Sbírka předpisů 1949 - podle účinnosti

290/1949 Sb.

Účinnost od: 31.12.1949    Zrušeno: 01.04.1984

Nařízení ministra vnitra, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu

287/1949 Sb.

Účinnost od: 31.12.1949    Zrušeno: 21.08.1952

Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu

282/1949 Sb.

Účinnost od: 31.12.1949

Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
(Mění 127/1948 Sb.)

274/1949 Sb.

Účinnost od: 29.12.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950
(Mění 249/1946 Sb.)

272/1949 Sb.

Účinnost od: 29.12.1949    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
(Ruší 191/1912 ř.z.;Ruší 20/1947 Sb.;Ruší 43/1947 Sb.)

262/1949 Sb.

Účinnost od: 24.12.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně
(Mění 285/1948 Sb.)

261/1949 Sb.

Účinnost od: 23.12.1949    Zrušeno: 08.04.1955

Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
(Mění 249/1948 Sb. § 9)

259/1949 Sb.

Účinnost od: 21.12.1949    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949

257/1949 Sb.

Účinnost od: 21.12.1949    Zrušeno: 07.05.1953

Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích

255/1949 Sb.

Účinnost od: 21.12.1949    Zrušeno: 01.06.1953

Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina

237/1949 Sb.

Účinnost od: 15.12.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Nařízení ministra zdravotnictví o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků

253/1949 Sb.

Účinnost od: 13.12.1949

Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o zrušení nejvyššího úřadu cenového

252/1949 Sb.

Účinnost od: 13.12.1949

Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
(Ruší 76/1948 Sb.)

249/1949 Sb.

Účinnost od: 13.12.1949    Účinnost do: 01.01.1954

Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

248/1949 Sb.

Účinnost od: 13.12.1949    Zrušeno: 30.07.1951

Zákon o věrnostním přídavku horníků

247/1949 Sb.

Účinnost od: 13.12.1949    Zrušeno: 11.07.1962

Zákon o vyznamenáních a čestných uznáních
(Ruší 268/1936 Sb.;Ruší 55/1948 Sb.)

246/1949 Sb.

Účinnost od: 06.12.1949    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků

245/1949 Sb.

Účinnost od: 06.12.1949    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy

244/1949 Sb.

Účinnost od: 06.12.1949    Zrušeno: 26.10.1955

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
(Mění 55/1947 Sb.)

243/1949 Sb.

Účinnost od: 06.12.1949    Zrušeno: 01.05.1990

Zákon o akciových společnostech
(Mění 1/1863 ř.z.;Mění 253/1852 ř.z.;Mění 109/1924 Sb.;Mění 465/1920 Sb. § 3 a 4;Mění 58/1906 ř.z. § 97 a 100;Mění 82/1942 Sl.z.;Ruší 134/1944 Sb.;Ruší 175/1899 ř.z.;Ruší 211/1924 Sb.)

240/1949 Sb.

Účinnost od: 03.12.1949    Zrušeno: 01.07.2000

Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon
(Ruší 223/1946 Sb.)

38/1950 Sb.

Účinnost od: 01.12.1949

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií

28/1950 Sb.

Účinnost od: 01.12.1949

Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

231/1949 Sb.

Účinnost od: 01.12.1949

Vládní nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
(Ruší 292/1938 Sb.)

238/1949 Sb.

Účinnost od: 22.11.1949

Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů

291/1949 Sb.

Účinnost od: 16.11.1949    Zrušeno: 01.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949

235/1949 Sb.

Účinnost od: 15.11.1949    Zrušeno: 08.06.1954

Vládní nařízení o plánování a jiné tvorbě cen
(Ruší 121/1939 Sb.;Ruší 87/1945 Sb.;Ruší 86/1944 Sb.;Ruší 100/1942 Sl.z.;Ruší 178/1942 Sb.;Ruší 63/1940 Sl.z.;Ruší 416/1940 Sb.;Ruší 387/1940 Sb.;Ruší 313/1940 Sb.;Ruší 191/1940 Sb.;Ruší 190/1940 Sb.;Ruší 189/1940 Sb.;Ruší 145/1940 Sb.;Ruší 129/1940 Sb.;Ruší 275/1939 Sb.;Ruší 253/1939 Sb.;Ruší 230/1939 Sb.;Ruší 175/1939 Sb.;Ruší 122/1937 Sb.;Ruší 70/1936 Sb.;Ruší 42/1936 Sb.;Ruší 236/1935 Sb.;Ruší 101/1935 Sb.;Ruší 251/1933 Sb.;Ruší 233/1933 Sb.;Ruší 220/1933 Sb.;Ruší 148/1932 Sb.;Ruší 102/1926 Sb.;Ruší 253/1925 Sb.)

91/1950 Sb.

Účinnost od: 09.11.1949    Zrušeno: 06.09.1976

Vládní vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City

233/1949 Sb.

Účinnost od: 08.11.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

232/1949 Sb.

Účinnost od: 08.11.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů
(Mění 14/1949 Sb.;Mění 29/1949 Sb.;Mění 35/1949 Sb.)

226/1949 Sb.

Účinnost od: 07.11.1949    Účinnost do: 01.03.1950

Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících

230/1949 Sb.

Účinnost od: 05.11.1949    Zrušeno: 01.01.1969

Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy

229/1949 Sb.

Účinnost od: 05.11.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o vkladních knížkách
(Ruší 239/1924 Sb.;Ruší 189/1945 Ú.l.;Ruší 158/1944 Sb.;Ruší 140/1942 Sb.;Ruší 325/1940 Sb.;Ruší 55/1932 Sb.;Ruší 54/1932 Sb.;Ruší 147/1926 Sb.;Ruší 35/1945 Sb.;Ruší 141/1945 Sb.)

228/1949 Sb.

Účinnost od: 04.11.1949    Zrušeno: 01.09.1991

Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní

227/1949 Sb.

