Sbírka předpisů 1954 - podle účinnosti

64/1954 Sb.

Účinnost od: 30.12.1954

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
(Mění 86/1953 Sb.)

63/1954 Sb.

Účinnost od: 30.12.1954    Zrušeno: 20.02.1959

Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu

61/1954 Sb.

Účinnost od: 30.12.1954    Zrušeno: 12.07.1960

Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
(Ruší 195/1949 Sb.)

58/1954 Sb.

Účinnost od: 23.12.1954    Zrušeno: 07.08.1959

Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
(Ruší 28/1951 Sb.)

57/1954 Sb.

Účinnost od: 16.12.1954    Zrušeno: 06.01.1978

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

56/1954 Sb.

Účinnost od: 16.12.1954    Zrušeno: 01.01.1969

Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú Povereníctvo spravodlivosti

55/1954 Sb.

Účinnost od: 16.12.1954

Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu

62/1954 Sb.

Účinnost od: 01.12.1954    Zrušeno: 01.07.1960

Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění
(Ruší 106/1945 Sb.;Ruší 246/1948 Sb.)

54/1954 Sb.

Účinnost od: 01.12.1954

Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954

51/1954 Sb.

Účinnost od: 25.11.1954    Zrušeno: 01.09.1961

Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků

49/1954 Sb.

Účinnost od: 15.11.1954    Zrušeno: 01.01.1993

Vládne nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave

47/1954 Sb.

Účinnost od: 26.10.1954    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví

48/1954 Sb.

Účinnost od: 23.10.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže

45/1954 Sb.

Účinnost od: 23.10.1954    Zrušeno: 01.01.1963

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
(Mění 47/1953 Sb.)

44/1954 Sb.

Účinnost od: 23.10.1954

Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
(Ruší 30/1953 Sb.;Ruší 33/1952 Sb.;Ruší 34/1952 Sb.)

43/1954 Sb.

Účinnost od: 22.10.1954    Zrušeno: 01.01.1957

Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků

42/1954 Sb.

Účinnost od: 22.10.1954    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
(Mění 114/1953 Sb.)

41/1954 Sb.

Účinnost od: 14.10.1954    Zrušeno: 01.10.1959

Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven
(Mění 21/1953 Sb.)

40/1954 Sb.

Účinnost od: 06.10.1954

Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev

39/1954 Sb.

Účinnost od: 01.10.1954

Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
(Mění 92/1949 Sb.)

38/1954 Sb.

Účinnost od: 27.09.1954    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
(Mění 37/1951 Sb.)

50/1954 Sb.

Účinnost od: 28.08.1954

Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
(Ruší 180/1935 Sb.;Ruší 60/1935 Sb.;Ruší 255/1933 Sb.;Ruší 69/1933 Sb.;Ruší 68/1933 Sb.;Ruší 168/1932 Sb.;Ruší 133/1932 Sb.;Ruší 110/1932 Sb.;Ruší 149/1931 Sb.;Ruší 95/1927 Sb.;Ruší 160/1948 Sb.)

36/1954 Sb.

Účinnost od: 21.08.1954

Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání

35/1954 Sb.

Účinnost od: 21.08.1954    Zrušeno: 01.02.1992

Vládní nařízení o pamětních mincích

33/1954 Sb.

Účinnost od: 11.08.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamaci při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
(Mění 37/1953 Sb.)

31/1954 Sb.

Účinnost od: 01.08.1954    Zrušeno: 01.08.1961

Nařízení ministra zahraničního obchodu, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
(Mění 36/1953 Sb.)

36/1953 Sb.

Účinnost od: 01.08.1954    Zrušeno: 01.01.1975

Celní zákon
(Ruší 145/1950 Sb.;Ruší 168/1927 Sb.;Ruší 27/1952 Sb.;Ruší 292/1948 Sb.;Ruší 202/1935 Sb.;Ruší 239/1934 Sb.;Ruší 153/1934 Sb.;Ruší 166/1933 Sb.;Ruší 128/1933 Sb.;Ruší 115/1933 Sb.;Ruší 114/1933 Sb.;Ruší 103/1933 Sb.;Ruší 102/1933 Sb.;Ruší 101/1933 Sb.;Ruší 72/1933 Sb.;Ruší 157/1932 Sb.;Ruší 73/1932 Sb.;Ruší 173/1931 Sb.;Ruší 155/1930 Sb.;Ruší 8/1929 Sb.;Ruší 189/1928 Sb.;Ruší 203/1926 Sb.;Ruší 111/1926 Sb.;Ruší 109/1926 Sb.;Ruší 331/1922 Sb.;Ruší 25/1945 Sb.;Ruší 104/1946 Sb.;Ruší 100/1947 Sb.;Ruší 169/1947 Sb.;Ruší 167/1948 Sb.;Ruší 15/1951 Sb.;Ruší 114/1927 Sb.)

