Sbírka předpisů 1952 - podle účinnosti

92/1952 Sb.

Účinnost od: 31.12.1952    Zrušeno: 06.10.1956

Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
(Ruší 57/1951 Sb.)

98/1952 Sb.

Účinnost od: 30.12.1952    Zrušeno: 28.12.1962

Vládní nařízení o státní obchodní inspekci

91/1952 Sb.

Účinnost od: 24.12.1952    Zrušeno: 18.07.1963

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd
(Ruší 80/1950 Sb.)

77/1952 Sb.

Účinnost od: 22.12.1952    Zrušeno: 24.07.1959

Zákon o zemědělské dani
(Ruší 49/1948 Sb.)

71/1952 Sb.

Účinnost od: 17.12.1952    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
(Ruší 187/1949 Sb.;Ruší 39/1950 Sb.)

103/1952 Sb.

Účinnost od: 15.12.1952    Zrušeno: 01.08.1965

Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů závodní stráže

49/1952 Sb.

Účinnost od: 01.12.1952

Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952

63/1952 Sb.

Účinnost od: 17.11.1952    Zrušeno: 01.09.1959

Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze

60/1952 Sb.

Účinnost od: 17.11.1952    Zrušeno: 01.07.1992

Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
(Ruší 479/1921 Sb.)

59/1952 Sb.

Účinnost od: 17.11.1952    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o uzavírání manželství s cizinci

58/1952 Sb.

Účinnost od: 17.11.1952    Zrušeno: 02.06.1954

Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
(Mění 168/1948 Sb.)

57/1952 Sb.

Účinnost od: 15.11.1952    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
(Ruší 1030/1946 Ú.l.I;Ruší 362/1942 Sb.)

56/1952 Sb.

Účinnost od: 15.11.1952    Zrušeno: 01.01.1960

Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
(Ruší 278/1948 Sb.;Ruší 7/1949 Sb.;Ruší 162/1947 Sb.;Ruší 163/1941 Sb.;Ruší 71/1938 Sb.)

52/1952 Sb.

Účinnost od: 12.11.1952    Zrušeno: 18.07.1963

Zákon o Československé akademii věd
(Ruší 119/1920 Sb.;Ruší 27/1922 Sb.;Ruší 86/1920 Sb.)

53/1952 Sb.

Účinnost od: 01.11.1952    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení
(Mění 41/1938 Sb. § 47 odst. 1, § 102, § 109 odst. 1, § 111 odst. 2, § 118 odst . 3 a § 130;Ruší 176/1944 Sb.;Ruší 181/1940 Sb.;Ruší 23/1944 Sb.;Ruší 235/1942 Sb.;Ruší 24/1944 Sb.;Ruší 255/1943 Sb.;Ruší 277/1949 Sb.;Ruší 322/1943 Sb.;Ruší 449/1920 Sb.)

50/1952 Sb.

Účinnost od: 10.10.1952    Zrušeno: 01.07.1980

Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
(Mění 258/1949 Sb.)

48/1952 Sb.

Účinnost od: 10.10.1952    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
(Mění 32/1947 Sb.)

47/1952 Sb.

Účinnost od: 01.10.1952    Zrušeno: 14.07.1962

Vládní nařízení o státní energetické inspekci

46/1952 Sb.

Účinnost od: 01.10.1952    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin

45/1952 Sb.

Účinnost od: 20.09.1952    Zrušeno: 01.01.1990

Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
(Ruší 2/1951 Sb.)

44/1952 Sb.

Účinnost od: 20.09.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o lékárnících

43/1952 Sb.

Účinnost od: 19.09.1952    Zrušeno: 10.11.1958

Vládní nařízení o rozmisťování odborných pracovníků

42/1952 Sb.

Účinnost od: 19.09.1952    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut
(Ruší 303/1948 Sb.)

104/1952 Sb.

Účinnost od: 18.09.1952    Zrušeno: 01.06.1995

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952

40/1952 Sb.

Účinnost od: 05.09.1952

Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
(Ruší 227/1949 Sb.)

