Sbírka předpisů 1945 - podle účinnosti

69/1946 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945

Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj

68/1946 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945

Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu

165/1945 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945    Účinnost do: 01.01.1947

Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména

164/1945 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945    Zrušeno: 01.04.1949

Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček

163/1945 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945

Vyhláška ministra zahraničních věcí o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
(Ruší 69/1938 Sb.)

162/1945 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945

Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
(Ruší 183/1938 Sb.)

161/1945 Sb.

Účinnost od: 31.12.1945    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
(Mění 33/1945 Sb. § 8;Mění 76/1927 Sb.;Ruší 105/1943 Sb.;Ruší 226/1934 Sb.)

137/1945 Sb.

Účinnost od: 26.12.1945    Zrušeno: 01.08.1950

Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
(Mění 293/1920 Sb.)

153/1945 Sb.

Účinnost od: 22.12.1945

Vyhláška ministra financí o přihlášení některých majetkových hodnot

151/1945 Sb.

Účinnost od: 21.12.1945    Zrušeno: 01.05.1952

Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
(Ruší 14/1933 Sb.;Ruší 75/1929 Sb.)

149/1945 Sb.

Účinnost od: 20.12.1945

Vyhláška ministra vnitra o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

148/1945 Sb.

Účinnost od: 07.12.1945    Zrušeno: 01.01.1948

Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci

147/1945 Sb.

Účinnost od: 07.12.1945    Zrušeno: 20.06.1966

Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku

146/1945 Sb.

Účinnost od: 03.12.1945    Zrušeno: 07.05.1947

Vyhláška ministra financí o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
(Ruší 11/1945 Sb.)

145/1945 Sb.

Účinnost od: 03.12.1945    Zrušeno: 12.03.1949

Vládní nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího

144/1945 Sb.

Účinnost od: 03.12.1945    Zrušeno: 12.03.1949

Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady

68/1948 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 01.11.1949

Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

15/1946 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
(Mění 29/1945 Sb.)

159/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

158/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění
(Mění 221/1924 Sb.;Mění 26/1929 Sb.;Mění 365/1941 Sb.;Mění 70/1943 Sb.)

157/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945

Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění

155/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o zvýšení státních starobních podpor
(Mění 43/1929 Sb.)

154/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 01.01.1949

Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
(Ruší 217/1941 Sl.z.)

143/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Účinnost do: 01.01.1947

Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení

142/1945 Sb.

Účinnost od: 01.12.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, kterým se mění vl. nař. č. 62/1933 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
(Mění 62/1933 Sb.)

81/1946 Sb.

Účinnost od: 28.11.1945    Zrušeno: 20.04.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
(Ruší 38/1938 Sb.;Ruší 189/1937 Sb.;Ruší 234/1936 Sb.;Ruší 171/1935 Sb.;Ruší 156/1934 Sb.;Ruší 186/1931 Sb.)

121/1945 Sb.

Účinnost od: 27.11.1945    Zrušeno: 11.04.1960

Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
(Mění 114/1920 Sb. § 16;Mění 126/1920 Sb. § 2 a 3, odst. 2;Mění 213/1919 Sb. § 11;Mění 214/1919 Sb. § 11;Mění 51/1936 Sb. § 6;Ruší 108/1940 Sb.;Ruší 185/1942 Sb.;Ruší 199/1943 Sb.;Ruší 230/1943 Sb.;Ruší 245/1941 Sb.;Ruší 270/1941 Sb.;Ruší 343/1941 Sb.;Ruší 371/1941 Sb.;Ruší 388/1940 Sb.;Ruší 389/1940 Sb.;Ruší 9/1944 Sb.;Ruší 406/1942 Sb.;Ruší 142/1942 Sb.;Ruší 394/1941 Sb.;Ruší 236/1941 Sb.;Ruší 317/1924 Sb.;Ruší 298/1924 Sb.;Ruší 257/1923 Sb.;Ruší 15/1923 Sb.;Ruší 117/1921 Sb.)

141/1945 Sb.

Účinnost od: 26.11.1945    Zrušeno: 05.11.1949

Vyhláška ministra financí, kterou se zmirňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
(Ruší 209/1940 Sb.;Mění 209/1940 Sb.)

140/1945 Sb.

Účinnost od: 26.11.1945    Zrušeno: 04.11.1949

Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

139/1945 Sb.

Účinnost od: 26.11.1945    Zrušeno: 24.04.1948

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
(Mění 347/1920 Sb. ruší vše, pokud odporují ustanovením tohoto dekretu;Ruší 136/1943 Sb.;Ruší 96/1939 Sb.)

