Sbírka předpisů 1951 - podle účinnosti

130/1951 Sb.

Účinnost od: 31.12.1951    Zrušeno: 30.12.1958

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách
(Mění 110/1951 Sb. ČR vydání)

61/1951 Sb.

Účinnost od: 31.12.1951    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
(Ruší 654/1920 Sb.;Ruší 185/1920 Sb.)

121/1951 Sb.

Účinnost od: 29.12.1951    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů

111/1951 Sb.

Účinnost od: 27.12.1951    Zrušeno: 30.12.1958

Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky

110/1951 Sb.

Účinnost od: 27.12.1951    Zrušeno: 30.12.1958

Zákon o státních pracovních zálohách
(Ruší 201/1943 Sb.;Ruší 16/1951 Sb.;Mění 96/1950 Sb. § 5)

109/1951 Sb.

Účinnost od: 27.12.1951    Zrušeno: 28.09.1961

Vládní nařízení o organisaci statistické služby
(Ruší 149/1921 Sb.;Ruší 493/1920 Sb.;Ruší 634/1919 Sb.)

108/1951 Sb.

Účinnost od: 27.12.1951    Zrušeno: 28.09.1961

Zákon o organisaci národohospodářské evidence
(Ruší 297/1941 Sb.;Ruší 235/1941 Sb.;Ruší 330/1940 Sl.z.;Ruší 448/1940 Sb.;Ruší 235/1940 Sb.;Ruší 304/1939 Sb.;Ruší 128/1938 Sb.;Ruší 181/1937 Sb.;Ruší 180/1937 Sb.;Ruší 89/1937 Sb.;Ruší 283/1936 Sb.;Ruší 31/1934 Sb.;Ruší 31/1932 Sb.;Ruší 30/1932 Sb.;Ruší 85/1928 Sb.;Ruší 175/1924 Sb.;Ruší 10/1922 Sb.;Ruší 91/1946 Sb.;Ruší 205/1946 Sb.;Ruší 158/1947 Sb.;Ruší 202/1948 Sb.;Ruší 182/1949 Sb.;Mění 60/1949 Sb. § 3 odst. 2, § 6 a § 15 odst. 3;Ruší 116/1946 Sb.;Ruší 186/1940 Sb.;Ruší 235/1922 Sb.;Ruší 330/1940 Sb.;Ruší 47/1927 Sb.;Ruší 49/1919 Sb.;Ruší 65/1949 Sb.)

101/1951 Sb.

Účinnost od: 26.12.1951    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí
(Ruší 67/1933 Sb.)

105/1951 Sb.

Účinnost od: 20.12.1951    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o správních poplatcích
(Ruší 102/1943 Sb.)

96/1951 Sb.

Účinnost od: 06.12.1951    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

95/1951 Sb.

Účinnost od: 06.12.1951    Zrušeno: 22.07.1959

Vládní nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího

94/1951 Sb.

Účinnost od: 06.12.1951

Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
(Mění 201/1950 Sb. pokud jsou v rozporu s tímto nařízením nebo předpisy upravujícími úkoly a činnosti státního úřadu plánovacího;Mění 261/1949 Sb. pokud jsou v rozporu s tímto nařízením nebo předpisy upravujícími úkoly a činnosti státního úřadu plánovacího)

92/1951 Sb.

Účinnost od: 06.12.1951    Zrušeno: 02.05.1961

Zákon o branné výchově
(Ruší 184/1937 Sb.)

104/1951 Sb.

Účinnost od: 01.12.1951

Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

88/1951 Sb.

Účinnost od: 15.11.1951

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
(Mění 13/1951 Sb. ČR vydání SR vydání)

87/1951 Sb.

Účinnost od: 15.11.1951

Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
(Mění 59/1948 Sb.)

86/1951 Sb.

Účinnost od: 15.11.1951    Účinnost do: 01.01.1953

Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952

85/1951 Sb.

Účinnost od: 10.11.1951    Zrušeno: 08.07.1962

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951

81/1951 Sb.

Účinnost od: 01.11.1951    Zrušeno: 01.03.1956

Nařízení ministra dopravy, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)

63/1951 Sb.