39/1952 Sb.

Účinnost od: 01.09.1952    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr

38/1952 Sb.

Účinnost od: 01.09.1952    Zrušeno: 28.09.1961

Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
(Mění 73/1951 Sb.)

30/1952 Sb.

Účinnost od: 01.09.1952

Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol

36/1952 Sb.

Účinnost od: 21.08.1952    Zrušeno: 22.07.1959

Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu
(Ruší 287/1949 Sb.)

35/1952 Sb.

Účinnost od: 14.08.1952    Účinnost do: 01.01.1953

Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952

26/1952 Sb.

Účinnost od: 02.08.1952    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
(Mění 106/1951 Sb. § 8 odst. 2 věty prvé)

37/1952 Sb.

Účinnost od: 01.08.1952    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových

34/1952 Sb.

Účinnost od: 01.08.1952    Zrušeno: 23.10.1954

Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
(Mění 311/1948 Sb. s výjimkou ustanovení části první a § 24;Ruší 123/1949 Sb.;Ruší 124/1949 Sb.;Ruší 125/1949 Sb.;Ruší 126/1949 Sb.;Ruší 127/1949 Sb.;Ruší 128/1949 Sb.;Ruší 122/1949 Sb.;Ruší 148/1950 Sb.;Ruší 149/1950 Sb.)

33/1952 Sb.

Účinnost od: 01.08.1952    Zrušeno: 23.10.1954

Vládní nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic

32/1952 Sb.

Účinnost od: 01.08.1952    Zrušeno: 01.07.1992

Vládní nařízení o zrušení plodinových burs

27/1952 Sb.

Účinnost od: 01.08.1952    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení o organisaci celní správy
(Ruší 49/1924 Sb.;Ruší 130/1923 Sb.)

29/1952 Sb.

Účinnost od: 21.07.1952

Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav
(Ruší 264/1922 Sb.)

28/1952 Sb.

Účinnost od: 21.07.1952    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic

24/1952 Sb.

Účinnost od: 18.07.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o organisaci preventivní a léčebné péče

31/1952 Sb.

Účinnost od: 15.07.1952    Zrušeno: 01.07.1962

Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti

25/1952 Sb.

Účinnost od: 30.06.1952

Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků - Československá plavba labská, národní podnik - a - Československá plavba oderská, národní podnik -

23/1952 Sb.

Účinnost od: 25.06.1952    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí o vkladních knížkách na jméno

22/1952 Sb.

Účinnost od: 25.06.1952    Zrušeno: 30.12.1958

Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek
(Ruší 186/1949 Sb.;Ruší 96/1926 Sb.;Ruší 50/1925 Sb.;Ruší 213/1924 Sb.)

16/1952 Sb.

Účinnost od: 12.06.1952

Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951

20/1952 Sb.

Účinnost od: 31.05.1952    Zrušeno: 30.04.1959

Vládní nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol

18/1952 Sb.

Účinnost od: 28.05.1952    Zrušeno: 01.01.1960

Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu

17/1952 Sb.

Účinnost od: 28.05.1952    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků
(Mění 157/1950 Sb.)

13/1952 Sb.

Účinnost od: 01.05.1952    Zrušeno: 01.01.1971

Vládní nařízení o správě spojů
(Mění 137/1948 Sb. § 3 odst. 3;Mění 72/1950 Sb.;Ruší 151/1949 Sb.;Ruší 152/1949 Sb.;Ruší 150/1950 Sb.;Ruší 151/1950 Sb.)

9/1952 Sb.

Účinnost od: 01.05.1952    Zrušeno: 01.01.1956

Nařízení ministra financí, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
(Ruší 173/1947 Sb.;Ruší 15/1933 Sb.)

105/1951 Sb.

