Sbírka předpisů 1955 - podle účinnosti

65/1955 Sb.

Účinnost od: 31.12.1955    Zrušeno: 01.01.1959

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 100/1953 Sb.)

62/1955 Sb.

Účinnost od: 31.12.1955

Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
(Mění 101/1953 Sb.)

64/1955 Sb.

Účinnost od: 29.12.1955    Zrušeno: 01.07.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
(Mění 103/1951 Sb.)

56/1955 Sb.

Účinnost od: 12.12.1955    Zrušeno: 01.01.1957

Vyhláška ministryně výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků

55/1955 Sb.

Účinnost od: 12.12.1955    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
(Mění 114/1953 Sb.)

53/1955 Sb.

Účinnost od: 03.12.1955    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
(Mění 183/1947 Sb.)

52/1955 Sb.

Účinnost od: 03.12.1955    Zrušeno: 01.05.1990

Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi
(Mění 111/1950 Sb. § 2 odst. 1 a § 6;Mění 172/1950 Sb. § 11)

59/1955 Sb.

Účinnost od: 01.11.1955    Zrušeno: 01.01.1970

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
(Mění 67/1950 Sb. § 2, 3 a 4 odst. 1 č. 3;Mění 71/1950 Sb. celý s výjimkou § 4 odst. 2;Ruší 33/1953 Sb.;Ruší 90/1953 Sb.)

50/1955 Sb.

Účinnost od: 26.10.1955    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
(Ruší 132/1948 Sb.;Ruší 244/1949 Sb.;Ruší 55/1947 Sb.)

49/1955 Sb.

Účinnost od: 15.10.1955    Zrušeno: 01.08.1956

Vládne nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov

48/1955 Sb.

Účinnost od: 15.10.1955    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků

39/1956 Sb.

Účinnost od: 28.09.1955

Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska

47/1955 Sb.

Účinnost od: 26.09.1955    Zrušeno: 15.07.1991

Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků
(Ruší 211/1949 Sb.;Ruší 47/1948 Sb.)

68/1955 Sb.

Účinnost od: 18.09.1955

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí

43/1955 Sb.

Účinnost od: 17.09.1955    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon o československých lázních a zřídlech
(Ruší 223/1939 Sb.)

44/1955 Sb.

Účinnost od: 15.09.1955    Zrušeno: 01.10.1958

Vládní nařízení, kterým se doplňují stanovy Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti

52/1956 Sb.

Účinnost od: 07.09.1955

Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946

42/1955 Sb.

Účinnost od: 01.09.1955

Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice

41/1955 Sb.

Účinnost od: 01.09.1955

Vládní nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky

40/1955 Sb.

Účinnost od: 01.09.1955    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o boji proti přenosným nemocem
(Ruší 158/1949 Sb.;Ruší 60/1948 Sb.;Ruší 61/1948 Sb.;Ruší 339/1951 Ú.l.I;Ruší 338/1951 Ú.l.I)

39/1955 Sb.

Účinnost od: 30.08.1955    Zrušeno: 01.07.2000

Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi

37/1955 Sb.

Účinnost od: 13.08.1955    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
(Mění 157/1950 Sb.)

35/1955 Sb.

Účinnost od: 09.08.1955    Zrušeno: 28.12.1962

Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
(Mění 98/1952 Sb.)

33/1955 Sb.

Účinnost od: 20.07.1955    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o hospodářských smlouvách
(Ruší 682/1950 Ú.l.I;Ruší 99/1950 Sb.)

46/1955 Sb.

Účinnost od: 05.07.1955

Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen

38/1955 Sb.

Účinnost od: 01.07.1955    Zrušeno: 30.10.1959

Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby

31/1955 Sb.

Účinnost od: 01.07.1955    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném
(Mění 22/1954 Sb.)

29/1955 Sb.

Účinnost od: 01.07.1955    Zrušeno: 31.12.1992

Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
(Ruší 123/1930 Sb.)