138/1945 Sb.

Účinnost od: 26.11.1945

Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti

136/1945 Sb.

Účinnost od: 21.11.1945

Vyhláška ministra vnitra o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách

135/1945 Sb.

Účinnost od: 21.11.1945

Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni

133/1945 Sb.

Účinnost od: 21.11.1945

Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

132/1945 Sb.

Účinnost od: 20.11.1945    Zrušeno: 07.05.1953

Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
(Ruší 320/1941 Sb.)

130/1945 Sb.

Účinnost od: 20.11.1945    Zrušeno: 24.08.1946

Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové
(Ruší 126/1943 Sb.;Ruší 67/1919 Sb.)

129/1945 Sb.

Účinnost od: 20.11.1945

Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie

117/1945 Sb.

Účinnost od: 20.11.1945    Zrušeno: 01.01.1951

Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
(Ruší 20/1883 ř.z. Zákon o řízení k prohlášení za mrtvého;Mění 946/1811 ř.z. Císařský patent Obecný zákoník občanský;Ruší 252/1921 Sb.;Mění 252/1921 Sb.;Ruší 128/1918 ř.z. Zákon ze dne 31. března 1918, č. 128 ř. z. o prohlášení za mrtvé osob pohřešovaných v přítomné válce)

131/1945 Sb.

Účinnost od: 17.11.1945

Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu

128/1945 Sb.

Účinnost od: 15.11.1945    Zrušeno: 01.03.1949

Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
(Ruší 248/1944 Sb.;Ruší 151/1943 Sb.;Ruší 29/1943 Sb.;Ruší 28/1943 Sb.;Ruší 295/1941 Sb.;Ruší 202/1941 Sb.;Ruší 34/1941 Sb.;Ruší 391/1938 Sb.;Ruší 103/1932 Sb.;Ruší 282/1924 Sb.)

127/1945 Sb.

Účinnost od: 15.11.1945

Dekret presidenta republiky o zřízení vysokých škol - Akademie musických umění v Praze -

126/1945 Sb.

Účinnost od: 15.11.1945    Zrušeno: 01.08.1950

Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech

125/1945 Sb.

Účinnost od: 15.11.1945    Zrušeno: 10.06.1949

Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti
(Ruší 105/1939 Sb.)

124/1945 Sb.

Účinnost od: 15.11.1945    Zrušeno: 01.01.1951

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních

119/1945 Sb.

Účinnost od: 13.11.1945    Zrušeno: 01.01.1948

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
(Mění 131/1912 ř.z.)

118/1945 Sb.

Účinnost od: 13.11.1945    Zrušeno: 20.06.1966

Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
(Ruší 58/1944 Sb.;Ruší 95/1942 Sb.;Ruší 94/1942 Sb.;Ruší 395/1941 Sb.;Ruší 59/1940 Sb.;Ruší 50/1940 Sb.;Ruší 49/1940 Sb.;Ruší 256/1939 Sb.;Ruší 215/1939 Sb.)

115/1945 Sb.

Účinnost od: 10.11.1945    Zrušeno: 01.01.1951

Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
(Ruší 223/1944 Sb.;Ruší 231/1943 Sb.;Ruší 138/1943 Sb.;Ruší 460/1941 Sb.)

114/1945 Sb.

Účinnost od: 10.11.1945    Zrušeno: 01.07.1949

Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
(Ruší 167/1942 Sb.;Ruší 277/1938 Sb.)

113/1945 Sb.

Účinnost od: 10.11.1945    Zrušeno: 01.03.1964

Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
(Ruší 137/1943 Sb.;Ruší 221/1939 Sb.;Ruší 28/1934 Sb.;Ruší 150/1927 Sb.;Ruší 418/1920 Sb.)

7/1946 Sb.

Účinnost od: 08.11.1945    Zrušeno: 01.01.1953

Zákon o hromadném poručenství
(Ruší 334/1938 Sb.)

110/1945 Sb.

Účinnost od: 07.11.1945    Zrušeno: 16.11.1957

Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby
(Ruší 76/1943 Sb.)

109/1945 Sb.

Účinnost od: 07.11.1945    Zrušeno: 20.06.1966

Dekret presidenta republiky o řízení výroby
(Ruší 226/1942 Sb.;Ruší 447/1940 Sb.;Ruší 442/1940 Sb.;Ruší 153/1940 Sb.;Ruší 150/1939 Sb.)

