Sbírka předpisů 1950 - podle účinnosti

154/1950 Sb.

Účinnost od: 31.12.1950

Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

206/1950 Sb.

Účinnost od: 30.12.1950    Zrušeno: 01.01.1961

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků

204/1950 Sb.

Účinnost od: 30.12.1950

Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
(Ruší 67/1947 Sb.;Ruší 248/1942 Sb.;Ruší 1589/1946 Ú.l.I;Ruší 108/1944 Sb.;Ruší 47/1943 Sb.;Ruší 301/1941 Sb.;Ruší 252/1941 Sb.;Ruší 223/1941 Sb.;Ruší 75/1941 Sb.;Ruší 51/1941 Sb.;Ruší 48/1941 Sb.;Ruší 451/1940 Sb.;Ruší 386/1940 Sb.;Ruší 135/1940 Sb.;Ruší 85/1940 Sb.;Ruší 31/1940 Sb.;Ruší 268/1939 Sb.;Ruší 197/1939 Sb.;Ruší 168/1939 Sb.)

200/1950 Sb.

Účinnost od: 29.12.1950    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů

186/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950    Zrušeno: 08.04.1955

Vyhláška ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje

185/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950    Zrušeno: 08.04.1955

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
(Mění 261/1949 Sb.)

184/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
(Ruší 101/1947 Sb.;Ruší 22/1945 Ú.l.;Ruší 34/1939 Sb.II;Ruší 172/1936 Sb.;Ruší 35/1936 Sb.;Ruší 140/1934 Sb.;Ruší 225/1933 Sb.;Ruší 126/1933 Sb.)

183/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950

Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území

182/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950

Zákon o zrušení Fondu národní obnovy
(Mění 108/1945 Sb.;Ruší 45/1946 Sb.)

181/1950 Sb.

Účinnost od: 28.12.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů

168/1950 Sb.

Účinnost od: 27.12.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
(Mění 134/1946 Sb.)

166/1950 Sb.

Účinnost od: 27.12.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví

165/1950 Sb.

Účinnost od: 24.12.1950    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon na ochranu míru

164/1950 Sb.

Účinnost od: 23.12.1950

Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky

163/1950 Sb.

Účinnost od: 23.12.1950

Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky

161/1950 Sb.

Účinnost od: 23.12.1950    Zrušeno: 01.07.2001

Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
(Mění 175/1947 Sb. část II;Mění 268/1949 Sb.;Mění 305/1948 Sb. položka č. 10 přílohy A a položka č. 19 přílohy C)

159/1950 Sb.

Účinnost od: 20.12.1950    Zrušeno: 01.01.1971

Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
(Ruší 10/1945 Sb.)

158/1950 Sb.

Účinnost od: 19.12.1950    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950

155/1950 Sb.

Účinnost od: 19.12.1950

Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby

153/1950 Sb.

Účinnost od: 06.12.1950    Účinnost do: 01.01.1952

Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951

144/1950 Sb.

Účinnost od: 01.12.1950

Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

152/1950 Sb.

Účinnost od: 29.11.1950    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby
(Ruší 198/1940 Sb.;Ruší 265/1934 Sb.;Ruší 63/1930 Sb.)

151/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 01.05.1952

Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku

150/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 01.05.1952

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku
(Mění 151/1949 Sb.;Mění 152/1949 Sb. pokud odporuje tomuto zákonu)

149/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 01.08.1952

Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích

148/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 01.08.1952

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích
(Mění 123/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 124/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 125/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 126/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 127/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 128/1949 Sb. pokud odporují tomuto zákonu;Mění 311/1948 Sb.)

147/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 28.09.1960

Vládní nařízení o státních cenách

145/1950 Sb.

Účinnost od: 24.11.1950    Zrušeno: 01.08.1954

Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku

135/1950 Sb.

Účinnost od: 10.11.1950    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami

10/1951 Sb.

Účinnost od: 01.11.1950    Zrušeno: 20.12.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948
(Mění 228/1948 Sb.)

156/1950 Sb.

Účinnost od: 01.11.1950    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky

140/1950 Sb.

Účinnost od: 27.10.1950

Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
(Ruší 370/1938 Sb.;Ruší 378/1942 Sb.)

146/1950 Sb.

Účinnost od: 15.10.1950    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů

136/1950 Sb.

Účinnost od: 11.10.1950    Zrušeno: 01.01.1956

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových
(Mění 105/1950 Sb. ČR vydání SR vydání)

134/1950 Sb.

Účinnost od: 11.10.1950    Zrušeno: 01.07.1957

Vládní nařízení o registraci chmelnic
(Ruší 268/1940 Sb.;Ruší 128/1937 Sb.)

138/1950 Sb.

Účinnost od: 02.10.1950    Zrušeno: 06.03.1951

Nařízení ministra financí o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu

162/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1950    Zrušeno: 08.06.1953

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž

139/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1950    Zrušeno: 08.06.1953

Vládní nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi

132/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1950

Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové

99/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1950    Zrušeno: 20.07.1955

Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
(Ruší 228/1946 Sb.;Ruší 257/1946 Sb.;Ruší 272/1948 Sb.;Ruší 1136/1949 Ú.l.I;Ruší 1052/1949 Ú.l.I;Ruší 667/1920 Sb.)

