Sbírka předpisů 1957 - podle účinnosti

82/1957 Sb.

Účinnost od: 31.12.1957    Zrušeno: 01.04.1991

Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
(Ruší 113/1949 Sb.;Ruší 55/1949 Sb.;Ruší 69/1948 Sb.)

81/1957 Sb.

Účinnost od: 31.12.1957    Zrušeno: 01.04.1991

Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti

70/1957 Sb.

Účinnost od: 30.12.1957    Zrušeno: 01.09.1961

Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa

68/1957 Sb.

Účinnost od: 30.12.1957    Zrušeno: 01.01.1987

Zákon o umělém přerušení těhotenství
(Mění 86/1950 Sb. § 218)

2/1958 Sb.

Účinnost od: 28.12.1957    Zrušeno: 01.12.2002

Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

63/1957 Sb.

Účinnost od: 02.12.1957    Zrušeno: 26.06.1961

Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
(Ruší 23/1953 Sb.)

3/1958 Sb.

Účinnost od: 01.12.1957    Zrušeno: 01.12.2002

Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

62/1957 Sb.

Účinnost od: 01.12.1957    Zrušeno: 01.10.1959

Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise

4/1958 Sb.

Účinnost od: 28.11.1957    Zrušeno: 12.01.1995

Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
(Ruší 155/1947 Sb.)

57/1957 Sb.

Účinnost od: 16.11.1957

Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany

56/1957 Sb.

Účinnost od: 16.11.1957    Zrušeno: 15.04.1992

Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě
(Ruší 110/1945 Sb.)

55/1957 Sb.

Účinnost od: 16.11.1957    Zrušeno: 01.07.1978

Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)
(Ruší 988/1949 Ú.l.II;Ruší 15/1950 Sb.;Ruší 192/1948 Sb.;Ruší 193/1948 Sb.;Ruší 32/1948 Sb.;Ruší 83/1929 Sb.)

54/1957 Sb.

Účinnost od: 12.11.1957

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách
(Mění 32/1957 Sb. SR vydání)

53/1957 Sb.

Účinnost od: 12.11.1957    Zrušeno: 18.07.1963

Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd
(Mění 52/1952 Sb.)

52/1957 Sb.

Účinnost od: 01.10.1957    Zrušeno: 01.01.1961

Nařízení ministra financí o další změně nařízení o správních poplatcích
(Mění 60/1955 Sb.)

51/1958 Sb.

Účinnost od: 11.09.1957

Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku

50/1958 Sb.

Účinnost od: 11.09.1957

Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku

66/1957 Sb.

Účinnost od: 10.09.1957

Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků

51/1957 Sb.

Účinnost od: 01.09.1957    Zrušeno: 01.01.1962

Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany o rejstříku trestů
(Ruší 103/1953 Sb.)

50/1957 Sb.

Účinnost od: 01.09.1957

Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a a pověřenectvo pracovních sil

33/1957 Sb.

Účinnost od: 01.09.1957    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
(Ruší 222/1944 Sb.;Ruší 185/1944 Sb.;Ruší 220/1941 Sb.;Ruší 28/1941 Sb.;Ruší 199/1926 Sb.;Ruší 150/1926 Sb.;Ruší 186/1923 Sb.;Mění 85/1950 Sb. § 13;Ruší 153/1923 Sb.;Ruší 281/1949 Sb.;Ruší 76/1922 Sb.;Ruší 89/1952 Sb.)

32/1957 Sb.

Účinnost od: 01.09.1957    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
(Ruší 3218/1948 Ú.l.I;Ruší 236/1948 Sb.;Ruší 74/1953 Sb.)

48/1957 Sb.

Účinnost od: 16.08.1957    Zrušeno: 01.10.1993

Vyhláška ministra financí o vydání mincí 1 Kčs

47/1957 Sb.

