Sbírka předpisů 1959 - podle účinnosti

80/1959 Sb.

Účinnost od: 30.12.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
(Mění 56/1956 Sb.)

78/1959 Sb.

Účinnost od: 30.12.1959    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
(Mění 103/1951 Sb.)

22/1960 Sb.

Účinnost od: 23.12.1959

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. Září 1959

24/1960 Sb.

Účinnost od: 20.12.1959    Zrušeno: 20.02.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou

72/1959 Sb.

Účinnost od: 14.12.1959    Zrušeno: 01.09.1961

Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech

71/1959 Sb.

Účinnost od: 14.12.1959    Zrušeno: 01.11.1990

Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku

21/1960 Sb.

Účinnost od: 01.12.1959

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky

11/1960 Sb.

Účinnost od: 01.12.1959    Zrušeno: 01.09.1964

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
(Ruší 33/1955 Ú.l.;Ruší 287/1953 Ú.l.)

75/1959 Sb.

Účinnost od: 01.12.1959    Zrušeno: 30.11.1986

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

64/1959 Sb.

Účinnost od: 01.12.1959    Zrušeno: 10.03.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
(Ruší 10/1955 Sb.;Mění 58/1950 Sb. § 23 odst. 3;Ruší 60/1953 Sb.)

69/1959 Sb.

Účinnost od: 28.11.1959    Zrušeno: 01.01.1993

Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach

68/1959 Sb.

Účinnost od: 28.11.1959    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"

67/1959 Sb.

Účinnost od: 28.11.1959    Zrušeno: 10.03.1964

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

66/1959 Sb.

Účinnost od: 01.11.1959    Zrušeno: 23.08.1961

Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství

65/1959 Sb.

Účinnost od: 30.10.1959    Zrušeno: 01.01.1973

Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby
(Mění 34/1958 Sb. § 5;Ruší 38/1955 Sb.;Ruší 147/1956 Ú.l.)

23/1960 Sb.

Účinnost od: 25.10.1959    Zrušeno: 09.06.1992

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách

74/1959 Sb.

Účinnost od: 10.10.1959

Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

63/1959 Sb.

Účinnost od: 01.10.1959    Zrušeno: 08.02.1964

Vládní nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize
(Ruší 62/1957 Sb.)

62/1959 Sb.

Účinnost od: 01.10.1959    Zrušeno: 01.01.1961

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
(Mění 60/1955 Sb.)

60/1959 Sb.

Účinnost od: 01.10.1959    Zrušeno: 10.11.1965

Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
(Ruší 202/1956 Ú.l.;Ruší 26/1958 Ú.l.;Ruší 28/1954 Sb.)

59/1959 Sb.

Účinnost od: 01.10.1959    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven
(Ruší 21/1953 Sb.;Ruší 6/1958 Sb.;Ruší 41/1954 Sb.;Ruší 19/1955 Ú.l.)

49/1959 Sb.

Účinnost od: 01.10.1959    Zrušeno: 01.01.1976

Zákon o jednotných zemědělských družstvech
(Ruší 120/1949 Sb.;Ruší 121/1949 Sb.;Ruší 69/1949 Sb.;Ruší 75/1949 Sb.)

170/1960 Sb.

Účinnost od: 02.09.1959

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou

70/1959 Sb.

Účinnost od: 01.09.1959    Zrušeno: 01.04.1964

Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
(Ruší 2/1953 Sb.)

61/1959 Sb.

Účinnost od: 01.09.1959    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují
(Mění 22/1954 Sb. § 1 č. 1 písm. c))

58/1959 Sb.

Účinnost od: 01.09.1959

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
(Ruší 63/1952 Sb.;Ruší 17/1955 Sb.)

47/1959 Sb.

Účinnost od: 01.09.1959    Zrušeno: 01.07.1967

Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků
(Ruší 167/1949 Sb.;Ruší 76/1950 Sb.)

46/1959 Sb.

Účinnost od: 01.09.1959    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstievy
(Mění 116/1951 Sb.;Mění 142/1950 Sb.;Mění 265/1949 Sb.;Mění 52/1954 Sb.;Mění 57/1955 Sb.;Mění 69/1952 Sb. § 4)

57/1959 Sb.

Účinnost od: 20.08.1959    Zrušeno: 01.09.1962

Vládní nařízení o pedagogických institutech
(Ruší 225/1948 Sb.;Ruší 163/1949 Sb.)

56/1959 Sb.

Účinnost od: 07.08.1959    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra všeobecného strojírenství o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
(Ruší 58/1954 Sb.)

54/1959 Sb.