85/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1950    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů
(Ruší 52/1947 Sb.;Ruší 190/1947 Sb.;Ruší 4/1948 Sb.;Ruší 57/1947 Sb.;Ruší 154/1923 Sb.;Ruší 21/1918 Sb.;Ruší 65/1935 Sb.;Ruší 64/1935 Sb.;Ruší 152/1927 Sb.;Ruší 55/1927 Sb.)

133/1950 Sb.

Účinnost od: 29.09.1950

Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu
(Mění 118/1948 Sb. § 1;Mění 279/1948 Sb. § 2 odst. 3;Ruší 30/1946 Sb. § 97 až 104;Ruší 643/1919 Sb.;Ruší 86/1932 Sb.;Ruší 160/1930 Sb.)

131/1950 Sb.

Účinnost od: 16.09.1950

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

130/1950 Sb.

Účinnost od: 14.09.1950    Zrušeno: 06.10.1956

Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost

129/1950 Sb.

Účinnost od: 08.09.1950    Účinnost do: 01.01.1951

Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950

137/1950 Sb.

Účinnost od: 01.09.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství

128/1950 Sb.

Účinnost od: 31.08.1950    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou

127/1950 Sb.

Účinnost od: 30.08.1950    Zrušeno: 01.01.1967

Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění

126/1950 Sb.

Účinnost od: 30.08.1950

Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
(Ruší 121/1931 Sb.;Ruší 158/1931 Sb.)

125/1950 Sb.

Účinnost od: 30.08.1950    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
(Ruší 212/1940 Sb.;Ruší 295/1939 Sb.;Ruší 306/1940 Sl.z.;Ruší 212/1940 Sl.z.;Ruší 295/1939 Sl.z.)

124/1950 Sb.

Účinnost od: 24.08.1950    Zrušeno: 01.07.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku

100/1950 Sb.

Účinnost od: 24.08.1950    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o podnikovém rejstříku
(Ruší 22/1948 Sb.;Ruší 272/1920 Sb.;Ruší 397/1919 Sb.)

123/1950 Sb.

Účinnost od: 21.08.1950    Zrušeno: 10.05.1990

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
(Mění 112/1950 Sb. ČR vydání SR vydání)

122/1950 Sb.

Účinnost od: 21.08.1950    Zrušeno: 01.04.1952

Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů

119/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.07.1961

Nařízení ministra financí o podrobovacím řízení

118/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.01.1956

Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona

117/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.01.1952

Nařízení ministra spravedlnosti o rejstříku trestů

95/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950

Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
(Ruší 122/1941 Sb.;Ruší 94/1943 Sl.z.;Ruší 309/1943 Sb.;Ruší 281/1943 Sb.;Ruší 135/1943 Sb.;Ruší 393/1942 Sb.;Ruší 262/1942 Sb.;Ruší 151/1942 Sb.;Ruší 138/1942 Sb.;Ruší 31/1942 Sb.;Ruší 439/1940 Sb.;Ruší 114/1939 Sb.;Ruší 136/1937 Sb.;Ruší 135/1937 Sb.;Ruší 56/1937 Sb.;Ruší 101/1936 Sb.;Mění 101/1936 Sb. § 2, 4 a 5;Mění 103/1945 Sb. § 10, 11, 12 a § 14 odst. 1 a oddíl VI;Mění 135/1937 Sb. čl. II, V a VI;Mění 56/1937 Sb. čl. II § 1 až 3 a § 13 až 23;Ruší 233/1942 Sb.;Ruší 409/1940 Sb.;Ruší 410/1940 Sb.;Ruší 524/1920 Sb.;Ruší 8/1941 Sb.;Ruší 80/1935 Sb.)

94/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 02.05.1961

Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 92/1947 Sb.;Mění 63/1935 Sb.;Ruší 300/1942 Sb.;Ruší 256/1924 Sb.;Ruší 119/1924 Sb.;Ruší 118/1924 Sb.;Ruší 251/1923 Sb.;Ruší 248/1920 Sb.)

89/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.07.1961

Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní)
(Ruší 82/1946 Sb.;Ruší 218/1946 Sb.;Mění 134/1946 Sb. § 74;Mění 51/1936 Sb. § 19;Mění 562/1919 Sb. § 22 odst. 2;Mění 76/1927 Sb. § 210 až 230;Ruší 112/1948 Sb.;Ruší 137/1944 Sb.;Ruší 163/1943 Sb.;Ruší 21/1943 Sl.z.;Ruší 393/1941 Sb.;Ruší 51/1942 Sl.z.;Ruší 91/1943 Sl.z.;Ruší 16/1948 Zb. SNR;Ruší 21/1948 Zb. SNR;Ruší 94/1949 Zb. SNR)

88/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.07.1961

Trestní zákon správní
(Ruší 15/1947 Sb.;Ruší 67/1949 Sb.;Ruší 156/1949 Sb.;Ruší 360/1949 Ú.l.I;Ruší 3037/1948 Ú.l.I;Ruší 756/1947 Ú.l.I;Ruší 345/1947 Ú.l.I;Ruší 57/1943 Sb.;Ruší 176/1942 Sb.;Ruší 110/1941 Sb.;Ruší 109/1941 Sb.;Ruší 108/1941 Sb.;Ruší 106/1939 Sb.;Ruší 229/1934 Sb.;Ruší 68/1928 Sb.;Ruší 138/1925 Sb.;Ruší 117/1927 Sb.;Ruší 247/1948 Sb.)