Účinnost od: 04.11.1949    Zrušeno: 05.09.1952

Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
(Ruší 103/1929 Sb.;Ruší 461/1919 Sb.;Ruší 140/1945 Sb.;Ruší 9/1946 Sb.;Ruší 35/1947 Sb.;Ruší 124/1947 Sb.)

41/1950 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949

Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 - 1945, podepsané v Paříži dne 1. Prosince 1947

223/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem

222/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem

221/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem

220/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem

219/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 20.11.1992

Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římsko-katolické státem
(Ruší 11/1936 Sb.)

218/1949 Sb.

Účinnost od: 01.11.1949    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
(Ruší 283/1939 Sb.;Ruší 110/1930 Sb.;Ruší 99/1930 Sb.;Ruší 124/1928 Sb.;Ruší 122/1926 Sb.;Ruší 116/1945 Sb.;Ruší 167/1946 Sb.;Ruší 68/1948 Sb.)

224/1949 Sb.

Účinnost od: 29.10.1949

Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)
(Ruší 49/1944 Sb.;Ruší 231/1934 Sb.;Ruší 86/1930 Sb.)

217/1949 Sb.

Účinnost od: 17.10.1949    Zrušeno: 01.09.1991

Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní

214/1949 Sb.

Účinnost od: 15.10.1949

Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30. června 1949

211/1949 Sb.

Účinnost od: 10.10.1949    Zrušeno: 26.09.1955

Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy
(Mění 47/1948 Sb. § 100;Ruší 221/1948 Sb.)

5/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949    Zrušeno: 01.08.1957

Vyhláška ministra zahraničních věcí o úmluve mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
(Ruší 81/1926 Sb.)

242/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon, jímž se upravují některé sociální dávky
(Ruší 87/1944 Sb.;Mění 159/1945 Sb.;Mění 164/1946 Sb.;Mění 90/1949 Sb.;Ruší 441/1941 Sb.)

216/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949

Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti
(Ruší 94/1948 Sb.)

209/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949    Zrušeno: 02.05.1958

Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon

194/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949

Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
(Ruší 3244/1948 Ú.l.I;Ruší 33/1945 Sb.;Ruší 601/1920 Sb.;Ruší 492/1920 Sb.;Ruší 236/1920 Sb.;Mění 236/1920 Sb.;Mění 946/1811 ř.z.;Ruší 102/1947 Sb.;Ruší 225/1926 Sb.;Ruší 160/1921 Sb.;Ruší 51/1945 Sb.;Ruší 254/1946 Sb.;Ruší 77/1948 Sb.;Ruší 245/1948 Sb.)

92/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1949    Zrušeno: 01.12.1999

Branný zákon
(Ruší 39/1939 Sb.I;Ruší 242/1938 Sb.;Ruší 217/1938 Sb.;Ruší 185/1938 Sb.;Ruší 154/1938 Sb.;Ruší 197/1936 Sb.;Ruší 276/1934 Sb.;Ruší 224/1934 Sb.;Ruší 30/1934 Sb.;Ruší 29/1934 Sb.;Ruší 158/1932 Sb.;Ruší 95/1932 Sb.;Ruší 141/1927 Sb.;Ruší 84/1945 Sb.;Ruší 85/1948 Sb.;Ruší 222/1948 Sb.;Ruší 130/1947 Sb. ruší čl. I;Ruší 14/1946 Sb.;Ruší 193/1920 Sb.;Ruší 26/1937 Sb.;Ruší 267/1934 Sb.;Ruší 52/1932 Sb.;Ruší 53/1927 Sb.;Ruší 66/1932 Sb.;Ruší 71/1933 Sb.)

208/1949 Sb.

Účinnost od: 22.09.1949    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek
(Ruší 97/1946 Sb.)

207/1949 Sb.

Účinnost od: 22.09.1949    Zrušeno: 25.07.1950

Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy

206/1949 Sb.

Účinnost od: 22.09.1949

Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině

205/1949 Sb.

Účinnost od: 22.09.1949    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
(Mění 164/1946 Sb.)

4/1950 Sb.

Účinnost od: 14.09.1949    Zrušeno: 16.11.1963

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948

116/1950 Sb.

Účinnost od: 01.09.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče

200/1949 Sb.

Účinnost od: 01.09.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů
(Ruší 111/1934 Sb.;Ruší 83/1932 Sb.;Ruší 147/1930 Sb.;Ruší 104/1927 Sb.;Ruší 37/1946 Sb.;Ruší 139/1946 Sb.;Ruší 194/1946 Sb.;Ruší 19/1947 Sb.;Ruší 200/1948 Sb.;Ruší 82/1949 Sb.;Ruší 95/1949 Sb.;Ruší 96/1949 Sb.)

95/1949 Sb.

Účinnost od: 01.09.1949    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy
(Ruší 101/1924 Sb.)

236/1949 Sb.

Účinnost od: 31.08.1949

Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají

203/1949 Sb.

Účinnost od: 30.08.1949

Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského

202/1949 Sb.

Účinnost od: 21.08.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 201/1949 Sb., o notářství

201/1949 Sb.

Účinnost od: 21.08.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o notářství
(Ruší 205/1944 Sb.;Ruší 168/1942 Sb.;Ruší 160/1928 Sb.;Mění 48/1941 Sl.z. § 3 a 4;Ruší 138/1946 Sb.;Ruší 196/1919 Sb.;Ruší 267/1923 Sb.;Ruší 600/1919 Sb.;Ruší 62/1946 Zb. SNR;Ruší 657/1920 Sb.)

199/1949 Sb.

Účinnost od: 11.08.1949    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností
(Mění 60/1939 Sb. všechna ustanovení, pokud se jimi upravuje propůjčování čestných titulů vojenským osobám)

198/1949 Sb.

