Sbírka předpisů 1947 - podle účinnosti

231/1947 Sb.

Účinnost od: 31.12.1947

Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
(Mění 189/1947 Sb.)

223/1947 Sb.

Účinnost od: 30.12.1947

Vyhláška ministra zemědělství, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
(Ruší 253/1944 Sb.)

219/1947 Sb.

Účinnost od: 30.12.1947

Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
(Mění 33/1946 Sb.)

140/1948 Sb.

Účinnost od: 27.12.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
(Mění 200/1947 Sb.)

212/1947 Sb.

Účinnost od: 27.12.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)

200/1947 Sb.

Účinnost od: 27.12.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)

210/1947 Sb.

Účinnost od: 23.12.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku

194/1947 Sb.

Účinnost od: 18.12.1947

Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách

206/1947 Sb.

Účinnost od: 15.12.1947

Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem

203/1947 Sb.

Účinnost od: 15.12.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v §5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež

202/1947 Sb.

Účinnost od: 15.12.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež

201/1947 Sb.

Účinnost od: 13.12.1947    Zrušeno: 01.05.1952

Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelních zbraní
(Mění 221/1931 Sb.;Ruší 268/1942 Sb.;Ruší 629/1919 Sb.;Ruší 681/1920 Sb.)

86/1948 Sb.

Účinnost od: 12.12.1947

Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947

199/1947 Sb.

Účinnost od: 10.12.1947    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny

190/1947 Sb.

Účinnost od: 06.12.1947    Zrušeno: 01.10.1950

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
(Ruší 111/1935 Sb.;Ruší 203/1923 Sb.;Ruší 49/1946 Sb.;Ruší 211/1936 Sb.;Ruší 212/1936 Sb.;Ruší 90/1927 Sb.)

195/1947 Sb.

Účinnost od: 03.12.1947

Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
(Mění 125/1947 Sb. ČR vydání)

193/1947 Sb.

Účinnost od: 03.12.1947    Zrušeno: 25.06.1949

Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)

227/1947 Sb.

Účinnost od: 01.12.1947

Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947

218/1947 Sb.

Účinnost od: 01.12.1947

Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

217/1947 Sb.

Účinnost od: 01.12.1947

Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947

71/1948 Sb.

Účinnost od: 25.11.1947

Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek

191/1947 Sb.

Účinnost od: 21.11.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy

189/1947 Sb.

Účinnost od: 17.11.1947    Účinnost do: 01.01.1949

Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948

10/1948 Sb.

Účinnost od: 15.11.1947

Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947

188/1947 Sb.

Účinnost od: 14.11.1947    Zrušeno: 01.04.1949

Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice

187/1947 Sb.

Účinnost od: 14.11.1947    Zrušeno: 01.04.1949

Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
(Ruší 7/1923 Sb.)

186/1947 Sb.

Účinnost od: 13.11.1947

Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
(Mění 225/1925 Sb.)

185/1947 Sb.

Účinnost od: 13.11.1947

Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku

184/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947

Vyhláška ministra dopravy o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
(Ruší 154/1904 ř.z.)

182/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Zrušeno: 24.10.1948

Zákon o stíhání trestných činů proti státu

181/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Účinnost do: 01.07.1950

Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
(Ruší 225/1943 Sb.)

180/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné

179/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
(Ruší 98/1939 Sb.;Ruší 71/1939 Sb.)

178/1947 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Zrušeno: 01.07.1957

Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení
(Mění 337/1921 Sb.)

187/1939 Sb.

Účinnost od: 12.11.1947    Zrušeno: 12.11.1947

Vyhláška, kterou se uveřejňuje nález ústavního soudu o zákoně ze dne 12. července 1933, č. 147 Sb. z. a n., o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli
(Ruší 187/1939 Sb.;Ruší 188/1933 Sb.;Ruší 147/1933 Sb.)

177/1947 Sb.

Účinnost od: 05.11.1947    Zrušeno: 20.01.1948

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948

176/1947 Sb.

Účinnost od: 05.11.1947    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení, jímž se mění §10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
(Mění 220/1924 Sb.;Ruší 263/1938 Sb.)

