/1962 Sb.

Účinnost od: 28.12.1962    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
(Mění 50/1959 Sb.)

122/1962 Sb.

Účinnost od: 28.12.1962    Zrušeno: 01.01.1987

Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
(Ruší 76/1958 Sb.;Ruší 98/1952 Sb.;Ruší 35/1955 Sb.)

120/1962 Sb.

Účinnost od: 27.12.1962    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon o boji proti alkoholismu
(Mění 140/1961 Sb.;Ruší 87/1948 Sb.)

115/1962 Sb.

Účinnost od: 12.12.1962    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
(Mění 10/1962 Sb.)

114/1962 Sb.

Účinnost od: 12.12.1962    Zrušeno: 01.01.1969

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji

131/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem

118/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 01.07.1982

Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova

113/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti

112/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
(Mění 94/1961 Sb.)

111/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 20.09.1963

Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
(Ruší 152/1961 Sb.)

110/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 01.09.1993

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953

109/1962 Sb.

Účinnost od: 01.12.1962    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
(Mění 160/1960 Sb.)

59/1962/1 Sb.

Účinnost od: 29.11.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

108/1962 Sb.

Účinnost od: 17.11.1962    Zrušeno: 01.12.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
(Ruší 10/1956 Sb.)

14/1963 Sb.

Účinnost od: 03.11.1962    Účinnost do: 29.06.1991

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice

104/1962 Sb.

Účinnost od: 01.11.1962    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů

102/1962 Sb.

Účinnost od: 01.11.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů

101/1962 Sb.

Účinnost od: 01.11.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla

100/1962 Sb.

Účinnost od: 01.11.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
(Ruší 88/1961 Sb.)

98/1962 Sb.

Účinnost od: 01.11.1962    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů
(Ruší 206/1951 Ú.l.I)

105/1962 Sb.

Účinnost od: 31.10.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
(Mění 153/1960 Sb.;Ruší 129/1961 Sb.)

103/1962 Sb.

Účinnost od: 31.10.1962    Zrušeno: 01.07.1963

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků

4/1963 Sb.

Účinnost od: 25.10.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění

106/1962 Sb.

Účinnost od: 19.10.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě

97/1962 Sb.

Účinnost od: 15.10.1962    Zrušeno: 01.08.1973

Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb

116/1962 Sb.

Účinnost od: 11.10.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

96/1962 Sb.

Účinnost od: 05.10.1962    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

95/1962 Sb.

Účinnost od: 05.10.1962    Účinnost do: 01.01.1964

Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963

94/1962 Sb.

Účinnost od: 05.10.1962    Zrušeno: 01.01.1978

Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany

93/1962 Sb.

Účinnost od: 01.10.1962    Zrušeno: 31.12.1992

Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy
(Ruší 88/1957 Ú.l.;Ruší 123/1955 Ú.l.;Ruší 88/1960 Sb.)

73/1962 Sb.

Účinnost od: 01.10.1962    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku
(Ruší 721/1950 Ú.l.I;Ruší 1145/1948 Ú.l.I;Ruší 10/1948 Ú.l.I;Ruší 38/1946 Ú.l.I)

57/1962/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

92/1964 Sb.

Účinnost od: 30.09.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři

25/1963 Sb.

Účinnost od: 30.09.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží

89/1962 Sb.

Účinnost od: 05.09.1962

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
(Mění 60/1962 Sb. ČR vydání;Mění 75/1962 Sb. ČR vydání)

92/1962 Sb.

Účinnost od: 01.09.1962    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
(Ruší 3397/1948 Ú.l.I;Ruší 1066/1947 Ú.l.I)

87/1962 Sb.

Účinnost od: 01.09.1962    Zrušeno: 01.09.1964

Vládní nařízení o pedagogických institutech
(Mění 71/1960 Sb. § 35 odst. 5;Ruší 57/1959 Sb.)

86/1962 Sb.

Účinnost od: 01.09.1962    Zrušeno: 01.03.1966

Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen

81/1962 Sb.