Účinnost od: 10.08.1949    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nař. č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
(Mění 181/1949 Sb. ČR vydání)

196/1949 Sb.

Účinnost od: 10.08.1949    Zrušeno: 28.12.1960

Zákon o soukromém vyučování v oboru umění

195/1949 Sb.

Účinnost od: 10.08.1949    Zrušeno: 30.12.1954

Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
(Ruší 140/1947 Sb.;Ruší 144/1924 Sb.;Ruší 159/1924 Sb.;Ruší 244/1946 Sb.)

193/1949 Sb.

Účinnost od: 25.07.1949

Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
(Mění 59/1948 Sb. zrušuje se celní ústupek stanovený v listině X)

192/1949 Sb.

Účinnost od: 25.07.1949    Zrušeno: 24.06.1991

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě

191/1949 Sb.

Účinnost od: 25.07.1949    Zrušeno: 24.06.1991

Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
(Ruší 244/1935 Sb.;Ruší 96/1935 Sb.;Ruší 42/1922 Sb.;Ruší 26/1948 Sb.)

190/1949 Sb.

Účinnost od: 23.07.1949    Zrušeno: 01.01.1955

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva průmyslu č. 71/1949 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
(Mění 71/1949 Sb. ČR vydání SR vydání)

189/1949 Sb.

Účinnost od: 23.07.1949    Zrušeno: 30.04.1955

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona

188/1949 Sb.

Účinnost od: 23.07.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny

187/1949 Sb.

Účinnost od: 23.07.1949    Zrušeno: 17.12.1952

Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport
(Ruší 184/1941 Sb.;Ruší 3/1941 Sb.;Ruší 228/1920 Sb.;Ruší 616/1920 Sb.)

185/1949 Sb.

Účinnost od: 21.07.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se mění vl. nař. č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
(Mění 206/1924 Sb.)

184/1949 Sb.

Účinnost od: 21.07.1949    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky

183/1949 Sb.

Účinnost od: 21.07.1949    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi

182/1949 Sb.

Účinnost od: 20.07.1949    Zrušeno: 27.12.1951

Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku
(Ruší 67/1940 Sb.;Ruší 300/1939 Sb.;Ruší 59/1935 Sb.;Ruší 57/1929 Sb.;Ruší 29/1929 Sb.)

181/1949 Sb.

Účinnost od: 20.07.1949    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
(Mění 420/1942 Sb. § 1, 4 a 15 a přílohy I, II, III)

170/1949 Sb.

Účinnost od: 17.07.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření

180/1949 Sb.

Účinnost od: 12.07.1949

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
(Mění 116/1949 Sb. ČR vydání SR vydání)

179/1949 Sb.

Účinnost od: 12.07.1949    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě
(Ruší 146/1909 ř.z.)

176/1949 Sb.

Účinnost od: 09.07.1949    Zrušeno: 28.02.1967

Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení

169/1949 Sb.

Účinnost od: 02.07.1949    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o vojenských újezdech

168/1949 Sb.

Účinnost od: 02.07.1949

Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
(Ruší 56/1943 Sb.;Ruší 217/1944 Sb.;Ruší 324/1942 Sb.;Ruší 153/1939 Sb.;Ruší 339/1936 Sb.;Ruší 313/1936 Sb.;Ruší 253/1936 Sb.;Ruší 142/1936 Sb.;Ruší 138/1936 Sb.;Ruší 128/1936 Sb.;Ruší 67/1935 Sb.;Ruší 143/1933 Sb.;Ruší 92/1933 Sb.;Ruší 53/1933 Sb.;Ruší 48/1933 Sb.;Ruší 35/1931 Sb.;Ruší 169/1928 Sb.;Ruší 19/1926 Sb.)

167/1949 Sb.

Účinnost od: 02.07.1949    Zrušeno: 01.09.1959

Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících
(Mění 115/1931 Sb. § 25;Mění 15/1947 Sb. § 16;Ruší 269/1939 Sb.;Mění 100/1933 Sb. § 1 až 10)

166/1949 Sb.

Účinnost od: 02.07.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o sídle správního soudu

215/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948

186/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949    Zrušeno: 25.06.1952

Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů
(Ruší 52/1944 Sb.;Ruší 20/1944 Sb.;Ruší 106/1925 Sb.;Mění 200/1943 Sb. § 1 odst. 1, § 5, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 až 4, § 8, § 9 odst. 1, § 11 a 12, § 15 až 17, § 19 a § 20 odst. 3)

152/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949    Zrušeno: 01.05.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut Československé pošty, národního podniku

151/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949    Zrušeno: 01.05.1952

Zákon o Československé poště, národním podniku
(Mění 206/1924 Sb. § 1;Ruší 114/1945 Sb.;Ruší 229/1919 Sb.;Ruší 376/1921 Sb.)

149/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

147/1949 Sb.

Účinnost od: 01.07.1949    Zrušeno: 07.12.1961

Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích
(Ruší 13/1944 Sb.;Ruší 174/1941 Sb.;Ruší 189/1939 Sb.;Ruší 76/1931 Sb.;Ruší 144/1927 Sb.;Ruší 116/1927 Sb.;Ruší 158/1924 Sb.)

165/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
(Ruší 149/1933 Sb.)

164/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949

Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
(Mění 181/1947 Sb.)

163/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949    Zrušeno: 20.08.1959

Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici

160/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949    Zrušeno: 01.04.1982

Zákon o vnitřním obchodě
(Ruší 276/1940 Sb.;Ruší 249/1933 Sb.;Ruší 154/1933 Sb.;Ruší 115/1932 Sb.;Ruší 62/1931 Sb.;Ruší 216/1926 Sb.;Ruší 87/1926 Sb.;Mění 100/1942 Sb. pokud nejde o působnost ve věcech cenových;Ruší 175/1943 Sb.)