175/1947 Sb.

Účinnost od: 05.11.1947    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
(Ruší 262/1938 Sb.)

184/1947 Sb.

Účinnost od: 01.11.1947

Vyhláška ministra dopravy o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
(Ruší 179/1943 Sb.;Ruší 203/1942 Sb.;Ruší 285/1941 Sb.)

173/1947 Sb.

Účinnost od: 18.10.1947    Zrušeno: 01.05.1952

Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
(Mění 260/1925 Sb.)

128/1947 Sb.

Účinnost od: 17.10.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
(Mění 60/1923 Sb. § 5 odst. 2 první věta a § 6 odst. 2 písm. a);Ruší 9/1924 Sb.;Ruší 152/1934 Sb.)

172/1947 Sb.

Účinnost od: 15.10.1947

Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem

5/1948 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Mírová smlouva s Itálií

209/1947 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Mírová smlouva s Rumunskem

208/1947 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Mírová smlouva s Finskem

207/1947 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Mírová smlouva s Bulharskem

192/1947 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Mírová smlouva s Maďarskem

171/1947 Sb.

Účinnost od: 14.10.1947

Ústavný zákon o mierovej zmluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom

170/1947 Sb.

Účinnost od: 13.10.1947    Zrušeno: 01.01.1948

Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem

169/1947 Sb.

Účinnost od: 13.10.1947    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
(Ruší 61/1947 Sb.;Mění 168/1927 Sb.)

168/1947 Sb.

Účinnost od: 13.10.1947

Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně

166/1947 Sb.

Účinnost od: 07.10.1947    Zrušeno: 30.10.1953

Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
(Mění 85/1922 Sb.)

165/1947 Sb.

Účinnost od: 07.10.1947    Zrušeno: 03.07.1950

Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
(Mění 165/1945 Sb.)

174/1947 Sb.

Účinnost od: 01.10.1947    Zrušeno: 01.03.1949

Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské

163/1947 Sb.

Účinnost od: 01.10.1947

Vládní nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)

162/1947 Sb.

Účinnost od: 01.10.1947    Zrušeno: 15.11.1952

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
(Mění 75/1934 Sb.)

161/1947 Sb.

Účinnost od: 01.10.1947

Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
(Ruší 403/1940 Sb.)

160/1947 Sb.

Účinnost od: 27.09.1947    Účinnost do: 16.07.1948

Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství

159/1947 Sb.

Účinnost od: 22.09.1947    Zrušeno: 23.06.1948

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

158/1947 Sb.

Účinnost od: 20.09.1947    Zrušeno: 27.12.1951

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
(Ruší 46/1938 Sb.;Ruší 30/1937 Sb.;Ruší 176/1930 Sb.;Ruší 188/1924 Sb.;Ruší 220/1923 Sb.;Ruší 197/1931 Sb.;Ruší 328/1922 Sb.)

157/1947 Sb.

Účinnost od: 12.09.1947    Účinnost do: 01.01.1949

Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

156/1947 Sb.

Účinnost od: 12.09.1947    Účinnost do: 01.01.1949

Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení §2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

201/1948 Sb.

Účinnost od: 07.09.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
(Mění 103/1927 Sb. všechna ustanovení, pokud jím byly zřízeny v oboru ministerstva vnitra kategorie úředníků vyšší strážní služby (II. služební třída) a strážní služby (IV. služební třída);Mění 104/1927 Sb. všechna ustanovení, pokud se vztahují na příslušníky četnictva)

200/1948 Sb.

Účinnost od: 07.09.1947    Zrušeno: 01.09.1949

Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti

149/1947 Sb.

Účinnost od: 07.09.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o národní bezpečnosti
(Mění 51/1936 Sb. čl. I a III a § 18 odst. 2; čl. II a § 18 odst. 1 pokud obsahují zvláštní ustanovení o státní policejní správě;Ruší 195/1930 Sb.;Ruší 250/1942 Sb.;Ruší 256/1944 Sb.;Ruší 299/1920 Sb.;Ruší 77/1944 Sb.;Ruší 88/1944 Sb.)

