Sbírka předpisů 1997

čá. 116/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 25.04.2003
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.
čá. 115/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.1999
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 28.08.2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
Účinnost od: 31. prosince 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
čá. 114/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Účinnost do :01.01.1999
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
Účinnost od: 1. ledna 2000
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
čá. 113/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 1. prosince 1997    Zrušeno : 01.10.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním přechodu Hřensko - Schöna
Účinnost od: 1. prosince 1997    Zrušeno : 01.10.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau/Lázně Žandov a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Děčín - Dresden/Drážďany, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald/Brod nad Lesy a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Domažlice - Schwandorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Vojtanov - Bad Brambach a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Cheb - Vojtanov - Adorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Cheb - Schirnding a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Mariánské Lázně - Nürnberg/Norimberk, případně Karlovy Vary - Nürnberg/Norimberk, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Potůčky - Johanngeorgenstadt a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Potůčky - Johanngeorgenstadt
Účinnost od: 1. prosince 1997    Zrušeno : 01.10.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Moldava - Neurehefeld, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Petrovice - Bahratal, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Pomezí nad Ohří - Schirnding, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Potůčky - Johanngeorgenstadt, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na dálničním hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Rumburk - Seifhennersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Strážný - Philippsreut, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Všeruby - Eschlkam
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 25.02.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 12.02.1999
Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
čá. 112/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
čá. 111/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 17.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.12.2018
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.02.2020
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
čá. 110/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.07.2017
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
Účinnost od: 31. prosince 1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
Účinnost od: 31. prosince 1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
čá. 109/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) a Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01)
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.10.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.2006
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky
Účinnost od: 1. dubna 1998    Zrušeno : 21.03.2005
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
Účinnost od: 31. prosince 1997    Zrušeno : 28.08.2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
čá. 108/1997 Sb. rozeslána 17. prosince 1997
Účinnost od: 17. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.2002
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 285/1997 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
Účinnost od: 17. prosince 1997    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína
Účinnost od: 17. prosince 1997
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
čá. 107/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb.
čá. 106/1997 Sb. rozeslána 23. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 23. prosince 1997    Zrušeno : 28.04.2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/1997 Sb. rozeslána 31. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.1999
Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
čá. 104/1997 Sb. rozeslána 22. prosince 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat
čá. 103/1997 Sb. rozeslána 18. prosince 1997
Účinnost od: 30. listopadu 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 11. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
Účinnost od: 28. března 1991
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
Účinnost od: 1. ledna 1998
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
čá. 102/1997 Sb. rozeslána 16. prosince 1997
Účinnost od: 16. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/1997 Sb. rozeslána 11. prosince 1997
Účinnost od: 1. dubna 1998 s výjimkou
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/1997 Sb. rozeslána 9. prosince 1997
Účinnost od: 9. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.2003
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 279/1997 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
Účinnost od: 9. prosince 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26.září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997
Účinnost od: 9. prosince 1997    Zrušeno : 01.01.2006
Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
čá. 099/1997 Sb. rozeslána 12. prosince 1997
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 01.03.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
čá. 098/1997 Sb. rozeslána 12. prosince 1997
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 26.03.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení
Účinnost od: 12. prosince 1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 06.08.2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 01.08.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví
Účinnost od: 12. prosince 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
čá. 097/1997 Sb. rozeslána 2. prosince 1997
Účinnost od: 8. září 1997    Zrušeno : 08.11.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
Účinnost od: 15. prosince 1997    Zrušeno : 01.11.2003
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
Účinnost od: 2. prosince 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/1997 Sb. rozeslána 28. listopadu 1997
Účinnost od: 3. listopadu 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995
Účinnost od: 20. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
Účinnost od: 28. listopadu 1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
čá. 095/1997 Sb. rozeslána 28. listopadu 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Účinnost od: 16. července 1996    Účinnost do :01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.
čá. 094/1997 Sb. rozeslána 28. listopadu 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Účinnost do :01.01.1999
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
čá. 093/1997 Sb. rozeslána 27. listopadu 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM
Účinnost od: 1. prosince 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 27. listopadu 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
Účinnost od: 27. listopadu 1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2000
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
Účinnost od: 27. listopadu 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/1997 Sb. rozeslána 25. listopadu 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
čá. 091/1997 Sb. rozeslána 17. listopadu 1997
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.01.2000
Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 18. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. listopadu 1997    Zrušeno : 30.04.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 9. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. října 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 17. listopadu 1997    Zrušeno : 29.07.2016
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem - max. -
čá. 090/1997 Sb. rozeslána 12. listopadu 1997
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí
Účinnost od: 12. listopadu 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
Účinnost od: 12. listopadu 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
Účinnost od: 12. listopadu 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 15,20 %
Účinnost od: 11. září 1997    Zrušeno : 24.06.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 07.08.1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
Účinnost od: 19. listopadu 1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí kláštera Na Slovanech - Emauzy
čá. 089/1997 Sb. rozeslána 24. října 1997
Účinnost od: 5. června 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství
Účinnost od: 23. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárnim
Účinnost od: 8. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
Účinnost od: 1. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. září 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích
Účinnost od: 24. října 1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
Účinnost od: 1. listopadu 1997    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách
Účinnost od: 1. listopadu 1997    Zrušeno : 01.06.1998
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků
čá. 088/1997 Sb. rozeslána 21. října 1997
Účinnost od: 21. října 1997
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu c. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 Sb. a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.