85/1947 Sb.

Účinnost od: 01.11.1945

Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném Království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně

140/1946 Sb.

Účinnost od: 01.11.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
(Mění 16/1927 Sb.;Ruší 50/1933 Sb.)

119/1946 Sb.

Účinnost od: 01.11.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
(Mění 202/1930 Sb.)

3/1946 Sb.

Účinnost od: 01.11.1945    Zrušeno: 01.01.1953

Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
(Ruší 134/1945 Sb.;Mění 91/1945 Sb.;Ruší 34/1945 Sb.)

91/1945 Sb.

Účinnost od: 01.11.1945    Zrušeno: 01.06.1953

Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
(Ruší 9/1945 Sb.I;Ruší 179/1944 Sb.;Ruší 96/1944 Sb.;Ruší 95/1944 Sb.;Ruší 46/1944 Sb.;Ruší 191/1943 Sb.;Ruší 294/1941 Sb.;Ruší 122/1940 Sb.;Ruší 94/1940 Sb.;Ruší 19/1927 Sb.)

211/1947 Sb.

Účinnost od: 31.10.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
(Mění 119/1946 Sb.;Mění 202/1930 Sb.)

108/1945 Sb.

Účinnost od: 30.10.1945

Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
(Ruší 225/1941 Sb.;Ruší 16/1941 Sb.;Ruší 14/1938 Sb.;Ruší 162/1937 Sb.)

107/1945 Sb.

Účinnost od: 30.10.1945    Zrušeno: 30.06.1949

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
(Ruší 412/1942 Sb.)

105/1945 Sb.

Účinnost od: 30.10.1945

Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

62/1951 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945

Vládní nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku

104/1945 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945    Zrušeno: 21.07.1959

Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách
(Ruší 73/1943 Sb.;Ruší 280/1940 Sb.;Ruší 232/1939 Sb.;Ruší 77/1938 Sb.;Ruší 188/1934 Sb.;Ruší 182/1934 Sb.;Ruší 181/1934 Sb.;Ruší 173/1932 Sb.;Ruší 2/1922 Sb.;Ruší 434/1920 Sb.;Mění 147/1934 Sb. § 22;Mění 251/1933 Sb. § 9;Mění 54/1932 Sb. článek LI;Mění 77/1935 Sb. § 103;Ruší 143/1920 Sb.;Ruší 144/1920 Sb.;Ruší 330/1921 Sb.)

103/1945 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945

Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven
(Ruší 143/1941 Sb.;Ruší 185/1941 Sb.)

102/1945 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945

Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank

101/1945 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945

Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

100/1945 Sb.

Účinnost od: 27.10.1945

Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

99/1945 Sb.

Účinnost od: 26.10.1945    Zrušeno: 01.01.1953

Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
(Ruší 296/1943 Sb.;Ruší 55/1943 Sb.;Ruší 46/1942 Sb.;Mění 234/1943 Sb.;Mění 238/1944 Sb. čl. I a II;Mění 33/1945 Sb.;Mění 6/1944 Sb. § 1 až 3 a § 5;Ruší 115/1943 Sb.;Ruší 163/1942 Sb.;Ruší 233/1943 Sb.;Ruší 234/1943 Sb.;Ruší 259/1943 Sb.;Ruší 260/1944 Sb.;Ruší 266/1934 Sb.;Ruší 287/1939 Sb.;Ruší 33/1940 Sb.;Ruší 7/1944 Sb.)

30/1947 Sb.

Účinnost od: 24.10.1945

Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku

96/1945 Sb.

Účinnost od: 23.10.1945

Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové

95/1945 Sb.

Účinnost od: 23.10.1945

Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
(Ruší 45/1944 Sb.;Ruší 25/1944 Sb.;Ruší 137/1941 Sb.;Ruší 375/1940 Sb.;Ruší 234/1926 Sb.)

94/1945 Sb.

Účinnost od: 23.10.1945    Zrušeno: 31.12.1948

Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže

93/1945 Sb.

Účinnost od: 23.10.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

92/1945 Sb.

Účinnost od: 20.10.1945    Zrušeno: 01.06.1953

Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny
(Ruší 149/1944 Sb.)

91/1945 Sb.

Účinnost od: 20.10.1945    Zrušeno: 01.06.1953

Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
(Ruší 323/1943 Sb.;Ruší 305/1943 Sb.;Ruší 407/1942 Sb.;Ruší 335/1942 Sb.;Ruší 338/1941 Sb.;Ruší 321/1940 Sb.;Mění 262/1936 Sb. § 1;Mění 44/1939 Sl.z. § 3;Mění 45/1939 Sl.z. § 2;Ruší 263/1936 Sb.)