Účinnost od: 16.08.1957    Zrušeno: 01.10.1993

Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs

46/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o technické normalisaci

45/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.01.1973

Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích

44/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.01.1973

Vládní nařízení o objevech

43/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.01.1973

Vládní nařízení o vynálezech

35/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o technické normalisaci
(Ruší 45/1951 Sb.)

34/1957 Sb.

Účinnost od: 15.08.1957    Zrušeno: 01.01.1973

Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích
(Ruší 284/1952 Ú.l.;Ruší 48/1953 Sb.;Ruší 10/1952 Sb.;Ruší 49/1953 Sb.;Ruší 6/1952 Sb.;Ruší 68/1953 Sb.;Ruší 69/1953 Sb.)

28/1958 Sb.

Účinnost od: 01.08.1957    Zrušeno: 05.02.1974

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou

27/1958 Sb.

Účinnost od: 01.08.1957

Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

60/1957 Sb.

Účinnost od: 01.08.1957    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
(Ruší 177/1949 Sb.;Ruší 5/1950 Sb.)

40/1957 Sb.

Účinnost od: 30.07.1957    Zrušeno: 01.09.1976

Nařízení ministra vnitra o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže

59/1958 Sb.

Účinnost od: 29.07.1957

Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

37/1957 Sb.

Účinnost od: 29.07.1957    Zrušeno: 11.12.1961

Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů
(Mění 67/1950 Sb. § 17 až 22, pokud jde o soudce lidových a krajských soudů)

36/1957 Sb.

Účinnost od: 29.07.1957    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů
(Mění 319/1948 Sb. § 10 až 15, 17 a 18;Mění 59/1955 Sb. § 1 až 4 a 7;Mění 66/1952 Sb. § 29, 34 až 36;Mění 67/1950 Sb. celý, s výjimkou § 17 až 22)

38/1957 Sb.

Účinnost od: 05.07.1957    Zrušeno: 27.04.1990

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem

23/1958 Sb.

Účinnost od: 04.07.1957    Zrušeno: 01.04.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem

39/1957 Sb.

Účinnost od: 01.07.1957    Zrušeno: 26.04.1996

Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
(Ruší 7/1951 Ú.l.I;Ruší 144/1938 Sb.;Ruší 134/1950 Sb.;Ruší 161/1934 Sb.;Ruší 89/1934 Sb.)

30/1957 Sb.

Účinnost od: 01.07.1957    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra financí, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích

26/1957 Sb.

Účinnost od: 01.07.1957    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o notářských poplatcích
(Ruší 155/1942 Sb.;Ruší 413/1940 Sb.;Ruší 11/1939 Sb.I;Ruší 66/1933 Sb.;Ruší 118/1951 Sb.;Mění 52/1954 Sb. § 11;Mění 82/1952 Sb. § 5 odst. 2;Ruší 13/1947 Sb.;Ruší 178/1937 Sb.;Ruší 178/1947 Sb.;Ruší 278/1915 ř.z.;Ruší 337/1921 Sb.;Ruší 4/1955 Sb.;Ruší 65/1933 Sb.;Ruší 74/1901 ř.z.;Ruší 50/1850 ř.z.)

61/1957 Sb.

Účinnost od: 25.06.1957    Zrušeno: 08.05.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

58/1957 Sb.

Účinnost od: 25.06.1957    Zrušeno: 05.07.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně

42/1957 Sb.

Účinnost od: 15.06.1957    Zrušeno: 01.09.1961

Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu

28/1957 Sb.

Účinnost od: 13.06.1957    Zrušeno: 01.05.1966

Nařízení ministra školství a kultury o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek

27/1957 Sb.

Účinnost od: 21.05.1957

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze

10/1957 Sb.

Účinnost od: 20.05.1957    Zrušeno: 12.06.1960

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
(Mění 13/1954 Sb.)

9/1957 Sb.

Účinnost od: 20.05.1957

Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
(Mění 16/1954 Sb. § 3 odst. 1)

21/1957 Sb.