20/1955 Sb.

Účinnost od: 01.07.1955    Zrušeno: 01.07.1960

Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád)
(Ruší 150/1944 Sb.;Ruší 173/1948 Sb.;Ruší 8/1928 Sb.)

2/1955 Sb.

Účinnost od: 01.07.1955    Zrušeno: 01.04.1968

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
(Ruší 228/1941 Sb.;Ruší 201/1940 Sb.;Ruší 51/1931 Sb.;Ruší 215/1928 Sb.;Ruší 88/1926 Sb.)

30/1955 Sb.

Účinnost od: 30.06.1955    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky

28/1955 Sb.

Účinnost od: 24.06.1955    Zrušeno: 12.05.1971

Nařízení ministra vnitra o zevním označení příslušníků Lidových milic
(Ruší 210/1949 Sb.)

45/1955 Sb.

Účinnost od: 04.06.1955

Vládní vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dme 14. května 1955

27/1955 Sb.

Účinnost od: 01.06.1955    Zrušeno: 25.10.1967

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

26/1955 Sb.

Účinnost od: 01.06.1955    Zrušeno: 15.10.1990

Vyhláška předsedy vlády, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

25/1955 Sb.

Účinnost od: 01.06.1955    Zrušeno: 11.07.1960

Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky

24/1955 Sb.

Účinnost od: 17.05.1955    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

16/1955 Sb.

Účinnost od: 01.05.1955    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra dopravy o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel

23/1955 Sb.

Účinnost od: 30.04.1955    Zrušeno: 01.07.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jedech a látkách škodlivých zdraví
(Ruší 80/1946 Sb.;Ruší 189/1949 Sb.;Ruší 116/1942 Sb.;Ruší 10/1941 Sb.;Mění 105/1925 Sb. § 1 odd. VI pokud se vztahují na jedy;Mění 188/1950 Sb. § 27 pokud se vztahuje na jedy a § 28;Ruší 137/1938 Sb.;Ruší 196/1907 ř.z.;Ruší 29/1938 Sb.)

21/1955 Sb.

Účinnost od: 30.04.1955    Zrušeno: 06.07.1961

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu

19/1955 Sb.

Účinnost od: 26.04.1955

Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou

18/1955 Sb.

Účinnost od: 26.04.1955    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků

17/1955 Sb.

Účinnost od: 26.04.1955    Zrušeno: 01.09.1959

Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol

15/1955 Sb.

Účinnost od: 08.04.1955    Zrušeno: 01.04.1968

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

14/1955 Sb.

Účinnost od: 08.04.1955    Zrušeno: 18.07.1963

Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť
(Ruší 261/1949 Sb.;Ruší 185/1950 Sb.;Ruší 186/1950 Sb.)

12/1955 Sb.

Účinnost od: 08.04.1955    Účinnost do: 01.01.1956

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955

22/1955 Sb.

Účinnost od: 01.04.1955    Zrušeno: 25.10.1967

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci

37/1954 Sb.

Účinnost od: 01.04.1955    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
(Ruší 2/1952 Sb.;Ruší 62/1953 Sb.)

10/1955 Sb.

Účinnost od: 14.03.1955    Zrušeno: 01.12.1959

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům

8/1955 Sb.

Účinnost od: 05.03.1955    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o pohřebnictví
(Mění 268/1949 Sb. § 14;Ruší 194/1923 Sb.;Ruší 464/1921 Sb.)

7/1955 Sb.

Účinnost od: 23.02.1955    Zrušeno: 28.09.1960

Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
(Mění 147/1950 Sb. § 5)

6/1955 Sb.

Účinnost od: 23.02.1955    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti

5/1955 Sb.

Účinnost od: 23.02.1955    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti

3/1955 Sb.

Účinnost od: 12.02.1955    Zrušeno: 20.11.1964

Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu
(Ruší 178/1948 Sb.)