87/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Ruší 150/1945 Sb.;Ruší 232/1946 Sb.;Ruší 151/1948 Sb.;Mění 232/1948 Sb.;Mění 319/1948 Sb.;Ruší 1/1920 Sb.;Ruší 107/1927 Sb.;Ruší 109/1918 ř.z.;Ruší 115/1937 Sb.;Ruší 126/1945 Sb.;Ruší 131/1912 ř.z.;Ruší 137/1945 Sb.;Ruší 142/1912 ř.z.;Ruší 143/1913 ř.z.;Ruší 166/1946 Sb.;Ruší 168/1922 Sb.;Ruší 181/1927 Sb.;Ruší 226/1947 Sb.;Ruší 23/1948 Sb.;Ruší 263/1919 Sb.;Ruší 318/1918 ř.z.;Ruší 33/1940 Sl.z.;Ruší 4/1924 Sb.;Ruší 442/1919 Sb.;Ruší 62/1945 Sb.;Ruší 73/1924 Sb.;Ruší 8/1924 Sb.;Ruší 89/1918 Sb.;Ruší 119/1873 ř.z.;Ruší 26/1855 ř.z.;Ruší 56/1935 Sb.;Ruší 209/1931 Sb.;Ruší 203/1930 Sb.;Ruší 171/1927 Sb.;Ruší 154/1927 Sb.;Ruší 257/1925 Sb.;Ruší 259/1923 Sb.;Ruší 198/1922 Sb.;Ruší 122/1921 Sb.)

86/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.01.1962

Trestní zákon
(Ruší 102/1929 Sb.;Ruší 108/1933 Sb.;Ruší 111/1928 Sb.;Ruší 115/1934 Sb.;Ruší 123/1931 Sb.;Ruší 124/1924 Sb.;Ruší 134/1924 Sb.;Ruší 141/1912 ř.z.;Ruší 150/1943 Sl.z.;Ruší 165/1946 Sb.;Ruší 167/1941 Sl.z.;Ruší 178/1924 Sb.;Ruší 23/1942 Sl.z.;Ruší 231/1948 Sb.;Ruší 269/1919 Sb.;Ruší 27/1947 Sb.;Ruší 284/1920 Sb.;Ruší 3/1945 Sb.;Ruší 309/1921 Sb.;Ruší 31/1929 Sb.;Ruší 38/1945 Sb.;Ruší 40/1948 Sb.;Ruší 48/1931 Sb.;Ruší 556/1919 Sb.;Ruší 562/1919 Sb.;Ruší 66/1941 Sl.z.;Ruší 71/1935 Sb.;Ruší 88/1948 Sb.;Ruší 9/1918 Sb.;Ruší 287/1940 Sb.;Ruší 244/1939 Sb.;Ruší 164/1935 Sb.;Ruší 145/1933 Sb.;Ruší 88/1932 Sb.;Ruší 195/1931 Sb.;Ruší 126/1924 Sb.;Ruší 125/1924 Sb.;Ruší 223/1923 Sb.;Ruší 60/1923 Sb.;Ruší 598/1919 Sb.;Ruší 208/1919 Sb.)

85/1950 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů
(Ruší 169/1919 Sb.)

278/1949 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

234/1949 Sb.

Účinnost od: 01.08.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
(Ruší 96/1943 Sb.;Ruší 95/1943 Sb.;Ruší 57/1942 Sb.;Ruší 56/1942 Sb.;Ruší 54/1942 Sb.;Ruší 53/1942 Sb.;Ruší 52/1942 Sb.;Ruší 51/1942 Sb.)

112/1950 Sb.

Účinnost od: 26.07.1950    Zrušeno: 10.05.1990

Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách
(Ruší 152/1937 Sb.;Ruší 151/1937 Sb.;Ruší 112/1936 Sb.;Ruší 9/1935 Sb.;Ruší 210/1934 Sb.;Ruší 69/1934 Sb.;Ruší 511/1919 Sb.;Ruší 197/1919 Sb.)

110/1950 Sb.

Účinnost od: 26.07.1950    Zrušeno: 31.12.1953

Zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
(Ruší 160/1934 Sb.;Mění 160/1934 Sb. § 6;Mění 182/1939 Sb. čl. III;Mění 41/1947 Sb. § 13 druhá věta a § 16 až 18;Mění 86/1946 Sb. § 20 odst. 6 druhá věta, § 22 odst. 1 až 6 pokud jde o obytné stavby a § 22a;Ruší 9/1942 Sb.;Ruší 98/1919 Sb.)

102/1950 Sb.

Účinnost od: 25.07.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

101/1950 Sb.

Účinnost od: 25.07.1950    Zrušeno: 15.04.1992

Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory

98/1950 Sb.

Účinnost od: 25.07.1950

Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění
(Ruší 978/1946 Ú.l.I;Ruší 952/1946 Ú.l.I;Ruší 25/1939 Sb.I;Ruší 159/1933 Sb.;Ruší 141/1931 Sb.;Ruší 49/1923 Sb.;Ruší 375/1922 Sb.;Ruší 329/1920 Sb.;Ruší 70/1945 Sb.;Ruší 234/1948 Sb.;Ruší 207/1949 Sb.)

96/1950 Sb.

Účinnost od: 25.07.1950    Zrušeno: 14.05.1954

Zákon o pracujícím dorostu

92/1950 Sb.

Účinnost od: 20.07.1950

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
(Ruší 7/1945 Sb.I)

90/1950 Sb.