Účinnost od: 21. října 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997
Účinnost od: 18. srpna 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 04.09.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.09.1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky c. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.
čá. 087/1997 Sb. rozeslána 17. října 1997
Účinnost od: 30. září 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 13. září 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 17. října 1997    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
Účinnost od: 17. října 1997    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků
čá. 086/1997 Sb. rozeslána 15. října 1997
Účinnost od: 19. září 1997    Účinnost do :01.01.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko na léta 1997 az 2001
Účinnost od: 15. října 1997    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
čá. 085/1997 Sb. rozeslána 13. října 1997
Účinnost od: 18. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou vyměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu
Účinnost od: 1. ledna 1998
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. listopadu 1997
Zákon o zemědělství
čá. 084/1997 Sb. rozeslána 7. října 1997
Účinnost od: 7. října 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb.
Účinnost od: 3. dubna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství
Účinnost od: 27. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury.
Účinnost od: 15. července 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
Účinnost od: 7. října 1997
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
Účinnost od: 7. října 1997    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 083/1997 Sb. rozeslána 1. října 1997
Účinnost od: 1. října 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb.
Účinnost od: 25. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.11.2003
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
čá. 082/1997 Sb. rozeslána 30. září 1997
Účinnost od: 30. září 1997
Usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně
Účinnost od: 30. září 1997    Zrušeno : 10.03.1998
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998 s výjimkou
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
čá. 081/1997 Sb. rozeslána 30. září 1997
Účinnost od: 30. června 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
Účinnost od: 1. října 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT
Účinnost od: 8. července 1997    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci
Účinnost od: 1. září 1997
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
Účinnost od: 1. září 1997
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
Účinnost od: 1. října 1997
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
Účinnost od: 1. října 1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Účinnost od: 1. října 1997
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 21.12.2009
Vyhláška Ministerstva financí, kterouse mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb.
Účinnost od: 30. září 1997    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
čá. 080/1997 Sb. rozeslána 24. září 1997
Účinnost od: 24. září 1997    Účinnost do :01.01.1998
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
Účinnost od: 20. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
čá. 079/1997 Sb. rozeslána 19. září 1997
Účinnost od: 31. srpna 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 19. září 1997    Zrušeno : 01.07.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanovují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
Účinnost od: 1. srpna 1997    Zrušeno : 01.12.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 19. září 1997    Zrušeno : 01.09.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb.
Účinnost od: 19. září 1997    Zrušeno : 01.01.2003
Nařízení vlády o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
čá. 078/1997 Sb. rozeslána 12. září 1997
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 21.01.2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. září 1997    Zrušeno : 01.07.2015
Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky
Účinnost od: 12. září 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
čá. 077/1997 Sb. rozeslána 19. září 1997
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a 131/1997 Sb.
čá. 076/1997 Sb. rozeslána 8. září 1997
Účinnost od: 8. září 1997    Zrušeno : 18.07.2002
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
Účinnost od: 8. září 1997    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 8. září 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/1997 Sb. rozeslána 5. září 1997
Účinnost od: 29. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Účinnost od: 5. září 1997    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
Účinnost od: 5. září 1997    Zrušeno : 01.05.2008
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostem vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd
Účinnost od: 5. září 1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
Účinnost od: 5. září 1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
čá. 074/1997 Sb. rozeslána 3. září 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čá. 073/1997 Sb. rozeslána 21. srpna 1997
Účinnost od: 1. srpna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 31. května 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 6. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
Účinnost od: 21. srpna 1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
čá. 072/1997 Sb. rozeslána 28. srpna 1997
Účinnost od: 28. srpna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002
Účinnost od: 28. srpna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1997
Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996
Účinnost od: 28. srpna 1997    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/1997 Sb. rozeslána 28. srpna 1997
Účinnost od: 27. července 1997    Zrušeno : 01.01.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996
Účinnost od: 19. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
Účinnost od: 15. září 1997
Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 31.03.2011
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.09.1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.04.2002
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb., vyhlášky 235/1994 Sb. a vyhlášky č. 293/1995 Sb.
