Sbírka předpisů 1948 - podle účinnosti

324/1948 Sb.

Účinnost od: 31.12.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce

323/1948 Sb.

Účinnost od: 31.12.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské
(Mění 103/1926 Sb. § 37 odst. 2 a 3;Mění 138/1946 Sb. § 37;Ruší 139/1913 ř.z.;Ruší 216/1920 Sb.;Mění 112/1942 Sl.z.;Ruší 186/1942 Sl.z.;Ruší 216/1942 Sl.z.;Ruší 62/1943 Sl.z.;Ruší 182/1900 ř.z.)

321/1948 Sb.

Účinnost od: 31.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
(Ruší 94/1945 Sb.;Ruší 3/1947 Sb.)

290/1948 Sb.

Účinnost od: 31.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí o zdanění zásob zboží všeobecnou daní

313/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
(Mění 42/1947 Sb. § 16;Mění 86/1946 Sb. § 4 odst. 2 písm. c);Ruší 107/1946 Sb.;Ruší 122/1947 Sb.;Ruší 151/1946 Sb.)

311/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948

Zákon o národních dopravních podnicích
(Ruší 48/1943 Sb.;Ruší 459/1941 Sb.;Ruší 456/1941 Sb.;Ruší 104/1941 Sb.;Ruší 128/1935 Sb.;Ruší 34/1933 Sb.;Ruší 53/1929 Sb.;Ruší 136/1928 Sb.;Ruší 53/1926 Sb.;Ruší 54/1921 Sb.;Mění 206/1924 Sb. § 1;Ruší 139/1939 Sl.z.;Ruší 155/1939 Sl.z.;Ruší 159/1946 Sb.;Ruší 16/1896 ř.z.;Ruší 188/1922 Sb.;Ruší 52/1943 Sl.z.;Ruší 64/1924 Sb.;Ruší 72/1945 Zb. SNR)

310/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku

309/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva financí o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů

308/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva financí o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev

307/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní

304/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení o odměnách členů národních výborů

298/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1967

Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště

295/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.01.1955

Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
(Ruší 241/1925 Sb.;Mění 29/1948 Sb. § 3;Ruší 26/1941 Sb.;Ruší 381/1940 Sb.)

289/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karvinná za dráhu drobnou

288/1948 Sb.

Účinnost od: 30.12.1948    Zrušeno: 01.06.1951

Vyhláška ministra dopravy o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné

284/1948 Sb.

Účinnost od: 24.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Nařízení ministra financí, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani

281/1948 Sb.

Účinnost od: 24.12.1948    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
(Ruší 265/1924 Sb.;Ruší 212/1924 Sb.;Ruší 182/1924 Sb.;Ruší 141/1924 Sb.;Ruší 112/1924 Sb.;Ruší 84/1924 Sb.;Ruší 225/1923 Sb.;Ruší 219/1923 Sb.;Ruší 204/1923 Sb.;Ruší 141/1923 Sb.;Ruší 43/1922 Sb.;Ruší 263/1934 Sb.;Ruší 254/1933 Sb.;Ruší 253/1933 Sb.;Ruší 90/1928 Sb.;Ruší 12/1928 Sb.;Ruší 32/1926 Sb.;Ruší 30/1926 Sb.;Ruší 75/1925 Sb.;Ruší 36/1925 Sb.;Ruší 29/1925 Sb.;Ruší 6/1925 Sb.)

280/1948 Sb.

Účinnost od: 24.12.1948    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o krajském zřízení
(Ruší 116/1924 Sb.;Ruší 26/1924 Sb.;Ruší 120/1946 Sb.;Ruší 24/1942 Sb.;Ruší 103/1941 Sb.;Ruší 238/1938 Sb.;Ruší 151/1936 Sb.;Ruší 68/1930 Sb.;Ruší 187/1929 Sb.;Ruší 98/1928 Sb.;Ruší 191/1926 Sb.;Ruší 190/1926 Sb.)

25/1942 Sb.

Účinnost od: 24.12.1948    Zrušeno: 24.12.1948

Vládní nařízení o změně jednacího řádu pro okresní a zemské úřady
(Ruší 25/1942 Sb.)

279/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948    Zrušeno: 01.10.1951

Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském

278/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948    Zrušeno: 15.11.1952

Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
(Ruší 260/1943 Sb.;Ruší 129/1939 Sb.;Ruší 126/1937 Sb.;Ruší 160/1935 Sb.;Ruší 159/1935 Sb.;Ruší 106/1935 Sb.;Ruší 151/1934 Sb.;Ruší 94/1934 Sb.;Ruší 168/1933 Sb.;Ruší 148/1933 Sb.;Ruší 107/1933 Sb.)

274/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska
(Mění 118/1945 Sb.)

273/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948

Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy

271/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948

Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky

270/1948 Sb.

Účinnost od: 18.12.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o přísaze soudců
(Ruší 13/1920 Sb.)

20/1949 Sb.

Účinnost od: 17.12.1948    Zrušeno: 02.06.1954

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských

269/1948 Sb.

Účinnost od: 17.12.1948    Zrušeno: 24.04.1951

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)
(Mění 241/1948 Sb. SR vydání)

268/1948 Sb.

Účinnost od: 17.12.1948    Zrušeno: 11.07.1960

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení
(Mění 150/1948 Sb. SR vydání)

267/1948 Sb.

Účinnost od: 17.12.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948

266/1948 Sb.

Účinnost od: 17.12.1948    Zrušeno: 02.06.1954

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských
(Mění 28/1946 Sb.)

265/1948 Sb.

Účinnost od: 14.12.1948    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
(Ruší 89/1945 Sb.)

263/1948 Sb.

Účinnost od: 10.12.1948    Zrušeno: 01.10.1951

Vládne nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory

9/1949 Sb.