Účinnost od: 01.09.1962    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice
(Ruší 168/1954 Ú.l.)

24/1963 Sb.

Účinnost od: 29.08.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě

85/1962 Sb.

Účinnost od: 28.08.1962    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje

84/1962 Sb.

Účinnost od: 24.08.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
(Ruší 226/1957 Ú.l.;Ruší 133/1958 Ú.l.)

83/1962 Sb.

Účinnost od: 23.08.1962    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
(Mění 73/1961 Sb.)

80/1962 Sb.

Účinnost od: 21.08.1962    Zrušeno: 01.01.1992

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD

79/1962 Sb.

Účinnost od: 21.08.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
(Mění 69/1958 Sb.)

78/1962 Sb.

Účinnost od: 21.08.1962    Zrušeno: 01.08.1983

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
(Ruší 140/1957 Ú.l.;Ruší 141/1957 Ú.l.;Ruší 142/1957 Ú.l.)

77/1962 Sb.

Účinnost od: 21.08.1962    Zrušeno: 26.04.1996

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
(Mění 39/1957 Sb.)

99/1962 Sb.

Účinnost od: 19.08.1962    Zrušeno: 03.05.2006

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou o leteckých službách

107/1962 Sb.

Účinnost od: 01.08.1962    Zrušeno: 03.01.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
(Ruší 22/1956 Sb.)

75/1962 Sb.

Účinnost od: 01.08.1962

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
(Ruší 164/1953 Ú.l.)

74/1962 Sb.

Účinnost od: 01.08.1962    Účinnost do: 01.01.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963

69/1962 Sb.

Účinnost od: 01.08.1962    Zrušeno: 01.07.1963

Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
(Ruší 170/1959 Ú.l.)

5/1963 Sb.

Účinnost od: 25.07.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik

65/1962 Sb.

Účinnost od: 14.07.1962    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
(Mění 76/1961 Sb.)

64/1962 Sb.

Účinnost od: 14.07.1962    Zrušeno: 01.01.1988

Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce
(Mění 67/1960 Sb.;Ruší 47/1952 Sb.)

63/1962 Sb.

Účinnost od: 11.07.1962    Zrušeno: 17.07.1963

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
(Mění 41/1959 Sb.)

62/1962 Sb.

Účinnost od: 11.07.1962    Zrušeno: 15.10.1990

Zákon o propůjčování vyznamenání
(Ruší 247/1949 Sb.;Ruší 14/1956 Sb.)

60/1962 Sb.

Účinnost od: 09.07.1962    Zrušeno: 03.12.1966

Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"

91/1962 Sb.

Účinnost od: 08.07.1962    Zrušeno: 12.02.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 85/1951 Sb.)

59/1962 Sb.

Účinnost od: 05.07.1962    Zrušeno: 01.07.1965

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem

58/1962 Sb.

Účinnost od: 05.07.1962    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu

72/1962 Sb.

Účinnost od: 04.07.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen

57/1962 Sb.

Účinnost od: 03.07.1962    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
(Mění 73/1961 Sb.)

56/1962 Sb.

Účinnost od: 01.07.1962    Zrušeno: 30.08.1971

Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti
(Ruší 31/1952 Sb.)

52/1962 Sb.

Účinnost od: 01.07.1962    Zrušeno: 01.04.1968

Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu
(Ruší 165/1955 Ú.l.)

42/1962/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

76/1962 Sb.

Účinnost od: 14.06.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě

70/1962 Sb.

Účinnost od: 07.06.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou

61/1962 Sb.

Účinnost od: 01.06.1962    Zrušeno: 20.08.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)

53/1962 Sb.

Účinnost od: 01.06.1962    Zrušeno: 01.04.1967

Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

51/1962 Sb.

Účinnost od: 30.05.1962    Zrušeno: 01.09.1978

Vládní vyhláška o podnikových institutech

27/1962/1 Sb.

Účinnost od: 30.05.1962    Zrušeno: 01.03.1981

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

49/1962 Sb.

Účinnost od: 24.05.1962    Zrušeno: 01.03.1966

Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
(Ruší 188/1960 Sb.)