183/1947 Sb.

Účinnost od: 05.09.1947    Zrušeno: 01.04.1964

Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti

139/1947 Sb.

Účinnost od: 05.09.1947    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
(Ruší 68/1908 čes.z.z.)

153/1947 Sb.

Účinnost od: 28.08.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
(Mění 119/1947 Sb. ČR vydání)

151/1947 Sb.

Účinnost od: 28.08.1947    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání

149/1947 Sb.

Účinnost od: 23.08.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o národní bezpečnosti
(Ruší 48/1944 Sl.z.;Ruší 122/1944 Sb.;Ruší 119/1944 Sb.;Ruší 277/1943 Sb.;Ruší 69/1943 Sb.;Ruší 68/1943 Sb.;Ruší 62/1943 Sb.;Ruší 34/1943 Sb.;Ruší 149/1942 Sl.z.;Ruší 361/1942 Sb.;Ruší 299/1942 Sb.;Ruší 129/1942 Sb.;Ruší 74/1942 Sb.;Ruší 423/1941 Sb.;Ruší 450/1940 Sb.;Ruší 449/1940 Sb.;Ruší 195/1940 Sb.;Ruší 7/1939 Sb.II;Ruší 274/1938 Sb.;Ruší 273/1938 Sb.;Ruší 169/1938 Sb.;Ruší 166/1938 Sb.;Ruší 131/1938 Sb.;Ruší 66/1938 Sb.;Ruší 43/1938 Sb.;Ruší 222/1937 Sb.;Ruší 188/1937 Sb.;Ruší 59/1937 Sb.;Ruší 46/1937 Sb.;Ruší 10/1937 Sb.;Ruší 292/1936 Sb.;Ruší 124/1936 Sb.;Ruší 51/1936 Sb.;Ruší 151/1935 Sb.;Ruší 219/1934 Sb.;Ruší 108/1931 Sb.;Ruší 59/1931 Sb.;Ruší 42/1931 Sb.;Ruší 200/1930 Sb.;Ruší 190/1929 Sb.;Ruší 189/1929 Sb.;Ruší 188/1927 Sb.;Ruší 187/1927 Sb.;Ruší 252/1926 Sb.;Ruší 251/1926 Sb.;Ruší 250/1926 Sb.;Ruší 34/1926 Sb.;Ruší 284/1924 Sb.;Ruší 283/1924 Sb.;Ruší 233/1924 Sb.;Ruší 218/1923 Sb.;Ruší 182/1923 Sb.;Ruší 180/1923 Sb.;Ruší 110/1923 Sb.;Ruší 84/1923 Sb.;Ruší 83/1923 Sb.;Ruší 344/1922 Sb.;Ruší 343/1922 Sb.;Ruší 342/1922 Sb.;Ruší 341/1922 Sb.;Ruší 334/1922 Sb.;Ruší 286/1922 Sb.;Ruší 285/1922 Sb.)

148/1947 Sb.

Účinnost od: 20.08.1947

Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva

145/1947 Sb.

Účinnost od: 15.08.1947    Zrušeno: 01.10.1951

Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
(Ruší 294/1942 Sb.)

146/1947 Sb.

Účinnost od: 14.08.1947    Zrušeno: 01.01.1948

Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském

143/1947 Sb.

Účinnost od: 13.08.1947

Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou

142/1947 Sb.

Účinnost od: 12.08.1947

Zákon o revisi první pozemkové reformy

141/1947 Sb.

Účinnost od: 11.08.1947    Zrušeno: 01.06.1953

Zákon o Likvidačním fondu měnovém

152/1947 Sb.

Účinnost od: 08.08.1947    Zrušeno: 15.03.1976

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946

140/1947 Sb.

Účinnost od: 08.08.1947    Zrušeno: 10.08.1949

Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění

138/1947 Sb.

Účinnost od: 06.08.1947

Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech

137/1947 Sb.

Účinnost od: 01.08.1947

Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
(Ruší 6/1945 Sb.)

133/1947 Sb.

Účinnost od: 01.08.1947    Zrušeno: 01.02.1949

Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské

119/1947 Sb.

