Sbírka předpisů 1958 - podle účinnosti

92/1958 Sb.

Účinnost od: 30.12.1958    Zrušeno: 01.02.1991

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly

89/1958 Sb.

Účinnost od: 30.12.1958    Zrušeno: 01.09.1984

Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
(Mění 31/1953 Sb. § 5 odst. 2 a 3;Ruší 110/1951 Sb.;Ruší 111/1951 Sb.;Ruší 19/1954 Sb.;Ruší 22/1952 Sb.;Ruší 71/1953 Sb.;Ruší 130/1951 Sb.)

88/1958 Sb.

Účinnost od: 29.12.1958

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
(Mění 134/1946 Sb.;Mění 185/1947 Sb.)

82/1958 Sb.

Účinnost od: 28.12.1958    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
(Ruší 15/1956 Sb.)

7/1959 Sb.

Účinnost od: 16.12.1958    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek

77/1958 Sb.

Účinnost od: 01.12.1958    Zrušeno: 27.10.1971

Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958

76/1958 Sb.

Účinnost od: 29.11.1958    Zrušeno: 28.12.1962

Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
(Ruší 8/1953 Sb.;Ruší 180/1953 Ú.l.)

65/1958 Sb.

Účinnost od: 21.11.1958    Zrušeno: 12.06.1960

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

75/1958 Sb.

Účinnost od: 15.11.1958    Zrušeno: 01.08.1961

Nařízení ministra zahraničního obchodu o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon
(Mění 31/1954 Sb.)

74/1958 Sb.

Účinnost od: 11.11.1958    Zrušeno: 30.03.1998

Zákon o trvalém usídlení kočujících osob

73/1958 Sb.

Účinnost od: 11.11.1958

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství

72/1958 Sb.

Účinnost od: 11.11.1958

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
(Mění 194/1949 Sb.)

71/1958 Sb.

Účinnost od: 10.11.1958    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
(Ruší 61/1955 Ú.l.;Ruší 201/1953 Ú.l.;Mění 120/1950 Sb. § 18, 23 až 25)

70/1958 Sb.

Účinnost od: 10.11.1958    Zrušeno: 01.02.1991

Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
(Mění 110/1951 Sb. § 3 odst. 4;Mění 19/1954 Sb. § 2;Mění 56/1953 Sb. § 2;Mění 88/1945 Sb. část I;Ruší 128/1951 Sb.;Ruší 43/1952 Sb.;Ruší 22/1953 Ú.l.)

68/1958 Sb.

Účinnost od: 07.11.1958    Zrušeno: 01.07.1964

Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizací

67/1958 Sb.

Účinnost od: 07.11.1958    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
(Mění 100/1950 Sb.;Mění 51/1955 Sb.)

80/1958 Sb.

Účinnost od: 06.11.1958    Zrušeno: 01.01.1971

Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství

66/1958 Sb.

Účinnost od: 06.11.1958    Zrušeno: 01.01.1962

Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
(Mění 51/1957 Sb.)

64/1958 Sb.

Účinnost od: 06.11.1958    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
(Mění 107/1953 Sb.)

63/1958 Sb.

Účinnost od: 06.11.1958

Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
(Ruší 241/1948 Sb.)

62/1958 Sb.

Účinnost od: 06.11.1958

Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou

33/1959 Sb.

Účinnost od: 02.11.1958

Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

506/1990 Sb.

Účinnost od: 30.10.1958

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č.29)

450/1990 Sb.

Účinnost od: 30.10.1958

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)

61/1958 Sb.

Účinnost od: 18.10.1958    Zrušeno: 25.10.1967

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
(Mění 22/1955 Sb.)

60/1958 Sb.

Účinnost od: 15.10.1958    Zrušeno: 10.11.1965

Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství

52/1958 Sb.

Účinnost od: 01.10.1958    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
(Ruší 44/1955 Sb.)

48/1958 Sb.

Účinnost od: 01.10.1958    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací

79/1958 Sb.

Účinnost od: 22.09.1958    Zrušeno: 08.05.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

58/1958 Sb.