Účinnost od: 14.05.1957    Zrušeno: 01.01.1959

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění

24/1957 Sb.

Účinnost od: 10.05.1957    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví

26/1958 Sb.

Účinnost od: 08.05.1957

Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem

22/1957 Sb.

Účinnost od: 01.05.1957

Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice

67/1957 Sb.

Účinnost od: 11.04.1957

Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím

10/1968 Sb.

Účinnost od: 08.04.1957    Zrušeno: 07.06.1973

Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957

14/1957 Sb.

Účinnost od: 01.04.1957    Zrušeno: 01.07.1961

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.
(Mění 88/1950 Sb.)

20/1957 Sb.

Účinnost od: 23.03.1957    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči

18/1957 Sb.

Účinnost od: 23.03.1957    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
(Mění 4/1952 Sb.)

16/1957 Sb.

Účinnost od: 16.03.1957

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957

15/1957 Sb.

Účinnost od: 16.03.1957    Zrušeno: 28.09.1960

Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
(Mění 147/1950 Sb. § 3 odst. 1 a 5)

13/1957 Sb.

Účinnost od: 16.03.1957

Zákon o čestném odznaku - Mateřství -

12/1957 Sb.

Účinnost od: 16.03.1957    Zrušeno: 11.04.1960

Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona o volbách do národních výborů

11/1957 Sb.

Účinnost od: 16.03.1957    Zrušeno: 11.04.1960

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů
(Mění 14/1954 Sb.)

8/1957 Sb.

Účinnost od: 15.03.1957

Vládní nařízení o vojenských zdravotnících

6/1957 Sb.

Účinnost od: 01.03.1957    Zrušeno: 01.01.1959

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách
(Ruší 95/1953 Ú.l.;Mění 33/1955 Sb. § 43)

73/1957 Sb.

Účinnost od: 27.02.1957

Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948

72/1957 Sb.

Účinnost od: 27.02.1957

Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948

29/1957 Sb.

Účinnost od: 21.02.1957

Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954

2/1957 Sb.

Účinnost od: 01.02.1957    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích
(Mění 22/1954 Sb.)

59/1957 Sb.

Účinnost od: 16.01.1957

Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem

72/1956 Sb.

Účinnost od: 14.01.1957

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

25/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 10.11.1965

Rozpočtový zákon na rok 1957
(Mění 106/1951 Sb. § 4 odst. 3 a § 12;Mění 107/1951 Sb. § 10;Mění 83/1952 Sb. § 9;Mění 84/1952 Sb.)

23/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957

Zákon o podnikových fondech pracujících
(Ruší 113/1953 Sb.;Ruší 27/1953 Sb.;Ruší 28/1953 Sb.;Ruší 29/1953 Sb.;Ruší 34/1955 Sb.)

19/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1966

Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči

17/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
(Mění 103/1951 Sb.)

7/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1958

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
(Mění 23/1954 Sb.)

5/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1958

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku
(Ruší 114/1953 Sb.;Ruší 42/1954 Sb.;Ruší 43/1954 Sb.;Ruší 55/1955 Sb.;Ruší 56/1955 Sb.;Ruší 41/1956 Sb.)

4/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 10.02.1962

Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání
(Ruší 72/1948 Sb.)

3/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 26.06.1961

Vládne nariadenie o zriadení Povereneníctva štátnej kontroly

1/1957 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1962

Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního zákona

73/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů
(Ruší 152/1952 Ú.l.)

71/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1961

Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
(Mění 60/1955 Sb.)

69/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
(Mění 77/1952 Sb.;Mění 78/1952 Sb.;Mění 79/1952 Sb.;Mění 80/1952 Sb.)

68/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.06.1990

Zákon o organisaci tělesné výchovy
(Ruší 71/1952 Sb.)