Účinnost od: 20.07.1950    Zrušeno: 01.01.1954

Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory

95/1950 Sb.

Účinnost od: 12.07.1950

Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
(Ruší 337/1942 Sb.)

65/1950 Sb.

Účinnost od: 09.07.1950    Zrušeno: 01.01.1961

Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi
(Ruší 174/1939 Sb.;Ruší 350/1940 Sb.;Ruší 116/1940 Sb.;Ruší 174/1939 Sl.z.)

62/1950 Sb.

Účinnost od: 09.07.1950    Zrušeno: 01.01.1954

Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami
(Ruší 139/1944 Sb.;Ruší 352/1942 Sb.;Ruší 228/1942 Sb.;Ruší 244/1941 Sb.;Ruší 62/1941 Sb.;Ruší 30/1942 Sb.)

84/1950 Sb.

Účinnost od: 08.07.1950    Zrušeno: 01.01.1993

Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku

55/1950 Sb.

Účinnost od: 03.07.1950    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon o užívání a změně jména a příjmení
(Ruší 31/1942 Sl.z.;Ruší 165/1947 Sb.)

469/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění osob pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40)

438/1990 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňení nemocí z povolání (revidované) (č. 42)

97/1952 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
(Mění 62/1951 Sb.)

109/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
(Ruší 117/1948 Sb.)

108/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
(Mění 101/1945 Sb.;Mění 115/1948 Sb.)

107/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
(Ruší 116/1948 Sb.)

106/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
(Mění 100/1945 Sb.;Mění 114/1948 Sb.)

105/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových

104/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.01.1961

Zákon o financování národních a komunálních podniků
(Ruší 246/1949 Sb.;Ruší 161/1949 Sb.;Ruší 51/1948 Sb.)

103/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.01.1956

Zákon o národních podnicích průmyslových
(Mění 6/1946 Sb. § 16, 18 a § 21 odst. 1 č. 1 písm. b) a č. 2 písm. b);Mění 77/1946 Sb. § 34, 36 a § 39 odst. 1 č. 1 písm. b) a odst. 2 č. 1 písm. b) a č. 2 písm. b);Ruší 6/1946 Sb.;Ruší 77/1946 Sb.;Ruší 1739/1946 Ú.l.I)

82/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
(Mění 114/1927 Sb. § 87 odst. 1 č. 24;Mění 118/1948 Sb. § 1;Mění 168/1927 Sb. § 171 a část I přílohy A;Mění 206/1924 Sb. § 1;Mění 279/1948 Sb. § 2 odst. 3;Mění 30/1946 Sb. § 92 až 96;Ruší 270/1937 Sb.;Ruší 326/1921 Sb.;Ruší 414/1919 Sb.;Ruší 74/1920 Sb.)

81/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol

80/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 24.12.1952

Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů
(Ruší 119/1940 Sb.;Ruší 141/1940 Sb.;Ruší 17/1943 Sb.)

77/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

76/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.09.1959

Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků
(Ruší 121/1947 Sb.;Ruší 36/1944 Sb.)

73/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení
(Ruší 18/1943 Sb.;Ruší 82/1925 Sb.)

72/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o telekomunikacích
(Mění 60/1923 Sb. celý vyjímkou trestních ustanovení obsažených v § 16 až 20;Ruší 235/1943 Sb.)

64/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950

Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
(Ruší 250/1948 Sb.;Ruší 1501/1946 Ú.l.I;Ruší 279/1936 Sb.;Ruší 288/1924 Sb.;Mění 113/1926 Sb. § 38;Mění 114/1926 Sb. § 22;Mění 15/1914 ř.z. § 30 odst. 1 až 4;Mění 15/1927 Sb. § 113 odst. 3;Mění 154/1934 Sb. § 24 a § 34 č. 5, pokud mluví o povolání k vykonávání vojenské služby, přesahující zákonnou dobu cvičení ve zbrani;Mění 162/1928 Sb. § 31 odst. 1 až 4;Mění 189/1936 Sb. § 7;Mění 21/1927 Sb. § 23;Mění 22/1927 Sb. § 31;Mění 23/1927 Sb. § 16;Mění 236/1948 Sb. § 55;Mění 279/1934 Sb. § 4 a § 5 věty první a druhé;Mění 319/1917 ř.z. § 34 odst. 1 až 4;Mění 80/1943 Sl.z. § 3 věty první, § 12 až 22, § 25 až 29, § 44 až 48 a § 66;Mění 9/1914 ř.z. § 11;Ruší 120/1921 Sb.;Ruší 15/1946 Sb.;Ruší 15/1949 Sb.;Ruší 18/1946 Sb.;Ruší 216/1947 Sb.;Ruší 227/1938 Sb.;Ruší 29/1945 Sb.;Ruší 530/1919 Sb.;Ruší 582/1919 Sb.;Ruší 61/1925 Sb.;Ruší 85/1949 Sb.;Ruší 964/1949 Ú.l.I)

56/1950 Sb.