Účinnost od: 01.08.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých

105/1947 Sb.

Účinnost od: 01.08.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních
(Mění 131/1931 Sb.;Mění 161/1936 Sb.;Mění 194/1944 Sb.;Mění 222/1943 Sb.;Mění 251/1934 Sb.;Mění 320/1919 Sb.;Mění 56/1928 Sb.;Mění 64/1931 Sb.;Ruší 183/1944 Sb.;Ruší 206/1944 Sb.;Ruší 211/1942 Sb.;Ruší 280/1938 Sb.;Ruší 308/1939 Sb.;Ruší 39/1944 Sb.)

2/1948 Sb.

Účinnost od: 31.07.1947

Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
(Mění 167/1947 Sb.)

167/1947 Sb.

Účinnost od: 31.07.1947

Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou

126/1947 Sb.

Účinnost od: 26.07.1947

Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami

135/1947 Sb.

Účinnost od: 25.07.1947    Zrušeno: 15.03.1949

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků

155/1947 Sb.

Účinnost od: 24.07.1947    Zrušeno: 28.11.1957

Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií

122/1947 Sb.

Účinnost od: 23.07.1947    Zrušeno: 30.12.1948

Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek)
(Mění 107/1946 Sb.)

131/1947 Sb.

Účinnost od: 22.07.1947

Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
(Mění 192/1946 Sb.)

130/1947 Sb.

Účinnost od: 22.07.1947    Zrušeno: 01.10.1949

Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku
(Mění 120/1921 Sb.;Mění 193/1920 Sb.)

129/1947 Sb.

Účinnost od: 22.07.1947    Zrušeno: 28.06.1951

Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce
(Ruší 333/1942 Sb.)

127/1947 Sb.

Účinnost od: 19.07.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
(Ruší 225/1937 Sb.;Ruší 154/1925 Sb.;Ruší 16/1929 Sb.)

124/1947 Sb.

Účinnost od: 17.07.1947    Zrušeno: 04.11.1949

Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně

123/1947 Sb.

Účinnost od: 15.07.1947

Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946

88/1947 Sb.

Účinnost od: 10.07.1947

Zákon o právu stavby
(Ruší 86/1912 ř.z.)

121/1947 Sb.

Účinnost od: 09.07.1947    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
(Ruší 283/1944 Sb.;Ruší 266/1942 Sb.;Ruší 374/1938 Sb.;Mění 154/1927 Sb. § 12;Ruší 153/1927 Sb.;Ruší 187/1939 Sl.z.;Ruší 192/1923 Sb.;Ruší 376/1938 Sb.)

107/1947 Sb.

Účinnost od: 09.07.1947    Zrušeno: 01.04.1949

Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic

118/1947 Sb.

Účinnost od: 07.07.1947

Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem

125/1947 Sb.

Účinnost od: 04.07.1947    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově

116/1947 Sb.

Účinnost od: 04.07.1947    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze

115/1947 Sb.

Účinnost od: 04.07.1947    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
(Mění 86/1946 Sb.)

114/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947

Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání

113/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947

Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání

112/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 30.06.1949

Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé

111/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947

Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských

110/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou

109/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o dani ze mzdy

108/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
(Mění 14/1943 Sb.;Mění 256/1946 Sb.)

106/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947

Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)

100/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.08.1954

Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon
(Mění 168/1927 Sb.)

99/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

97/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v §1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
(Mění 60/1936 Sb.)

92/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
(Mění 248/1920 Sb.)

32/1947 Sb.