159/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949

Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
(Ruší 107/1945 Sb.;Ruší 76/1938 Sb.;Ruší 39/1946 Ú.l.I;Ruší 115/1938 Sb.;Ruší 160/1946 Sb.)

158/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949    Zrušeno: 01.09.1955

Zákon o boji proti pohlavním nemocem
(Ruší 193/1923 Sb.;Mění 241/1922 Sb. celý s výjimkou jeho § 14 odst. 2 a § 15, 16, 20 a 21)

157/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949

Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů
(Ruší 28/1940 Sb.;Ruší 161/1937 Sb.;Ruší 238/1924 Sb.;Ruší 138/1924 Sb.;Ruší 172/1941 Sb.;Ruší 112/1947 Sb.)

156/1949 Sb.

Účinnost od: 30.06.1949    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním
(Ruší 297/1940 Sb.;Mění 125/1927 Sb. čl. 11;Mění 169/1927 Sb. čl. 3;Mění 86/1937 Sb. § 128 odst. 7)

204/1949 Sb.

Účinnost od: 29.06.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva

154/1949 Sb.

Účinnost od: 29.06.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
(Mění 248/1946 Sb.)

153/1949 Sb.

Účinnost od: 25.06.1949    Zrušeno: 27.01.1951

Vládní nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné
(Ruší 186/1939 Sb.;Ruší 193/1947 Sb.;Ruší 140/1932 Sb.)

148/1949 Sb.

Účinnost od: 11.06.1949

Zákon o Národní galerii v Praze
(Ruší 127/1936 Sb.)

145/1949 Sb.

Účinnost od: 11.06.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových

144/1949 Sb.

Účinnost od: 11.06.1949

Zákon o oddlužení svazků lidové správy
(Ruší 161/1943 Sb.;Ruší 21/1936 Sb.;Mění 69/1935 Sb. čl. 3;Ruší 324/1942 Sb.)

143/1949 Sb.

Účinnost od: 11.06.1949    Zrušeno: 01.01.1968

Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů

142/1949 Sb.

Účinnost od: 11.06.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů

141/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949    Účinnost do: 01.01.1950

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zák. č. 91/1949 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949
(Mění 91/1949 Sb. SR vydání)

140/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949    Zrušeno: 22.07.1959

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 60/1949 Sb. o hospodářském plánování (plánovací zákon)
(Mění 60/1949 Sb. SR vydání)

139/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech
(Ruší 101/1937 Sb.;Ruší 52/1930 Sb.;Ruší 191/1928 Sb.;Ruší 190/1928 Sb.;Ruší 244/1926 Sb.;Ruší 185/1921 Sb.)

138/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949

Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti
(Ruší 125/1945 Sb.)

137/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949    Zrušeno: 08.09.1951

Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče

135/1949 Sb.

Účinnost od: 10.06.1949

Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
(Ruší 236/1946 Sb.;Ruší 237/1946 Sb.)

116/1949 Sb.

Účinnost od: 09.06.1949    Zrušeno: 23.11.1990

Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
(Mění 108/1945 Sb.;Mění 118/1948 Sb.;Mění 12/1945 Sb.;Mění 120/1948 Sb.;Mění 121/1948 Sb.;Mění 122/1948 Sb.;Mění 125/1948 Sb.;Mění 128/1948 Sb.;Mění 134/1946 Sb.;Mění 141/1947 Sb.;Mění 185/1948 Sb.;Mění 21/1948 Sb.;Mění 28/1945 Sb.;Mění 31/1947 Sb.;Mění 33/1945 Sb.;Mění 5/1945 Sb.;Mění 54/1945 Sb.;Mění 90/1947 Sb.)

134/1949 Sb.

Účinnost od: 07.06.1949    Zrušeno: 01.04.1952

Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu

132/1949 Sb.

Účinnost od: 07.06.1949    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ludu zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy

129/1949 Sb.

Účinnost od: 03.06.1949    Zrušeno: 28.12.1960

Vládní nařízení o zřizování, organisaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy

119/1949 Sb.

Účinnost od: 01.06.1949

Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti

122/1949 Sb.

Účinnost od: 30.05.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků

121/1949 Sb.

Účinnost od: 25.05.1949    Zrušeno: 01.10.1959

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství č. 75/1949 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
(Mění 75/1949 Sb. SR vydání)

120/1949 Sb.

Účinnost od: 25.05.1949    Zrušeno: 01.10.1959

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zák. č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech
(Mění 69/1949 Sb. SR vydání)

118/1949 Sb.

Účinnost od: 25.05.1949    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949

117/1949 Sb.

Účinnost od: 25.05.1949    Zrušeno: 20.06.1966

Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin

241/1949 Sb.

Účinnost od: 11.05.1949

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 18. září 1948
(Ruší 229/1923 Sb.;Ruší 356/1922 Sb.;Ruší 182/1933 Sb.;Ruší 203/1924 Sb.)

115/1949 Sb.

Účinnost od: 10.05.1949

Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949

114/1949 Sb.

Účinnost od: 10.05.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové

113/1949 Sb.

Účinnost od: 10.05.1949    Zrušeno: 31.12.1957

Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku

112/1949 Sb.

Účinnost od: 10.05.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů
(Mění 12/1949 Sb.;Mění 28/1949 Sb.)

197/1949 Sb.

Účinnost od: 07.05.1949    Zrušeno: 25.10.1964

Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949

225/1949 Sb.

Účinnost od: 01.05.1949    Zrušeno: 01.04.1950

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí
(Mění 437/1940 Sb.)

95/1949 Sb.

Účinnost od: 01.05.1949    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy
(Mění 111/1934 Sb. § 9 odst. 1 a § 12)

111/1949 Sb.

Účinnost od: 30.04.1949    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o prohlášení hlavní dráhy Chomutov - Křimov za dráhu vedlejší

110/1949 Sb.

Účinnost od: 30.04.1949    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb

108/1949 Sb.