Účinnost od: 01.09.1958

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
(Mění 66/1953 Sb. § 4;Ruší 24/1953 Sb.)

37/1958 Sb.

Účinnost od: 05.08.1958

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

45/1958 Sb.

Účinnost od: 01.08.1958

Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice

44/1958 Sb.

Účinnost od: 25.07.1958    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
(Mění 184/1950 Sb.;Ruší 21/1951 Sb.)

42/1958 Sb.

Účinnost od: 25.07.1958    Zrušeno: 01.05.2012

Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

41/1958 Sb.

Účinnost od: 23.07.1958    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení
(Mění 55/1956 Sb.)

40/1958 Sb.

Účinnost od: 23.07.1958    Zrušeno: 01.08.1965

Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob

47/1958 Sb.

Účinnost od: 21.07.1958

Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím

46/1958 Sb.

Účinnost od: 21.07.1958    Zrušeno: 07.09.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

55/1958 Sb.

Účinnost od: 09.07.1958    Zrušeno: 08.05.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

57/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 12.06.1960

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů

53/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 01.01.1965

Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy

43/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 10.11.1965

Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé

39/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
(Mění 32/1954 Sb.)

38/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 12.06.1960

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
(Mění 13/1954 Sb. § 29 odst. 2)

36/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
(Mění 37/1954 Sb.)

35/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958

Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů

34/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
(Mění 11/1955 Sb.;Mění 115/1947 Sb.;Mění 116/1949 Sb.;Mění 13/1954 Sb.;Mění 131/1936 Sb.;Mění 167/1949 Sb.;Mění 266/1920 Sb.;Mění 268/1949 Sb.;Mění 31/1956 Sb.;Mění 35/1944 Sb.;Mění 38/1955 Sb.;Mění 40/1954 Sb.;Mění 44/1954 Sb.;Mění 47/1955 Sb.;Mění 55/1956 Sb.;Mění 58/1955 Sb.;Mění 65/1950 Sb.;Mění 68/1951 Sb.;Mění 70/1956 Sb.;Mění 79/1952 Sb.;Mění 8/1956 Sb.;Mění 80/1952 Sb.;Mění 83/1951 Sb.;Mění 86/1946 Sb.;Mění 86/1952 Sb.;Mění 87/1948 Sb.;Ruší 49/1950 Sb.)

33/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů
(Ruší 23/1954 Sb.;Ruší 7/1957 Sb.)

32/1958 Sb.

Účinnost od: 01.07.1958

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
(Mění 82/1953 Sb.)

56/1958 Sb.

Účinnost od: 31.05.1958

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
(Ruší 19/1934 Sb.;Ruší 81/1933 Sb.;Ruší 193/1929 Sb.)

15/1958 Sb.

Účinnost od: 29.05.1958    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o změně předpisů o osvojení
(Mění 142/1950 Sb.;Mění 265/1949 Sb.)

40/1959 Sb.

Účinnost od: 28.05.1958

Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii

29/1958 Sb.

Účinnost od: 09.05.1958    Zrušeno: 04.06.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

22/1958 Sb.

Účinnost od: 03.05.1958    Zrušeno: 01.01.1988

Zákon o kulturních památkách
(Mění 40/1956 Sb.;Ruší 112/1951 Sb.;Ruší 137/1946 Sb.;Ruší 255/1938 Sb.;Ruší 274/1941 Sb.)

21/1958 Sb.

Účinnost od: 02.05.1958    Zrušeno: 01.12.1999

Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
(Ruší 53/1950 Sb.;Ruší 209/1949 Sb.)

20/1958 Sb.

Účinnost od: 02.05.1958    Zrušeno: 01.01.1979

Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona

19/1958 Sb.

Účinnost od: 02.05.1958    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.
(Mění 286/1948 Sb. § 12 odst. 2 a 3 a § 13 odst. 2;Mění 92/1949 Sb.)

18/1958 Sb.

Účinnost od: 30.04.1958    Zrušeno: 01.07.1986

Zákon o požární ochraně
(Mění 17/1954 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) pokud se týká příslušníků státního požárního dozoru;Ruší 35/1953 Sb.;Ruší 95/1953 Sb.)

