Sbírka předpisů 1951 - platné

Účinnost od: 1. ledna 1952
Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
Účinnost od: 1. prosince 1951
Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
Účinnost od: 1. ledna 1952
Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren
Účinnost od: 6. prosince 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
Účinnost od: 28. října 1951
Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 1. ledna 1952
Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
Účinnost od: 15. listopadu 1951
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
Účinnost od: 15. listopadu 1951
Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
Účinnost od: 1. října 1951
Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
Účinnost od: 24. října 1951
Vládní nařízení o organizačních změnách na vysokých školách
Účinnost od: 30. července 1951
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
Účinnost od: 27. října 1945
Vládní nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku
Účinnost od: 28. července 1951
Vyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 28. července 1951
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
Účinnost od: 8. července 1951
Vyhláška o předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.) sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
Účinnost od: 28. června 1951
Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
Účinnost od: 24. dubna 1951
Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
Účinnost od: 24. dubna 1951
Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
Účinnost od: 10. dubna 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
Účinnost od: 1. ledna 1951
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
Účinnost od: 1. dubna 1951
Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 18. března 1951
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950
Účinnost od: 15. února 1951
Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
Zavřít
MENU