89/1945 Sb.

Účinnost od: 18.10.1945    Zrušeno: 14.12.1948

Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

90/1945 Sb.

Účinnost od: 17.10.1945    Zrušeno: 01.01.1953

Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
(Mění 103/1926 Sb.;Ruší 201/1928 Sb.)

88/1945 Sb.

Účinnost od: 17.10.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
(Ruší 238/1939 Sb.)

81/1945 Sb.

Účinnost od: 17.10.1945    Zrušeno: 09.06.1948

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém
(Ruší 97/1939 Sb.;Ruší 92/1939 Sb.;Mění 97/1939 Sb. opatření týkající se spolků)

79/1945 Sb.

Účinnost od: 12.10.1945    Zrušeno: 01.01.1949

Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
(Ruší 123/1944 Sb.;Ruší 312/1943 Sb.;Ruší 274/1943 Sb.;Ruší 224/1943 Sb.;Ruší 104/1943 Sb.;Ruší 408/1942 Sb.;Ruší 273/1942 Sb.;Ruší 426/1941 Sb.;Ruší 326/1941 Sb.;Ruší 150/1941 Sb.;Ruší 460/1940 Sb.;Ruší 256/1940 Sb.;Ruší 249/1940 Sb.;Ruší 33/1939 Sb.II;Mění 183/1944 Sb. § 13 až 17 a § 19;Mění 194/1944 Sb. § 2, odst. 1 a § 3)

84/1945 Sb.

Účinnost od: 10.10.1945    Zrušeno: 01.10.1949

Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby

83/1945 Sb.

Účinnost od: 10.10.1945

Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

82/1945 Sb.

Účinnost od: 10.10.1945    Zrušeno: 24.08.1946

Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

78/1945 Sb.

Účinnost od: 04.10.1945    Zrušeno: 20.06.1966

Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků

77/1945 Sb.

Účinnost od: 04.10.1945    Zrušeno: 20.06.1966

Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě

76/1945 Sb.

Účinnost od: 04.10.1945    Zrušeno: 01.06.1951

Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů

74/1945 Sb.

Účinnost od: 03.10.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

216/1947 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech

109/1946 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu

33/1946 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945

Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu

18/1946 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945    Zrušeno: 01.07.1950

Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu

106/1945 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945    Zrušeno: 01.12.1954

Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
(Ruší 156/1937 Sb.;Ruší 115/1921 Sb.)

80/1945 Sb.

Účinnost od: 01.10.1945    Zrušeno: 26.03.1946

Dekret presidenta republiky o opětovném zavedení středoevropského času

72/1945 Sb.

Účinnost od: 29.09.1945    Zrušeno: 15.03.1950

Vyhláška ministra vnitra o statutu osidlovacího úřadu v Praze

71/1945 Sb.

Účinnost od: 27.09.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství

164/1947 Sb.

Účinnost od: 26.09.1945

Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy

134/1945 Sb.

Účinnost od: 26.09.1945    Zrušeno: 01.11.1945

Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny

70/1945 Sb.

Účinnost od: 20.09.1945    Zrušeno: 25.07.1950

Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství

69/1945 Sb.

Účinnost od: 20.09.1945

Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy

68/1945 Sb.

Účinnost od: 20.09.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců

67/1945 Sb.

Účinnost od: 20.09.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
(Mění 15/1914 ř.z.;Mění 420/1942 Sb. § 26, § 27 až 29;Ruší 218/1944 Sb.)

66/1945 Sb.

Účinnost od: 15.09.1945    Zrušeno: 01.01.1950

Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé
(Ruší 4/1920 Sb.)

62/1945 Sb.

Účinnost od: 10.09.1945    Zrušeno: 01.08.1950

Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním

54/1945 Sb.

Účinnost od: 08.09.1945

Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
(Ruší 93/1940 Sb.)

65/1945 Sb.

Účinnost od: 07.09.1945    Zrušeno: 21.01.1946

Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

64/1945 Sb.

Účinnost od: 07.09.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků

63/1945 Sb.

Účinnost od: 07.09.1945    Zrušeno: 12.03.1949

Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě
(Ruší 101/1941 Sb.;Ruší 33/1926 Sb.;Ruší 235/1925 Sb.;Ruší 192/1925 Sb.)