1/1955 Sb.

Účinnost od: 03.01.1955    Zrušeno: 01.04.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní správě ve věcech plavby
(Ruší 36/1950 Sb.)

36/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955

Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev

34/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu

13/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955

Rozpočtový zákon na rok 1955

11/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.04.1975

Zákon o vodním hospodářství
(Ruší 20/1950 Sb.;Ruší 20/1941 Sl.z.;Ruší 49/1931 Sb.;Ruší 50/1931 Sb.;Ruší 66/1901 ř.z.;Ruší 92/1953 Sb.;Ruší 1/1923 Sb.;Ruší 1/1927 Sb.;Ruší 11/1924 Sb.;Ruší 112/1930 Sb.;Ruší 129/1923 Sb.;Ruší 130/1929 Sb.;Ruší 136/1927 Sb.;Ruší 143/1924 Sb.;Ruší 149/1928 Sb.;Ruší 158/1926 Sb.;Ruší 158/1930 Sb.;Ruší 160/1925 Sb.;Ruší 161/1925 Sb.;Ruší 163/1923 Sb.;Ruší 17/1925 Sb.;Ruší 170/1929 Sb.;Ruší 176/1928 Sb.;Ruší 179/1923 Sb.;Ruší 183/1926 Sb.;Ruší 196/1924 Sb.;Ruší 2/1931 Sb.;Ruší 224/1923 Sb.;Ruší 230/1925 Sb.;Ruší 245/1925 Sb.;Ruší 254/1924 Sb.;Ruší 269/1923 Sb.;Ruší 271/1925 Sb.;Ruší 29/1928 Sb.;Ruší 305/1942 Sb.;Ruší 38/1925 Sb.;Ruší 38/1927 Sb.;Ruší 41/1923 Sb.;Ruší 5/1929 Sb.;Ruší 54/1930 Sb.;Ruší 65/1924 Sb.;Ruší 67/1923 Sb.;Ruší 68/1926 Sb.;Ruší 71/1928 Sb.;Ruší 81/1929 Sb.;Ruší 90/1924 Sb.;Ruší 45/1894 ř.z. ZR;Ruší 93/1869 ř.z.)

9/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1955

4/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.07.1957

Nařízení ministra financí o notářských poplatcích
(Mění 118/1951 Sb.)

2/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.04.1968

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
(Ruší 29/1948 Sb.;Ruší 295/1948 Sb.;Ruší 71/1949 Sb.;Ruší 190/1949 Sb.;Ruší 71/1944 Sb.;Ruší 301/1943 Sb.;Ruší 115/1940 Sl.z.;Ruší 291/1940 Sb.;Ruší 326/1938 Sb.;Ruší 223/1934 Sb.;Ruší 37/1934 Sb.;Ruší 221/1931 Sb.;Ruší 207/1931 Sb.;Ruší 75/1930 Sb.;Mění 2/1928 Sb. § 43;Mění 215/1928 Sb. § 13;Ruší 115/1940 Sb.;Ruší 160/1944 Sb.;Ruší 228/1943 Sb.)

60/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu
(Mění 22/1954 Sb.)

59/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
(Mění 32/1947 Sb.)

53/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích
(Ruší 8/1944 Sb.;Ruší 259/1939 Sb.;Ruší 183/1928 Sb.;Mění 108/1953 Sb. § 5 a 6;Ruší 116/1935 Sb.;Ruší 133/1903 ř.z.;Ruší 187/1948 Sb.;Ruší 200/1946 Sb.;Ruší 210/1919 Sb.;Ruší 492/1919 Sb.)

52/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1955    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
(Mění 116/1951 Sb. § 2 odst. 2, § 3, § 4 odst. 2, § 14, § 21 až 24 a § 26;Mění 117/1951 Sb. § 6;Mění 142/1950 Sb.;Mění 173/1950 Sb.)

Zavřít
MENU