Účinnost od: 01.11.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky
(Ruší 1217/1946 Ú.l.I;Mění 172/1925 Sb. § 29 až 36 a § 39 a 40;Ruší 81/1935 Sb.;Ruší 86/1937 Sb.)

11/1951 Sb.

Účinnost od: 01.11.1951    Zrušeno: 01.07.1953

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích

56/1950 Sb.

Účinnost od: 01.11.1951    Zrušeno: 01.07.1953

Zákon o provozu na veřejných silnicích
(Ruší 1468/1946 Ú.l.I;Ruší 1075/1946 Ú.l.I;Ruší 245/1944 Sb.;Ruší 81/1944 Sb.;Ruší 264/1943 Sb.;Ruší 204/1943 Sb.;Ruší 169/1943 Sb.;Ruší 50/1943 Sb.;Ruší 321/1942 Sb.;Ruší 209/1942 Sb.;Ruší 331/1941 Sb.;Ruší 290/1941 Sb.;Ruší 311/1940 Sl.z.;Ruší 412/1940 Sb.;Ruší 296/1940 Sb.;Ruší 286/1940 Sb.;Ruší 165/1940 Sb.;Ruší 73/1937 Sb.;Ruší 132/1935 Sb.)

90/1951 Sb.

Účinnost od: 28.10.1951

Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
(Mění 121/1948 Sb. § 10)

80/1951 Sb.

Účinnost od: 24.10.1951

Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách

79/1951 Sb.

Účinnost od: 22.10.1951    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků

77/1951 Sb.

Účinnost od: 10.10.1951    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících

84/1951 Sb.

Účinnost od: 01.10.1951

Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
(Ruší 279/1948 Sb.;Ruší 316/1948 Sb.;Ruší 317/1948 Sb.;Ruší 318/1948 Sb.;Ruší 21/1949 Sb.;Ruší 37/1949 Sb.;Ruší 56/1949 Sb.;Ruší 77/1949 Sb.;Ruší 165/1949 Sb.)

83/1951 Sb.

Účinnost od: 01.10.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
(Mění 27/1949 Sb. § 2, 3, 4, 7 a 8, § 9 odst. 1, 2, 4 a 5 a § 10 až 14, 16 a 17 a ostatní ustanovení pokud odporují tomuto nařízení)

82/1951 Sb.

Účinnost od: 01.10.1951    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o organisaci státních statků
(Mění 312/1948 Sb. pokud se týkají Československých státních statků, národního podniku)

68/1951 Sb.

Účinnost od: 01.10.1951    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních
(Ruší 145/1947 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Ruší 263/1948 Sb.)

76/1951 Sb.

Účinnost od: 28.09.1951    Zrušeno: 01.01.1971

Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují

75/1951 Sb.

Účinnost od: 20.09.1951    Zrušeno: 11.07.1960

Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva

74/1951 Sb.

Účinnost od: 08.09.1951    Zrušeno: 01.01.1971

Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva
(Ruší 137/1949 Sb.)

73/1951 Sb.

Účinnost od: 08.09.1951    Zrušeno: 28.09.1961

Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly

72/1951 Sb.

Účinnost od: 01.09.1951    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání hliníkových padesátníků

66/1951 Sb.

Účinnost od: 29.08.1951    Zrušeno: 01.01.1961

Zákon o odborné správě lesů
(Ruší 291/1943 Sb.;Ruší 82/1943 Sb.;Ruší 59/1943 Sb.;Ruší 178/1940 Sb.)

65/1951 Sb.

Účinnost od: 29.08.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy

57/1951 Sb.

Účinnost od: 01.08.1951    Zrušeno: 31.12.1952

Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol

54/1951 Sb.

Účinnost od: 01.08.1951    Zrušeno: 11.04.1960

Vládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji

52/1951 Sb.

Účinnost od: 01.08.1951    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě

70/1951 Sb.

Účinnost od: 31.07.1951    Zrušeno: 27.08.1991

Nařízení ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně

69/1951 Sb.

Účinnost od: 31.07.1951    Zrušeno: 27.08.1991

Zákon o ochraně státních hranic

21/1952 Sb.

Účinnost od: 30.07.1951    Zrušeno: 01.02.1969

Vládní nařízení o věrnostním přídavku horníků
(Ruší 248/1949 Sb.)

