Sbírka předpisů 1961 - podle účinnosti

72/1961/2 Sb.

Účinnost od: 30.12.1961    Zrušeno: 01.02.1974

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

148/1961 Sb.

Účinnost od: 27.12.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci

9/1962 Sb.

Účinnost od: 14.12.1961    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty

147/1961 Sb.

Účinnost od: 14.12.1961    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
(Mění 67/1956 Sb.)

142/1961 Sb.

Účinnost od: 11.12.1961    Zrušeno: 01.12.1991

Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání
(Ruší 37/1957 Sb.)

138/1961 Sb.

Účinnost od: 07.12.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Usnesení národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

136/1961 Sb.

Účinnost od: 07.12.1961    Zrušeno: 01.07.1984

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)

135/1961 Sb.

Účinnost od: 07.12.1961    Zrušeno: 31.12.1997

Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
(Ruší 1/1943 Sb.;Ruší 147/1949 Sb.;Ruší 178/1941 Sb.;Ruší 2/1950 Sb.;Ruší 1199/1949 Ú.l.I;Ruší 302/1921 Sb.)

152/1961 Sb.

Účinnost od: 01.12.1961    Zrušeno: 01.12.1962

Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

139/1961 Sb.

Účinnost od: 01.12.1961    Účinnost do: 01.04.1962

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962

134/1961 Sb.

Účinnost od: 01.12.1961

Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
(Ruší 54/1952 Sb.;Ruší 185/1953 Ú.l.)

131/1961 Sb.

Účinnost od: 01.12.1961    Zrušeno: 01.10.1993

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru

63/1961/1 Sb.

Účinnost od: 30.11.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

6/1962 Sb.

Účinnost od: 29.11.1961    Zrušeno: 25.08.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

129/1961 Sb.

Účinnost od: 23.11.1961    Zrušeno: 31.10.1962

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
(Mění 153/1960 Sb.)

128/1961 Sb.

Účinnost od: 23.11.1961

Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky

127/1961 Sb.

Účinnost od: 23.11.1961

Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky

126/1961 Sb.

Účinnost od: 23.11.1961

Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.

125/1961 Sb.

Účinnost od: 23.11.1961    Zrušeno: 09.12.1985

Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem

123/1961 Sb.

Účinnost od: 14.11.1961    Zrušeno: 01.04.1989

Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
(Ruší 298/1952 Ú.l.;Ruší 166/1951 Ú.l.I;Mění 22/1961 Sb. § 8 odst. 1 a 2)

121/1961 Sb.

Účinnost od: 10.11.1961    Zrušeno: 01.12.1973

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
(Mění 55/1960 Sb.)

120/1961 Sb.

Účinnost od: 10.11.1961    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
(Mění 30/1958 Sb.)

58/1961/1 Sb.

Účinnost od: 03.11.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

122/1961 Sb.

Účinnost od: 01.11.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

115/1961 Sb.

Účinnost od: 20.10.1961    Zrušeno: 15.07.1993

Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek
(Ruší 12/1958 Ú.l.)

113/1961 Sb.

Účinnost od: 19.10.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
(Ruší 315/1953 Ú.l.)

112/1961 Sb.

Účinnost od: 15.10.1961    Zrušeno: 01.10.1967

Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
(Ruší 156/1958 Ú.l.;Ruší 58/1958 Ú.l.)

111/1961 Sb.

Účinnost od: 14.10.1961    Zrušeno: 06.02.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
(Ruší 144/1960 Sb.)

110/1961 Sb.

Účinnost od: 11.10.1961    Zrušeno: 29.06.1964

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
(Mění 113/1960 Sb.)

109/1961 Sb.

Účinnost od: 11.10.1961    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích
(Ruší 12/1949 Zb. SNR;Ruší 24/1948 Zb. SNR)

107/1961 Sb.

Účinnost od: 05.10.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu

104/1961 Sb.

Účinnost od: 01.10.1961    Zrušeno: 01.01.1963

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
(Ruší 249/1957 Ú.l.;Ruší 129/1960 Sb.)