Účinnost od: 07.12.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947

277/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948

Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

276/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948

Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948

257/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948    Zrušeno: 18.07.1963

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích
(Mění 130/1948 Sb. ČR vydání)

254/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948    Zrušeno: 15.02.1951

Vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic

253/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství

252/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948    Účinnost do: 01.01.1951

Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení

251/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1948

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
(Ruší 99/1944 Sb.)

235/1948 Sb.

Účinnost od: 22.11.1948    Zrušeno: 17.05.1954

Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek

250/1948 Sb.

Účinnost od: 19.11.1948    Zrušeno: 01.07.1950

Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
(Mění 216/1947 Sb. ČR vydání)

249/1948 Sb.

Účinnost od: 19.11.1948

Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě

248/1948 Sb.

Účinnost od: 17.11.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické
(Mění 200/1928 Sb.)

247/1948 Sb.

Účinnost od: 17.11.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o táborech nucené práce

245/1948 Sb.

Účinnost od: 17.11.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti

244/1948 Sb.

Účinnost od: 13.11.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o státní mzdové politice
(Ruší 21/1942 Sb.;Ruší 283/1940 Sb.;Ruší 330/1939 Sb.;Ruší 404/1942 Sb.;Ruší 21/1942 Sl.z.;Ruší 91/1942 Sb.;Ruší 258/1941 Sb.;Ruší 11/1941 Sb.;Ruší 283/1940 Sl.z.)

241/1948 Sb.

Účinnost od: 02.11.1948    Zrušeno: 06.11.1958

Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)

240/1948 Sb.

Účinnost od: 27.10.1948

Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva - Za vítězství -
(Mění 43/1946 Sb.)

239/1948 Sb.

Účinnost od: 27.10.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky

238/1948 Sb.

Účinnost od: 25.10.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu

237/1948 Sb.

Účinnost od: 25.10.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky
(Ruší 106/1946 Sb.;Ruší 44/1940 Sb.)

232/1948 Sb.

Účinnost od: 24.10.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o státním soudu
(Mění 48/1931 Sb.;Ruší 68/1935 Sb.;Ruší 92/1948 Sb.;Ruší 238/1937 Sb.)

231/1948 Sb.

Účinnost od: 24.10.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky
(Ruší 182/1947 Sb.;Ruší 50/1923 Sb.;Ruší 91/1942 Sb.;Ruší 130/1936 Sb.;Ruší 124/1933 Sb.)

234/1948 Sb.

Účinnost od: 22.10.1948    Zrušeno: 25.07.1950

Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy

233/1948 Sb.

Účinnost od: 22.10.1948    Zrušeno: 31.01.1953

Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev

229/1948 Sb.

Účinnost od: 14.10.1948    Zrušeno: 11.06.1951

Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem

225/1948 Sb.

Účinnost od: 09.10.1948    Zrušeno: 20.08.1959

Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích

30/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření

29/1950 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
(Mění 17/1947 Sb.)

288/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců
(Ruší 113/1926 Sb.;Ruší 114/1926 Sb.)

174/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví

173/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění

62/1949 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o minimálních veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
(Mění 153/1923 Sb.;Mění 76/1922 Sb.)

261/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948

Vyhláška o Umluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění

260/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948

Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy

256/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 23.01.1997

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948

236/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.09.1957

Zákon o vojenské nemocenské péči

223/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1990

Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky

220/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec

198/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 27.07.1953

Zákon o občanských průkazech
(Ruší 481/1919 Sb.)

99/1948 Sb.

Účinnost od: 01.10.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o národním pojištění
(Ruší 681/1947 Ú.l.I;Ruší 1474/1946 Ú.l.I;Ruší 1466/1946 Ú.l.I;Ruší 17/1946 Ú.l.I;Ruší 558/1945 Ú.l.I;Ruší 29/1945 Sb.I;Ruší 12/1945 Sb.I;Ruší 246/1944 Sb.;Ruší 195/1944 Sb.;Ruší 2/1944 Sb.;Ruší 1/1944 Sb.;Ruší 304/1943 Sb.;Ruší 87/1943 Sb.;Ruší 66/1943 Sb.;Ruší 99/1942 Sb.;Ruší 98/1942 Sb.;Ruší 11/1942 Sb.;Ruší 427/1941 Sb.;Ruší 403/1941 Sb.;Ruší 388/1941 Sb.;Ruší 316/1941 Sb.;Ruší 315/1941 Sb.;Ruší 76/1941 Sb.;Ruší 59/1941 Sb.;Ruší 266/1940 Sb.;Ruší 262/1940 Sb.;Ruší 216/1940 Sb.;Ruší 112/1940 Sb.;Ruší 326/1939 Sb.;Ruší 159/1939 Sb.;Ruší 102/1939 Sb.;Ruší 52/1939 Sb.I;Ruší 364/1938 Sb.;Ruší 127/1937 Sb.;Ruší 323/1936 Sb.;Ruší 133/1936 Sb.;Ruší 71/1936 Sb.;Ruší 230/1935 Sb.;Ruší 97/1935 Sb.;Ruší 173/1934 Sb.;Ruší 146/1934 Sb.;Ruší 143/1934 Sb.;Ruší 117/1934 Sb.;Ruší 112/1934 Sb.;Ruší 86/1933 Sb.;Ruší 125/1931 Sb.;Ruší 27/1930 Sb.;Ruší 24/1930 Sb.;Ruší 162/1929 Sb.;Ruší 11/1929 Sb.;Ruší 214/1928 Sb.;Ruší 184/1928 Sb.;Ruší 175/1928 Sb.;Ruší 171/1928 Sb.;Ruší 152/1928 Sb.;Ruší 151/1928 Sb.;Ruší 80/1928 Sb.;Ruší 178/1927 Sb.;Ruší 237/1926 Sb.;Ruší 145/1926 Sb.;Ruší 144/1926 Sb.;Ruší 118/1926 Sb.;Ruší 90/1926 Sb.;Ruší 51/1926 Sb.;Ruší 13/1926 Sb.;Ruší 229/1925 Sb.;Ruší 200/1925 Sb.;Ruší 189/1925 Sb.;Ruší 150/1925 Sb.;Ruší 145/1925 Sb.;Ruší 142/1925 Sb.;Ruší 310/1924 Sb.;Ruší 249/1923 Sb.;Ruší 197/1923 Sb.;Ruší 188/1923 Sb.;Ruší 187/1923 Sb.;Ruší 145/1923 Sb.;Ruší 29/1923 Sb.;Ruší 20/1922 Sb.)