Účinnost od: 01.07.1947    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
(Ruší 159/1925 Sb.;Ruší 319/1924 Sb.;Ruší 180/1924 Sb.;Ruší 26/1923 Sb.;Ruší 125/1922 Sb.;Ruší 152/1945 Sb.;Ruší 141/1946 Sb.;Ruší 219/1946 Sb.;Mění 25/1945 Sb.;Mění 96/1933 Sb. čl. I až IV;Ruší 155/1940 Sb.;Ruší 109/1940 Sb.;Ruší 84/1940 Sb.;Ruší 72/1940 Sb.;Ruší 71/1940 Sb.;Ruší 23/1940 Sb.;Ruší 250/1938 Sb.;Ruší 172/1938 Sb.;Ruší 161/1938 Sb.;Ruší 150/1938 Sb.;Ruší 70/1938 Sb.;Ruší 47/1938 Sb.;Ruší 215/1937 Sb.;Ruší 70/1937 Sb.;Ruší 69/1937 Sb.;Ruší 16/1937 Sb.;Ruší 319/1936 Sb.;Ruší 281/1936 Sb.;Ruší 215/1936 Sb.;Ruší 210/1936 Sb.;Ruší 209/1936 Sb.;Ruší 208/1936 Sb.;Ruší 173/1936 Sb.;Ruší 230/1934 Sb.;Ruší 155/1934 Sb.;Ruší 50/1934 Sb.;Ruší 112/1933 Sb.;Ruší 111/1933 Sb.;Ruší 109/1933 Sb.;Ruší 96/1933 Sb.;Ruší 212/1932 Sb.;Ruší 78/1932 Sb.;Ruší 77/1932 Sb.;Ruší 76/1932 Sb.;Ruší 75/1932 Sb.;Ruší 74/1932 Sb.;Ruší 27/1932 Sb.;Ruší 18/1932 Sb.;Ruší 43/1931 Sb.;Ruší 16/1931 Sb.;Ruší 90/1930 Sb.;Ruší 89/1930 Sb.;Ruší 85/1930 Sb.;Ruší 110/1929 Sb.;Ruší 92/1929 Sb.;Ruší 87/1929 Sb.;Ruší 77/1929 Sb.;Ruší 22/1929 Sb.;Ruší 220/1928 Sb.;Ruší 192/1928 Sb.;Ruší 122/1928 Sb.;Ruší 189/1927 Sb.;Ruší 127/1927 Sb.;Ruší 98/1927 Sb.;Ruší 6/1927 Sb.;Ruší 226/1926 Sb.;Ruší 214/1926 Sb.;Ruší 129/1926 Sb.;Ruší 110/1926 Sb.;Ruší 75/1926 Sb.)

104/1947 Sb.

Účinnost od: 24.06.1947    Zrušeno: 02.05.1961

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
(Mění 320/1936 Sb.)

103/1947 Sb.

Účinnost od: 24.06.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou

102/1947 Sb.

Účinnost od: 24.06.1947    Zrušeno: 01.10.1949

Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem

101/1947 Sb.

Účinnost od: 24.06.1947    Zrušeno: 28.12.1950

Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
(Mění 189/1936 Sb.)

83/1947 Sb.

Účinnost od: 19.06.1947    Zrušeno: 03.08.1948

Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně

96/1947 Sb.

Účinnost od: 16.06.1947

Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
(Mění 125/1946 Sb.)

95/1947 Sb.

Účinnost od: 16.06.1947

Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona z dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků

94/1947 Sb.

Účinnost od: 16.06.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu

93/1947 Sb.

Účinnost od: 12.06.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach
(Mění 76/1927 Sb.;Ruší 10/1936 Sb.)

54/1948 Sb.

Účinnost od: 10.06.1947

Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
(Mění 87/1947 Sb.)

91/1947 Sb.

Účinnost od: 10.06.1947

Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947

90/1947 Sb.

Účinnost od: 10.06.1947

Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek

89/1947 Sb.

Účinnost od: 10.06.1947

Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
(Mění 6/1945 Sb. se zrušuje dnem, který vyhlásí ministr výživy)

87/1947 Sb.

Účinnost od: 10.06.1947    Účinnost do: 01.01.1949

Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

84/1947 Sb.

Účinnost od: 04.06.1947    Zrušeno: 15.02.1951

Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní

81/1947 Sb.

Účinnost od: 01.06.1947    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nářízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
(Mění 109/1942 Sb.)

77/1947 Sb.

Účinnost od: 01.06.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem

73/1947 Sb.

Účinnost od: 01.06.1947

Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
(Ruší 129/1929 Sb.)

47/1947 Sb.