48/1962 Sb.

Účinnost od: 24.05.1962    Zrušeno: 01.01.1993

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

24/1962/3 Sb.

Účinnost od: 16.05.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

46/1962 Sb.

Účinnost od: 10.05.1962

Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

43/1962 Sb.

Účinnost od: 02.05.1962    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953

42/1962 Sb.

Účinnost od: 25.04.1962

Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
(Ruší 19/1960 Sb.;Ruší 210/1958 Ú.l.)

66/1962 Sb.

Účinnost od: 19.04.1962    Zrušeno: 09.04.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 89/1949 Sb.)

41/1962 Sb.

Účinnost od: 17.04.1962    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu

40/1962 Sb.

Účinnost od: 17.04.1962    Zrušeno: 10.04.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

19/1962/1 Sb.

Účinnost od: 17.04.1962    Zrušeno: 01.07.1971

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

39/1964/1 Sb.

Účinnost od: 10.04.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

38/1962 Sb.

Účinnost od: 07.04.1962    Zrušeno: 01.04.1970

Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
(Mění 72/1953 Sb.)

37/1962 Sb.

Účinnost od: 07.04.1962    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek

47/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
(Ruší 90/1952 Sb.;Ruší 90/1958 Sb.)

44/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád

39/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

34/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)
(Ruší 250/1956 Ú.l.)

33/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

32/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
(Mění 55/1956 Sb. § 49;Mění 56/1956 Sb. pokud upravují nemocenské a důchodové pojištění členů jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením)

31/1962 Sb.

Účinnost od: 01.04.1962    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování

36/1962 Sb.

Účinnost od: 31.03.1962    Zrušeno: 17.08.1963

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel
(Ruší 122/1955 Ú.l.;Ruší 30/1960 Sb.)

35/1962 Sb.

Účinnost od: 31.03.1962    Zrušeno: 01.02.1991

Zákon o měrové službě
(Mění 2/1955 Sb. dosud platná ustanovení o státní službě pro míry a váhy, zejména § 1 odst. 1, § 4, 8 až 10, § 13 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2;Ruší 46/1918 ř.z.;Ruší 117/1932 Sb.;Ruší 111/1932 Sb.;Ruší 189/1931 Sb.;Ruší 105/1931 Sb.;Ruší 184/1925 Sb.;Ruší 178/1925 Sb.;Ruší 73/1925 Sb.)

30/1962 Sb.

Účinnost od: 29.03.1962    Zrušeno: 01.09.1964

Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého

29/1962 Sb.

Účinnost od: 29.03.1962    Zrušeno: 27.03.1975

Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
(Ruší 139/1960 Sb.)

26/1962 Sb.

Účinnost od: 21.03.1962    Zrušeno: 06.03.1963

Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky
(Ruší 261/1952 Ú.l.)

21/1962 Sb.

Účinnost od: 15.03.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách

55/1962 Sb.

Účinnost od: 14.03.1962    Zrušeno: 17.04.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana

54/1962 Sb.

Účinnost od: 14.03.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana

45/1962 Sb.

Účinnost od: 14.03.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území

20/1962 Sb.

Účinnost od: 02.03.1962    Zrušeno: 15.05.1991

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

25/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.04.1965

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
(Ruší 77/1961 Sb.)

24/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.07.1967

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy o zákonu o myslivosti

23/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon o myslivosti
(Ruší 699/1949 Ú.l.I;Ruší 531/1950 Ú.l.I;Ruší 127/1953 Ú.l.;Mění 12/1948 Sb. všechna ustanovení, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně myslivosti;Mění 86/1949 Sb. všechna ustanovení, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně myslivosti;Ruší 127/1958 Ú.l.;Ruší 225/1947 Sb.;Ruší 26/1960 Sb.)

22/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.07.1965

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

18/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 23.01.1964

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962

17/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 10.11.1965

Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
(Ruší 3/1959 Sb.)