Účinnost od: 24.04.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic

107/1949 Sb.

Účinnost od: 24.04.1949

Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu

106/1949 Sb.

Účinnost od: 24.04.1949

Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců

105/1949 Sb.

Účinnost od: 23.04.1949    Zrušeno: 06.03.1951

Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
(Mění 168/1927 Sb.)

104/1949 Sb.

Účinnost od: 23.04.1949

Vládní vyhláška o vzájemném uznávání a vykonavatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak

212/1949 Sb.

Účinnost od: 16.04.1949    Zrušeno: 11.04.1969

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve mezdi republikou Československou a republikou Maďarskou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, podpísanej v Budapešti dňa 16. apríla 1949

101/1949 Sb.

Účinnost od: 16.04.1949    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice - Zábřeh
(Mění 218/1912 ř.z.)

100/1949 Sb.

Účinnost od: 16.04.1949    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro vedlejší (místní) dráhu Mariánské Hory - Brušperk
(Mění 104/1914 ř.z.;Ruší 71/1929 Sb.)

99/1949 Sb.

Účinnost od: 16.04.1949    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
(Mění 179/1943 Sb.)

96/1949 Sb.

Účinnost od: 15.04.1949    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
(Mění 111/1934 Sb.)

94/1949 Sb.

Účinnost od: 10.04.1949    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
(Mění 126/1933 Sb.)

93/1949 Sb.

Účinnost od: 10.04.1949

Zákon o zrušení sirotčích pokladen
(Mění 193/1946 Sb. § 1 odst. 2;Ruší 108/1946 Sb.;Ruší 150/1946 Sb.;Ruší 77/1923 Sb.)

89/1949 Sb.

Účinnost od: 10.04.1949    Zrušeno: 19.04.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949
(Ruší 39/1937 Sb.;Ruší 38/1937 Sb.;Ruší 5/1926 Sb.)

88/1949 Sb.

Účinnost od: 08.04.1949    Zrušeno: 30.04.1951

Vládní nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin
(Ruší 29/1940 Sb.;Ruší 312/1939 Sb.)

86/1949 Sb.

Účinnost od: 07.04.1949    Zrušeno: 01.01.1978

Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
(Mění 305/1942 Sb. § 70, druhé věty vodního zákona;Ruší 311/1942 Sb.)

85/1949 Sb.

Účinnost od: 07.04.1949    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory
(Mění 530/1919 Sb. § 7)

84/1949 Sb.

Účinnost od: 07.04.1949

Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
(Mění 108/1945 Sb.)

177/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.08.1957

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsané v Sofii dne 11. září 1948

103/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 14.09.1953

Vyhláška ministra dopravy o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ)

102/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "C" sazebníku všeobecné daně
(Mění 285/1948 Sb.)

98/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.08.1965

Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje

87/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
(Ruší 13/1945 Sb.;Ruší 164/1945 Sb.;Ruší 178/1946 Sb.;Ruší 353/1945 Ú.l.I)

83/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)
(Mění 10/1949 Sb. ČR vydání SR vydání)

81/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy

80/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy

79/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy
(Ruší 187/1947 Sb.)

76/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o organisaci správy v hlavním městě Praze
(Mění 280/1948 Sb. § 21;Mění 4/1945 Sb. § 2a;Ruší 46/1945 Sb.;Ruší 253/1946 Sb.;Ruší 188/1947 Sb.)

70/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.04.1952

Zákon o Státním zdravotnickém ústavu
(Ruší 101/1939 Sb.;Ruší 218/1925 Sb.;Ruší 181/1943 Sb.;Ruší 153/1942 Sb.;Ruší 154/1929 Sb.)

53/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.08.1965

Zákon o cestovních pasech
(Ruší 107/1947 Sb.;Ruší 55/1928 Sb.)

52/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
(Mění 193/1920 Sb. ustanovení o povinnosti hlášení;Ruší 143/1935 Sb.;Ruší 144/1935 Sb.;Ruší 233/1941 Sb.;Ruší 40/1944 Sl.z.;Ruší 52/1935 Sb.;Ruší 51/1935 Sb.;Ruší 144/1944 Sb.;Ruší 223/1937 Sb.)

49/1949 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů

53/1948 Sb.

Účinnost od: 01.04.1949

Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
(Ruší 68/1929 Sb.;Ruší 66/1928 Sb.;Ruší 243/1926 Sb.;Ruší 44/1926 Sb.;Ruší 23/1926 Sb.)

78/1949 Sb.

Účinnost od: 31.03.1949    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci

77/1949 Sb.

Účinnost od: 31.03.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují
(Ruší 185/1943 Sb.;Ruší 43/1945 Sb.I;Ruší 66/1944 Sb.;Ruší 122/1943 Sb.;Ruší 71/1942 Sb.;Ruší 65/1942 Sb.;Ruší 64/1942 Sb.;Ruší 216/1941 Sb.;Ruší 176/1941 Sb.;Ruší 371/1940 Sb.;Ruší 253/1940 Sb.;Ruší 331/1939 Sb.;Ruší 211/1939 Sb.;Ruší 208/1939 Sb.)

75/1949 Sb.

Účinnost od: 26.03.1949    Zrušeno: 01.10.1959

Nařízení ministra zemědělství, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech
(Mění 314/1948 Sb. neplatí pro jednotná družstva;Mění 359/1940 Sb. neplatí pro jednotná družstva)

55/1949 Sb.

Účinnost od: 26.03.1949    Zrušeno: 31.12.1957

Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí

72/1949 Sb.

Účinnost od: 19.03.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o újezdních tajemnících

71/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949    Zrušeno: 01.01.1955

Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
(Ruší 106/1940 Sb.;Ruší 216/1923 Sb.)

69/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949    Zrušeno: 01.10.1959

Zákon o jednotných zemědělských družstvech

68/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
(Mění 134/1946 Sb.)

