Sbírka předpisů 1960 - podle účinnosti

85/1960/5 Sb.

Účinnost od: 31.12.1960    Zrušeno: 20.11.1964

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

85/1960/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1960    Zrušeno: 30.01.1989

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

85/1960/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

190/1960 Sb.

Účinnost od: 30.12.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

189/1960 Sb.

Účinnost od: 30.12.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
(Mění 66/1960 Sb.)

186/1960 Sb.

Účinnost od: 28.12.1960    Zrušeno: 01.09.1984

Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
(Ruší 108/1952 Sb.;Ruší 129/1949 Sb.;Ruší 196/1949 Sb.;Ruší 252/1923 Sb.;Ruší 31/1953 Sb.;Ruší 73/1922 Sb.;Ruší 80/1953 Sb.)

182/1960 Sb.

Účinnost od: 19.12.1960    Zrušeno: 01.08.1968

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat

181/1960 Sb.

Účinnost od: 17.12.1960

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961

179/1960 Sb.

Účinnost od: 10.12.1960

Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova

164/1960 Sb.

Účinnost od: 06.12.1960

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

85/1960/6 Sb.

Účinnost od: 01.12.1960

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

163/1960 Sb.

Účinnost od: 21.11.1960    Zrušeno: 23.04.1990

Zákon o státním znaku a o státní vlajce
(Ruší 252/1920 Sb.;Ruší 269/1936 Sb.;Ruší 512/1920 Sb.)

155/1960 Sb.

Účinnost od: 04.11.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic

15/1961 Sb.

Účinnost od: 02.11.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

153/1960 Sb.

Účinnost od: 01.11.1960    Účinnost do: 01.01.1963

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru

130/1960 Sb.

Účinnost od: 31.10.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky
(Ruší 241/1957 Ú.l.)

63/1960/1 Sb.

Účinnost od: 27.10.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

151/1960 Sb.

Účinnost od: 25.10.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
(Ruší 96/1952 Sb.;Ruší 92/1958 Ú.l.)

150/1960 Sb.

Účinnost od: 20.10.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory

149/1960 Sb.

Účinnost od: 15.10.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb

147/1960 Sb.

Účinnost od: 13.10.1960

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
(Ruší 129/1951 Sb.)

145/1960 Sb.

Účinnost od: 10.10.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách

144/1960 Sb.

Účinnost od: 10.10.1960    Zrušeno: 14.10.1961

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci

148/1960 Sb.

Účinnost od: 01.10.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně

143/1960 Sb.

Účinnost od: 01.10.1960    Zrušeno: 01.10.1976

Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany

140/1960 Sb.

Účinnost od: 01.10.1960    Zrušeno: 01.01.1963

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky
(Ruší 148/1957 Ú.l.;Ruší 93/1958 Ú.l.)

134/1960 Sb.

Účinnost od: 01.10.1960    Zrušeno: 26.02.1963

Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru

133/1960 Sb.

Účinnost od: 01.10.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku

139/1960 Sb.

Účinnost od: 28.09.1960    Zrušeno: 29.03.1962

Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
(Ruší 147/1950 Sb.;Ruší 7/1955 Sb.;Ruší 15/1957 Sb.)

7/1961 Sb.

Účinnost od: 26.09.1960    Zrušeno: 17.10.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem

137/1960 Sb.

Účinnost od: 20.09.1960    Zrušeno: 09.12.1985

Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem

136/1960 Sb.

Účinnost od: 20.09.1960    Zrušeno: 01.10.1987

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci

174/1960 Sb.

Účinnost od: 14.09.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Quinejskou republikou

19/1961 Sb.

Účinnost od: 12.09.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami

135/1960 Sb.

Účinnost od: 10.09.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť

130/1960 Sb.

Účinnost od: 10.09.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky

54/1960/1 Sb.

Účinnost od: 10.09.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

132/1960 Sb.

Účinnost od: 06.09.1960    Zrušeno: 25.01.1964

Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou

173/1960 Sb.

Účinnost od: 01.09.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

131/1960 Sb.