224/1948 Sb.

Účinnost od: 29.09.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
(Mění 150/1947 Sb. ČR vydání)

222/1948 Sb.

Účinnost od: 28.09.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
(Ruší 217/1948 Sb.)

221/1948 Sb.

Účinnost od: 28.09.1948    Zrušeno: 10.10.1949

Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků

219/1948 Sb.

Účinnost od: 24.09.1948    Zrušeno: 01.01.1952

Vládní nařízení o ústavech národního zdraví

19/1949 Sb.

Účinnost od: 06.09.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948

262/1948 Sb.

Účinnost od: 06.09.1948

Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948

255/1948 Sb.

Účinnost od: 06.09.1948    Zrušeno: 01.01.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948

230/1948 Sb.

Účinnost od: 06.09.1948    Zrušeno: 10.12.1971

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948

226/1948 Sb.

Účinnost od: 06.09.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947

206/1948 Sb.

Účinnost od: 05.09.1948    Zrušeno: 01.01.1961

Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
(Ruší 325/1942 Sb.;Ruší 363/1941 Sb.)

264/1948 Sb.

Účinnost od: 04.09.1948    Zrušeno: 05.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947

197/1948 Sb.

Účinnost od: 01.09.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Vládní nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích

196/1948 Sb.

Účinnost od: 01.09.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních

195/1948 Sb.

Účinnost od: 01.09.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských

182/1948 Sb.

Účinnost od: 01.09.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
(Ruší 55/1944 Sb.)

95/1948 Sb.

Účinnost od: 01.09.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
(Ruší 85/1945 Sb.;Ruší 106/1943 Sb.;Ruší 71/1941 Sb.;Ruší 56/1941 Sb.;Ruší 242/1940 Sb.;Ruší 18/1939 Sb.II;Ruší 62/1938 Sb.;Ruší 176/1937 Sb.;Ruší 158/1936 Sb.;Ruší 72/1936 Sb.;Ruší 233/1935 Sb.;Ruší 217/1935 Sb.;Ruší 197/1935 Sb.;Ruší 166/1934 Sb.;Ruší 86/1929 Sb.;Ruší 258/1926 Sb.;Ruší 162/1925 Sb.;Ruší 137/1925 Sb.;Ruší 64/1925 Sb.;Ruší 25/1925 Sb.;Ruší 214/1924 Sb.;Ruší 252/1923 Sb.;Ruší 137/1923 Sb.;Ruší 226/1922 Sb.;Ruší 75/1922 Sb.;Ruší 292/1920 Sb.;Ruší 189/1919 Sb.)

272/1948 Sb.

Účinnost od: 31.08.1948    Zrušeno: 01.10.1950

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
(Mění 228/1946 Sb.)

217/1948 Sb.

Účinnost od: 31.08.1948    Zrušeno: 28.09.1948

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

214/1948 Sb.

Účinnost od: 23.08.1948    Zrušeno: 01.01.1960

Zákon o sbírkách zákonů
(Ruší 19/1945 Sb.)

192/1948 Sb.

Účinnost od: 16.08.1948    Zrušeno: 16.11.1957

Zákon o státním divadle v Brně

215/1948 Sb.

Účinnost od: 15.08.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
(Ruší 462/1947 Ú.l.I)

213/1948 Sb.

Účinnost od: 08.08.1948    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů

210/1948 Sb.

Účinnost od: 07.08.1948

Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
(Ruší 82/1947 Sb. SNR - od počá.tku své účinnosti)

209/1948 Sb.

Účinnost od: 07.08.1948    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků

208/1948 Sb.

Účinnost od: 07.08.1948

Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic

213/1949 Sb.

Účinnost od: 06.08.1948    Zrušeno: 25.01.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948

207/1948 Sb.

Účinnost od: 06.08.1948    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků

205/1948 Sb.

Účinnost od: 06.08.1948    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva
(Mění 249/1946 Sb.)

204/1948 Sb.

Účinnost od: 06.08.1948    Zrušeno: 17.03.1951

Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
(Mění 75/1948 Sb.)

203/1948 Sb.

Účinnost od: 06.08.1948    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby

202/1948 Sb.

Účinnost od: 05.08.1948    Zrušeno: 27.12.1951

Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady

327/1948 Sb.

Účinnost od: 04.08.1948    Zrušeno: 02.07.1964

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948

191/1948 Sb.

Účinnost od: 04.08.1948    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach

190/1948 Sb.

Účinnost od: 04.08.1948    Zrušeno: 03.06.1950

Zákon o lékárnickém studiu

173/1948 Sb.

Účinnost od: 04.08.1948    Zrušeno: 01.07.1955

Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení

189/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku
(Ruší 131/1923 Sb.)

188/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 21.07.1959

Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
(Mění 104/1945 Sb.)

187/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 01.01.1955

Zákon o Ústřední radě družstev
(Ruší 1491/1946 Ú.l.I;Ruší 113/1944 Sb.;Ruší 159/1943 Sb.;Ruší 242/1942 Sb.)

186/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o revisní službě finanční správy
(Mění 297/1941 Sb. § 17 odst. 10;Ruší 234/1942 Sb.;Ruší 96/1919 Sb.)

185/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948

Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče
(Ruší 98/1930 Sb.;Ruší 35/1928 Sb.;Ruší 45/1923 Sb.;Ruší 242/1920 Sb.)

184/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 01.01.1954

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
(Mění 92/1946 Sb.)