85/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945    Zrušeno: 01.09.1948

Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách
(Ruší 28/1944 Sb.;Ruší 19/1939 Sb.II;Ruší 161/1926 Sb.)

61/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945

Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

60/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945    Zrušeno: 30.01.1946

Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

59/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945

Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

57/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945    Zrušeno: 01.07.1960

Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
(Ruší 440/1941 Sb.)

53/1945 Sb.

Účinnost od: 01.09.1945

Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

55/1945 Sb.

Účinnost od: 31.08.1945    Účinnost do: 01.08.1946

Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě
(Ruší 62/1940 Sb.)

51/1945 Sb.

Účinnost od: 28.08.1945    Zrušeno: 01.10.1949

Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů

50/1945 Sb.

Účinnost od: 28.08.1945

Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu

46/1945 Sb.

Účinnost od: 28.08.1945    Zrušeno: 01.04.1949

Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy

49/1945 Sb.

Účinnost od: 27.08.1945    Zrušeno: 09.03.1954

Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů

48/1945 Sb.

Účinnost od: 27.08.1945    Zrušeno: 18.04.1946

Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění

47/1945 Sb.

Účinnost od: 27.08.1945    Zrušeno: 18.04.1946

Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění

42/1945 Sb.

Účinnost od: 27.08.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol

41/1945 Sb.

Účinnost od: 25.08.1945    Zrušeno: 24.04.1948

Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926

39/1945 Sb.

Účinnost od: 25.08.1945

Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

43/1945 Sb.

Účinnost od: 24.08.1945    Zrušeno: 09.03.1954

Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění

40/1945 Sb.

Účinnost od: 22.08.1945    Zrušeno: 09.01.1947

Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu

38/1945 Sb.

Účinnost od: 22.08.1945    Zrušeno: 01.08.1950

Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování

37/1945 Sb.

Účinnost od: 14.08.1945

Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně

203/1946 Sb.

Účinnost od: 10.08.1945    Zrušeno: 01.07.1948

Vyhláška ministra zahraničních věcí o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)

33/1945 Sb.

Účinnost od: 10.08.1945    Zrušeno: 01.10.1949

Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

32/1945 Sb.

Účinnost od: 09.08.1945

Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945

31/1945 Sb.

Účinnost od: 08.08.1945

Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku

30/1945 Sb.

Účinnost od: 08.08.1945

Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
(Mění 11/1944 Ú.v.)

39/1946 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945    Zrušeno: 01.01.1947

Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
(Mění 126/1941 Sb.;Mění 136/1941 Sb.;Mění 380/1938 Sb. § 27 odst. 1 č. 1 a § 30 a 31)

116/1945 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945    Zrušeno: 01.11.1949

Dekret presidenta republiky o změně zák. č. 122/1926 Sb., a vl. nař. č. 124/1928 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
(Mění 122/1926 Sb.;Mění 124/1928 Sb.;Mění 126/1941 Sb. § 2;Mění 380/1938 Sb. § 7 a 11)

111/1945 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se doplňuje vl. nař. č. 16/1927 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
(Mění 16/1927 Sb.)

58/1945 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

36/1945 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945

Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky

35/1945 Sb.

Účinnost od: 01.08.1945    Zrušeno: 05.11.1949

Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území

29/1945 Sb.

Účinnost od: 26.07.1945    Zrušeno: 01.07.1950

Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
(Mění 530/1919 Sb. § 3 odst. 5)

28/1945 Sb.

Účinnost od: 26.07.1945

Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

27/1945 Sb.

Účinnost od: 19.07.1945    Zrušeno: 15.03.1950

Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení

26/1945 Sb.

Účinnost od: 16.07.1945    Zrušeno: 10.05.1948

Dekret presidenta republiky o zrušení zák. č. 165/1934 Sb. o překládání soudců do výslužby podle věku
(Ruší 165/1934 Sb.)

25/1945 Sb.

Účinnost od: 16.07.1945    Zrušeno: 01.08.1954

Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé

24/1945 Sb.

Účinnost od: 12.07.1945    Zrušeno: 24.04.1948

Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem

23/1945 Sb.

Účinnost od: 12.07.1945

Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
(Ruší 28/1945 Sb.I;Ruší 182/1944 Sb.;Ruší 150/1942 Sb.;Ruší 33/1942 Sb.)

19/1945 Sb.

Účinnost od: 11.07.1945    Zrušeno: 23.08.1948

Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
(Ruší 139/1919 Sb.)

22/1945 Sb.

Účinnost od: 10.07.1945

Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

21/1945 Sb.