Účinnost od: 01.09.1960    Zrušeno: 25.07.1961

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech

129/1960 Sb.

Účinnost od: 01.09.1960    Zrušeno: 01.10.1961

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

127/1960 Sb.

Účinnost od: 01.09.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace

120/1960 Sb.

Účinnost od: 01.09.1960

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
(Mění 98/1953 Sb.)

126/1960 Sb.

Účinnost od: 23.08.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
(Ruší 189/1958 Ú.l.)

125/1960 Sb.

Účinnost od: 23.08.1960    Zrušeno: 01.07.1972

Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
(Ruší 265/1957 Ú.l.;Ruší 272/1956 Ú.l.)

124/1960 Sb.

Účinnost od: 23.08.1960    Zrušeno: 01.07.1972

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
(Mění 20/1954 Sb.)

20/1961 Sb.

Účinnost od: 22.08.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

122/1960 Sb.

Účinnost od: 18.08.1960    Zrušeno: 01.06.1967

Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru

121/1960 Sb.

Účinnost od: 18.08.1960    Zrušeno: 29.01.1990

Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách

119/1960 Sb.

Účinnost od: 15.08.1960    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.

118/1960 Sb.

Účinnost od: 12.08.1960    Zrušeno: 01.01.1964

Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů
(Ruší 198/1957 Ú.l.)

175/1960 Sb.

Účinnost od: 10.08.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách

169/1960 Sb.

Účinnost od: 02.08.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽSV)

112/1960 Sb.

Účinnost od: 01.08.1960    Zrušeno: 28.04.1990

Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
(Ruší 54/1952 Ú.l.)

109/1960 Sb.

Účinnost od: 28.07.1960    Zrušeno: 20.06.1966

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

113/1960 Sb.

Účinnost od: 14.07.1960    Zrušeno: 29.06.1964

Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady

108/1960 Sb.

Účinnost od: 12.07.1960    Zrušeno: 15.06.1964

Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady
(Ruší 4/1951 Sb.;Ruší 34/1956 Sb.;Ruší 35/1956 Sb.)

107/1960 Sb.

Účinnost od: 12.07.1960    Zrušeno: 01.10.1964

Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
(Ruší 61/1954 Sb.)

176/1960 Sb.

Účinnost od: 11.07.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel

106/1960 Sb.

Účinnost od: 11.07.1960    Zrušeno: 01.08.1991

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem
(Ruší 4/1959 Ú.l.;Ruší 50/1956 Ú.l.;Ruší 277/1951 Ú.l.I)

102/1960 Sb.

Účinnost od: 11.07.1960    Zrušeno: 01.01.1975

Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
(Ruší 75/1951 Sb.;Ruší 78/1953 Sb.)

101/1960 Sb.

Účinnost od: 11.07.1960    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
(Ruší 25/1955 Sb.;Ruší 9/1958 Sb.)

100/1960 Sb.

Účinnost od: 11.07.1960    Zrušeno: 01.01.1993

Ústava Československé socialistické republiky
(Ruší 150/1948 Sb.;Ruší 152/1948 Sb.;Ruší 47/1950 Sb.;Ruší 64/1952 Sb.;Ruší 81/1953 Sb.;Ruší 12/1954 Sb.;Ruší 26/1954 Sb.;Ruší 33/1956 Sb.;Ruší 35/1960 Sb.;Ruší 268/1948 Sb.)

94/1960 Sb.

Účinnost od: 07.07.1960    Zrušeno: 28.05.1964

Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
(Ruší 189/1954 Ú.l.;Ruší 118/1953 Ú.l.)

36/1960/1 Sb.

Účinnost od: 05.07.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

146/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.06.1965

Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady

116/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení

111/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.10.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění
(Ruší 62/1954 Sb.)

110/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
(Ruší 57/1945 Sb.)

105/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě

104/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
(Ruší 213/1957 Ú.l.)

103/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.07.1980

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
(Ruší 158/1955 Ú.l.;Ruší 268/1953 Ú.l.;Ruší 205/1952 Ú.l.)