183/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o Investiční bance
(Ruší 64/1941 Sb.;Ruší 99/1937 Sb.;Ruší 36/1935 Sb.;Ruší 264/1934 Sb.;Ruší 167/1934 Sb.;Ruší 71/1934 Sb.;Ruší 49/1925 Sb.;Ruší 206/1943 Sb.;Ruší 242/1941 Sb.;Ruší 337/1936 Sb.;Ruší 49/1934 Sb.)

181/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o organisaci peněžnictví
(Ruší 24/1945 Sb.I;Ruší 276/1944 Sb.;Ruší 157/1944 Sb.;Ruší 61/1939 Sb.;Ruší 11/1939 Sb.II;Ruší 83/1947 Sb.;Ruší 208/1938 Sb.;Ruší 226/1937 Sb.;Ruší 198/1933 Sb.;Ruší 194/1933 Sb.;Ruší 241/1924 Sb.;Ruší 240/1924 Sb.;Mění 102/1945 Sb.;Mění 133/1903 ř.z. pokud se týkají úvěrových společenstev;Mění 239/1924 Sb. § 18 až 29;Mění 242/1942 Sb. pokud se týkají úvěrových společenstev;Mění 51/1948 Sb.;Ruší 11/1941 Sb.;Ruší 113/1941 Sb.;Ruší 114/1941 Sb.;Ruší 126/1928 Sb.;Ruší 128/1924 Sb.;Ruší 136/1939 Sb.;Ruší 153/1929 Sb.;Ruší 169/1933 Sb.;Ruší 269/1924 Sb.;Ruší 302/1920 Sb.;Ruší 413/1942 Sb.;Ruší 429/1941 Sb.;Ruší 477/1920 Sb.)

180/1948 Sb.

Účinnost od: 03.08.1948

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
(Mění 185/1947 Sb.)

218/1948 Sb.

Účinnost od: 02.08.1948

Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku

179/1948 Sb.

Účinnost od: 02.08.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Vyhláška ministra vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
(Mění 210/1947 Sb. SR vydání)

178/1948 Sb.

Účinnost od: 02.08.1948    Zrušeno: 12.02.1955

Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků

177/1948 Sb.

Účinnost od: 02.08.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
(Mění 42/1947 Sb.)

193/1948 Sb.

Účinnost od: 01.08.1948    Zrušeno: 16.11.1957

Zákon o státním divadle v Ostravě

175/1948 Sb.

Účinnost od: 29.07.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
(Mění 88/1945 Sb.)

130/1949 Sb.

Účinnost od: 21.07.1948    Zrušeno: 07.05.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948

172/1948 Sb.

Účinnost od: 17.07.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny.
(Ruší 28/1938 Sb.;Ruší 11/1938 Sb.;Ruší 51/1937 Sb.;Ruší 249/1936 Sb.;Ruší 98/1936 Sb.;Ruší 97/1936 Sb.;Ruší 96/1936 Sb.;Ruší 95/1936 Sb.;Ruší 94/1936 Sb.;Ruší 93/1936 Sb.;Ruší 31/1936 Sb.;Ruší 99/1935 Sb.;Ruší 72/1935 Sb.;Ruší 185/1932 Sb.;Ruší 35/1932 Sb.;Ruší 118/1931 Sb.;Ruší 82/1931 Sb.;Ruší 81/1931 Sb.;Ruší 8/1931 Sb.;Ruší 128/1930 Sb.;Ruší 55/1930 Sb.;Ruší 51/1930 Sb.;Ruší 144/1929 Sb.;Ruší 160/1927 Sb.;Ruší 108/1927 Sb.;Ruší 35/1927 Sb.;Ruší 151/1926 Sb.;Ruší 92/1926 Sb.;Ruší 76/1926 Sb.;Ruší 246/1925 Sb.;Ruší 74/1925 Sb.;Ruší 26/1925 Sb.;Ruší 11/1925 Sb.;Ruší 2/1925 Sb.;Ruší 268/1924 Sb.;Ruší 230/1924 Sb.;Ruší 228/1924 Sb.;Ruší 227/1924 Sb.;Ruší 226/1924 Sb.;Ruší 225/1924 Sb.;Ruší 224/1924 Sb.;Ruší 223/1924 Sb.;Ruší 148/1924 Sb.;Ruší 132/1924 Sb.;Ruší 108/1923 Sb.;Ruší 413/1922 Sb.;Ruší 66/1935 Sb.)

171/1948 Sb.

Účinnost od: 16.07.1948

Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
(Mění 121/1948 Sb. ČR vydání)

169/1948 Sb.

Účinnost od: 16.07.1948    Zrušeno: 27.01.1951

Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
(Ruší 40/1938 Sb.;Ruší 45/1939 Sb.I)

166/1948 Sb.

Účinnost od: 15.07.1948

Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
(Ruší 342/1941 Sb.)

168/1948 Sb.

Účinnost od: 13.07.1948    Zrušeno: 11.04.1960

Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia

167/1948 Sb.

Účinnost od: 13.07.1948    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
(Mění 168/1927 Sb.)

165/1948 Sb.

Účinnost od: 13.07.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady

141/1948 Sb.

Účinnost od: 04.07.1948    Zrušeno: 01.04.1954

Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
(Ruší 113/1943 Sb.)

259/1948 Sb.

Účinnost od: 02.07.1948    Zrušeno: 09.07.1966

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou

243/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948    Zrušeno: 01.07.1953

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu
(Ruší 203/1946 Sb.)

164/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948

Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
(Mění 125/1946 Sb.)

161/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 117/1946 Sb.)

137/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948

Zákon o postátnění Československého rozhlasu
(Ruší 163/1946 Sb.;Ruší 203/1944 Sb.)

99/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o národním pojištění
(Ruší 213/1938 Sb.;Ruší 163/1937 Sb.;Ruší 216/1936 Sb.;Ruší 262/1934 Sb.;Ruší 240/1934 Sb.;Ruší 27/1929 Sb.;Ruší 249/1926 Sb.;Ruší 146/1926 Sb.;Ruší 189/1934 Sb.)