103/1961 Sb.

Účinnost od: 01.10.1961    Zrušeno: 01.07.1982

Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova

95/1961 Sb.

Účinnost od: 01.10.1961    Zrušeno: 01.01.1979

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén

66/1961 Sb.

Účinnost od: 01.10.1961    Zrušeno: 01.01.1988

Zákon o veterinární péči
(Ruší 6/1951 Sb.;Ruší 187/1950 Sb.;Ruší 99/1952 Sb.)

105/1961 Sb.

Účinnost od: 30.09.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
(Mění 55/1956 Sb.)

102/1961 Sb.

Účinnost od: 29.09.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství

100/1961 Sb.

Účinnost od: 28.09.1961

Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami

99/1961 Sb.

Účinnost od: 28.09.1961    Zrušeno: 06.03.1963

Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
(Ruší 260/1952 Ú.l.;Ruší 38/1952 Sb.;Mění 108/1960 Sb. § 1 odst. 1 písm. h);Ruší 108/1951 Sb.;Ruší 44/1955 Ú.l.;Ruší 109/1951 Sb.;Ruší 73/1951 Sb.)

98/1961 Sb.

Účinnost od: 28.09.1961    Zrušeno: 01.01.1992

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

97/1961 Sb.

Účinnost od: 22.09.1961    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

96/1961 Sb.

Účinnost od: 22.09.1961    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
(Ruší 29/1960 Sb.)

28/1962 Sb.

Účinnost od: 11.09.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky

93/1961 Sb.

Účinnost od: 08.09.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o spotřebitelských radách

90/1961 Sb.

Účinnost od: 05.09.1961    Zrušeno: 01.07.1988

Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin

108/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 30.09.1974

Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze

106/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.11.1980

Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě

101/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení
(Mění 131/1950 Sb. § 4, 6 a 7;Mění 64/1950 Sb. § 5 a 7)

94/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.05.1966

Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
(Ruší 242/1954 Ú.l.;Ruší 135/1954 Ú.l.;Ruší 248/1953 Ú.l.;Ruší 42/1957 Sb.;Ruší 93/1960 Sb.;Ruší 124/1956 Ú.l.)

89/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.12.1989

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu
(Ruší 391/1952 Ú.l.)

86/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 16.02.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
(Ruší 70/1957 Sb.;Ruší 97/1953 Sb.)

83/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 19.06.1970

Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(Ruší 105/1959 Ú.l.)

68/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí

65/1961 Sb.

Účinnost od: 01.09.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
(Ruší 206/1952 Ú.l.;Ruší 11/1954 Sb.;Ruší 51/1954 Sb.;Ruší 67/1951 Sb.;Ruší 72/1959 Sb.)

87/1961 Sb.

Účinnost od: 23.08.1961    Zrušeno: 01.01.1963

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
(Mění 47/1953 Sb.)

85/1961 Sb.

Účinnost od: 23.08.1961    Zrušeno: 05.01.1963

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
(Ruší 66/1959 Sb.)

42/1961/1 Sb.

Účinnost od: 10.08.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

133/1961 Sb.

Účinnost od: 08.08.1961    Zrušeno: 22.10.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

116/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.11.1984

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví

92/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

91/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské (místní) národní výbory stavebními úřady

82/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
(Ruší 31/1954 Sb.;Ruší 75/1958 Sb.)

77/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.03.1962

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
(Ruší 136/1957 Ú.l.)

76/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

75/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.01.1983

Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky

74/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu

39/1961 Sb.

Účinnost od: 01.08.1961    Zrušeno: 01.11.1964

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty

73/1961 Sb.

Účinnost od: 25.07.1961    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech
(Ruší 67/1959 Ú.l.;Ruší 131/1960 Sb.)

71/1961 Sb.

Účinnost od: 15.07.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby

70/1961 Sb.

Účinnost od: 15.07.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby

5/1962 Sb.

Účinnost od: 10.07.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

64/1961 Sb.

Účinnost od: 06.07.1961    Zrušeno: 01.03.1970

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání

63/1961 Sb.