95/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960

Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
(Mění 307/1953 Ú.l.;Mění 308/1953 Ú.l.;Mění 312/1953 Ú.l.;Mění 313/1953 Ú.l.)

91/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o správním řízení
(Ruší 20/1955 Sb.;Ruší 73/1955 Ú.l.)

90/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 23.11.1990

Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů

89/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů
(Ruší 44/1951 Ú.l.I)

88/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.10.1962

Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy

87/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu

86/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů
(Ruší 143/1958 Ú.l.)

84/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.1965

Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952

81/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

80/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

78/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů
(Ruší 84/1958 Ú.l.)

77/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.09.1998

Vyhláška ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv
(Ruší 103/1955 Ú.l.)

72/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 01.07.1967

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a vnitra o omamných látkách
(Mění 137/1938 Sb. nelze již podle něj postupovat ve smyslu § 15 odst. 3 zákonného opatření č. 23/1955 Sb.;Mění 29/1938 Sb. nelze již podle něj postupovat ve smyslu § 15 odst. 3 zákonného opatření č. 23/1955 Sb.)

69/1960 Sb.

Účinnost od: 01.07.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvního stupně

85/1960 Sb.

Účinnost od: 27.06.1960

Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961

83/1960 Sb.

Účinnost od: 24.06.1960    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
(Mění 72/1953 Sb.)

79/1960 Sb.

Účinnost od: 23.06.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze

76/1960 Sb.

Účinnost od: 18.06.1960

Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce

75/1960 Sb.

Účinnost od: 18.06.1960    Zrušeno: 20.06.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
(Mění 23/1957 Sb. § 3 odst. 2 pokud se týká platnosti zákonného opatření č. 25/1956 Sb.;Ruší 25/1956 Sb.)

114/1960 Sb.

Účinnost od: 15.06.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou

93/1960 Sb.

Účinnost od: 15.06.1960    Zrušeno: 01.09.1961

Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství

70/1960 Sb.

Účinnost od: 15.06.1960    Zrušeno: 01.07.1986

Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení
(Ruší 31/1952 Ú.l.;Ruší 207/1951 Ú.l.I)

71/1960 Sb.

Účinnost od: 13.06.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů

66/1960 Sb.

Účinnost od: 12.06.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů

65/1960 Sb.

Účinnost od: 12.06.1960    Zrušeno: 01.01.1968

Zákon o národních výborech
(Ruší 35/1959 Sb. (nepřímo);Mění 43/1955 Sb. § 7 a 8;Ruší 13/1954 Sb.;Ruší 266/1920 Sb.;Ruší 27/1956 Sb.;Ruší 32/1954 Sb.;Ruší 33/1958 Sb.;Ruší 38/1958 Sb.;Ruší 65/1958 Sb.;Ruší 10/1957 Sb.;Ruší 39/1958 Sb.;Ruší 57/1958 Sb.;Ruší 25/1959 Sb.;Ruší 324/1921 Sb.)

63/1960 Sb.

Účinnost od: 12.06.1960    Zrušeno: 01.06.1963

Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
(Ruší 135/1958 Ú.l.)

68/1960 Sb.

Účinnost od: 10.06.1960    Zrušeno: 01.08.1991

Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami
(Ruší 106/1952 Sb.;Ruší 34/1951 Sb.)

62/1960 Sb.

Účinnost od: 01.06.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů

97/1960 Sb.

Účinnost od: 28.05.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

64/1960 Sb.

Účinnost od: 26.05.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení

22/1960/1 Sb.

Účinnost od: 24.05.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

59/1960 Sb.

Účinnost od: 21.05.1960    Zrušeno: 01.04.1967

Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1960 Sb. ČR vydání)

56/1960 Sb.

Účinnost od: 21.05.1960    Zrušeno: 01.01.1988

Vyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek

55/1960 Sb.

Účinnost od: 21.05.1960    Zrušeno: 01.12.1973

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

158/1960 Sb.

Účinnost od: 17.05.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby

168/1960 Sb.