67/1951 Sb.

Účinnost od: 30.07.1951    Zrušeno: 01.09.1961

Zákon o bezpečnosti při práci
(Mění 154/1934 Sb. § 28;Mění 156/1902 ř.z. § 5 a 6;Mění 244/1922 Sb. § 11;Mění 259/1924 Sb. § 102;Mění 29/1920 Sb. § 30 až 32;Mění 99/1948 Sb. § 96 až 99;Ruší 60/1929 Sb.;Ruší 375/1938 Sb.;Ruší 147/1936 Sb.;Ruší 126/1935 Sb.;Ruší 94/1926 Sb.;Ruší 129/1925 Sb.;Ruší 128/1925 Sb.;Ruší 127/1925 Sb.;Ruší 126/1925 Sb.;Ruší 125/1925 Sb.)

64/1951 Sb.

Účinnost od: 30.07.1951

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
(Mění 118/1948 Sb.;Mění 120/1948 Sb.;Mění 122/1948 Sb.;Mění 124/1948 Sb.)

61/1951 Sb.

Účinnost od: 28.07.1951    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
(Ruší 226/1941 Sb.;Ruší 149/1934 Sb.;Ruší 180/1946 Sb.)

60/1951 Sb.

Účinnost od: 28.07.1951    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu

59/1951 Sb.

Účinnost od: 28.07.1951

Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví

58/1951 Sb.

Účinnost od: 28.07.1951

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
(Mění 121/1948 Sb.)

56/1951 Sb.

Účinnost od: 21.07.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra dopravy o plaveckých knížkách

55/1951 Sb.

Účinnost od: 21.07.1951    Zrušeno: 24.07.1959

Vládní nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu

53/1951 Sb.

Účinnost od: 21.07.1951    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku

51/1951 Sb.

Účinnost od: 08.07.1951

Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.) sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951

49/1951 Sb.

Účinnost od: 01.07.1951    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění
(Ruší 16/1949 Sb.)

47/1951 Sb.

Účinnost od: 01.07.1951    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

44/1951 Sb.

Účinnost od: 01.07.1951    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
(Ruší 35/1937 Sb.;Ruší 107/1936 Sb.;Ruší 421/1921 Sb.)

189/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o pojistné smlouvě
(Ruší 4/1935 Sb.;Ruší 202/1925 Sb.;Ruší 145/1934 Sb.)

52/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1951

Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě

50/1951 Sb.

Účinnost od: 30.06.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra dopravy o schvalování a uveřejňování tarifů drah

48/1951 Sb.

Účinnost od: 28.06.1951

Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
(Ruší 129/1947 Sb.)

65/1954 Sb.

Účinnost od: 19.06.1951

Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války

17/1991 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 89)

460/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)(č. 90)

442/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52)

441/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951    Zrušeno: 24.04.2009

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zaměstnání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45)

440/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placených zprostředkovatelnách práce (č. 34)

439/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1951

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 26)

46/1951 Sb.

Účinnost od: 11.06.1951    Zrušeno: 15.04.1992

Vládní nařízení o zrušení knihovních rad

45/1951 Sb.

Účinnost od: 11.06.1951    Zrušeno: 15.08.1957

Vládní nařízení o technické normalisaci
(Ruší 84/1948 Sb.;Ruší 229/1948 Sb.)

43/1951 Sb.

Účinnost od: 11.06.1951    Zrušeno: 14.05.1954

Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu
(Mění 186/1949 Sb. § 1 odst. 2 a 3;Mění 201/1943 Sb. § 5 odst. 2)

37/1951 Sb.

Účinnost od: 01.06.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení o vybudování a provozu drah

36/1951 Sb.