Účinnost od: 06.07.1961    Zrušeno: 28.02.1964

Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů

62/1961 Sb.

Účinnost od: 06.07.1961    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon o organizaci soudů
(Ruší 36/1957 Sb.;Ruší 40/1960 Sb.;Ruší 66/1952 Sb.;Ruší 87/1950 Sb.;Ruší 93/1952 Sb.;Ruší 8/1949 Sb.;Ruší 94/1952 Sb.;Ruší 1/1953 Sb.;Mění 52/1954 Sb. § 5 odst. 3;Mění 59/1955 Sb. § 1 až 4 a § 7;Mění 66/1956 Sb. čl. II;Mění 67/1950 Sb. pokud se vztahuje na soudce z povolání;Ruší 21/1955 Sb.;Ruší 319/1948 Sb.)

61/1961 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.07.1990

Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení

60/1961 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.07.1990

Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
(Ruší 198/1954 Ú.l.;Ruší 8/1954 Ú.l.;Ruší 345/1953 Ú.l.;Ruší 492/1950 Ú.l.I;Ruší 273/1956 Ú.l.;Mění 141/1960 Sb. § 54;Mění 54/1953 Sb. § 12 až 15;Mění 57/1955 Sb. § 6;Ruší 102/1953 Sb.;Ruší 119/1950 Sb.;Ruší 14/1957 Sb.;Ruší 65/1957 Sb.;Ruší 88/1950 Sb.;Ruší 89/1950 Sb.)

59/1961 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra

58/1961 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
(Ruší 142/1955 Ú.l.)

38/1961 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.01.1970

Zákon o místních lidových soudech
(Mění 24/1957 Sb. § 5 odst. 1)

37/1961/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

57/1961 Sb.

Účinnost od: 30.06.1961    Zrušeno: 22.05.1965

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic

56/1961 Sb.

Účinnost od: 26.06.1961    Zrušeno: 06.03.1963

Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
(Ruší 3/1957 Sb.;Ruší 63/1957 Sb.)

24/1961/2 Sb.

Účinnost od: 23.06.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

117/1961 Sb.

Účinnost od: 22.06.1961    Zrušeno: 12.05.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu

69/1961 Sb.

Účinnost od: 08.06.1961    Zrušeno: 05.07.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou

84/1961 Sb.

Účinnost od: 07.06.1961    Zrušeno: 14.09.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách

50/1961 Sb.

Účinnost od: 05.06.1961    Zrušeno: 01.09.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci
(Ruší 99/1957 Ú.l.;Ruší 93/1959 Ú.l.)

49/1961 Sb.

Účinnost od: 05.06.1961    Zrušeno: 01.09.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev

54/1961 Sb.

Účinnost od: 01.06.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

53/1961 Sb.

Účinnost od: 01.06.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

27/1962 Sb.

Účinnost od: 23.05.1961    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol

80/1961 Sb.

Účinnost od: 20.05.1961    Zrušeno: 20.08.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)
(Mění 29/1956 Sb.)

47/1961 Sb.

Účinnost od: 16.05.1961    Zrušeno: 01.02.1982

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice

52/1972 Sb.

Účinnost od: 08.05.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

44/1961 Sb.

Účinnost od: 06.05.1961    Zrušeno: 20.11.1964

Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby

79/1961 Sb.

Účinnost od: 04.05.1961    Zrušeno: 23.04.1981

Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

81/1961 Sb.

Účinnost od: 03.05.1961    Zrušeno: 05.01.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

55/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

52/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

48/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky

43/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil

42/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 01.12.1999

Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany

41/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 01.12.1999

Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil

40/1961 Sb.

