Sbírka předpisů 1953 - platné

Účinnost od: 31. prosince 1953
Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
Účinnost od: 1. září 1953
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
Účinnost od: 1. ledna 1954
Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
Účinnost od: 1. prosince 1953
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v r. 1953
Účinnost od: 30. října 1953
Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Účinnost od: 1. října 1953
Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
Účinnost od: 31. července 1953
Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
Účinnost od: 1. července 1953
Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci
Účinnost od: 1. července 1953
Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů
Účinnost od: 25. února 1953
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
Účinnost od: 1. června 1953
Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování
Účinnost od: 1. června 1953
Zákon o peněžní reformě
Účinnost od: 7. května 1953
Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
Účinnost od: 7. května 1953
Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona
Účinnost od: 1. dubna 1953
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Účinnost od: 1. dubna 1953
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Zavřít
MENU