Sbírka předpisů 2021

čá. 008/2021 Sb. rozeslána 15. ledna 2021
Účinnost od: 15. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2021 Sb. rozeslána 11. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)
čá. 006/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)
čá. 005/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 27. ledna 2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
čá. 004/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
čá. 003/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
čá. 001/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 7. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.
Účinnost od: 22. ledna 2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Zavřít
MENU