17/1958 Sb.

Účinnost od: 29.04.1958    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže

16/1958 Sb.

Účinnost od: 29.04.1958    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
(Mění 60/1952 Sb.)

54/1958 Sb.

Účinnost od: 28.04.1958    Zrušeno: 26.09.1980

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví

14/1958 Sb.

Účinnost od: 01.04.1958

Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
(Ruší 54/1952 Sb.;Ruší 55/1952 Sb.)

12/1958 Sb.

Účinnost od: 01.04.1958    Zrušeno: 01.05.1960

Vládní nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu

11/1958 Sb.

Účinnost od: 01.04.1958    Zrušeno: 01.07.1988

Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby
(Ruší 58/1953 Sb.)

10/1958 Sb.

Účinnost od: 01.04.1958

Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství

9/1958 Sb.

Účinnost od: 01.04.1958    Zrušeno: 11.07.1960

Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství

7/1958 Sb.

Účinnost od: 28.03.1958    Zrušeno: 01.05.1966

Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské

6/1958 Sb.

Účinnost od: 28.03.1958    Zrušeno: 01.10.1959

Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven

49/1958 Sb.

Účinnost od: 24.03.1958

Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou

95/1958 Sb.

Účinnost od: 20.03.1958

Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem

94/1958 Sb.

Účinnost od: 06.03.1958

Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní

204/1964 Sb.

Účinnost od: 01.03.1958    Zrušeno: 01.01.1976

Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
(Ruší 240/1955 Ú.l.)

76/1957 Sb.

Účinnost od: 01.03.1958    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
(Mění 52/1949 Sb.)

75/1957 Sb.

Účinnost od: 01.03.1958    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o občanských průkazech
(Ruší 61/1953 Sb.)

24/1958 Sb.

Účinnost od: 18.02.1958    Zrušeno: 21.03.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou

8/1958 Sb.

Účinnost od: 10.02.1958

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem

25/1958 Sb.

Účinnost od: 14.01.1958    Zrušeno: 02.12.1997

Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech

5/1958 Sb.

Účinnost od: 13.01.1958

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci

1/1958 Sb.

Účinnost od: 08.01.1958

Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

31/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
(Mění 36/1955 Sb.)

13/1958 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958

Rozpočtový zákon na rok 1958
(Ruší 108/1953 Sb.)

80/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.01.1995

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

79/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.01.1995

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
(Ruší 319/1941 Sb.;Ruší 114/1932 Sb.;Ruší 203/1931 Sb.;Ruší 44/1929 Sb.;Ruší 62/1927 Sb.;Ruší 238/1926 Sb.;Ruší 83/1924 Sb.;Ruší 143/1923 Sb.;Ruší 612/1920 Sb.;Ruší 26/1920 Sb.;Ruší 187/1922 Sb.;Ruší 273/1949 Sb.;Ruší 438/1919 Sb.)

78/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
(Mění 22/1954 Sb.)

77/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 11.04.1960

Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech

71/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
(Mění 76/1952 Sb.;Mění 77/1952 Sb.;Mění 78/1952 Sb.;Mění 79/1952 Sb.)

69/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959

65/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.07.1961

Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
(Ruší 78/1951 Sb.)

64/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.08.1965

Vládní nařízení o místní bezpečnosti

49/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.01.1960

Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků
(Ruší 5/1957 Sb.)

41/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1958    Zrušeno: 01.07.1988

Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
(Ruší 299/1943 Sb.;Ruší 162/1943 Sb.;Ruší 15/1940 Sl.z.;Ruší 57/1934 Sb.;Ruší 8/1934 Sb.;Ruší 24/1928 Sb.;Ruší 169/1927 Sb.;Ruší 134/1943 Sb.;Ruší 147/1943 Sb.;Ruší 15/1940 Sb.;Ruší 182/1940 Sb.;Ruší 29/1931 Sb.;Ruší 303/1924 Sb.;Ruší 149/1943 Sb.;Ruší 57/1928 Sb.;Ruší 148/1943 Sb.)

Zavřít
MENU