57/1948 Sb.

Účinnost od: 01.07.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o zálohování výživného dětem

162/1948 Sb.

Účinnost od: 23.06.1948    Zrušeno: 09.06.1950

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
(Ruší 39/1947 Sb.;Ruší 159/1947 Sb.)

139/1948 Sb.

Účinnost od: 19.06.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku
(Mění 48/1928 Sb.;Ruší 112/1941 Sb.)

136/1948 Sb.

Účinnost od: 19.06.1948    Zrušeno: 01.05.1952

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
(Mění 7/1947 Sb.)

31/1949 Sb.

Účinnost od: 15.06.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947
(Ruší 61/1935 Sb.;Ruší 79/1947 Sb.)

87/1948 Sb.

Účinnost od: 15.06.1948    Zrušeno: 27.12.1962

Zákon o potírání alkoholismu
(Ruší 174/1922 Sb.;Ruší 86/1922 Sb.)

152/1948 Sb.

Účinnost od: 13.06.1948    Zrušeno: 11.07.1960

Zákon o volbě presidenta republiky

105/1948 Sb.

Účinnost od: 10.06.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě

104/1948 Sb.

Účinnost od: 10.06.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech

103/1948 Sb.

Účinnost od: 10.06.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové

246/1948 Sb.

Účinnost od: 09.06.1948    Zrušeno: 01.12.1954

Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění

150/1948 Sb.

Účinnost od: 09.06.1948    Zrušeno: 11.07.1960

Ústava Československé republiky
(Ruší 255/1922 Sb.;Ruší 300/1920 Sb.;Ruší 162/1920 Sb.;Ruší 161/1920 Sb.;Ruší 124/1920 Sb.;Ruší 122/1920 Sb.;Ruší 35/1918 Sb.;Ruší 121/1920 Sb.;Ruší 81/1945 Sb.;Ruší 65/1946 Sb.;Ruší 66/1946 Sb.;Ruší 67/1946 Sb.;Ruší 197/1946 Sb.;Ruší 74/1948 Sb.;Ruší 1064/1946 Ú.l.I;Ruší 1079/1946 Ú.l.I;Ruší 330/1938 Sb.;Ruší 299/1938 Sb.;Ruší 41/1937 Sb.;Ruší 138/1934 Sb.;Ruší 36/1934 Sb.;Ruší 207/1933 Sb.;Ruší 197/1933 Sb.;Ruší 196/1933 Sb.;Ruší 195/1933 Sb.;Ruší 141/1933 Sb.;Ruší 125/1933 Sb.;Ruší 229/1928 Sb.;Ruší 17/1926 Sb.;Ruší 206/1925 Sb.)

97/1948 Sb.

Účinnost od: 09.06.1948    Zrušeno: 01.07.1982

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
(Mění 53/1931 Sb.)

147/1948 Sb.

Účinnost od: 05.06.1948

Vyhláška ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946

144/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů

143/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948

Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)

142/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku

138/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o hospodaření s byty
(Ruší 163/1946 Sb.;Ruší 203/1944 Sb.)

133/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948

Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
(Mění 260/1937 Sb.;Mění 85/1940 Sl.z. § 6;Mění 97/1939 Sl.z. § 2 odst. 2 a 6, a § 4, 5 a 7;Ruší 432/1940 Sb.;Ruší 56/1939 Sl.z.;Mění 21/1939 Sb.II;Ruší 21/1939 Sb.II)

132/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Zrušeno: 26.10.1955

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
(Mění 55/1947 Sb.)

131/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948

Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

130/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Zrušeno: 18.07.1963

Zákon o národních umělcích

129/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu

128/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948    Účinnost do: 01.01.1954

Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky

127/1948 Sb.

Účinnost od: 04.06.1948

Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem

126/1948 Sb.

Účinnost od: 03.06.1948

Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků

118/1948 Sb.

Účinnost od: 03.06.1948

Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
(Ruší 901/1947 Ú.l.I;Ruší 327/1945 Ú.l.I;Ruší 43/1943 Sb.;Ruší 117/1942 Sb.;Ruší 447/1941 Sb.;Ruší 302/1941 Sb.;Ruší 168/1940 Sb.;Ruší 82/1940 Sb.;Ruší 37/1940 Sb.)

112/1948 Sb.

Účinnost od: 03.06.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

116/1948 Sb.

Účinnost od: 02.06.1948    Zrušeno: 01.07.1950

Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

114/1948 Sb.

Účinnost od: 02.06.1948

Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
(Mění 100/1945 Sb.)

212/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948

Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
(Mění 59/1948 Sb.)

113/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948    Zrušeno: 01.01.1952

Vyhláška ministra vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny
(Ruší 258/1943 Sb.)

111/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948

Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem

110/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948

Vyhláška ministra financí o stažení některých mincí československé měny
(Ruší 21/1924 Sb.)

108/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministra techniky, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
(Mění 109/1942 Sb.)

41/1948 Sb.

Účinnost od: 01.06.1948    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
(Mění 117/1945 Sb. § 16;Mění 56/1928 Sb. § 12)

110/1948 Sb.

Účinnost od: 29.05.1948

Vyhláška ministra financí o stažení některých mincí československé měny

109/1948 Sb.

Účinnost od: 29.05.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvacetníků
(Ruší 219/1940 Sb.)

101/1948 Sb.

Účinnost od: 26.05.1948    Zrušeno: 27.01.1951

Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
(Ruší 104/1931 Sb.;Ruší 160/1940 Sb.;Ruší 79/1943 Sb.;Ruší 187/1936 Sb.)

94/1948 Sb.

Účinnost od: 23.05.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
(Mění 141/1927 Sb.)

69/1948 Sb.

Účinnost od: 20.05.1948    Zrušeno: 31.12.1957

Zákon o hudební a artistické ústředně

61/1948 Sb.