Účinnost od: 01.07.1950    Zrušeno: 01.07.1953

Zákon o provozu na veřejných silnicích
(Mění 266/1920 Sb. § 11 a 21;Mění 324/1921 Sb. čl. 6 až 10;Mění 81/1935 Sb. celý s výjimkou § 45 až 55;Ruší 100/1938 Sb.;Ruší 12/1944 Sb.;Ruší 145/1942 Sb.;Ruší 147/1944 Sb.;Ruší 179/1941 Sb.;Ruší 203/1935 Sb.;Ruší 226/1943 Sb.;Ruší 241/1939 Sb.;Ruší 242/1939 Sb.;Ruší 243/1939 Sb.;Ruší 25/1940 Sb.;Ruší 264/1937 Sb.;Ruší 275/1938 Sb.;Ruší 319/1943 Sb.;Ruší 34/1944 Sb.;Ruší 415/1941 Sb.;Ruší 50/1944 Sb.;Ruší 82/1938 Sb.;Ruší 84/1942 Sb.;Ruší 90/1940 Sb.)

79/1950 Sb.

Účinnost od: 30.06.1950    Zrušeno: 17.03.1951

Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou

78/1950 Sb.

Účinnost od: 27.06.1950    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950

61/1950 Sb.

Účinnost od: 24.06.1950    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance
(Mění 183/1948 Sb.)

75/1950 Sb.

Účinnost od: 17.06.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů

74/1950 Sb.

Účinnost od: 17.06.1950    Zrušeno: 01.01.1993

Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
(Ruší 357/1940 Sl.z.)

437/1990 Sb.

Účinnost od: 12.06.1950

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství (č. 12) a Úmluvy o odškodnění pracovních úrazů (č. 17)

63/1950 Sb.

Účinnost od: 09.06.1950    Zrušeno: 01.03.2000

Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
(Mění 114/1927 Sb. § 87 odst. 1 č. 24;Mění 118/1948 Sb. § 1;Mění 168/1927 Sb. § 171 a část I přílohy A;Mění 206/1924 Sb. § 1;Mění 279/1948 Sb. § 2 odst. 3;Mění 30/1946 Sb. ruší § 92 až 104;Ruší 270/1937 Sb.;Ruší 326/1921 Sb.;Ruší 414/1919 Sb.;Ruší 643/1919 Sb.;Ruší 74/1920 Sb.;Ruší 86/1932 Sb.;Ruší 84/1944 Sb.;Ruší 128/1932 Sb.;Ruší 100/1926 Sb.;Ruší 99/1926 Sb.;Ruší 162/1948 Sb.)

60/1950 Sb.

Účinnost od: 06.06.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o dani ze samostatné činnosti

59/1950 Sb.

Účinnost od: 06.06.1950    Zrušeno: 01.07.1965

Zákon o dani z literární a umělecké činnosti

58/1950 Sb.

Účinnost od: 03.06.1950    Zrušeno: 10.05.1990

Zákon o vysokých školách
(Ruší 102/1903 ř.z.;Ruší 114/1936 Sb.;Ruší 115/1927 Sb.;Ruší 122/1946 Sb.;Ruší 135/1908 ř.z.;Ruší 138/1908 ř.z.;Ruší 14/1947 Sb.;Ruší 147/1920 Sb.;Ruší 170/1946 Sb.;Ruší 190/1948 Sb.;Ruší 206/1908 ř.z.;Ruší 214/1921 Sb.;Ruší 254/1941 Sl.z.;Ruší 28/1922 Sb.;Ruší 344/1921 Sb.;Ruší 37/1901 ř.z.;Ruší 38/1901 ř.z.;Ruší 391/1920 Sb.;Ruší 59/1912 ř.z.;Ruší 680/1920 Sb.;Ruší 69/1941 Sl.z.;Ruší 79/1919 Sb.;Ruší 84/1934 Sb.;Ruší 85/1904 ř.z.;Ruší 87/1946 Sb.;Ruší 247/1939 Sb.;Ruší 66/1939 Sb.;Ruší 31/1939 Sb.II;Ruší 16/1939 Sb.II;Ruší 164/1938 Sb.;Ruší 170/1937 Sb.;Ruší 255/1936 Sb.;Ruší 324/1920 Sb.;Ruší 35/1920 Sb.;Ruší 510/1919 Sb.;Ruší 290/1919 Sb.;Ruší 9/1945 Sb.;Ruší 258/1940 Sl.z.;Ruší 18/1946 Zb. SNR)

92/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1950

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
(Ruší 103/1948 Sb.;Ruší 104/1948 Sb.;Ruší 105/1948 Sb.;Ruší 115/1944 Sb.;Ruší 26/1949 Sb.;Ruší 38/1949 Sb.;Ruší 6/1943 Sb.;Ruší 7/1945 Sb.;Ruší 78/1949 Sb.)

54/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1950    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání

51/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1950    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o územním plánování obcí

45/1950 Sb.

Účinnost od: 01.06.1950

Nařízení ministra práce a sociální péče o národním pojištění brigádníků

280/1949 Sb.

Účinnost od: 01.06.1950    Účinnost do: 01.01.1959

Zákon o územním plánování a výstavbě obcí
(Mění 296/1948 Sb. § 3 až 20 a § 23;Mění 305/1940 Sb. § 4 až 10;Mění 50/1931 Sb. § 20 odst. 3;Mění 65/1936 Sb. § 1 až 18;Mění 86/1937 Sb. § 69;Ruší 109/1942 Sb.;Ruší 111/1942 Sb.;Ruší 112/1942 Sb.;Ruší 146/1949 Sb.;Ruší 185/1939 Sb.;Ruší 217/1940 Sb.;Ruší 261/1938 Sb.;Ruší 288/1941 Sb.;Ruší 299/1941 Sb.;Ruší 48/1940 Sb.;Ruší 5/1941 Sb.;Ruší 98/1940 Sb.;Ruší 175/1946 Sb.;Ruší 242/1946 Sb.;Ruší 42/1947 Sb.;Ruší 81/1947 Sb.;Ruší 9/1948 Sb.;Ruší 108/1948 Sb.;Ruší 177/1948 Sb.;Ruší 215/1948 Sb.)