Účinnost od: 11.05.1960    Zrušeno: 25.06.1979

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím

167/1960 Sb.

Účinnost od: 11.05.1960    Zrušeno: 28.06.1982

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím

54/1960 Sb.

Účinnost od: 09.05.1960

Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii

98/1960 Sb.

Účinnost od: 05.05.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
(Ruší 9/1932 Sb.;Ruší 13/1931 Sb.;Ruší 12/1931 Sb.)

57/1960 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

53/1960 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb

52/1960 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960

Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu
(Ruší 12/1958 Sb.)

50/1960 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů

46/1960 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb

76/1959 Sb.

Účinnost od: 01.05.1960    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o některých služebních poměrech vojáků
(Mění 286/1948 Sb. § 3 až 5;Mění 88/1952 Sb. § 4 a 5;Ruší 116/1947 Sb.;Ruší 134/1948 Sb.;Ruší 199/1949 Sb.;Ruší 29/1947 Sb.;Ruší 44/1949 Sb.;Ruší 59/1949 Sb.;Ruší 60/1947 Sb.;Ruší 72/1946 Sb.;Ruší 85/1950 Sb.;Ruší 710/1947 Ú.l.I;Ruší 1132/1946 Ú.l.I)

96/1960 Sb.

Účinnost od: 28.04.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou

48/1960 Sb.

Účinnost od: 27.04.1960

Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
(Mění 45/1953 Sb.)

47/1960 Sb.

Účinnost od: 27.04.1960    Zrušeno: 20.11.1964

Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby

8/1963 Sb.

Účinnost od: 26.04.1960    Zrušeno: 23.10.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění

92/1960 Sb.

Účinnost od: 25.04.1960    Zrušeno: 23.03.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou

49/1960 Sb.

Účinnost od: 24.04.1960    Zrušeno: 05.03.1968

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném

117/1960 Sb.

Účinnost od: 23.04.1960    Zrušeno: 02.07.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
(Ruší 65/1953 Sb.;Ruší 137/1930 Sb.;Ruší 25/1930 Sb.)

51/1960 Sb.

Účinnost od: 20.04.1960

Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu

44/1960 Sb.

Účinnost od: 19.04.1960    Zrušeno: 01.04.1967

Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů

43/1960 Sb.

Účinnost od: 19.04.1960    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace

45/1960 Sb.

Účinnost od: 15.04.1960    Zrušeno: 01.04.1970

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách

115/1960 Sb.

Účinnost od: 13.04.1960    Zrušeno: 12.09.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

99/1960 Sb.

Účinnost od: 12.04.1960    Zrušeno: 19.02.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku

42/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení o sídlech a územních obvodech státních notářství
(Ruší 195/1958 Ú.l.;Ruší 55/1959 Ú.l.;Ruší 240/1957 Ú.l.;Ruší 183/1959 Ú.l.;Ruší 40/1958 Ú.l.;Ruší 21/1955 Ú.l.;Ruší 259/1954 Ú.l.)

41/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
(Ruší 123/1929 Sb.;Ruší 122/1929 Sb.;Ruší 165/1927 Sb.;Ruší 188/1926 Sb.;Ruší 55/1926 Sb.;Ruší 2/1957 Sb.;Ruší 22/1954 Sb.;Ruší 31/1955 Sb.;Ruší 6/1959 Sb.;Ruší 60/1954 Sb.;Ruší 61/1959 Sb.;Ruší 78/1957 Sb.;Ruší 85/1958 Sb.)

40/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o provedení nové územní organizace soudů
(Ruší 235/1923 Sb.;Ruší 214/1923 Sb.)

39/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon o volbách do národních výborů
(Ruší 14/1954 Sb.;Ruší 11/1957 Sb.;Ruší 12/1957 Sb.)

38/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
(Ruší 168/1948 Sb.)

37/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
(Mění 27/1954 Sb.)