Účinnost od: 17.05.1948    Zrušeno: 01.09.1955

Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose

60/1948 Sb.

Účinnost od: 17.05.1948    Zrušeno: 01.09.1955

Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
(Ruší 290/1944 Sb.;Ruší 367/1942 Sb.;Ruší 212/1942 Sb.;Ruší 148/1942 Sb.;Ruší 220/1940 Sb.;Ruší 254/1941 Sb.;Ruší 67/1913 ř.z.)

12/1948 Sb.

Účinnost od: 17.05.1948    Zrušeno: 01.01.1978

Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
(Ruší 435/1940 Sb.)

242/1948 Sb.

Účinnost od: 15.05.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění

99/1948 Sb.

Účinnost od: 15.05.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o národním pojištění
(Ruší 64/1945 Sb.;Ruší 93/1945 Sb.;Ruší 155/1945 Sb.;Ruší 158/1945 Sb.;Ruší 20/1946 Sb.;Ruší 191/1946 Sb.;Ruší 252/1946 Sb.;Ruší 148/1925 Sb.;Ruší 156/1945 Sb.;Ruší 18/1947 Sb.;Ruší 221/1924 Sb.;Ruší 221/1925 Sb.;Ruší 242/1922 Sb.;Ruší 26/1929 Sb.;Ruší 365/1941 Sb.;Ruší 43/1929 Sb.;Ruší 44/1947 Sb.;Ruší 46/1947 Sb.;Ruší 47/1946 Sb.;Ruší 55/1941 Sb.;Ruší 70/1943 Sb.;Ruší 70/1948 Sb.)

47/1948 Sb.

Účinnost od: 14.05.1948    Zrušeno: 26.09.1955

Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
(Mění 171/1940 Sb. celý s výjimkou přílohy B;Ruší 208/1943 Sb.)

94/1948 Sb.

Účinnost od: 13.05.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministerstva národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
(Ruší 279/1937 Sb.)

98/1948 Sb.

Účinnost od: 12.05.1948    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
(Mění 26/1929 Sb. § 103 až 112, 119 až 121)

96/1948 Sb.

Účinnost od: 10.05.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
(Ruší 26/1945 Sb.)

163/1948 Sb.

Účinnost od: 09.05.1948    Zrušeno: 16.11.1963

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948

93/1948 Sb.

Účinnost od: 05.05.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce

92/1948 Sb.

Účinnost od: 05.05.1948    Zrušeno: 24.10.1948

Vládní nařízení, jímž se mění §1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
(Mění 238/1937 Sb.)

91/1948 Sb.

Účinnost od: 04.05.1948

Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy

90/1948 Sb.

Účinnost od: 04.05.1948

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
(Mění 1/1948 Sb.)

89/1948 Sb.

Účinnost od: 04.05.1948

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
(Mění 163/1947 Sb.)

88/1948 Sb.

Účinnost od: 04.05.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády

211/1948 Sb.

Účinnost od: 01.05.1948

Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody
(Mění 59/1948 Sb.)

102/1948 Sb.

Účinnost od: 01.05.1948    Zrušeno: 01.03.1949

Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod

96/1948 Sb.

Účinnost od: 01.05.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
(Ruší 185/1937 Sb.;Ruší 23/1932 Sb.)

65/1948 Sb.

Účinnost od: 01.05.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody

85/1948 Sb.

Účinnost od: 30.04.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání

84/1948 Sb.

Účinnost od: 30.04.1948    Zrušeno: 11.06.1951

Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem
(Ruší 201/1942 Sb.;Ruší 439/1941 Sb.)

83/1948 Sb.

Účinnost od: 30.04.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy

51/1948 Sb.

Účinnost od: 30.04.1948    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských

107/1948 Sb.

Účinnost od: 29.04.1948

Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
(Mění 74/1946 Sb.)

82/1948 Sb.

Účinnost od: 28.04.1948    Zrušeno: 01.09.1971

Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)
(Mění 177/1927 Sb. pokud odporuje tomuto zákonu;Mění 205/1928 Sb. pokud odporuje tomuto zákonu;Mění 43/1920 Sb. pokud odporuje tomuto zákonu;Mění 64/1930 Sb. pokud odporuje tomuto zákonu;Ruší 272/1944 Sb.;Ruší 108/1938 Sb.;Ruší 65/1930 Sb.;Ruší 227/1928 Sb.;Ruší 114/1928 Sb.;Ruší 113/1928 Sb.;Ruší 60/1928 Sb.;Ruší 85/1927 Sb.;Ruší 184/1926 Sb.;Ruší 89/1926 Sb.;Ruší 63/1926 Sb.;Ruší 35/1926 Sb.;Ruší 4/1926 Sb.;Ruší 232/1925 Sb.;Ruší 204/1925 Sb.;Ruší 171/1925 Sb.;Ruší 83/1925 Sb.)

81/1948 Sb.

Účinnost od: 28.04.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
(Mění 114/1929 Sb.)

80/1948 Sb.

Účinnost od: 28.04.1948    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě

79/1948 Sb.

Účinnost od: 28.04.1948

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946 č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
(Mění 128/1946 Sb.)

78/1948 Sb.

Účinnost od: 28.04.1948    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
(Mění 248/1946 Sb.)

77/1948 Sb.

Účinnost od: 26.04.1948    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

76/1948 Sb.

Účinnost od: 26.04.1948    Zrušeno: 13.12.1949

Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské

75/1948 Sb.

Účinnost od: 24.04.1948    Zrušeno: 02.06.1954

Zákon o volbách do Národního shromáždění

74/1948 Sb.

Účinnost od: 24.04.1948    Zrušeno: 09.06.1948

Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění

39/1948 Sb.