50/1950 Sb.

Účinnost od: 25.05.1950

Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

48/1950 Sb.

Účinnost od: 23.05.1950    Zrušeno: 14.09.1953

Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti

47/1950 Sb.

Účinnost od: 22.05.1950    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy

46/1950 Sb.

Účinnost od: 19.05.1950

Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

44/1950 Sb.

Účinnost od: 18.05.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948
(Ruší 225/1940 Sb.;Ruší 273/1937 Sb.)

43/1950 Sb.

Účinnost od: 18.05.1950    Zrušeno: 06.01.1954

Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování

87/1950 Sb.

Účinnost od: 01.05.1950    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Ruší 210/1933 Sb.;Ruší 157/1928 Sb.;Ruší 156/1928 Sb.;Ruší 155/1928 Sb.)

53/1950 Sb.

Účinnost od: 01.05.1950    Zrušeno: 02.05.1958

Vyhláška ministerstva národní obrany o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov
(Mění 216/1949 Sb.)

40/1950 Sb.

Účinnost od: 01.05.1950

Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

42/1950 Sb.

Účinnost od: 30.04.1950

Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

39/1950 Sb.

Účinnost od: 24.04.1950    Zrušeno: 17.12.1952

Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport

27/1950 Sb.

Účinnost od: 22.04.1950    Zrušeno: 16.01.2002

Zákon o státní podpoře při živelných pohromách
(Ruší 94/1939 Sb.;Ruší 206/1931 Sb.;Ruší 122/1931 Sb.;Ruší 159/1929 Sb.;Ruší 149/1926 Sb.;Ruší 266/1925 Sb.;Ruší 227/1925 Sb.;Ruší 219/1924 Sb.;Ruší 149/1923 Sb.;Mění 76/1927 Sb. § 108 až 110;Mění 77/1927 Sb. § 2 odst. 2;Ruší 118/1927 Sb.;Ruší 38/1940 Sb.;Ruší 39/1940 Sb.;Ruší 74/1928 Sb.;Ruší 75/1928 Sb.)

37/1950 Sb.

Účinnost od: 20.04.1950    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv

36/1950 Sb.

Účinnost od: 20.04.1950    Zrušeno: 03.01.1955

Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby
(Ruší 181/1944 Sb.;Ruší 146/1944 Sb.;Mění 63/1930 Sb. odstavec 1;Ruší 183/1925 Sb.;Ruší 315/1920 Sb.;Ruší 377/1921 Sb.;Ruší 416/1920 Sb.;Ruší 42/1926 Sb.)

34/1950 Sb.

Účinnost od: 08.04.1950    Zrušeno: 01.06.1951

Nařízení ministra dopravy o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu

31/1951 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 14.05.2004

Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov
(Ruší 62/1933 Sb.)

121/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 15.04.1992

Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství

120/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích

115/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků

114/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků

113/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1976

Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné

71/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele

70/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče

69/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele

68/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance

67/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)
(Ruší 103/1946 Sb.;Ruší 206/1946 Sb.;Ruší 144/1947 Sb.;Ruší 96/1948 Sb.)