Účinnost od: 01.05.1952    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o správních poplatcích
(Mění 172/1925 Sb. § 10 odst. 5 a 6 a § 12 odst. 3;Mění 177/1927 Sb. pokud jednají o poplatcích a náhradách;Mění 207/1931 Sb. § 3;Mění 225/1947 Sb. § 34;Mění 235/1922 Sb. § 5;Mění 269/1949 Sb. § 24;Mění 32/1946 Sb. § 16;Mění 436/1940 Sb. § 1, 2 a 4;Mění 47/1940 Sb. § 11;Mění 82/1948 Sb. § 3 odst. 2 a 3;Mění 92/1946 Sb. § 14 odst. 2;Ruší 114/1927 Sb.;Ruší 177/1927 Sb.;Ruší 2/1928 Sb.;Ruší 206/1932 Sb.;Ruší 225/1925 Sb.;Ruší 30/1938 Sb.;Ruší 340/1940 Sb.;Ruší 458/1940 Sb.;Ruší 151/1945 Sb.;Ruší 32/1946 Sb.;Ruší 44/1946 Sb.;Ruší 78/1946 Sb.;Ruší 7/1947 Sb.;Ruší 201/1947 Sb.;Ruší 136/1948 Sb.;Ruší 66/1941 Sb.;Ruší 340/1940 Sl.z.;Ruší 381/1940 Sb.;Ruší 109/1932 Sb.;Ruší 260/1925 Sb.;Mění 113/1945 Sb. § 2)

14/1952 Sb.

Účinnost od: 29.04.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících

5/1952 Sb.

Účinnost od: 05.04.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o dobrovolných dárcích krve

15/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 01.01.1989

Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech

10/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 15.08.1957

Vládní nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech

8/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 01.01.1989

Zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech
(Ruší 114/1946 Sb.;Ruší 204/1933 Sb.;Ruší 30/1933 Sb.;Ruší 31/1933 Sb.;Ruší 28/1933 Sb.;Ruší 27/1933 Sb.;Ruší 471/1919 Sb.)

7/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952

Zákon o přechodných opatřeních v oborou patentů
(Mění 131/1936 Sb. § 44 až 48;Ruší 122/1950 Sb.;Ruší 14/1944 Sl.z.;Ruší 146/1942 Sl.z.;Ruší 156/1917 ř.z.;Ruší 156/1936 Sb.;Ruší 16/1942 Sl.z.;Ruší 199/1923 Sb.;Ruší 208/1924 Sb.;Ruší 246/1939 Sb.;Ruší 273/1924 Sb.;Ruší 29/1933 Sb.;Ruší 305/1919 Sb.;Ruší 37/1943 Sl.z.;Ruší 38/1943 Sl.z.;Ruší 6/1926 Sb.;Ruší 69/1924 Sb.;Ruší 73/1923 Sb.;Ruší 80/1925 Sb.;Ruší 97/1940 Sb.;Ruší 189/1900 ř.z.;Ruší 158/1898 ř.z.;Ruší 30/1897 ř.z.;Ruší 284/1949 Sb.;Ruší 42/1944 Sb.;Ruší 269/1941 Sb.;Ruší 58/1939 Sb.I;Ruší 252/1922 Sb.;Ruší 604/1919 Sb.)

6/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 15.08.1957

Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech

4/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon o hygienické a protiepidemické péči
(Ruší 189/1946 Sb.;Ruší 70/1949 Sb.;Ruší 134/1949 Sb.;Ruší 183/1949 Sb.;Ruší 70/1944 Sb.;Ruší 429/1942 Sb.;Ruší 188/1941 Sb.;Ruší 422/1940 Sb.;Ruší 283/1940 Sb.;Ruší 176/1936 Sb.;Ruší 160/1936 Sb.;Ruší 99/1931 Sb.;Ruší 195/1924 Sb.)

2/1952 Sb.

Účinnost od: 01.04.1952    Zrušeno: 01.04.1955

Vládní nařízení, jímž se vydádá železniční přepravní řád
(Ruší 19/1948 Sb.;Ruší 287/1948 Sb.;Ruší 283/1949 Sb.;Ruší 1/1946 Sb.)

1/1952 Sb.