Účinnost od: 01.06.1951    Zrušeno: 01.01.1980

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě

97/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o drahách
(Ruší 6/1938 Sb.;Ruší 167/1937 Sb.;Ruší 80/1937 Sb.;Ruší 205/1934 Sb.;Ruší 136/1934 Sb.;Ruší 135/1934 Sb.;Ruší 101/1934 Sb.;Ruší 100/1934 Sb.;Ruší 211/1933 Sb.;Ruší 60/1933 Sb.;Ruší 40/1933 Sb.;Ruší 67/1932 Sb.;Ruší 54/1931 Sb.;Ruší 45/1931 Sb.;Ruší 41/1931 Sb.;Ruší 62/1930 Sb.;Ruší 82/1927 Sb.;Ruší 224/1946 Sb.;Ruší 288/1948 Sb.;Ruší 289/1948 Sb.;Ruší 99/1949 Sb.;Ruší 100/1949 Sb.;Ruší 101/1949 Sb.;Ruší 111/1949 Sb.;Ruší 179/1949 Sb.;Ruší 175/1942 Sb.;Ruší 278/1941 Sb.;Ruší 373/1919 Sb.;Ruší 56/1931 Sb.;Ruší 690/1920 Sb.;Ruší 86/1937 Sb.;Ruší 178/1944 Sb.;Ruší 54/1944 Sb.;Ruší 44/1944 Sb.;Ruší 114/1943 Sb.;Ruší 360/1942 Sb.;Ruší 274/1942 Sb.;Ruší 223/1942 Sb.;Ruší 277/1941 Sb.;Ruší 132/1940 Sb.;Ruší 216/1938 Sb.;Ruší 158/1938 Sb.;Ruší 147/1938 Sb.;Ruší 74/1938 Sb.)

57/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1951    Zrušeno: 01.01.1980

Zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
(Ruší 19/1938 Sb.;Ruší 125/1937 Sb.;Ruší 124/1937 Sb.;Ruší 75/1937 Sb.;Ruší 165/1936 Sb.;Ruší 177/1935 Sb.;Ruší 153/1935 Sb.;Ruší 229/1935 Sb.;Ruší 285/1944 Sb.;Ruší 34/1950 Sb.;Ruší 76/1945 Sb.;Ruší 77/1935 Sb.;Ruší 612/1945 Ú.l.I;Ruší 310/1941 Sb.;Ruší 18/1941 Sb.;Ruší 113/1940 Sb.;Ruší 207/1939 Sb.;Ruší 132/1939 Sb.;Ruší 88/1939 Sb.;Ruší 341/1938 Sb.;Ruší 252/1938 Sb.)

41/1951 Sb.

Účinnost od: 25.05.1951    Zrušeno: 15.10.1990

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"
(Mění 30/1951 Sb. SR vydání)

40/1951 Sb.

Účinnost od: 25.05.1951    Zrušeno: 01.07.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku

39/1951 Sb.

Účinnost od: 15.05.1951    Zrušeno: 01.06.1953

Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa

38/1951 Sb.

Účinnost od: 10.05.1951    Zrušeno: 07.05.1956

Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu

34/1951 Sb.

Účinnost od: 30.04.1951    Zrušeno: 10.06.1960

Vládní nařízení o sběrných surovinách
(Ruší 88/1949 Sb.)

33/1951 Sb.

Účinnost od: 24.04.1951

Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
(Ruší 269/1948 Sb.)

32/1951 Sb.

Účinnost od: 24.04.1951

Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru

31/1951 Sb.

Účinnost od: 24.04.1951    Zrušeno: 14.05.2004

Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov

30/1951 Sb.

Účinnost od: 21.04.1951    Zrušeno: 18.06.1959

Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"

28/1951 Sb.

Účinnost od: 13.04.1951    Zrušeno: 23.12.1954

Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu

27/1951 Sb.

Účinnost od: 12.04.1951    Zrušeno: 22.11.1963

Vládní nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise

26/1951 Sb.

Účinnost od: 10.04.1951

Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
(Mění 149/1939 Sb. § 2 a 3, § 4 odst. 1, 4 a 5, § 5 odst. 1 a 3, § 7 a 8;Ruší 101/1940 Sb.;Ruší 199/1939 Sb.;Ruší 329/1939 Sb.;Ruší 101/1940 Sl.z.;Ruší 329/1939 Sl.z.;Ruší 199/1939 Sl.z.)

23/1951 Sb.

Účinnost od: 01.04.1951    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují
(Mění 11/1949 Sb.)

20/1951 Sb.

Účinnost od: 01.04.1951

Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice

21/1951 Sb.