Účinnost od: 01.06.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy)
(Mění 23/1928 Sb.;Mění 4/1931 Sb.;Ruší 314/1920 Sb.;Ruší 177/1924 Sb.)

78/1947 Sb.

Účinnost od: 27.05.1947    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun

65/1947 Sb.

Účinnost od: 21.05.1947    Zrušeno: 01.02.1949

Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
(Mění 214/1928 Sb.;Mění 262/1934 Sb.;Ruší 272/1942 Sb.)

74/1947 Sb.

Účinnost od: 17.05.1947

Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
(Mění 12/1946 Sb. ČR vydání)

73/1947 Sb.

Účinnost od: 17.05.1947

Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny

52/1947 Sb.

Účinnost od: 14.05.1947    Zrušeno: 01.10.1950

Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.
(Mění 154/1923 Sb.)

71/1947 Sb.

Účinnost od: 10.05.1947

Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností

70/1947 Sb.

Účinnost od: 07.05.1947

Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
(Ruší 146/1945 Sb.;Ruší 152/1940 Sb.)

66/1947 Sb.

Účinnost od: 06.05.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
(Mění 102/1941 Sb. § 2;Mění 103/1927 Sb.)

72/1947 Sb.

Účinnost od: 04.05.1947

Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
(Mění 12/1946 Sb.)

40/1947 Sb.

Účinnost od: 01.05.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
(Mění 128/1943 Sb.;Mění 143/1922 Sb.;Mění 15/1928 Sb.;Mění 36/1941 Sb.;Mění 421/1921 Sb.;Mění 421/1941 Sb.)

64/1947 Sb.

Účinnost od: 29.04.1947

Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
(Ruší 213/1943 Sb.;Ruší 91/1943 Sb.)

62/1947 Sb.

Účinnost od: 24.04.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945

61/1947 Sb.

Účinnost od: 24.04.1947    Zrušeno: 13.10.1947

Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
(Ruší 231/1946 Sb.;Mění 168/1927 Sb.)

59/1947 Sb.

Účinnost od: 24.04.1947    Zrušeno: 15.02.1951

Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů

55/1947 Sb.

Účinnost od: 24.04.1947    Zrušeno: 26.10.1955

Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
(Ruší 140/1940 Sb.;Ruší 159/1940 Sb.;Ruší 203/1942 Sl.z.;Ruší 526/1942 Úr.n.;Ruší 268/1944 Sb.;Ruší 41/1943 Sb.)

57/1947 Sb.

Účinnost od: 22.04.1947    Zrušeno: 01.10.1950

Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona

198/1947 Sb.

Účinnost od: 19.04.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
(Mění 184/1946 Sb.)

53/1947 Sb.

Účinnost od: 14.04.1947    Účinnost do: 01.01.1948

Vládní nařízení o letním čase v roce 1947

49/1947 Sb.

Účinnost od: 11.04.1947    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o poradenské zdravotní péči

48/1947 Sb.

Účinnost od: 11.04.1947    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o organisaci péče o mládež

147/1947 Sb.

Účinnost od: 04.04.1947

Úmluva o mezinárodním civilním letectví

45/1947 Sb.

Účinnost od: 04.04.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví

42/1947 Sb.

Účinnost od: 03.04.1947    Zrušeno: 01.06.1950

Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
(Ruší 127/1942 Sb.)

41/1947 Sb.

Účinnost od: 03.04.1947    Zrušeno: 31.12.1953

Zákon o státní podpoře na obytné stavby

134/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 15.03.1949

Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují

132/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 15.03.1949

Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky

76/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 20.01.1949

Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií

67/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 30.12.1950

Vyhláška ministra průmyslu, jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
(Mění 268/1939 Sb.)

51/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 15.03.1949

Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků

50/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 01.03.1949

Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské

39/1947 Sb.

Účinnost od: 01.04.1947    Zrušeno: 23.06.1948

Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
(Mění 58/1946 Sb. § 2;Ruší 185/1946 Sb.)

37/1947 Sb.

Účinnost od: 31.03.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy

36/1947 Sb.