Účinnost od: 10.07.1945

Ústavní dekret presidenta republiky č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

18/1945 Sb.

Účinnost od: 09.07.1945

Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

17/1945 Sb.

Účinnost od: 09.07.1945    Účinnost do: 05.05.1947

Dekret presidenta republiky o Národním soudu

16/1945 Sb.

Účinnost od: 09.07.1945    Účinnost do: 01.01.1949

Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

75/1945 Sb.

Účinnost od: 01.07.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
(Mění 168/1934 Sb.)

34/1945 Sb.

Účinnost od: 01.07.1945    Zrušeno: 01.11.1945

Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
(Ruší 354/1940 Sb.)

15/1945 Sb.

Účinnost od: 27.06.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení

14/1945 Sb.

Účinnost od: 27.06.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
(Ruší 154/1942 Sb.)

13/1945 Sb.

Účinnost od: 27.06.1945    Zrušeno: 01.04.1949

Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce

11/1946 Sb.

Účinnost od: 23.06.1945

Vyhláška ministra vnitra o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943

12/1945 Sb.

Účinnost od: 23.06.1945

Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

11/1945 Sb.

Účinnost od: 23.06.1945    Zrušeno: 03.12.1945

Vyhláška ministra financí o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava

9/1945 Sb.

Účinnost od: 06.06.1945    Zrušeno: 03.06.1950

Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách

10/1945 Sb.

Účinnost od: 05.06.1945    Zrušeno: 20.12.1950

Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
(Ruší 369/1940 Sb.)

400/1941 Sb.

Účinnost od: 05.06.1945    Zrušeno: 05.06.1945

Vyhláška o živnostenském zcizování cukroví
(Ruší 400/1941 Sb.)

8/1945 Sb.

Účinnost od: 02.06.1945

Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

47/1946 Sb.

Účinnost od: 01.06.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

20/1946 Sb.

Účinnost od: 01.06.1945    Zrušeno: 15.05.1948

Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách

52/1945 Sb.

Účinnost od: 30.05.1945    Zrušeno: 01.01.1946

Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství

6/1945 Sb.

Účinnost od: 23.05.1945    Zrušeno: 01.08.1947

Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
(Ruší 234/1940 Sb.)

5/1945 Sb.

Účinnost od: 23.05.1945

Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů

45/1945 Sb.

Účinnost od: 09.05.1945    Zrušeno: 17.05.1954

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů

44/1945 Sb.

Účinnost od: 09.05.1945    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení, kterým se mění vl. n. č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů
(Mění 4/1945 Sb.)

7/1945 Sb.

Účinnost od: 09.05.1945    Zrušeno: 01.06.1950

Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské

4/1945 Sb.

Účinnost od: 09.05.1945    Zrušeno: 17.05.1954

Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
(Ruší 222/1926 Sb.)

29/1947 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945    Zrušeno: 01.05.1960

Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců
(Ruší 226/1940 Sb.;Ruší 88/1940 Sb.;Ruší 68/1940 Sb.;Ruší 216/1939 Sb.)