Účinnost od: 22.03.1951    Zrušeno: 25.07.1958

Nařízení ministra informací a osvěty, kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů

12/1951 Sb.

Účinnost od: 21.03.1951    Zrušeno: 01.07.1986

Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
(Ruší 168/1944 Sb.)

13/1951 Sb.

Účinnost od: 18.03.1951

Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950

19/1951 Sb.

Účinnost od: 17.03.1951    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
(Ruší 79/1950 Sb.;Ruší 584/1950 Ú.l.I)

18/1951 Sb.

Účinnost od: 17.03.1951    Zrušeno: 02.06.1954

Zákon o povolávání náhradníků poslanců
(Mění 75/1948 Sb.;Ruší 204/1948 Sb.)

17/1951 Sb.

Účinnost od: 13.03.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby

15/1951 Sb.

Účinnost od: 06.03.1951    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
(Ruší 105/1949 Sb.;Ruší 138/1950 Sb.;Mění 168/1927 Sb.)

71/1951 Sb.

Účinnost od: 28.02.1951    Zrušeno: 20.12.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
(Mění 227/1948 Sb.)

9/1951 Sb.

Účinnost od: 15.02.1951

Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
(Ruší 254/1948 Sb.)

8/1951 Sb.

Účinnost od: 15.02.1951    Zrušeno: 01.02.1959

Vládní nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
(Ruší 213/1941 Sb.;Ruší 172/1941 Sb.;Ruší 171/1941 Sb.)

7/1951 Sb.

Účinnost od: 15.02.1951    Zrušeno: 01.01.1973

Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí

6/1951 Sb.

Účinnost od: 15.02.1951    Zrušeno: 01.10.1961

Nařízení ministra zemědělství, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby
(Mění 187/1950 Sb.)

187/1950 Sb.

Účinnost od: 15.02.1951    Zrušeno: 01.10.1961

Zákon o zdokonalení živočišné výroby
(Ruší 59/1947 Sb.;Ruší 84/1947 Sb.;Ruší 100/1943 Sl.z.;Ruší 169/1924 Sb.;Ruší 177/1909 ř.z.;Ruší 177/1943 Sb.;Ruší 262/1943 Sb.;Ruší 361/1941 Sb.;Ruší 1170/1946 Ú.l.I;Ruší 317/1946 Ú.l.I;Ruší 287/1944 Sb.;Ruší 254/1944 Sb.;Ruší 209/1944 Sb.;Ruší 131/1944 Sb.;Ruší 130/1944 Sb.;Ruší 33/1944 Sb.;Ruší 180/1943 Sl.z.;Ruší 263/1943 Sb.;Ruší 194/1943 Sb.;Ruší 154/1943 Sb.;Ruší 117/1943 Sb.;Ruší 108/1943 Sb.;Ruší 304/1942 Sb.;Ruší 174/1942 Sb.;Ruší 78/1942 Sb.;Ruší 43/1942 Sb.;Ruší 42/1942 Sb.;Ruší 41/1942 Sb.;Ruší 40/1942 Sb.;Ruší 437/1941 Sb.;Ruší 401/1941 Sb.;Ruší 370/1941 Sb.;Ruší 369/1941 Sb.;Ruší 97/1941 Sb.;Ruší 87/1941 Sb.;Ruší 30/1941 Sb.;Ruší 23/1941 Sb.;Ruší 437/1940 Sb.;Ruší 436/1940 Sb.;Ruší 374/1940 Sb.;Ruší 318/1940 Sb.;Ruší 272/1940 Sb.;Ruší 152/1939 Sb.;Ruší 12/1934 Sb.;Ruší 74/1927 Sb.;Ruší 198/1923 Sb.;Ruší 133/1920 Sb.)

5/1951 Sb.

Účinnost od: 05.02.1951    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti

2/1951 Sb.

Účinnost od: 01.02.1951    Zrušeno: 20.09.1952

Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
(Ruší 12/1950 Sb.)

4/1951 Sb.

Účinnost od: 30.01.1951    Zrušeno: 12.07.1960

Vládne nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev

188/1950 Sb.