Účinnost od: 31.03.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
(Mění 103/1927 Sb.;Mění 132/1931 Sb.)

35/1947 Sb.

Účinnost od: 31.03.1947    Zrušeno: 04.11.1949

Vládní nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
(Mění 9/1946 Sb. § 6 odst. 1 poslední věta)

80/1947 Sb.

Účinnost od: 26.03.1947    Zrušeno: 23.10.1975

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií

38/1947 Sb.

Účinnost od: 26.03.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
(Mění 21/1947 Sb. ČR vydání)

34/1947 Sb.

Účinnost od: 26.03.1947    Zrušeno: 15.03.1949

Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků

33/1947 Sb.

Účinnost od: 25.03.1947    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků

31/1947 Sb.

Účinnost od: 17.03.1947

Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

79/1947 Sb.

Účinnost od: 16.03.1947    Zrušeno: 15.06.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
(Ruší 157/1946 Sb.)

43/1947 Sb.

Účinnost od: 12.03.1947    Zrušeno: 29.12.1949

Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním
(Ruší 119/1935 Sb.)

20/1947 Sb.

Účinnost od: 11.03.1947    Zrušeno: 29.12.1949

Zákon o povinných výtiscích

154/1947 Sb.

Účinnost od: 10.03.1947    Zrušeno: 12.05.1967

Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou

41/1949 Sb.

Účinnost od: 06.03.1947

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým

28/1947 Sb.

Účinnost od: 04.03.1947    Účinnost do: 01.01.1948

Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947

27/1947 Sb.

Účinnost od: 04.03.1947    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu

24/1947 Sb.

Účinnost od: 01.03.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům

232/1946 Sb.

Účinnost od: 01.03.1947    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o porotních soudech
(Mění 108/1933 Sb.;Mění 123/1931 Sb. § 6 odst. 1;Mění 124/1924 Sb. § 16 až 25;Mění 62/1945 Sb. čl. II;Mění 91/1934 Sb. § 3, a pokud se týkají rozsudku porotního soudu § 4 až 6;Ruší 268/1920 Sb.;Ruší 278/1919 Sb.)

86/1947 Sb.

Účinnost od: 27.02.1947

Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi

26/1947 Sb.

Účinnost od: 27.02.1947

Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v §2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle §4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
(Mění 250/1946 Sb.)

25/1947 Sb.

Účinnost od: 27.02.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
(Ruší 224/1936 Sb.)

23/1947 Sb.

Účinnost od: 27.02.1947

Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace

20/1947 Sb.

Účinnost od: 25.02.1947    Zrušeno: 29.12.1949

Zákon o povinných výtiscích
(Ruší 118/1935 Sb.)

15/1947 Sb.

Účinnost od: 24.02.1947    Zrušeno: 01.08.1950

Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
(Ruší 568/1919 Sb.)

19/1947 Sb.

Účinnost od: 22.02.1947    Zrušeno: 01.09.1949

Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic

17/1947 Sb.

Účinnost od: 22.02.1947    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění

16/1947 Sb.

Účinnost od: 21.02.1947    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků

14/1947 Sb.

Účinnost od: 20.02.1947    Zrušeno: 03.06.1950

Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních

13/1947 Sb.

Účinnost od: 20.02.1947    Zrušeno: 01.07.1957

Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování

7/1947 Sb.

Účinnost od: 18.02.1947    Zrušeno: 01.05.1952

Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
(Mění 182/1943 Sb.;Mění 360/1940 Sb.;Ruší 182/1943 Sb.;Ruší 360/1940 Sl.z.;Ruší 152/1925 Sb.)

12/1947 Sb.

Účinnost od: 15.02.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu

11/1947 Sb.

Účinnost od: 04.02.1947    Zrušeno: 02.05.1961

Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
(Mění 63/1935 Sb.)

10/1947 Sb.

Účinnost od: 04.02.1947

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947

8/1947 Sb.

Účinnost od: 04.02.1947

Vládní nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině

21/1947 Sb.