11/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory
(Mění 71/1960 Sb. § 68 poslední věta)

3/1962 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
(Ruší 206/1954 Ú.l.;Ruší 187/1954 Ú.l.)

9/1962/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1962    Zrušeno: 27.03.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

16/1962 Sb.

Účinnost od: 28.02.1962    Zrušeno: 16.11.1992

Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
(Mění 144/1961 Sb.;Ruší 162/1953 Ú.l.)

71/1962 Sb.

Účinnost od: 15.02.1962    Zrušeno: 16.03.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím

15/1962 Sb.

Účinnost od: 10.02.1962    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

13/1962 Sb.

Účinnost od: 10.02.1962    Zrušeno: 31.12.1990

Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu
(Ruší 4/1957 Sb.)

12/1962 Sb.

Účinnost od: 06.02.1962    Zrušeno: 09.07.1968

Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu

14/1962 Sb.

Účinnost od: 01.02.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky

8/1962 Sb.

Účinnost od: 01.02.1962    Zrušeno: 01.05.1965

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách)

7/1962 Sb.

Účinnost od: 01.02.1962    Zrušeno: 01.05.1965

Vyhláška ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
(Ruší 208/1958 Ú.l.;Ruší 11/1957 Ú.l.)

150/1961 Sb.

Účinnost od: 01.02.1962    Zrušeno: 01.05.1965

Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
(Ruší 58/1956 Sb.)

10/1962 Sb.

Účinnost od: 31.01.1962    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
(Ruší 57/1957 Ú.l.)

2/1962 Sb.

Účinnost od: 11.01.1962    Účinnost do: 01.01.1963

Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962

90/1962 Sb.

Účinnost od: 04.01.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, evidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

20/1963/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

19/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962

Rozpočtový zákon na rok 1962

4/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 15.05.1991

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
(Ruší 77/1959 Sb.)

1/1962 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské národní rady

24/1962/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů
(Ruší 2/1961/2 Sb.)

1/1962/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

1/1962/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

154/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
(Ruší 187/1958 Ú.l.;Ruší 226/1954 Ú.l.;Ruší 59/1954 Ú.l.;Ruší 374/1953 Ú.l.;Ruší 108/1953 Ú.l.;Ruší 81/1952 Ú.l.;Ruší 73/1952 Ú.l.;Ruší 109/1958 Ú.l.)

153/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
(Mění 80/1957 Sb.)

151/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 04.06.1970

Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů
(Ruší 51/1957 Sb.;Ruší 66/1958 Sb.)

149/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 15.04.1992

Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
(Ruší 91/1958 Ú.l.)

146/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva

145/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
(Ruší 18/1953 Ú.l.;Ruší 4/1953 Ú.l.;Ruší 396/1952 Ú.l.;Ruší 243/1956 Ú.l.;Ruší 78/1952 Sb.;Ruší 79/1952 Sb.;Ruší 69/1956 Sb.)

144/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani

143/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o domovní dani
(Ruší 38/1953 Ú.l.;Ruší 370/1952 Ú.l.;Ruší 80/1952 Sb.;Ruší 4/1960 Sb.)

141/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Ruší 64/1956 Sb.)

140/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.2010

Trestní zákon
(Mění 165/1950 Sb.;Mění 68/1957 Sb. § 4 až 6;Ruší 63/1956 Sb.;Ruší 86/1950 Sb.;Ruší 1/1957 Sb.)

137/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

132/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům

130/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
(Ruší 93/1957 Ú.l.;Ruší 110/1952 Sb.)

124/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.04.1984

Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu
(Ruší 365/1953 Ú.l.)

119/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

118/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1970

Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů
(Ruší 14/1956 Ú.l.;Ruší 90/1956 Ú.l.)

114/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 29.01.1967

Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících
(Ruší 181/1957 Ú.l.)

78/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací

72/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.09.1980

Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách

67/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962

Zákon o zrušení daně z výkonů
(Ruší 74/1952 Sb.)

45/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Státního úřadu statistického o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci

74/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.04.1979

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
(Mění 58/1954 Ú.l.)

73/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1962    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody

Zavřít
MENU