Účinnost od: 24.04.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Zákon o platidlech československé měny
(Ruší 101/1938 Sb.;Ruší 189/1924 Sb.;Ruší 372/1942 Sb.;Ruší 24/1945 Sb.;Ruší 41/1945 Sb.;Ruší 71/1946 Sb.;Ruší 103/1945 Ú.l.;Ruší 12/1945 Ú.l.;Ruší 144/1940 Sb.;Ruší 157/1939 Sb.;Ruší 48/1934 Sb.;Ruší 166/1929 Sb.)

38/1948 Sb.

Účinnost od: 24.04.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o Národní bance Československé
(Ruší 142/1946 Sb.;Ruší 139/1945 Sb.;Ruší 347/1920 Sb.;Ruší 44/1939 Sl.z.;Ruší 57/1944 Sb.;Ruší 229/1943 Sb.;Ruší 124/1943 Sb.;Ruší 463/1941 Sb.;Ruší 202/1938 Sb.;Ruší 179/1938 Sb.;Ruší 262/1936 Sb.;Ruší 109/1936 Sb.;Ruší 25/1934 Sb.;Ruší 43/1926 Sb.;Ruší 102/1925 Sb.)

178/1949 Sb.

Účinnost od: 23.04.1948    Zrušeno: 30.04.1969

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou, sjednané v Praze, dne 23. dubna 1948

148/1948 Sb.

Účinnost od: 23.04.1948    Zrušeno: 22.05.1965

Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou

73/1948 Sb.

Účinnost od: 23.04.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanicích prohlídky cizozemského masa

72/1948 Sb.

Účinnost od: 23.04.1948    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film"
(Mění 206/1924 Sb.)

228/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 20.12.1968

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948

227/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 20.12.1968

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948

170/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948

160/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 28.08.1954

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948

159/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 10.12.1971

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948

158/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948

157/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
(Ruší 37/1938 Sb.;Ruší 20/1938 Sb.;Ruší 25/1937 Sb.)

156/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
(Ruší 61/1929 Sb.;Ruší 242/1924 Sb.;Ruší 208/1923 Sb.)

155/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 23.01.1997

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
(Ruší 81/1946 Sb.;Ruší 226/1946 Sb.;Ruší 27/1948 Sb.)

154/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948
(Ruší 80/1933 Sb.;Ruší 119/1932 Sb.;Ruší 135/1926 Sb.;Ruší 86/1925 Sb.)

153/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948    Zrušeno: 19.12.1972

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948

59/1948 Sb.

Účinnost od: 20.04.1948

Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947

146/1948 Sb.

Účinnost od: 17.04.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě

106/1948 Sb.

Účinnost od: 17.04.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra zemedelstva, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.

63/1948 Sb.

Účinnost od: 17.04.1948    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků

62/1948 Sb.

Účinnost od: 17.04.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
(Mění 16/1947 Sb.)

40/1948 Sb.

Účinnost od: 17.04.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o trestní ochraně proti požárům

30/1949 Sb.

Účinnost od: 15.04.1948    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních

58/1948 Sb.

Účinnost od: 15.04.1948

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
(Mění 130/1933 Sb.)

56/1948 Sb.

Účinnost od: 15.04.1948    Zrušeno: 01.04.1973

Zákon o státní podpoře novomanželům

55/1948 Sb.

Účinnost od: 15.04.1948    Zrušeno: 13.12.1949

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech
(Mění 268/1936 Sb.)

53/1948 Sb.

Účinnost od: 15.04.1948

Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady

43/1949 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 16, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948

145/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948

Vyhláška ministra zemědělství o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy

50/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o živnostenské dani

49/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948    Zrušeno: 22.12.1952

Zákon o zemědělské dani
(Ruší 28/1948 Sb.;Mění 30/1946 Sb.)

48/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
(Mění 76/1927 Sb.)

46/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948    Zrušeno: 24.06.1991

Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
(Ruší 165/1935 Sb.;Ruší 196/1926 Sb.)

45/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
(Mění 139/1947 Sb.)

44/1948 Sb.

Účinnost od: 14.04.1948

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy
(Mění 142/1947 Sb.)

134/1948 Sb.

Účinnost od: 13.04.1948    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
(Mění 72/1946 Sb.)

42/1949 Sb.

Účinnost od: 10.04.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob

43/1948 Sb.

Účinnost od: 10.04.1948    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o zemědělském úvěru

149/1948 Sb.

Účinnost od: 08.04.1948    Zrušeno: 26.01.1959

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským

37/1948 Sb.

Účinnost od: 07.04.1948    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy

36/1948 Sb.

Účinnost od: 07.04.1948

Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
(Ruší 208/1944 Sb.)

35/1948 Sb.

Účinnost od: 07.04.1948    Účinnost do: 01.01.1949

Vládní nařízení o letním čase v roce 1948

26/1948 Sb.

Účinnost od: 04.04.1948    Zrušeno: 25.07.1949

Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
(Ruší 192/1921 Sb.;Ruší 44/1922 Sb.;Ruší 413/1921 Sb.)

135/1948 Sb.

Účinnost od: 02.04.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy

34/1948 Sb.

Účinnost od: 02.04.1948

Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

33/1948 Sb.

Účinnost od: 02.04.1948

Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
(Ruší 149/1946 Sb.;Ruší 22/1946 Sb.;Ruší 9/1947 Sb.;Mění 16/1945 Sb.;Ruší 245/1946 Sb. čl. III § 2)

30/1948 Sb.

Účinnost od: 02.04.1948

Vládní nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo - maďarské dohody o výměně obyvatelstva

24/1948 Sb.

Účinnost od: 02.04.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků

194/1948 Sb.

Účinnost od: 01.04.1948    Zrušeno: 31.01.1953

Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
(Mění 130/1945 Sb.;Mění 430/1919 Sb.)

32/1948 Sb.

Účinnost od: 01.04.1948    Zrušeno: 16.11.1957

Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)

29/1948 Sb.

Účinnost od: 01.04.1948    Zrušeno: 01.01.1955

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích
(Ruší 417/1940 Sb.;Mění 215/1928 Sb. § 2 a 9)

258/1948 Sb.

