Sbírka předpisů 2019

čá. 004/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 17. ledna 2019
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
čá. 003/2019 Sb. rozeslána 17. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2019 Sb. rozeslána 10. ledna 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Účinnost od: 1. února 2019 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 25. ledna 2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2019 Sb. rozeslána 7. ledna 2019
Účinnost od: 1. února 2019
Vyhláška o evidenci krytých bloků
Účinnost od: 1. července 2019
Nařízení vlády o oborech státní služby
Zavřít
MENU