66/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců
(Ruší 238/1946 Sb.;Ruší 4/1947 Sb.;Ruší 6/1947 Sb.;Ruší 21/1947 Sb.;Ruší 22/1947 Sb.;Ruší 36/1947 Sb.;Ruší 37/1947 Sb.;Ruší 38/1947 Sb.;Ruší 62/1947 Sb.;Ruší 261/1944 Sb.;Ruší 66/1947 Sb.;Ruší 156/1944 Sb.;Ruší 69/1947 Sb.;Ruší 78/1944 Sb.;Ruší 210/1947 Sb.;Ruší 19/1944 Sb.;Ruší 211/1947 Sb.;Ruší 17/1944 Sb.;Ruší 213/1947 Sb.;Ruší 16/1944 Sb.;Ruší 214/1947 Sb.;Ruší 15/1944 Sb.;Ruší 64/1948 Sb.;Ruší 321/1943 Sb.;Ruší 65/1948 Sb.;Ruší 420/1942 Sb.;Ruší 66/1948 Sb.;Ruší 349/1942 Sb.;Ruší 67/1948 Sb.;Ruší 314/1942 Sb.;Ruší 179/1948 Sb.;Ruší 258/1942 Sb.;Ruší 109/1949 Sb.;Ruší 202/1942 Sb.;Ruší 133/1949 Sb.;Ruší 15/1942 Sb.;Ruší 225/1949 Sb.;Ruší 322/1941 Sb.;Ruší 288/1949 Sb.;Ruší 221/1941 Sb.;Ruší 136/1941 Sb.;Ruší 126/1941 Sb.;Ruší 102/1941 Sb.;Ruší 445/1940 Sb.;Ruší 444/1940 Sb.;Ruší 383/1940 Sb.;Ruší 275/1940 Sb.;Ruší 265/1940 Sb.;Ruší 264/1940 Sb.;Ruší 163/1940 Sb.;Ruší 103/1940 Sb.;Ruší 302/1939 Sb.;Ruší 285/1939 Sb.;Ruší 284/1939 Sb.;Ruší 271/1939 Sb.;Ruší 245/1939 Sb.;Ruší 203/1939 Sb.;Ruší 158/1939 Sb.;Ruší 65/1939 Sb.;Ruší 60/1939 Sb.;Ruší 35/1939 Sb.I;Ruší 380/1938 Sb.;Ruší 165/1938 Sb.;Ruší 61/1938 Sb.;Ruší 230/1937 Sb.;Ruší 214/1937 Sb.;Ruší 96/1937 Sb.;Ruší 331/1936 Sb.;Ruší 256/1936 Sb.;Ruší 207/1936 Sb.;Ruší 206/1936 Sb.;Ruší 174/1936 Sb.;Ruší 220/1935 Sb.;Ruší 279/1934 Sb.;Ruší 168/1934 Sb.;Ruší 133/1934 Sb.;Ruší 188/1932 Sb.;Ruší 125/1932 Sb.;Ruší 163/1931 Sb.;Ruší 132/1931 Sb.;Ruší 196/1930 Sb.;Ruší 149/1930 Sb.;Ruší 148/1930 Sb.;Ruší 146/1930 Sb.;Ruší 96/1930 Sb.;Ruší 91/1930 Sb.;Ruší 70/1930 Sb.;Ruší 18/1929 Sb.;Ruší 163/1928 Sb.;Ruší 162/1928 Sb.;Ruší 133/1928 Sb.;Ruší 65/1928 Sb.;Ruší 174/1927 Sb.;Ruší 106/1927 Sb.;Ruší 105/1927 Sb.;Ruší 103/1927 Sb.;Ruší 23/1927 Sb.;Ruší 22/1927 Sb.;Ruší 21/1927 Sb.;Ruší 17/1927 Sb.;Ruší 115/1926 Sb.;Ruší 114/1926 Sb.;Ruší 113/1926 Sb.;Ruší 105/1926 Sb.;Ruší 104/1926 Sb.;Ruší 103/1926 Sb.;Ruší 286/1924 Sb.;Ruší 151/1924 Sb.;Ruší 196/1923 Sb.;Ruší 195/1923 Sb.;Ruší 190/1923 Sb.;Ruší 82/1923 Sb.;Ruší 78/1923 Sb.;Ruší 42/1923 Sb.;Ruší 34/1923 Sb.;Ruší 394/1922 Sb.;Ruší 63/1922 Sb.;Ruší 56/1922 Sb.;Ruší 58/1945 Sb.;Ruší 67/1945 Sb.;Ruší 68/1945 Sb.;Ruší 73/1945 Sb.;Ruší 74/1945 Sb.;Ruší 75/1945 Sb.;Ruší 159/1945 Sb.;Ruší 46/1946 Sb.;Ruší 79/1946 Sb.;Ruší 119/1946 Sb.;Ruší 131/1946 Sb.;Ruší 132/1946 Sb.;Ruší 146/1946 Sb.;Ruší 148/1946 Sb.;Ruší 221/1946 Sb.)

31/1950 Sb.

Účinnost od: 01.04.1950    Zrušeno: 10.11.1965

Zákon o Státní bance československé
(Ruší 143/1930 Sb.;Ruší 182/1948 Sb.;Ruší 38/1948 Sb.;Ruší 142/1945 Sb.)

26/1950 Sb.

Účinnost od: 23.03.1950

Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
(Mění 168/1949 Sb.)

24/1950 Sb.

Účinnost od: 17.03.1950    Zrušeno: 01.01.1951

Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky

22/1950 Sb.

Účinnost od: 17.03.1950    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku

21/1950 Sb.

Účinnost od: 17.03.1950    Zrušeno: 01.12.1999

Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih

20/1950 Sb.

Účinnost od: 17.03.1950    Zrušeno: 01.01.1955

Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování

19/1950 Sb.

Účinnost od: 15.03.1950

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů

18/1950 Sb.

Účinnost od: 15.03.1950

Zákon o zrušení osidlovacích úřadů
(Ruší 425/1945 Ú.l.I;Ruší 241/1946 Sb.;Ruší 27/1945 Sb.;Ruší 72/1945 Sb.)

16/1950 Sb.

Účinnost od: 09.03.1950

Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

15/1950 Sb.

Účinnost od: 09.03.1950    Zrušeno: 16.11.1957

Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské

14/1950 Sb.

Účinnost od: 08.03.1950    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů

23/1950 Sb.

Účinnost od: 01.03.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví

13/1950 Sb.

Účinnost od: 01.03.1950    Zrušeno: 17.05.1954

Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
(Mění 11/1949 Sb.)

12/1950 Sb.

Účinnost od: 01.03.1950    Zrušeno: 01.02.1951

Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru

3/1950 Sb.

Účinnost od: 11.02.1950

Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1949

10/1950 Sb.

Účinnost od: 08.02.1950    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se upravuje způsob provozu lékáren

9/1950 Sb.

Účinnost od: 08.02.1950    Zrušeno: 01.01.1951

Nařízení ministra zdravotnictví o osobní způsobilosti k vedení lékárny

7/1950 Sb.

Účinnost od: 01.02.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur

277/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1950    Zrušeno: 01.11.1952

Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu
(Mění 123/1925 Sb. § 25)

270/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o finančních prokuraturách
(Ruší 82/1936 Sb.;Ruší 97/1933 Sb.)