Účinnost od: 02.05.1961    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o obraně Československé socialistické republiky
(Ruší 11/1952 Ú.l.;Ruší 21/1944 Sl.z.;Ruší 40/1941 Sb.;Ruší 33/1939 Sb.I;Ruší 323/1938 Sb.;Ruší 304/1938 Sb.;Ruší 301/1938 Sb.;Ruší 296/1938 Sb.;Ruší 295/1938 Sb.;Ruší 281/1938 Sb.;Ruší 276/1938 Sb.;Ruší 214/1938 Sb.;Ruší 212/1938 Sb.;Ruší 196/1938 Sb.;Ruší 195/1938 Sb.;Ruší 188/1938 Sb.;Ruší 143/1938 Sb.;Ruší 136/1938 Sb.;Ruší 75/1938 Sb.;Ruší 28/1937 Sb.;Ruší 321/1936 Sb.;Ruší 203/1936 Sb.;Mění 55/1956 Sb. § 36 odst. 2;Ruší 198/1936 Sb.;Ruší 117/1924 Sb.;Ruší 196/1936 Sb.;Ruší 131/1936 Sb.;Ruší 157/1936 Sb.;Ruší 146/1950 Sb.;Ruší 155/1936 Sb.;Ruší 2/1924 Sb.;Ruší 152/1936 Sb.;Ruší 320/1936 Sb.;Ruší 26/1936 Sb.;Ruší 33/1936 Sb.;Ruší 25/1936 Sb.;Ruší 63/1935 Sb.;Ruší 199/1935 Sb.;Ruší 68/1932 Sb.;Ruší 193/1932 Sb.;Ruší 82/1935 Sb.;Ruší 159/1930 Sb.;Ruší 87/1952 Sb.;Ruší 63/1928 Sb.;Ruší 92/1951 Sb.;Ruší 220/1924 Sb.;Ruší 94/1950 Sb.;Ruší 44/1924 Sb.;Ruší 11/1947 Sb.;Ruší 175/1947 Sb.;Ruší 176/1947 Sb.;Ruší 184/1949 Sb.;Ruší 5/1951 Sb.;Ruší 21/1954 Sb.;Ruší 104/1947 Sb.)

46/1961 Sb.

Účinnost od: 01.05.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

34/1961 Sb.

Účinnost od: 01.05.1961    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody

21/1961/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1961    Zrušeno: 01.07.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

35/1961 Sb.

Účinnost od: 25.04.1961    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra
(Ruší 171/1949 Sb.)

33/1961 Sb.

Účinnost od: 25.04.1961

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

31/1961 Sb.

Účinnost od: 13.04.1961    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
(Mění 7/1954 Sb.)

14/1961/2 Sb.

Účinnost od: 13.04.1961    Zrušeno: 11.07.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

65/1963 Sb.

Účinnost od: 08.04.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957

32/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
(Mění 103/1960 Sb.;Mění 105/1960 Sb.;Mění 3/1959 Ú.l.)

30/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady

29/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu

28/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty

24/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím
(Ruší 10/1957 Ú.l.)

23/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací

22/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací
(Ruší 186/1956 Ú.l.)

13/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců

12/1961 Sb.

Účinnost od: 01.04.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
(Mění 120/1950 Sb.)

51/1961 Sb.

Účinnost od: 24.03.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

36/1961 Sb.

Účinnost od: 24.03.1961    Zrušeno: 24.03.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

50/1962 Sb.

Účinnost od: 22.03.1961    Zrušeno: 19.04.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou

26/1961 Sb.

Účinnost od: 22.03.1961    Zrušeno: 28.02.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
(Mění 27/1954 Sb.;Mění 39/1960 Sb.)

12/1961/3 Sb.

Účinnost od: 22.03.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

37/1961 Sb.

Účinnost od: 19.03.1961    Zrušeno: 17.10.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství

84/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

83/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

27/1961 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

21/1961 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961    Zrušeno: 01.08.1965

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů
(Ruší 100/1959 Ú.l.)

17/1961 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961    Zrušeno: 01.01.1978

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

16/1961 Sb.

Účinnost od: 01.03.1961    Zrušeno: 01.07.1965

Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

18/1961 Sb.

Účinnost od: 23.02.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

14/1961 Sb.

Účinnost od: 21.02.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů

6/1961/1 Sb.

Účinnost od: 21.02.1961

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

11/1961 Sb.