195/1946 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945

Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
(Ruší 88/1944 Sb.;Ruší 77/1944 Sb.;Ruší 26/1939 Sb.II;Ruší 72/1944 Sb.;Ruší 314/1943 Sb.;Ruší 310/1943 Sb.;Ruší 293/1943 Sb.;Ruší 314/1938 Sb.;Ruší 246/1938 Sb.;Ruší 266/1943 Sb.;Ruší 251/1943 Sb.;Ruší 244/1943 Sb.;Ruší 232/1943 Sb.;Ruší 221/1943 Sb.;Ruší 183/1943 Sb.;Ruší 153/1943 Sb.;Ruší 129/1943 Sb.;Ruší 125/1943 Sb.;Ruší 123/1943 Sb.;Ruší 101/1943 Sb.;Ruší 98/1943 Sb.;Ruší 24/1943 Sb.;Ruší 19/1943 Sb.;Ruší 391/1942 Sb.;Ruší 342/1942 Sb.;Ruší 338/1942 Sb.;Ruší 336/1942 Sb.;Ruší 289/1942 Sb.;Ruší 287/1942 Sb.;Ruší 278/1942 Sb.;Ruší 276/1942 Sb.;Ruší 275/1942 Sb.;Ruší 267/1942 Sb.;Ruší 238/1942 Sb.;Ruší 236/1942 Sb.;Ruší 225/1942 Sb.;Ruší 200/1942 Sb.;Ruší 194/1942 Sb.;Ruší 191/1942 Sb.;Ruší 189/1942 Sb.;Ruší 173/1942 Sb.;Ruší 103/1942 Sb.;Ruší 449/1941 Sb.;Ruší 443/1941 Sb.;Ruší 419/1941 Sb.;Ruší 374/1941 Sb.;Ruší 368/1941 Sb.;Ruší 339/1941 Sb.;Ruší 262/1941 Sb.;Ruší 261/1941 Sb.;Ruší 253/1941 Sb.;Ruší 461/1940 Sb.;Ruší 440/1940 Sb.;Ruší 438/1940 Sb.;Ruší 393/1940 Sb.;Ruší 385/1940 Sb.;Ruší 300/1940 Sb.;Ruší 295/1940 Sb.;Ruší 250/1940 Sb.;Ruší 23/1945 Sb.I;Ruší 18/1945 Sb.I;Ruší 15/1945 Sb.I;Ruší 293/1944 Sb.;Ruší 205/1940 Sb.;Ruší 291/1944 Sb.;Ruší 274/1944 Sb.;Ruší 194/1940 Sb.;Ruší 270/1944 Sb.;Ruší 255/1944 Sb.;Ruší 164/1940 Sb.;Ruší 250/1944 Sb.;Ruší 247/1944 Sb.;Ruší 241/1944 Sb.;Ruší 240/1944 Sb.;Ruší 236/1944 Sb.;Ruší 235/1944 Sb.;Ruší 234/1944 Sb.;Ruší 110/1940 Sb.;Ruší 227/1944 Sb.;Ruší 80/1940 Sb.;Ruší 226/1944 Sb.;Ruší 225/1944 Sb.;Ruší 219/1944 Sb.;Ruší 216/1944 Sb.;Ruší 208/1944 Sb.;Ruší 207/1944 Sb.;Ruší 187/1944 Sb.;Ruší 164/1944 Sb.;Ruší 154/1944 Sb.;Ruší 255/1939 Sb.;Ruší 153/1944 Sb.;Ruší 100/1944 Sb.)

98/1945 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945

Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
(Mění 314/1940 Sb.;Mění 315/1940 Sb.)

87/1945 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945    Zrušeno: 15.11.1949

Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vl. nař. č. 121/1939 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vl. nař. č. 189/1940 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
(Mění 121/1939 Sb.)

86/1945 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945    Zrušeno: 01.01.1949

Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
(Mění 31/1941 Sb. § 8, 10 a 11)

30/1945 Sb.

Účinnost od: 05.05.1945

Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
(Ruší 62/1939 Sb.;Ruší 13/1939 Sb.II;Ruší 12/1939 Sb.II;Ruší 320/1943 Sb.;Ruší 32/1939 Sb.I;Ruší 31/1939 Sb.I;Ruší 283/1943 Sb.;Ruší 278/1943 Sb.;Ruší 223/1943 Sb.;Ruší 222/1943 Sb.;Ruší 178/1943 Sb.;Ruší 61/1943 Sb.;Ruší 15/1943 Sb.;Ruší 9/1943 Sb.;Ruší 4/1943 Sb.;Ruší 389/1942 Sb.;Ruší 379/1942 Sb.;Ruší 377/1942 Sb.;Ruší 277/1942 Sb.;Ruší 255/1942 Sb.;Ruší 241/1942 Sb.;Ruší 227/1942 Sb.;Ruší 171/1942 Sb.;Ruší 143/1942 Sb.;Ruší 137/1942 Sb.;Ruší 136/1942 Sb.;Ruší 131/1942 Sb.;Ruší 130/1942 Sb.;Ruší 89/1942 Sb.;Ruší 85/1942 Sb.;Ruší 2/1942 Sb.;Ruší 1/1942 Sb.;Ruší 239/1941 Sb.;Ruší 214/1941 Sb.;Ruší 61/1941 Sb.;Ruší 60/1941 Sb.;Ruší 421/1940 Sb.;Ruší 411/1940 Sb.;Ruší 334/1940 Sb.;Ruší 309/1940 Sb.;Ruší 278/1944 Sb.;Ruší 273/1944 Sb.;Ruší 169/1940 Sb.;Ruší 136/1940 Sb.;Ruší 239/1944 Sb.;Ruší 232/1944 Sb.;Ruší 228/1944 Sb.;Ruší 83/1940 Sb.;Ruší 36/1940 Sb.;Ruší 206/1944 Sb.;Ruší 199/1944 Sb.;Ruší 19/1940 Sb.;Ruší 194/1944 Sb.;Ruší 317/1939 Sb.;Ruší 184/1944 Sb.;Ruší 177/1944 Sb.;Ruší 306/1939 Sb.;Ruší 280/1939 Sb.;Ruší 142/1944 Sb.;Ruší 138/1944 Sb.;Ruší 222/1939 Sb.;Ruší 128/1944 Sb.;Ruší 166/1939 Sb.)