67/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků
(Mění 91/1945 Sb.)

66/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949

Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy
(Mění 109/1926 Sb. čl. VII;Ruší 158/1923 Sb.)

65/1949 Sb.

Účinnost od: 15.03.1949    Zrušeno: 27.12.1951

Zákon o oceňování
(Ruší 51/1947 Sb.;Ruší 34/1947 Sb.;Ruší 132/1947 Sb.;Ruší 134/1947 Sb.;Ruší 135/1947 Sb.;Ruší 282/1947 Ú.l.I;Ruší 1177/1946 Ú.l.I;Ruší 264/1942 Sb.)

251/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy

64/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění předpisy o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
(Mění 199/1946 Sb.)

63/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
(Ruší 243/1942 Sb.)

61/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku

60/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 22.07.1959

Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)
(Ruší 144/1945 Sb.;Ruší 145/1945 Sb.;Ruší 63/1945 Sb.)

59/1949 Sb.

Účinnost od: 12.03.1949    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu

58/1949 Sb.

Účinnost od: 11.03.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vl. nař. č. 14/1949 Sb. o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu
(Mění 14/1949 Sb. SR vydání)

57/1949 Sb.

Účinnost od: 11.03.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vl. nař. č. 12/1949 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů
(Mění 12/1949 Sb. SR vydání)

56/1949 Sb.

Účinnost od: 11.03.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu č. 317/1948 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
(Mění 317/1948 Sb. SR vydání)

54/1949 Sb.

Účinnost od: 11.03.1949    Účinnost do: 01.01.1950

Vládní nařízení o letním čase v roce 1949

52/1949 Sb.

Účinnost od: 11.03.1949    Zrušeno: 01.01.1983

Zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
(Ruší 14/1939 Sb.I)

51/1949 Sb.

Účinnost od: 08.03.1949

Vyhláška některých členů vlády o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo

48/1949 Sb.

Účinnost od: 08.03.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
(Mění 215/1946 Sb.)

47/1949 Sb.

Účinnost od: 08.03.1949    Zrušeno: 01.06.1953

Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového

46/1949 Sb.

Účinnost od: 08.03.1949

Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání

82/1949 Sb.

Účinnost od: 04.03.1949    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
(Mění 104/1927 Sb.)

45/1949 Sb.

Účinnost od: 04.03.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku

44/1949 Sb.

Účinnost od: 04.03.1949    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska
(Mění 103/1926 Sb.;Mění 139/1946 Sb.;Mění 83/1932 Sb.;Ruší 119/1938 Sb.;Ruší 118/1938 Sb.;Ruší 54/1927 Sb.)

40/1949 Sb.

Účinnost od: 03.03.1949    Zrušeno: 01.01.1966

Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému

73/1949 Sb.

Účinnost od: 01.03.1949    Zrušeno: 03.09.1953

Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím

39/1949 Sb.

Účinnost od: 01.03.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
(Mění 174/1946 Sb. čl. I;Mění 8/1948 Sb. čl. I odst. 4)

37/1949 Sb.

Účinnost od: 01.03.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
(Ruší 11/1944 Sb.;Ruší 370/1940 Sb.;Ruší 331/1940 Sb.;Ruší 310/1940 Sb.;Ruší 306/1940 Sb.;Ruší 124/1939 Sb.;Ruší 95/1939 Sb.)

36/1949 Sb.

Účinnost od: 01.03.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů
(Ruší 128/1945 Sb.;Ruší 50/1947 Sb.;Ruší 174/1947 Sb.;Ruší 102/1948 Sb.;Ruší 217/1934 Sb.;Ruší 216/1934 Sb.;Ruší 215/1934 Sb.;Ruší 199/1933 Sb.;Ruší 218/1928 Sb.;Ruší 97/1928 Sb.;Ruší 155/1927 Sb.;Ruší 138/1921 Sb.)

136/1949 Sb.

Účinnost od: 28.02.1949

Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů

37/1949 Sb.

Účinnost od: 28.02.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují
(Ruší 196/1943 Sb.;Ruší 195/1943 Sb.;Ruší 180/1943 Sb.;Ruší 155/1943 Sb.;Ruší 74/1943 Sb.;Ruší 3/1943 Sb.;Ruší 388/1942 Sb.;Ruší 384/1942 Sb.;Ruší 359/1942 Sb.;Ruší 307/1942 Sb.;Ruší 121/1942 Sb.;Ruší 70/1942 Sb.;Ruší 69/1942 Sb.;Ruší 68/1942 Sb.;Ruší 67/1942 Sb.;Ruší 66/1942 Sb.;Ruší 49/1942 Sb.;Ruší 48/1942 Sb.;Ruší 29/1942 Sb.;Ruší 27/1942 Sb.;Ruší 4/1942 Sb.;Ruší 445/1941 Sb.;Ruší 304/1941 Sb.;Ruší 217/1941 Sb.;Ruší 38/1941 Sb.;Ruší 14/1941 Sb.;Ruší 13/1941 Sb.;Ruší 425/1940 Sb.;Ruší 294/1940 Sb.;Ruší 293/1940 Sb.;Ruší 238/1940 Sb.;Ruší 227/1940 Sb.;Ruší 79/1940 Sb.;Ruší 318/1939 Sb.;Ruší 315/1939 Sb.;Ruší 276/1939 Sb.;Ruší 236/1939 Sb.;Ruší 235/1939 Sb.;Ruší 217/1939 Sb.;Ruší 213/1939 Sb.;Ruší 209/1939 Sb.;Ruší 10/1939 Sb.I;Ruší 193/1937 Sb.;Ruší 220/1936 Sb.;Ruší 219/1936 Sb.;Ruší 218/1936 Sb.;Ruší 175/1935 Sb.;Ruší 156/1935 Sb.;Ruší 152/1935 Sb.;Ruší 280/1934 Sb.;Ruší 137/1934 Sb.)