67/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o hospodaření s byty
(Ruší 2482/1948 Ú.l.I;Ruší 1152/1948 Ú.l.I;Mění 94/1950 Sb. § 4 odst. 2 až 5 a § 5, 6 a 12;Ruší 138/1948 Sb.;Ruší 113/1951 Ú.l.I;Ruší 362/1950 Ú.l.I;Ruší 774/1949 Ú.l.I;Ruší 3075/1948 Ú.l.I)

66/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
(Mění 142/1950 Sb. § 18;Mění 66/1952 Sb.)

65/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.08.1965

Zákon o prokuratuře
(Ruší 65/1952 Sb.)

64/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 102/1953 Sb. § 5 až 13;Mění 114/1951 Sb. § 30;Mění 85/1950 Sb. § 2;Mění 87/1950 Sb. celý s výjimkou § 306, 308, 309 a 314;Ruší 67/1952 Sb.)

63/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
(Mění 86/1950 Sb.)

61/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957

Zákonné opatření o těžbě rašelin

59/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
(Mění 75/1952 Sb.)

58/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.02.1962

Zákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
(Mění 100/1953 Sb. § 35 a 36 a § 37 odst. 1 a 2 přílohy;Mění 63/1951 Sb. § 8 odst. 2;Ruší 99/1948 Sb. ruší § 110 až 112)

57/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1968

Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev

56/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
(Ruší 46/1952 Sb.;Ruší 308/1952 Ú.l.)

55/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o sociálním zabezpečení
(Ruší 182/1936 Sb.;Ruší 242/1948 Sb.;Ruší 62/1949 Sb.;Ruší 63/1949 Sb.;Ruší 205/1949 Sb.;Ruší 242/1949 Sb.;Ruší 251/1949 Sb.;Ruší 181/1950 Sb.;Mění 102/1951 Sb. pokud upravuje důchodové zabezpečení;Mění 42/1953 Sb. § 6 až 12;Mění 99/1948 Sb. všechna ustanovení pokud upravují důchodové pojištění, s výjimkou § 110 až 112;Ruší 101/1952 Sb.;Ruší 102/1951 Sb.;Ruší 164/1946 Sb.;Ruší 173/1949 Sb.;Ruší 174/1949 Sb.;Ruší 22/1953 Sb.;Ruší 25/1953 Sb.;Ruší 30/1950 Sb.;Ruší 44/1950 Sb.;Ruší 49/1951 Sb.;Ruší 348/1953 Ú.l.;Ruší 207/1953 Ú.l.;Ruší 119/1953 Ú.l.)

54/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
(Mění 100/1953 Sb. § 59 odst. 1 písm. h) a § 66 přílohy;Mění 102/1951 Sb. pokud upravuje nemocenské pojištění;Mění 103/1951 Sb. § 13 až 15;Mění 121/1950 Sb. v případech, ve kterých tento zákon přiznává nárok na nemocenské, na podporu při ošetřování člena rodiny nebo na peněžitou pomoc v mateřství;Mění 154/1934 Sb. § 19 až 23;Mění 189/1936 Sb. § 5;Mění 244/1922 Sb. § 6;Mění 42/1953 Sb.;Mění 64/1950 Sb. § 14 odst. 2;Mění 66/1950 Sb. § 15 odst. 1;Mění 67/1950 Sb. § 26 odst. 1;Mění 68/1950 Sb. § 21;Mění 69/1950 Sb. § 23;Mění 70/1950 Sb. § 21;Mění 71/1950 Sb. § 15;Mění 946/1811 ř.z. § 1154 b);Ruší 99/1948 Sb.;Ruší 109/1952 Sb.;Ruší 46/1954 Sb.;Ruší 69/1950 Sb.;Ruší 70/1950 Sb.;Ruší 71/1950 Sb.;Ruší 90/1949 Sb.;Ruší 269/1949 Sb.;Ruší 84/1953 Sb.;Ruší 867/1949 Ú.l.I;Ruší 629/1949 Ú.l.I;Ruší 628/1949 Ú.l.I)

18/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1957    Zrušeno: 17.05.1967

Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků

Zavřít
MENU