3/1945 Sb.

Účinnost od: 30.04.1945    Zrušeno: 01.08.1950

Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
(Mění 193/1920 Sb.)

57/1945 Sb.

Účinnost od: 04.04.1945    Zrušeno: 01.07.1960

Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
(Ruší 94/1918 Sb.)

56/1945 Sb.

Účinnost od: 04.04.1945    Zrušeno: 01.01.1993

Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky
(Ruší 47/1942 Sb.)

2/1945 Sb.

Účinnost od: 04.04.1945

Vyhláška předsedy vlády o zrušení Státní rady

1/1945 Sb.

Účinnost od: 02.04.1945    Zrušeno: 01.01.1971

Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
(Ruší 293/1942 Sb.;Ruší 208/1942 Sb.;Ruší 3/1939 Sb.II;Ruší 142/1933 Sb.;Ruší 85/1926 Sb.;Ruší 107/1923 Sb.;Ruší 2/1918 Sb.)

36/1945 Sb.

Účinnost od: 30.03.1945

Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky
(Ruší 75/1944 Sb.;Ruší 239/1943 Sb.;Ruší 23/1942 Sb.)

31/1945 Sb.

Účinnost od: 17.03.1945

Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
(Ruší 318/1943 Sb.)

20/1945 Sb.

Účinnost od: 01.03.1945

Ústavní dekret presidenta republiky č. 2 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné
(Ruší 27/1944 Sb.)

70/1946 Sb.

Účinnost od: 21.02.1945

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy
(Mění 5/1943 Ú.v.)

15/1945 Sb.

Účinnost od: 04.02.1945    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení
(Ruší 275/1943 Sb.)

1/1945 Sb.

Účinnost od: 16.01.1945    Zrušeno: 01.01.1971

Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
(Ruší 394/1942 Sb.;Ruší 327/1942 Sb.)

287/1944 Sb.

Účinnost od: 06.01.1945    Zrušeno: 15.02.1951

Nařízení o změně prováděcích předpisů A, C a D k vládnímu nařízení ze dne 19. listopadu 1941, Sb. č. 43 z roku 1942, kterým se provádí vládní nařízení o prohlídce masa

285/1944 Sb.

Účinnost od: 06.01.1945    Zrušeno: 01.06.1951

Vládní nařízení o příspěvcích majitelům zastavených dopravních podniků

293/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 05.05.1945

Nařízení, kterým se mění nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 15. září 1944, Sb. č. 207, o dočasném zjednodušení řízení při splynutí peněžních ústavů

292/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 01.07.1964

Nařízení o dalším zjednodušení ve veřejnoprávním sociálním pojištění

290/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 17.05.1948

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. dubna 1941, Sb. č. 254, o potírání přenosných nemocí

286/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Účinnost do: 01.01.1946

Vládní nařízení, kterým se znovu prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, Sb. č. 328, o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou, ve znění předpisů je měnících a doplňujících

284/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Účinnost do: 01.07.1950

Nařízení o výši odměn a náhrad znalců lékařů v řízení o zbavení svéprávnosti

283/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 09.07.1947

Nařízení o výši odměn a náhrad znalců v trestním řízení soudním

282/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 01.01.1951

Vládní nařízení, jímž se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, Sb. č. 14, o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

281/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 15.11.1946

Vládní nařízení o zrušení finanční prokuratury v Brně

278/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 05.05.1945

Vládní nařízení o prodloužení platnosti vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 460, kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů, ve znění vládního nařízení ze dne 25. listopadu 1943, Sb. č. 312

266/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945

Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o stažení bankovek tisícikorunových (tvaru III.) - s datem 25. května 1934
(Ruší 219/1935 Sb.)

261/1944 Sb.

Účinnost od: 01.01.1945    Zrušeno: 01.04.1950

Vládní nařízení, kterým se mění §§ 12 a 38 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, Sb. č. 420, o zjednodušení a o nové úpravě personálních poměrů ve veřejné správě

Zavřít
MENU