Účinnost od: 01.08.1959    Zrušeno: 12.05.2000

Zákon o muzeích a galeriích

53/1959 Sb.

Účinnost od: 01.08.1959    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
(Ruší 430/1919 Sb.;Ruší 607/1919 Sb.)

52/1959 Sb.

Účinnost od: 01.08.1959    Zrušeno: 15.04.1992

Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
(Ruší 130/1945 Sb.;Ruší 67/1919 Sb.)

42/1959 Sb.

Účinnost od: 01.08.1959    Zrušeno: 10.11.1965

Zákon o dokumentaci staveb
(Ruší 44/1956 Sb.)

50/1959 Sb.

Účinnost od: 24.07.1959    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon o zemědělské dani
(Ruší 2/1954 Ú.l.;Ruší 376/1952 Ú.l.;Ruší 374/1952 Ú.l.;Ruší 77/1952 Sb.)

48/1959 Sb.

Účinnost od: 24.07.1959    Zrušeno: 01.09.1966

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
(Mění 41/1957 Sb. § 32 odst. 2 a § 52 odst. 1;Ruší 55/1951 Sb.)

45/1959 Sb.

Účinnost od: 22.07.1959    Zrušeno: 24.01.1961

Vládne nariadenie, ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie

44/1959 Sb.

Účinnost od: 22.07.1959    Zrušeno: 17.07.1963

Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

41/1959 Sb.

Účinnost od: 22.07.1959    Zrušeno: 17.07.1963

Zákon o Státní plánovací komisi
(Ruší 140/1949 Sb.;Ruší 36/1952 Sb.;Ruší 60/1949 Sb.;Ruší 95/1951 Sb.)

38/1959 Sb.

Účinnost od: 21.07.1959

Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami

37/1959 Sb.

Účinnost od: 21.07.1959    Zrušeno: 01.02.1991

Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
(Ruší 42/1948 Sb.;Ruší 188/1948 Sb.;Mění 17/1953 Sb. celý s výjimkou § 3, který pozbude platnosti dnem 31. prosince 1959;Ruší 104/1945 Sb.;Ruší 144/1946 Sb.;Ruší 17/1953 Sb.;Ruší 216/1946 Sb.)

26/1987/11 Sb.

Účinnost od: 01.07.1959

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

55/1959 Sb.

Účinnost od: 01.07.1959    Zrušeno: 12.05.1999

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním - (Příloha strana 59)

43/1959 Sb.

Účinnost od: 01.07.1959    Zrušeno: 20.04.1964

Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv
(Mění 46/1953 Sb. § 2)

35/1959 Sb.

Účinnost od: 01.07.1959    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
(Mění 33/1958 Sb.)

36/1959 Sb.

Účinnost od: 30.06.1959

Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile

82/1960 Sb.

Účinnost od: 18.06.1959    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
(Mění 34/1959 Sb.)

34/1959 Sb.

Účinnost od: 18.06.1959    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
(Ruší 30/1951 Sb.)

30/1959 Sb.

Účinnost od: 17.06.1959    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
(Mění 19/1951 Sb.)

29/1959 Sb.

Účinnost od: 17.06.1959    Zrušeno: 01.07.2013

Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

28/1959 Sb.

Účinnost od: 17.06.1959    Zrušeno: 01.01.1963

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
(Mění 47/1953 Sb.)

39/1959 Sb.

Účinnost od: 04.06.1959    Zrušeno: 20.03.1989

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

19/1959 Sb.

Účinnost od: 01.06.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání

27/1959 Sb.

Účinnost od: 26.05.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o družstevní bytové výstavbě

22/1959 Sb.

Účinnost od: 01.05.1959    Zrušeno: 01.01.1967

Nařízení ministra financí o soudních poplatcích
(Ruší 3/1951 Sb.)

24/1959 Sb.

Účinnost od: 30.04.1959    Zrušeno: 25.02.1963

Vládní nařízení o úkolech orgánů státních správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol
(Ruší 20/1952 Sb.;Ruší 56/1953 Sb.)

26/1959 Sb.

Účinnost od: 27.04.1959    Zrušeno: 20.11.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

31/1959 Sb.

Účinnost od: 20.04.1959    Zrušeno: 02.01.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
(Ruší 18/1934 Sb.;Ruší 172/1926 Sb.;Ruší 171/1926 Sb.)

21/1959 Sb.

Účinnost od: 10.04.1959    Zrušeno: 11.04.1960

Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ

12/1960 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 20.05.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957
(Ruší 5/1954 Sb.)

25/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
(Mění 33/1958 Sb.)