35/1949 Sb.

Účinnost od: 25.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
(Ruší 1/1949 Sb.;Ruší 300/1948 Sb.)

29/1949 Sb.

Účinnost od: 25.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů

34/1949 Sb.

Účinnost od: 24.02.1949    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948

97/1949 Sb.

Účinnost od: 23.02.1949

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky

32/1949 Sb.

Účinnost od: 23.02.1949

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
(Mění 163/1947 Sb.)

28/1949 Sb.

Účinnost od: 20.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů

27/1949 Sb.

Účinnost od: 20.02.1949    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o mechanisaci zemědělství
(Ruší 951/1946 Ú.l.I)

26/1949 Sb.

Účinnost od: 15.02.1949    Zrušeno: 01.06.1950

Nařízení ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci

24/1949 Sb.

Účinnost od: 15.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu

23/1949 Sb.

Účinnost od: 15.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů

22/1949 Sb.

Účinnost od: 15.02.1949

Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948

50/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi
(Mění 11/1949 Sb.)

25/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
(Ruší 65/1947 Sb.)

17/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
(Ruší 187/1937 Sb.)

14/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu

13/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů
(Ruší 164/1929 Sb.)

12/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů

11/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů
(Ruší 133/1947 Sb.)

5/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců
(Mění 238/1948 Sb. § 3;Mění 25/1927 Sb.)

3/1949 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 11.04.1960

Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích
(Mění 121/1945 Sb.;Ruší 230/1946 Sb.;Ruší 63/1946 Sb.;Ruší 89/1946 Sb.;Ruší 88/1946 Sb.;Ruší 5/1937 Sb.;Ruší 315/1924 Sb.;Ruší 312/1924 Sb.;Ruší 311/1924 Sb.;Ruší 6/1923 Sb.)

320/1948 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
(Ruší 243/1946 Sb.;Ruší 185/1936 Sb.;Ruší 69/1932 Sb.;Ruší 110/1931 Sb.;Ruší 129/1930 Sb.;Ruší 53/1930 Sb.;Ruší 198/1928 Sb.;Ruší 59/1928 Sb.;Ruší 119/1926 Sb.;Ruší 52/1924 Sb.)

319/1948 Sb.

Účinnost od: 01.02.1949    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o zlidovění soudnictví
(Ruší 103/1944 Sb.)

10/1949 Sb.

Účinnost od: 29.01.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků)

199/1948 Sb.

Účinnost od: 29.01.1949    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o komunálních podnicích

8/1949 Sb.

Účinnost od: 27.01.1949    Zrušeno: 06.07.1961

Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organisaci krajských a okresních soudů

7/1949 Sb.

Účinnost od: 27.01.1949    Zrušeno: 15.11.1952

Vládní nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy

6/1949 Sb.

Účinnost od: 26.01.1949    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy

2/1949 Sb.

Účinnost od: 20.01.1949    Zrušeno: 15.07.1990

Vyhláška ministerstva vnitra o obnově visové povinnosti ve styku s Francií
(Ruší 76/1947 Sb.)

1/1949 Sb.

Účinnost od: 20.01.1949    Zrušeno: 25.02.1949

Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

273/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1958

Zákon o soustavné elektrisaci venkova
(Ruší 161/1944 Sb.;Ruší 12/1942 Sb.;Ruší 139/1926 Sb.;Ruší 72/1932 Sb.;Ruší 235/1946 Sb.;Ruší 46/1929 Sb.;Ruší 226/1928 Sb.;Ruší 112/1928 Sb.)

264/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani

263/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani
(Mění 283/1948 Sb.)

239/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně
(Mění 285/1948 Sb.)

210/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 24.06.1955

Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle §15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti

175/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948
(Mění 59/1948 Sb.)

172/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949

171/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 25.04.1961

Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(Ruší 228/1947 Sb.)

161/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
(Mění 103/1945 Sb.;Mění 118/1948 Sb. § 15;Mění 120/1948 Sb. § 10;Mění 122/1948 Sb. § 11;Mění 124/1948 Sb. § 13;Mění 181/1948 Sb.)

155/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949

150/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů

146/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.06.1950

Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti pro stavby v období pětiletého plánu

131/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1993

Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku

128/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé aerolinie, národní podnik"

127/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik"

126/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik"

125/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"

124/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá automobilová doprava, národní podnik"

123/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1952

Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československé dráhy, národní podnik"
(Ruší 279/1941 Sb.;Ruší 89/1932 Sb.;Ruší 81/1932 Sb.;Ruší 138/1923 Sb.)

91/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Účinnost do: 01.01.1950

Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949

90/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o rodinných přídavcích
(Ruší 58/1947 Sb.;Ruší 154/1945 Sb.)

74/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zák. č. 322/1948 Sb., o advokacii (advokátního řádu)

38/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
(Ruší 146/1925 Sb.)

33/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 (rozpočtový zákon)

21/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Vládní nařízení, kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku

18/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 17.04.1956

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City
(Ruší 56/1947 Sb.;Ruší 23/1934 Sb.)

16/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.07.1951

Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu

4/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o pracovním poměru domovnickém
(Mění 1/1943 Sb. § 2;Ruší 82/1920 Sb.)

326/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Nařízení ministra financí o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory

325/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt

322/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o advokacii (advokátní řád)
(Ruší 144/1936 Sb.;Ruší 201/1946 Sb.;Ruší 223/1906 ř.z.;Ruší 40/1922 Sb.;Ruší 186/1936 Sb.;Ruší 25/1947 Sb.)