18/1954 Sb.

Účinnost od: 01.07.1954    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
(Mění 10/1953 Sb. pokud odporují tomuto nařízení)

30/1954 Sb.

Účinnost od: 10.06.1954    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory

29/1954 Sb.

Účinnost od: 09.06.1954    Zrušeno: 01.01.1975

Vládní nařízení o archivnictví

28/1954 Sb.

Účinnost od: 08.06.1954    Zrušeno: 01.10.1959

Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen
(Ruší 235/1949 Sb.)

27/1954 Sb.

Účinnost od: 02.06.1954    Zrušeno: 28.02.1964

Zákon o volbách do Národního shromáždění
(Ruší 3245/1948 Ú.l.I;Ruší 41/1948 Ú.l.I;Ruší 1/1948 Ú.l.I;Ruší 715/1946 Ú.l.I;Ruší 714/1946 Ú.l.I;Ruší 28/1946 Sb.;Ruší 36/1946 Sb.;Ruší 75/1948 Sb.;Ruší 266/1948 Sb.;Ruší 20/1949 Sb.;Ruší 18/1951 Sb.)

26/1954 Sb.

Účinnost od: 02.06.1954    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
(Ruší 58/1952 Sb.)

32/1954 Sb.

Účinnost od: 01.06.1954    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů

25/1954 Sb.

Účinnost od: 21.05.1954    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně půdy

24/1954 Sb.

Účinnost od: 21.05.1954    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu

23/1954 Sb.

Účinnost od: 17.05.1954    Zrušeno: 01.07.1958

Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
(Ruší 301/1948 Sb.;Ruší 302/1948 Sb.;Ruší 79/1949 Sb.;Ruší 120/1951 Sb.;Ruší 121/1951 Sb.;Ruší 123/1951 Sb.;Ruší 42/1952 Sb.;Ruší 20/1953 Sb.;Ruší 119/1951 Sb.;Ruší 139/1949 Sb.;Ruší 14/1950 Sb.;Ruší 142/1949 Sb.;Ruší 280/1948 Sb.;Ruší 76/1949 Sb.;Ruší 80/1949 Sb.;Ruší 81/1949 Sb.)

22/1954 Sb.

Účinnost od: 17.05.1954    Zrušeno: 11.04.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů
(Ruší 104/1953 Sb.;Ruší 11/1949 Sb.;Ruší 13/1950 Sb.;Ruší 193/1950 Sb.;Ruší 23/1951 Sb.;Ruší 50/1949 Sb.;Ruší 38/1923 Sb.)

16/1954 Sb.

Účinnost od: 17.05.1954

Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů

13/1954 Sb.

Účinnost od: 17.05.1954    Zrušeno: 12.06.1960

Zákon o národních výborech
(Ruší 4/1945 Sb.;Ruší 44/1945 Sb.;Ruší 45/1945 Sb.;Ruší 235/1948 Sb.;Ruší 281/1948 Sb.;Ruší 12/1949 Sb.;Ruší 13/1949 Sb.;Ruší 14/1949 Sb.;Ruší 23/1949 Sb.;Ruší 24/1949 Sb.;Ruší 28/1949 Sb.;Ruší 29/1949 Sb.;Ruší 35/1949 Sb.;Ruší 36/1949 Sb.;Ruší 57/1949 Sb.;Ruší 58/1949 Sb.;Ruší 87/1949 Sb.;Ruší 112/1949 Sb.;Ruší 232/1949 Sb.;Ruší 233/1949 Sb.;Ruší 14/1951 Sb.;Ruší 52/1951 Sb.;Ruší 22/1950 Ú.l.I;Ruší 1407/1946 Ú.l.I;Ruší 1401/1946 Ú.l.I;Ruší 787/1946 Ú.l.I;Ruší 150/1936 Sb.;Ruší 149/1936 Sb.;Ruší 186/1929 Sb.;Ruší 225/1928 Sb.;Ruší 96/1928 Sb.;Ruší 92/1928 Sb.;Ruší 125/1927 Sb.)

21/1954 Sb.

Účinnost od: 14.05.1954    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
(Mění 5/1951 Sb.)

19/1954 Sb.