36/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960

Zákon o územním členění státu
(Ruší 121/1945 Sb.;Ruší 265/1941 Sb.;Ruší 131/1937 Sb.;Ruší 93/1928 Sb.;Ruší 243/1925 Sb.;Ruší 242/1925 Sb.;Ruší 208/1925 Sb.;Ruší 3/1949 Sb.;Ruší 54/1951 Sb.;Ruší 77/1957 Sb.;Ruší 21/1959 Sb.)

35/1960 Sb.

Účinnost od: 11.04.1960    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
(Mění 12/1954 Sb.;Mění 26/1954 Sb.;Mění 33/1956 Sb.)

34/1960 Sb.

Účinnost od: 08.04.1960    Zrušeno: 10.06.2002

Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb
(Ruší 152/1955 Ú.l.)

33/1960 Sb.

Účinnost od: 08.04.1960

Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky

32/1960 Sb.

Účinnost od: 05.04.1960    Zrušeno: 01.09.1965

Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím
(Ruší 250/1954 Ú.l.)

31/1960 Sb.

Účinnost od: 05.04.1960    Zrušeno: 29.03.1966

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád

30/1960 Sb.

Účinnost od: 04.04.1960    Zrušeno: 31.03.1962

Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy

29/1960 Sb.

Účinnost od: 04.04.1960    Zrušeno: 22.09.1961

Vyhláška ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze

58/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

27/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací

26/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 01.03.1962

Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek
(Ruší 295/1943 Sb.;Ruší 105/1929 Sb.)

25/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

20/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností
(Ruší 4/1957 Ú.l.)

18/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška ministerstva financí o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
(Ruší 94/1955 Ú.l.)

17/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960    Zrušeno: 01.01.1990

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
(Mění 7/1954 Sb.)

11/1960/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1960

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1960/5 Sb.

Účinnost od: 24.03.1960    Zrušeno: 11.08.1967

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

9/1960/3 Sb.

Účinnost od: 24.03.1960    Zrušeno: 01.01.1977

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

8/1960/2 Sb.

Účinnost od: 22.03.1960    Zrušeno: 01.09.1976

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

15/1960 Sb.

Účinnost od: 15.03.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží

16/1960 Sb.

Účinnost od: 11.03.1960

Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí

19/1960 Sb.

Účinnost od: 01.03.1960    Zrušeno: 25.04.1962

Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů

46/1960/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1960    Zrušeno: 01.09.1965

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

10/1960 Sb.

Účinnost od: 23.02.1960    Zrušeno: 01.06.1967

Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí

61/1960 Sb.

Účinnost od: 10.02.1960    Zrušeno: 29.07.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci

9/1960 Sb.

Účinnost od: 09.02.1960

Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci

8/1960 Sb.

Účinnost od: 09.02.1960    Zrušeno: 01.01.1980

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech

7/1960 Sb.

Účinnost od: 02.02.1960    Zrušeno: 01.09.1966

Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu

3/1960 Sb.

Účinnost od: 29.01.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy

60/1960 Sb.

Účinnost od: 15.01.1960    Zrušeno: 20.03.1998

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území

2/1960 Sb.

Účinnost od: 06.01.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu

28/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců

14/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenské národní rady o rozpočtu Slovenska na rok 1960

13/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960

Rozpočtový zákon na rok 1960

6/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

5/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 31.07.1991

Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

4/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1962

Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně

1/1960 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1967

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny
(Ruší 185/1957 Ú.l.)

59/1960/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960

Oznámení o vydání obecných právních předpisů

82/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou

81/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o placené dovolené na zotavenou

79/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960

Zákon o zrušení daně z představení
(Ruší 81/1952 Sb.)

77/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě
(Ruší 214/1948 Sb.;Ruší 260/1949 Sb.)

73/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o místním hospodářství
(Ruší 105/1953 Sb.;Ruší 22/1955 Ú.l.;Ruší 23/1955 Ú.l.;Ruší 24/1955 Ú.l.)

51/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1960    Zrušeno: 10.11.1981

Zákon o výkupu zemědělských výrobků
(Ruší 18/1952 Sb.;Ruší 44/1953 Sb.;Ruší 49/1957 Sb.;Ruší 56/1952 Sb.)

Zavřít
MENU