Účinnost od: 01.02.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
(Mění 168/1939 Sb. § 49;Mění 75/1945 Sb. čl. II;Ruší 11/1930 Sb.;Ruší 131/1928 Sb.;Ruší 132/1928 Sb.;Ruší 22/1944 Sb.)

5/1947 Sb.

Účinnost od: 27.01.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Vládní nařízení o československém lékopisu
(Ruší 10/1906 ř.z.;Ruší 161/1941 Sb.;Ruší 220/1942 Sb.;Ruší 658/1942 Ú.l.;Ruší 659/1942 Ú.l.;Ruší 660/1942 Ú.l.;Ruší 39/1936 Sb.)

3/1947 Sb.

Účinnost od: 21.01.1947    Zrušeno: 31.12.1948

Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže
(Ruší 113/1936 Sb.)

257/1946 Sb.

Účinnost od: 15.01.1947    Zrušeno: 01.10.1950

Vyhláška ministra spravedlnosti o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce

242/1946 Sb.

Účinnost od: 12.01.1947    Zrušeno: 01.06.1950

Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

223/1946 Sb.

Účinnost od: 12.01.1947    Zrušeno: 03.12.1949

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
(Ruší 345/1942 Sb.;Ruší 134/1940 Sb.;Ruší 175/1936 Sb.;Ruší 327/1941 Sb.)

222/1946 Sb.

Účinnost od: 12.01.1947    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o poště (poštovní zákon)

2/1947 Sb.

Účinnost od: 11.01.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
(Mění 249/1946 Sb. ČR vydání)

9/1947 Sb.

Účinnost od: 09.01.1947    Zrušeno: 02.04.1948

Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretů presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
(Ruší 23/1946 Sb.)

245/1946 Sb.

Účinnost od: 09.01.1947    Zrušeno: 02.04.1948

Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
(Ruší 40/1945 Sb.;Mění 16/1945 Sb.;Mění 17/1945 Sb.;Mění 22/1946 Sb.)

239/1946 Sb.

Účinnost od: 04.01.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
(Ruší 95/1931 Sb.)

227/1946 Sb.

Účinnost od: 03.01.1947    Zrušeno: 01.01.1951

Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
(Ruší 230/1941 Sb.;Ruší 44/1940 Sb.;Ruší 45/1928 Sb.;Ruší 254/1940 Sb.;Ruší 31/1930 Sb.;Ruší 157/1929 Sb.;Ruší 34/1929 Sb.)

230/1946 Sb.

Účinnost od: 02.01.1947    Zrušeno: 01.02.1949

Vládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského

214/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib

144/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
(Ruší 39/1946 Sb.;Mění 103/1926 Sb.;Mění 103/1946 Sb.;Mění 104/1926 Sb. § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 č. III a § 8 odst. 1 pokud stanoví zvláštní sazby pro opatrovatelky;Mění 11/1941 Sb.;Mění 139/1946 Sb.;Mění 15/1927 Sb. § 13 odst. 3;Mění 159/1945 Sb.;Mění 388/1941 Sb.;Mění 58/1945 Sb.;Mění 73/1945 Sb.;Ruší 23/1943 Sb.;Ruší 299/1939 Sb.)

120/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947

Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému

82/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 07.08.1948

Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou

69/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
(Mění 159/1945 Sb.)

68/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947

Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947

58/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
(Mění 154/1945 Sb.)

46/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o odškodnění nemocí z povolání
(Ruší 78/1938 Sb.;Ruší 36/1938 Sb.;Ruší 33/1942 Sb.;Ruší 99/1932 Sb.)

44/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o hornickém pensijním pojištění
(Mění 156/1945 Sb.)

18/1947 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění

256/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.01.1950

Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

254/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek

248/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.01.1952

Zákon o úpravě svátkového práva
(Ruší 63/1939 Sb.;Ruší 65/1925 Sb.)

243/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.02.1949

Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské

237/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 10.06.1949

Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení

236/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 10.06.1949

Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení

234/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947

Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947

233/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.01.1949

Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
(Ruší 156/1924 Sb.)

219/1946 Sb.

Účinnost od: 01.01.1947    Zrušeno: 01.07.1947

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Zavřít
MENU