Účinnost od: 14.05.1954    Zrušeno: 30.12.1958

Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
(Mění 110/1951 Sb. § 7 odst. 2 první věta a § 9 odst. 1 druhá věta;Mění 22/1952 Sb. § 5;Ruší 200/1943 Sb.;Ruší 43/1951 Sb.;Ruší 433/1941 Sb.;Ruší 96/1950 Sb.;Ruší 258/1951 Ú.l.I;Ruší 1168/1946 Ú.l.I;Ruší 1084/1946 Ú.l.I;Ruší 717/1946 Ú.l.I)

20/1954 Sb.

Účinnost od: 01.04.1954    Zrušeno: 20.12.1991

Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
(Ruší 141/1948 Sb.;Ruší 146/1943 Sb.)

17/1954 Sb.

Účinnost od: 31.03.1954    Zrušeno: 26.10.1966

Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu

14/1954 Sb.

Účinnost od: 09.03.1954    Zrušeno: 11.04.1960

Zákon o volbách do národních výborů
(Ruší 49/1945 Sb.;Ruší 111/1937 Sb.;Ruší 58/1935 Sb.;Ruší 123/1933 Sb.;Ruší 122/1933 Sb.;Ruší 126/1927 Sb.;Ruší 253/1922 Sb.;Ruší 330/1920 Sb.;Ruší 163/1920 Sb.;Ruší 75/1919 Sb.)

12/1954 Sb.

Účinnost od: 09.03.1954    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o národních výborech
(Ruší 43/1945 Sb.)

11/1954 Sb.

Účinnost od: 05.03.1954    Zrušeno: 01.09.1961

Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci

9/1954 Sb.

Účinnost od: 17.02.1954    Zrušeno: 29.09.1956

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
(Mění 64/1950 Sb.)

8/1954 Sb.

Účinnost od: 17.02.1954    Zrušeno: 01.10.1956

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
(Mění 28/1952 Sb.)

7/1954 Sb.

Účinnost od: 17.02.1954    Zrušeno: 28.02.1964

Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz

2/1954 Sb.

Účinnost od: 02.02.1954    Účinnost do: 01.01.1955

Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954

99/1953 Sb.

Účinnost od: 12.01.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
(Mění 41/1952 Sb.)

1/1954 Sb.

Účinnost od: 06.01.1954    Zrušeno: 01.09.1971

Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
(Ruší 276/1949 Sb.;Ruší 43/1950 Sb.)

21/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 05.07.1967

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pravidlech o zabránění srážkám na moři

46/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy

15/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954

Rozpočtový zákon na rok 1954

3/1954 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954

115/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.07.1965

Zákon o právu autorském (autorský zákon)
(Ruší 10/1927 Sb.;Ruší 10/1939 Sb.II;Ruší 106/1923 Sb.;Ruší 164/1939 Sl.z.;Ruší 218/1926 Sb.;Ruší 120/1936 Sb.)

114/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
(Ruší 57/1952 Sb.)

112/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy

111/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o základních fondech hospodářských organisací

110/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
(Ruší 200/1950 Sb.;Ruší 90/1950 Sb.)

107/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1971

Zákon o devisovém hospodářství
(Ruší 93/1946 Sb.;Ruší 94/1946 Sb.;Ruší 95/1946 Sb.;Ruší 96/1946 Sb.;Ruší 225/1946 Sb.;Ruší 11/1948 Sb.;Ruší 17/1948 Sb.;Ruší 208/1949 Sb.;Ruší 128/1950 Sb.;Ruší 184/1948 Sb.;Ruší 37/1952 Sb.;Ruší 92/1946 Sb.)

105/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1960

Zákon o místním průmyslu o komunálním hospodářství
(Ruší 167/1950 Sb.;Ruší 35/1951 Sb.)

104/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci
(Mění 11/1949 Sb.)

103/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.09.1957

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
(Ruší 100/1951 Sb.;Ruší 39/1953 Sb.)

102/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.07.1961

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
(Mění 88/1950 Sb. § 12 odst. 3 a 4)

100/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
(Mění 90/1949 Sb. § 13 a 16, pro obor národního pojištění § 15 až 19, § 22 a 23, § 116 až 131 a § 133, 134, 136 a 137, pro obor nemocenského pojištění § 110 až 113 a § 217 až 226;Mění 99/1948 Sb. § 152 až 204, § 206 a 207, § 207 až 216)

96/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954

Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
(Ruší 113/1951 Sb.)

95/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 30.04.1958

Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany
(Mění 35/1953 Sb.)

94/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic

93/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického

35/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 30.04.1958

Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně
(Ruší 135/1950 Sb.;Ruší 62/1950 Sb.;Ruší 91/1951 Sb.)

41/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1954    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
(Ruší 1/1951 Sb.)

Zavřít
MENU