Účinnost od: 27.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
(Ruší 62/1946 Sb.;Ruší 101/1948 Sb.;Ruší 169/1948 Sb.;Ruší 153/1949 Sb.;Ruší 119/1937 Sb.;Ruší 128/1921 Sb.;Ruší 165/1924 Sb.;Ruší 202/1944 Sb.;Ruší 624/1920 Sb.;Ruší 34/1945 Sb.I;Ruší 69/1941 Sb.;Ruší 192/1944 Sb.;Ruší 89/1941 Sb.;Ruší 98/1944 Sb.;Ruší 93/1944 Sb.;Ruší 238/1943 Sb.;Ruší 7/1943 Sb.;Ruší 283/1942 Sb.;Ruší 251/1942 Sb.;Ruší 132/1942 Sb.;Ruší 97/1942 Sb.;Ruší 418/1941 Sb.;Ruší 255/1941 Sb.;Ruší 134/1941 Sb.;Ruší 133/1941 Sb.;Ruší 132/1941 Sb.;Ruší 131/1941 Sb.;Ruší 157/1940 Sb.;Ruší 143/1939 Sb.;Ruší 137/1939 Sb.;Ruší 223/1936 Sb.;Ruší 97/1929 Sb.;Ruší 78/1926 Sb.;Ruší 58/1926 Sb.)

32/1955 Sb.

Účinnost od: 12.01.1951

Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia

42/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951

35/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků

29/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
(Ruší 26/1944 Sb.;Ruší 133/1946 Sb.;Ruší 185/1949 Sb.;Ruší 256/1949 Sb.;Ruší 179/1930 Sb.;Ruší 183/1929 Sb.;Ruší 76/1928 Sb.;Ruší 11/1928 Sb.;Ruší 206/1924 Sb.;Ruší 404/1922 Sb.;Ruší 83/1948 Sb.)

25/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o dentistech

24/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o lékařích

22/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem

16/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 27.12.1951

Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu

14/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů
(Ruší 304/1948 Sb.)

3/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.05.1959

Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich

1/1951 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví
(Ruší 165/1948 Sb.)

207/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice

205/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1980

Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

203/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.05.1990

Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
(Ruší 282/1944 Sb.;Ruší 6/1950 Sb.)

202/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
(Ruší 2258/1948 Ú.l.I)

201/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 24.01.1961

Vládní nařízení o hmotném zásobování
(Ruší 20/1943 Sb.;Ruší 216/1942 Sb.;Ruší 156/1940 Sb.;Ruší 297/1939 Sb.;Ruší 295/1939 Sb.;Ruší 115/1945 Sb.;Ruší 224/1941 Sb.;Ruší 265/1939 Sb.;Ruší 296/1939 Sb.;Ruší 48/1946 Sb.)

199/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí

198/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
(Ruší 307/1936 Sb.;Mění 64/1918 Sb.;Mění 65/1919 Sb.;Mění 686/1920 Sb.)

197/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951

196/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí

195/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 31.12.1953

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství

194/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1952

Nařízení ministra spravedlnosti o sazbách za advokátské a notářské výkony

193/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 17.05.1954

Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
(Mění 11/1949 Sb.)

192/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
(Ruší 188/1935 Sb.;Ruší 106/1934 Sb.;Ruší 11/1934 Sb.;Ruší 135/1948 Sb.;Ruší 80/1932 Sb.;Ruší 99/1924 Sb.)

191/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Zákon směnečný a šekový
(Ruší 67/1944 Sb.;Ruší 1/1928 Sb.;Ruší 111/1941 Sb.;Ruší 372/1941 Sb.;Ruší 150/1928 Sb.)

190/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví
(Ruší 2086/1946 Ú.l.I;Ruší 30/1939 Sl.z.;Mění 103/1945 Sb. oddíl II;Mění 147/1934 Sb. dnem, který určí nařízením ministr financí;Mění 238/1921 Sb. dnem, který určí nařízením ministr financí;Mění 307/1922 Sb. oddíly B, C, D a E; dnem, který určí nařízením ministr financí;Mění 331/1942 Sb. čl. III až VI;Ruší 215/1946 Sb.;Ruší 307/1922 Sb.;Ruší 321/1919 Sb.;Ruší 408/1940 Sb.;Ruší 48/1949 Sb.;Ruší 505/1920 Sb.;Ruší 65/1922 Sb.)