Účinnost od: 31.03.1948

Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947

28/1948 Sb.

Účinnost od: 26.03.1948    Zrušeno: 14.04.1948

Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu

216/1948 Sb.

Účinnost od: 24.03.1948

Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 č. 59 Sb.
(Mění 59/1948 Sb.)

25/1948 Sb.

Účinnost od: 20.03.1948    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se slučují podniky "Státní lesy a statky", "Státní statky" a "Státní lesy"
(Ruší 40/1946 Sb.)

22/1948 Sb.

Účinnost od: 20.03.1948    Zrušeno: 24.08.1950

Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
(Mění 183/1928 Sb. § 4)

20/1948 Sb.

Účinnost od: 20.03.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
(Mění 120/1931 Sb.;Mění 255/1935 Sb.;Mění 279/1915 ř.z.;Mění 38/1922 Sb.;Mění 60/1925 Sb.)

21/1948 Sb.

Účinnost od: 19.03.1948

Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození

24/1948 Sb.

Účinnost od: 18.03.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra financí, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
(Ruší 9/1936 Sb.;Ruší 151/1931 Sb.)

23/1948 Sb.

Účinnost od: 13.03.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o výkonu trestu postihující majetek, uložených trestními soudy
(Mění 124/1924 Sb. § 10 odst. 4 a § 11 odst. 1;Mění 568/1919 Sb. § 18 odst. 2 až 6)

176/1948 Sb.

Účinnost od: 08.03.1948    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní

189/1948 Sb.

Účinnost od: 01.03.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci New Yorku

52/1948 Sb.

Účinnost od: 28.02.1948

Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů

18/1948 Sb.

Účinnost od: 21.02.1948

Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny

17/1948 Sb.

Účinnost od: 21.02.1948    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
(Mění 94/1946 Sb.)

27/1948 Sb.

Účinnost od: 17.02.1948    Zrušeno: 20.04.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín

16/1948 Sb.

Účinnost od: 17.02.1948

Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
(Mění 1/1948 Sb. ČR vydání)

15/1948 Sb.

Účinnost od: 17.02.1948    Zrušeno: 01.01.1951

Vládna vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska

14/1948 Sb.

Účinnost od: 17.02.1948    Zrušeno: 07.05.1953

Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských

13/1948 Sb.

Účinnost od: 17.02.1948

Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
(Mění 121/1931 Sb. § 9;Mění 70/1935 Sb. § 1 odst. 1;Ruší 37/1937 Sb.;Ruší 45/1933 Sb.)

9/1948 Sb.

Účinnost od: 15.02.1948    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministra techniky, kterou se činí další opatření podle §2 vládního nařízení ze dne 21 března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
(Mění 109/1942 Sb.;Mění 242/1946 Sb. obec Planá (u Mariánských Lázní))

11/1948 Sb.

Účinnost od: 11.02.1948    Zrušeno: 01.01.1954

Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
(Mění 225/1946 Sb.)

8/1948 Sb.

Účinnost od: 03.02.1948    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku

7/1948 Sb.

Účinnost od: 31.01.1948

Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947

6/1948 Sb.

Účinnost od: 31.01.1948    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními

4/1948 Sb.

Účinnost od: 20.01.1948    Zrušeno: 01.10.1950

Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
(Mění 190/1947 Sb. ČR vydání)

3/1948 Sb.

Účinnost od: 20.01.1948

Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
(Ruší 177/1947 Sb.)

229/1947 Sb.

Účinnost od: 15.01.1948    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti

228/1947 Sb.

Účinnost od: 15.01.1948    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti

1/1948 Sb.

Účinnost od: 09.01.1948

Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy

133/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství

109/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech
(Mění 22/1927 Sb.)

15/1949 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení)

151/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského trestního řádu

125/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku

124/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení
(Ruší 448/1941 Sb.)

123/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění polygrafických podniků

122/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří

121/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění ve stavebnictví

120/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami

119/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
(Mění 113/1945 Sb. § 4;Ruší 170/1947 Sb.)

118/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků

117/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.07.1950

Vyhláška ministryně výživy o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

115/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
(Mění 101/1945 Sb.;Ruší 146/1947 Sb. k 14.8.1947)

114/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
(Ruší 63/1929 Sb.)

100/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948

70/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
(Ruší 148/1945 Sb.;Mění 221/1924 Sb.;Mění 26/1929 Sb.)

67/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
(Mění 103/1926 Sb.;Mění 104/1926 Sb.;Mění 83/1932 Sb.)

66/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
(Mění 132/1946 Sb.)

64/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru

42/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 21.07.1959

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
(Mění 104/1945 Sb.)

31/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
(Mění 120/1947 Sb.)

19/1948 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.04.1952

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
(Mění 1/1946 Sb.)

230/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 16.07.1965

Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem

226/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
(Mění 131/1912 ř.z.;Ruší 119/1945 Sb.;Ruší 120/1945 Sb.)

225/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.03.1962

Zákon o myslivosti
(Ruší 127/1941 Sb.;Ruší 128/1941 Sb.;Ruší 57/1936 Sb.;Ruší 98/1929 Sb.;Ruší 1568/1946 Ú.l.I;Ruší 1035/1946 Ú.l.I;Ruší 289/1945 Ú.l.I;Ruší 271/1944 Sb.;Ruší 340/1942 Sb.;Ruší 339/1942 Sb.;Ruší 272/1941 Sb.;Ruší 392/1941 Ú.l.)

224/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

222/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů

221/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
(Mění 14/1943 Sb.)

220/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
(Mění 82/1947 Sb.)

215/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948

Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948

205/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
(Mění 217/1931 Sb.;Ruší 193/1941 Sb.)

204/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace

197/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

176/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1948    Účinnost do: 01.01.1948

Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní stavby státu
(Ruší 1525/1946 Ú.l.I)

Zavřít
MENU