319/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o zlidovění soudnictví
(Ruší 79/1945 Sb.;Ruší 24/1947 Sb.;Ruší 204/1947 Sb.;Ruší 205/1947 Sb.;Mění 100/1931 Sb. § 3 odst. 1 a 2 a § 45 až 47;Mění 105/1947 Sb. čl. I;Mění 107/1927 Sb. § 1 a 2;Mění 109/1918 ř.z. § 5 a 6;Mění 112/1942 Sl.z. § 2, 18 a 82;Mění 113/1942 Sl.z. čl. XIII odst. 2;Mění 121/1947 Sb. § 9;Mění 130/1930 Sb. čl. V odst. 1;Mění 23/1928 Sb. čl. XV odst. 2;Mění 231/1948 Sb. § 67 odst. 2 a 3;Mění 232/1946 Sb. § 1 až 87 a § 91 a 92;Mění 251/1934 Sb. čl. V č. 1;Mění 3/1947 Sb. § 1 odst. 1 a § 3 a 47;Mění 31/1929 Sb. § 10 až 14;Mění 318/1918 ř.z. § 6;Mění 48/1931 Sb. § 28 až 36, § 44, 47 a § 70;Mění 62/1945 Sb. čl. III a IV;Mění 8/1924 Sb. § 4 a 5;Mění 98/1948 Sb. § 19;Mění 99/1948 Sb. § 228 až 240;Ruší 112/1945 Sb.;Ruší 131/1931 Sb.;Ruší 146/1940 Sl.z.;Ruší 170/1924 Sb.;Ruší 18/1925 Sb.;Ruší 209/1942 Sl.z.;Ruší 41/1944 Sb.;Ruší 91/1934 Sb.)

318/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají

317/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze

316/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.10.1951

Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky

315/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků

314/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
(Mění 14/1943 Sb.)

313/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
(Ruší 1657/1946 Ú.l.I)

312/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o organisaci státních lesů a statků
(Mění 206/1924 Sb. § 1;Ruší 10/1946 Sb.;Ruší 25/1948 Sb.;Ruší 97/1934 Sb.)

306/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor

305/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 23.11.1990

Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě

303/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 19.09.1952

Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů

302/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy

301/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů

300/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 25.02.1949

Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

299/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
(Mění 125/1946 Sb.)

297/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

296/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
(Ruší 12/1947 Sb.)

294/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
(Ruší 281/1939 Sb.;Mění 143/1930 Sb. § 33 odst. 2)

293/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 08.02.1964

Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
(Ruší 183/1946 Sb.)

292/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1954

Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné

291/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Účinnost do: 01.01.1950

Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949

287/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
(Mění 1/1946 Sb.)

286/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1965

Zákon o národní bezpečnosti
(Ruší 229/1947 Sb.;Ruší 201/1948 Sb.;Ruší 149/1947 Sb.)

285/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí, kterým se vydává sazebník všeobecné daně

283/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o všeobecné dani
(Ruší 1504/1946 Ú.l.I;Ruší 237/1943 Sb.;Ruší 356/1942 Sb.;Ruší 310/1942 Sb.;Ruší 282/1942 Sb.;Ruší 281/1942 Sb.;Ruší 125/1939 Sb.;Ruší 50/1939 Sb.I;Ruší 294/1938 Sb.;Ruší 329/1936 Sb.;Ruší 318/1936 Sb.;Ruší 199/1936 Sb.;Ruší 181/1936 Sb.;Ruší 180/1936 Sb.;Ruší 85/1936 Sb.;Ruší 41/1936 Sb.;Ruší 166/1935 Sb.;Ruší 84/1935 Sb.;Ruší 78/1935 Sb.;Ruší 50/1935 Sb.;Ruší 162/1934 Sb.;Ruší 39/1933 Sb.;Ruší 38/1933 Sb.;Ruší 124/1932 Sb.;Ruší 123/1932 Sb.;Ruší 55/1946 Sb.;Ruší 2/1932 Sb.;Ruší 58/1946 Sb.;Ruší 1/1932 Sb.;Ruší 98/1946 Sb.;Ruší 78/1931 Sb.;Ruší 162/1946 Sb.;Ruší 77/1931 Sb.;Ruší 233/1946 Sb.;Ruší 212/1947 Sb.;Ruší 168/1930 Sb.;Mění 287/1924 Sb. § 10;Ruší 86/1928 Sb.;Mění 30/1946 Sb. celý s výjimkou § 92 až 104 a § 106;Ruší 29/1927 Sb.;Ruší 31/1946 Sb. celý s výjimkou ustanovení o poplatku z prodlení;Ruší 233/1926 Sb.;Mění 51/1947 Sb. celý s výjimkou ustanovení o všeobecném cenovém vyrovnávacím fondu;Ruší 178/1926 Sb.;Ruší 200/1947 Sb.;Ruší 116/1926 Sb.;Ruší 242/1921 Sb.;Ruší 98/1926 Sb.;Ruší 101/1925 Sb.;Ruší 140/1948 Sb.;Ruší 87/1925 Sb.;Ruší 51/1946 Sb.;Ruší 54/1925 Sb.;Ruší 50/1946 Sb.;Ruší 89/1924 Sb.;Ruší 42/1924 Sb.;Ruší 1/1924 Sb.;Ruší 37/1922 Sb.;Ruší 441/1921 Sb.;Ruší 243/1921 Sb.)

282/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Vyhláška ministra vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě

280/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o krajském zřízení
(Ruší 404/1941 Sb.;Ruší 42/1934 Sb.;Ruší 28/1923 Sb.)

275/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949    Zrušeno: 01.08.1965

Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti
(Ruší 31/1941 Sb.;Ruší 86/1945 Sb.;Ruší 202/1930 Sb.)

174/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1949

Zákon o zrušení domovského práva
(Ruší 22/1942 Sb.;Mění 87/1926 Sb. § 17 pokud jde o přiznání úlev pro nastoupení a provozování podomního obchodu osobám, které měly nebo mají v některé obci chudých krajů odvozeně nabyté domovské právo a v ní trvale bydlí)

Zavřít
MENU