180/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti o exekuci na peněžité pohledávky a plat

179/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi

178/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou

177/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí

176/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám

175/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu

174/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.05.2000

Zákon o dražbách mimo exekuci

173/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon o soudních poplatcích
(Mění 135/1949 Sb. § 2 a 3;Mění 14/1942 Sl.z. § 29, 31 a 32;Ruší 120/1931 Sb.;Ruší 20/1948 Sb.;Ruší 255/1935 Sb.;Ruší 279/1915 ř.z.;Ruší 38/1922 Sb.;Ruší 60/1925 Sb.;Ruší 256/1935 Sb.;Ruší 24/1948 Sb.;Ruší 238/1933 Sb.;Ruší 98/1925 Sb.;Ruší 241/1923 Sb.)

172/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.05.1990

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi

171/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Nařízení ministra stavebního průmyslu o zboření staveb

170/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon o zdravotnických povoláních
(Ruší 60/1936 Sb.;Ruší 101/1946 Sb.;Ruší 102/1946 Sb.;Ruší 171/1946 Sb.;Ruší 172/1934 Sb.;Ruší 172/1946 Sb.;Ruší 171/1934 Sb.;Ruší 94/1947 Sb.;Ruší 97/1947 Sb.;Ruší 15/1948 Sb.;Ruší 81/1948 Sb.;Ruší 237/1948 Sb.;Ruší 248/1948 Sb.;Ruší 237/1949 Sb.;Ruší 9/1950 Sb.;Ruší 171/1932 Sb.;Ruší 39/1932 Sb.;Ruší 114/1929 Sb.;Ruší 200/1928 Sb.;Ruší 303/1920 Sb.;Ruší 535/1948 Ú.l.I)

169/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
(Ruší 64/1946 Sb.;Ruší 139/1948 Sb.)

167/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1954

Zákon o komunálních podnicích
(Ruší 10/1949 Sb.;Ruší 199/1948 Sb.;Ruší 24/1950 Sb.;Ruší 83/1949 Sb.;Ruší 2510/1949 Ú.l.II;Ruší 2116/1949 Ú.l.II)

160/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

157/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka
(Ruší 17/1936 Sb.)

143/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951

142/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
(Mění 99/1948 Sb. § 197 odst. 4 písm. b);Ruší 100/1931 Sb.;Ruší 105/1947 Sb.;Ruší 117/1945 Sb.;Ruší 199/1946 Sb.;Ruší 207/1916 ř.z.;Ruší 227/1946 Sb.;Ruší 250/1934 Sb.;Ruší 44/1928 Sb.;Ruší 262/1944 Sb.;Ruší 47/1947 Sb.;Ruší 224/1944 Sb.;Ruší 79/1944 Sb.;Ruší 57/1931 Sb.;Ruší 64/1931 Sb.;Ruší 99/1943 Sb.;Ruší 210/1942 Sb.;Ruší 407/1941 Sb.;Ruší 248/1941 Sb.;Ruší 57/1941 Sb.;Ruší 83/1939 Sb.;Ruší 313/1938 Sb.;Ruší 55/1938 Sb.;Ruší 150/1937 Sb.;Ruší 13/1937 Sb.;Ruší 314/1936 Sb.;Ruší 287/1936 Sb.;Ruší 259/1936 Sb.;Ruší 230/1936 Sb.;Ruší 229/1936 Sb.;Ruší 191/1936 Sb.;Ruší 161/1936 Sb.;Ruší 159/1936 Sb.;Ruší 86/1936 Sb.;Ruší 76/1936 Sb.;Ruší 66/1936 Sb.;Ruší 259/1935 Sb.;Ruší 239/1946 Sb.;Ruší 77/1947 Sb.;Ruší 119/1947 Sb.;Ruší 127/1947 Sb.;Ruší 153/1947 Sb.;Ruší 30/1935 Sb.;Ruší 259/1934 Sb.;Ruší 251/1934 Sb.;Ruší 248/1934 Sb.;Ruší 246/1934 Sb.;Ruší 234/1934 Sb.;Ruší 62/1934 Sb.;Ruší 33/1934 Sb.;Ruší 32/1934 Sb.;Ruší 9/1934 Sb.;Ruší 244/1933 Sb.;Ruší 214/1933 Sb.;Ruší 100/1933 Sb.;Ruší 54/1933 Sb.;Ruší 1/1933 Sb.;Ruší 164/1932 Sb.;Ruší 139/1932 Sb.;Ruší 116/1932 Sb.;Ruší 104/1932 Sb.;Ruší 210/1931 Sb.;Ruší 205/1931 Sb.;Ruší 115/1931 Sb.;Ruší 114/1931 Sb.;Ruší 4/1931 Sb.;Ruší 166/1930 Sb.;Ruší 130/1930 Sb.;Ruší 103/1930 Sb.;Ruší 30/1930 Sb.;Ruší 156/1929 Sb.;Ruší 33/1929 Sb.;Ruší 64/1949 Sb.;Ruší 23/1928 Sb.;Ruší 2/1927 Sb.;Ruší 239/1926 Sb.;Ruší 50/1926 Sb.;Ruší 77/1925 Sb.;Ruší 66/1925 Sb.;Ruší 164/1924 Sb.;Ruší 153/1924 Sb.;Ruší 152/1924 Sb.;Ruší 54/1946 Zb. SNR;Ruší 120/1923 Sb.;Ruší 100/1923 Sb.)