162/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1950    Zrušeno: 01.04.1984

Zákon o zbraních a střelivu
(Ruší 81/1938 Sb.;Ruší 1440/1946 Ú.l.I;Ruší 578/1947 Ú.l.I;Ruší 513/1947 Ú.l.I;Ruší 470/1947 Ú.l.I;Ruší 29/1939 Sb.II)

8/1950 Sb.

Účinnost od: 31.01.1950

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon
(Mění 240/1949 Sb. SR vydání)

188/1950 Sb.

Účinnost od: 27.01.1950    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
(Ruší 113/1939 Sb.)

6/1950 Sb.

Účinnost od: 27.01.1950    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
(Mění 275/1949 Sb. ČR vydání SR vydání)

2/1950 Sb.

Účinnost od: 26.01.1950    Zrušeno: 07.12.1961

Nařízení ministra techniky o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic

1/1950 Sb.

Účinnost od: 26.01.1950

Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen

83/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950

35/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)
(Ruší 199/1928 Sb.)

33/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950

32/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950

25/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
(Mění 74/1946 Sb.)

17/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Účinnost do: 01.01.1951

Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950
(Ruší 296/1948 Sb.;Ruší 108/1949 Sb.)

11/1950 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření

293/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

292/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu

289/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 07.05.1953

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské

286/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

285/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Vládne nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku

284/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad

283/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
(Mění 1/1946 Sb.;Mění 19/1948 Sb. čl. I č. 9 až 19)

281/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.09.1957

Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby

279/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o finančním hospodaření národních výborů
(Ruší 2/1947 Sb.;Mění 125/1927 Sb. § 1 odst. 4, § 76 až 87, § 89 a § 96;Mění 142/1949 Sb. § 8;Mění 190/1939 Sb. § 11;Mění 280/1948 Sb. § 32 odst. 2;Mění 314/1943 Sb. pol. č. 1 přílohy H;Ruší 106/1944 Sb.;Ruší 121/1926 Sb.;Ruší 126/1942 Sb.;Ruší 128/1943 Sb.;Ruší 143/1922 Sb.;Ruší 15/1928 Sb.;Ruší 157/1927 Sb.;Ruší 159/1941 Sb.;Ruší 169/1930 Sb.;Ruší 174/1943 Sb.;Ruší 188/1949 Sb.;Ruší 19/1937 Sb.;Ruší 203/1943 Sb.;Ruší 205/1948 Sb.;Ruší 209/1948 Sb.;Ruší 249/1946 Sb.;Ruší 290/1940 Sb.;Ruší 326/1948 Sb.;Ruší 329/1921 Sb.;Ruší 36/1941 Sb.;Ruší 371/1938 Sb.;Ruší 398/1942 Sb.;Ruší 40/1947 Sb.;Ruší 421/1919 Sb.;Ruší 421/1941 Sb.;Ruší 45/1949 Sb.;Ruší 69/1935 Sb.;Ruší 69/1936 Sb.;Ruší 72/1941 Sb.;Ruší 77/1927 Sb.;Ruší 679/1946 Ú.l.I;Ruší 200/1941 Sb.;Ruší 290/1940 Sl.z.;Ruší 122/1935 Sb.;Ruší 212/1931 Sb.;Ruší 170/1930 Sb.;Ruší 299/1924 Sb.)

276/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 06.01.1954

Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování

275/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950

Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
(Ruší 256/1946 Sb.;Ruší 108/1947 Sb.;Ruší 221/1947 Sb.;Ruší 314/1948 Sb.)

271/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.07.1966

Zákon o výrobě a distribuci léčiv
(Ruší 5/1907 ř.z.;Ruší 118/1946 Sb.;Ruší 103/1911 ř.z.;Ruší 5/1947 Sb.;Ruší 107/1925 Sb.;Ruší 26/1926 Sb.;Ruší 279/1938 Sb.;Ruší 380/1940 Sb.;Ruší 6/1907 ř.z.;Ruší 886/1947 Ú.l.I)

269/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění
(Mění 90/1949 Sb.;Mění 99/1948 Sb.)

268/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon o matrikách
(Mění 321/1920 Sb. § 3 č. 6;Ruší 291/1942 Sb.;Ruší 434/1941 Sb.;Ruší 19/1945 Sb.I)

267/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví

266/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních
(Mění 117/1945 Sb. § 10;Mění 276/1914 ř.z. § 16, 30 až 47;Mění 4/1931 Sb. § 1 až 4, § 8 a 9;Mění 41/1948 Sb. § 6 a 11;Ruší 180/1947 Sb.;Ruší 320/1919 Sb.;Ruší 362/1919 Sb.;Ruší 447/1919 Sb.;Ruší 8/1946 Sb.;Ruší 292/1941 Sb.;Ruší 113/1924 Sb.)

265/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o právu rodinném

260/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1960

Zákon o úředních listech
(Mění 206/1924 Sb. § 1;Mění 250/1934 Sb. ustanovení, pokud nejsou v rozporu s tímto zákonem;Ruší 250/1934 Sb.;Ruší 397/1919 Sb.;Ruší 66/1945 Sb.)

258/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku

256/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření

254/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
(Mění 32/1947 Sb.)

250/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1950    Zrušeno: 01.09.1971

Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon
(Ruší 19/1946 Sb.;Mění 82/1948 Sb.;Ruší 73/1938 Sb.;Ruší 40/1931 Sb.;Ruší 206/1928 Sb.)

Zavřít
MENU