20/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
(Mění 56/1956 Sb.)

18/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
(Mění 33/1957 Sb.;Mění 40/1958 Sb. § 6 odst. 2)

17/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
(Mění 55/1956 Sb.)

16/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
(Mění 54/1956 Sb.)

10/1959 Sb.

Účinnost od: 01.04.1959    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích
(Mění 173/1950 Sb.)

15/1959 Sb.

Účinnost od: 25.03.1959    Zrušeno: 01.11.1990

Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru

14/1959 Sb.

Účinnost od: 24.03.1959    Zrušeno: 01.04.1975

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
(Mění 34/1958 Sb. § 8 a 9;Ruší 70/1956 Sb.)

13/1959 Sb.

Účinnost od: 14.03.1959    Zrušeno: 01.04.1975

Vyhláška ministra energetiky a vodního hospodářství o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství

12/1959 Sb.

Účinnost od: 14.03.1959    Zrušeno: 01.04.1975

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství
(Mění 11/1955 Sb.;Mění 9/1958 Sb. § 2)

11/1959 Sb.

Účinnost od: 01.03.1959    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely

6/1959 Sb.

Účinnost od: 01.03.1959    Zrušeno: 11.04.1960

Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť

5/1959 Sb.

Účinnost od: 28.02.1959

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

3/1959 Sb.

Účinnost od: 20.02.1959    Zrušeno: 01.03.1962

Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky
(Ruší 63/1954 Sb.)

23/1959 Sb.

Účinnost od: 14.02.1959

Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic

1/1959 Sb.

Účinnost od: 01.02.1959    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
(Ruší 8/1951 Sb.)

32/1959 Sb.

Účinnost od: 26.01.1959    Zrušeno: 17.03.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci
(Ruší 149/1948 Sb.)

4/1959 Sb.

Účinnost od: 09.01.1959

Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek

9/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959

Rozpočtový zákon na rok 1959

8/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
(Ruší 3/1952 Sb.;Ruší 16/1953 Sb.;Ruší 83/1952 Sb.;Ruší 86/1952 Sb.)

2/1959 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.07.1971

Nařízení ministra dopravy o změně Přílohy I k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

93/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.07.2001

Vládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech
(Mění 268/1949 Sb.)

91/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Ruší 100/1953 Sb.;Ruší 65/1955 Sb.;Ruší 136/1952 Ú.l.)

90/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.04.1962

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku

87/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.10.1976

Zákon o stavebním řádu
(Mění 259/1924 Sb.;Mění 280/1949 Sb. ruší § 9 až 14, 20, 23, 26 až 29;Mění 93/1950 Sb. ruší § 9, 16 až 32, 40 až 46 a 50 až 53;Ruší 169/1942 Sb.;Ruší 104/1925 Sb.;Ruší 76/1923 Sb.)

86/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959

Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice

85/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
(Mění 22/1954 Sb.)

84/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.10.1976

Zákon o územním plánování
(Mění 280/1949 Sb. ruší § 1 až 8, § 15 až 19, § 21, 22, 24 a 25;Mění 57/1953 Sb. ruší § 2;Mění 77/1953 Sb. § 2;Mění 93/1950 Sb. část I, část II (s výjimkou § 9), část III, část X, část XI a část XIII;Ruší 51/1950 Sb.)

83/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
(Ruší 26/1952 Sb.;Mění 106/1951 Sb. celý s výjimkou § 14 odst. 2 věty první a druhé;Ruší 107/1951 Sb.)

81/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o správě národního majetku
(Ruší 110/1953 Sb.;Ruší 111/1953 Sb.)

78/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
(Ruší 48/1954 Sb.;Ruší 63/1953 Sb.)

69/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi
(Ruší 21/1957 Sb.;Ruší 178/1957 Ú.l.;Ruší 183/1957 Ú.l.;Ruší 182/1957 Ú.l.;Ruší 256/1957 Ú.l.;Ruší 203/1954 Ú.l.;Ruší 57/1953 Ú.l.;Ruší 395/1952 Ú.l.;Ruší 246/1951 Ú.l.I;Ruší 109/1953 Sb.;Ruší 33/1954 Sb.;Mění 8/1956 Sb. část druhá;Ruší 18/1955 Sb.;Ruší 33/1955 Sb.;Ruší 37/1953 Sb.;Ruší 6/1957 Sb.;Ruší 9/1956 Sb.)

30/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1959    Zrušeno: 01.01.1972

Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
(Ruší 72/1952 Sb.;Ruší 99/1953 Sb.;Ruší 41/1952 Sb.)

Zavřít
MENU