141/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.01.1992

Občanský zákoník
(Ruší 261/1943 Sb.;Ruší 253/1943 Sb.;Ruší 141/1943 Sb.;Ruší 6/1942 Sb.;Ruší 381/1941 Sb.;Ruší 366/1941 Sb.;Ruší 138/1941 Sb.;Ruší 171/1940 Sb.;Ruší 54/1938 Sb.;Ruší 280/1937 Sb.;Ruší 149/1937 Sb.;Ruší 92/1937 Sb.;Ruší 91/1937 Sb.;Ruší 81/1937 Sb.;Ruší 47/1937 Sb.;Ruší 14/1937 Sb.;Ruší 258/1936 Sb.;Ruší 124/1945 Sb.;Ruší 204/1946 Sb.;Ruší 250/1935 Sb.;Ruší 249/1935 Sb.;Ruší 75/1935 Sb.;Ruší 41/1935 Sb.;Ruší 119/1934 Sb.;Ruší 95/1930 Sb.;Ruší 72/1930 Sb.;Ruší 32/1928 Sb.;Ruší 31/1928 Sb.;Ruší 30/1928 Sb.;Ruší 64/1927 Sb.;Ruší 125/1926 Sb.;Ruší 32/1925 Sb.;Ruší 279/1924 Sb.;Ruší 193/1924 Sb.;Ruší 174/1924 Sb.;Ruší 173/1924 Sb.;Ruší 97/1945 Zb. SNR;Mění 86/1937 Sb. § 112 až 115;Ruší 111/1927 Sb.;Ruší 147/1922 Sb.;Ruší 16/1942 Sb.;Ruší 266/1938 Sb.;Ruší 271/1920 Sb.;Ruší 272/1920 Sb.;Ruší 275/1914 ř.z.;Ruší 384/1916 ř.z.;Ruší 452/1919 Sb.;Ruší 465/1920 Sb.;Ruší 58/1906 ř.z.;Ruší 64/1944 Sb.;Ruší 71/1943 Sb.;Ruší 76/1935 Sb.)

111/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon o hospodaření s některými místnostmi
(Ruší 304/1921 Sb.;Ruší 113/1946 Sb.;Ruší 112/1946 Sb.)

93/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Účinnost do: 01.01.1959

Vládní nařízení o výstavbě obcí

49/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Zrušeno: 01.07.1958

Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí

280/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Účinnost do: 01.01.1959

Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
(Ruší 110/1942 Sb.;Ruší 29/1941 Sb.;Ruší 305/1940 Sb.;Ruší 304/1940 Sb.;Ruší 280/1919 Sb.;Ruší 277/1919 Sb.;Ruší 211/1919 Sb.)

291/1938 Sb.

Účinnost od: 01.01.1951    Účinnost do: 01.01.1951

Opatření o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob
(Ruší 289/1944 Sb.)

Zavřít
MENU