Účinnost od: 13.02.1952    Zrušeno: 01.08.1965

Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách
(Ruší 115/1925 Sb.;Ruší 12/1901 ř.z.;Ruší 123/1925 Sb.;Ruší 124/1925 Sb.;Ruší 129/1925 Sb.;Ruší 163/1908 ř.z.;Ruší 176/1906 ř.z.;Ruší 185/1912 ř.z.;Ruší 86/1941 Sb.;Ruší 45/1942 Sb.)

78/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
(Ruší 222/1921 Sb.;Ruší 143/1921 Sb.;Ruší 85/1921 Sb.)

19/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952

Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952

12/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952

Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952

11/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Účinnost do: 02.01.1953

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952

3/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1959

Rozpočtový zákon na rok 1952
(Mění 279/1949 Sb. § 4 odst. 3)

129/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 13.10.1960

Nařízení ministra zemědělství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem

128/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 10.11.1958

Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil

127/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
(Mění 80/1949 Sb. § 2 odst. 1 písm. g))

126/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.07.1980

Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
(Mění 258/1949 Sb.)

125/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 07.09.1963

Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí

124/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví
(Ruší 312/1948 Sb.)

123/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra vnitra o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
(Mění 79/1949 Sb.)

122/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 23.11.1990

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy
(Mění 12/1945 Sb.;Mění 134/1946 Sb.;Mění 138/1948 Sb.;Mění 139/1950 Sb.;Mění 185/1947 Sb.;Mění 28/1945 Sb.;Mění 280/1948 Sb.;Mění 5/1945 Sb.;Mění 90/1947 Sb.;Mění 90/1950 Sb.;Mění 99/1950 Sb.)

120/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů

119/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů
(Mění 14/1950 Sb. § 26;Ruší 72/1949 Sb.)

118/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.07.1957

Nařízení ministra financí o notářských poplatcích

117/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o státním notářství

116/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o státním notářství
(Ruší 6/1951 Ú.l.I;Ruší 102/1923 Sb.;Mění 173/1950 Sb. § 18;Ruší 194/1950 Sb.;Ruší 201/1949 Sb.;Ruší 202/1949 Sb.)

115/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.07.1965

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
(Mění 192/1950 Sb.;Ruší 194/1950 Sb.;Ruší 5/1951 Ú.l.I)

114/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 19.07.1963

Zákon o advokacii
(Ruší 322/1948 Sb.;Ruší 74/1949 Sb.)

113/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
(Ruší 125/1950 Sb.)

112/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 03.05.1958

Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče

107/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků

106/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952

Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
(Mění 104/1950 Sb. vyjma § 6;Ruší 253/1948 Sb.)

103/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
(Mění 164/1946 Sb. § 27 až 31 a § 59;Mění 185/1948 Sb. část II;Mění 99/1948 Sb. ustanovení, pokud se vztahují na věci upravené tímto zákonem;Ruší 236/1922 Sb.;Ruší 279/1942 Sb.;Ruší 332/1920 Sb.;Ruší 49/1947 Sb.;Ruší 49/1949 Sb.;Ruší 188/1944 Sb.;Ruší 191/1923 Sb.;Ruší 24/1923 Sb.;Ruší 219/1948 Sb.)

102/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o přebudování národního pojištění
(Ruší 33/1933 Sb.;Ruší 98/1948 Sb.;Ruší 170/1949 Sb.;Ruší 11/1950 Sb.;Ruší 156/1950 Sb.)

100/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1954

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
(Ruší 117/1950 Sb.)

99/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
(Mění 103/1950 Sb.)

98/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952

Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren

97/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

93/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 09.08.2000

Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
(Ruší 52/1946 Sb.;Ruší 248/1946 Sb.;Ruší 78/1948 Sb.;Ruší 154/1949 Sb.;Ruší 204/1949 Sb.)

91/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1954

Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
(Ruší 257/1943 Sb.;Ruší 113/1948 Sb.)

89/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952

Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům

78/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.01.1958

Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů

61/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1952    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
(Ruší 24/1945 Sl.z.;Ruší 49/1941 Sl.z.;Ruší 38/1934 Sb.)

Zavřít
MENU