Účinnost od: 06.02.1961    Zrušeno: 01.05.1974

Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory

10/1961 Sb.

Účinnost od: 06.02.1961    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva
(Ruší 170/1936 Sb.;Ruší 120/1930 Sb.;Ruší 261/1924 Sb.;Ruší 362/1922 Sb.)

8/1961 Sb.

Účinnost od: 30.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

2/1961/1 Sb.

Účinnost od: 30.01.1961    Zrušeno: 19.12.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

5/1961 Sb.

Účinnost od: 24.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

4/1961 Sb.

Účinnost od: 24.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi

3/1961 Sb.

Účinnost od: 24.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise
(Ruší 45/1959 Sb.)

2/1961 Sb.

Účinnost od: 24.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komise
(Mění 44/1959 Sb.)

1/1961 Sb.

Účinnost od: 24.01.1961    Zrušeno: 17.07.1963

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
(Mění 41/1959 Sb.;Ruší 201/1950 Sb.)

38/1963 Sb.

Účinnost od: 11.01.1961    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla

88/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.11.1962

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

25/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
(Mění 41/1953 Sb.)

9/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961

Rozpočtový zákon na rok 1961

6/1961 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

2/1961/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1962

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

195/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků

194/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

193/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
(Ruší 80/1953 Ú.l.)

192/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

191/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 91/1958 Sb.)

188/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 24.05.1962

Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
(Ruší 161/1957 Ú.l.;Ruší 160/1958 Ú.l.)

187/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací
(Ruší 196/1956 Ú.l.;Ruší 197/1956 Ú.l.)

185/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům

184/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí

183/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
(Ruší 73/1958 Ú.l.)

180/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1965

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond

178/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.05.1967

Vyhláška ministerstva financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší

177/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1964

Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů

172/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1973

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat
(Ruší 120/1956 Ú.l.)

171/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška vlády Československé republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
(Ruší 96/1955 Ú.l.;Ruší 198/1956 Ú.l.;Ruší 265/1956 Ú.l.)

166/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1978

Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
(Mění 41/1957 Sb. § 32 odst. 2 a § 52 odst. 1 pokud upravují rekultivaci lesní půdy;Ruší 206/1948 Sb.;Ruší 35/1944 Sb.;Ruší 37/1928 Sb.;Ruší 422/1919 Sb.;Ruší 65/1950 Sb.;Ruší 66/1951 Sb.;Ruší 139/1952 Ú.l.;Ruší 350/1951 Ú.l.I;Ruší 495/1950 Ú.l.I)

165/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1964

Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky

162/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961

Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
(Ruší 243/1953 Ú.l.)

161/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
(Ruší 190/1957 Ú.l.;Ruší 239/1955 Ú.l.;Ruší 234/1953 Ú.l.)

160/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
(Ruší 60/1955 Sb.;Ruší 62/1959 Sb.;Ruší 166/1959 Ú.l.;Ruší 71/1956 Sb.;Ruší 52/1957 Sb.)

159/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961

Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
(Ruší 79/1953 Ú.l.;Ruší 1/1954 Ú.l.)

157/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
(Ruší 167/1958 Ú.l.)

156/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)

154/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících
(Ruší 65/1957 Ú.l.;Ruší 96/1959 Ú.l.;Ruší 86/1958 Ú.l.)

152/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát
(Ruší 85/1958 Ú.l.)

142/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí
(Ruší 197/1959 Ú.l.;Ruší 171/1956 Ú.l.;Ruší 245/1956 Ú.l.;Ruší 246/1956 Ú.l.)

141/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu
(Ruší 197/1958 Ú.l.)

138/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
(Mění 105/1951 Sb.)

128/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
(Ruší 232/1957 Ú.l.;Ruší 268/1956 Ú.l.)

123/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát
(Ruší 104/1950 Sb.;Ruší 206/1950 Sb.;Ruší 62/1958 Ú.l.)

67/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
(Ruší 177/1934 Sb.;Ruší 53/1936 Sb.)

85/1960/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1961    Zrušeno: 01.07.1966

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Zavřít
MENU