čá. 070/1997 Sb. rozeslána 1. září 1997
Účinnost od: 9. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu -
Účinnost od: 17. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou Republikou a Lotyšskou republikou
čá. 069/1997 Sb. rozeslána 12. srpna 1997
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Účinnost od: 15. srpna 1997
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
čá. 068/1997 Sb. rozeslána 27. srpna 1997
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
čá. 067/1997 Sb. rozeslána 21. srpna 1997
Účinnost od: 21. srpna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %
Účinnost od: 6. června 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 18.03.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. července 1998    Zrušeno : 01.01.2009
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d),e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
Účinnost od: 21. srpna 1997
Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/1997 Sb. rozeslána 19. srpna 1997
Účinnost od: 19. srpna 1997    Zrušeno : 12.07.2002
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany
čá. 065/1997 Sb. rozeslána 4. srpna 1997
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. července 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999
Účinnost od: 1. srpna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO - Společný tranzitní režim -
Účinnost od: 23. ledna 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie
Účinnost od: 4. srpna 1997    Zrušeno : 13.07.1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
čá. 064/1997 Sb. rozeslána 12. srpna 1997
Účinnost od: 1. září 1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 24.04.2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
čá. 063/1997 Sb. rozeslána 8. srpna 1997
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
čá. 062/1997 Sb. rozeslána 6. srpna 1997
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 25.09.2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
čá. 061/1997 Sb. rozeslána 4. srpna 1997
Účinnost od: 1. září 1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické podmínky na hračky
čá. 060/1997 Sb. rozeslána 31. července 1997
Účinnost od: 31. července 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky, 1997 - 2002
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
čá. 059/1997 Sb. rozeslána 18. července 1997
Účinnost od: 18. července 1997    Zrušeno : 01.05.2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Účinnost od: 18. července 1997    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
Účinnost od: 1. ledna 1998
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
čá. 058/1997 Sb. rozeslána 15. července 1997
Účinnost od: 6. června 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
Účinnost od: 15. července 1997
Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém polopetí roku 1997
Účinnost od: 15. července 1997
Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Účinnost od: 15. července 1997
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
Účinnost od: 15. července 1997    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
čá. 057/1997 Sb. rozeslána 31. července 1997
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků - Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech - a - Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě - Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
čá. 056/1997 Sb. rozeslána 16. července 1997
Účinnost od: 1. září 1997
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
Účinnost od: 1. srpna 1997
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
čá. 055/1997 Sb. rozeslána 14. července 1997
Účinnost od: 14. července 1997    Zrušeno : 01.01.2012
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 138/1997 Sb.
Účinnost od: 1. června 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění způsob vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele
Účinnost od: 4. července 1997    Účinnost do :01.01.1998
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
Účinnost od: 1. srpna 1997    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
čá. 054/1997 Sb. rozeslána 10. července 1997
Účinnost od: 15. května 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 10. července 1997    Zrušeno : 28.01.2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Účinnost od: 1. října 1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
Účinnost od: 10. července 1997    Zrušeno : 16.06.2005
Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost od: 1. října 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/1997 Sb. rozeslána 30. června 1997
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.02.2004
Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
čá. 052/1997 Sb. rozeslána 7. července 1997
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 01.06.2002
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
čá. 051/1997 Sb. rozeslána 7. července 1997
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 01.08.2010
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 18.07.2002
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů
čá. 050/1997 Sb. rozeslána 7. července 1997
Účinnost od: 7. července 1997    Zrušeno : 18.07.2002
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování)
čá. 049/1997 Sb. rozeslána 30. června 1997
Účinnost od: 1. července 1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.05.2008
Vyhláška Ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
čá. 048/1997 Sb. rozeslána 26. června 1997
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 26. června 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. června 1997    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. června 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. června 1997    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
čá. 047/1997 Sb. rozeslána 24. června 1997
Účinnost od: 30. dubna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Účinnost od: 31. května 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb.
čá. 046/1997 Sb. rozeslána 17. června 1997
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.03.1999
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
čá. 045/1997 Sb. rozeslána 12. června 1997
Účinnost od: 1. srpna 1997    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 4. srpna 1994 vyhlášené v částce 53/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 7.května 1996 vyhlášené v částce 39/1996 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o koncovém bodu telekomunikačních sítí
Účinnost od: 1. srpna 1997
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997
Účinnost od: 12. června 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
čá. 044/1997 Sb. rozeslána 10. června 1997
Účinnost od: 10. června 1997    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách
Účinnost od: 10. června 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č.160/1995 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon o odpadech
čá. 043/1997 Sb. rozeslána 4. června 1997
Účinnost od: 4. června 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací
Účinnost od: 1. ledna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - z 5.prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20.května 1987 o společném tranzitním režimu
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
Účinnost od: 4. června 1997
Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 042/1997 Sb. rozeslána 29. května 1997
Účinnost od: 25. dubna 1997    Zrušeno : 12.06.1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 30.08.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce
Účinnost od: 29. května 1997
Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
Účinnost od: 29. května 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořídku na území obce Otnice
čá. 041/1997 Sb. rozeslána 29. května 1997
Účinnost od: 1. června 1997    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
čá. 040/1997 Sb. rozeslána 27. května 1997
Účinnost od: 30. dubna 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 20. května 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 27. května 1997    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1964 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb.
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 08.06.2014
Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
čá. 039/1997 Sb. rozeslána 23. května 1997
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/1997 Sb. rozeslána 19. května 1997
Účinnost od: 11. dubna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
Účinnost od: 19. května 1997    Zrušeno : 01.01.1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
čá. 037/1997 Sb. rozeslána 14. května 1997
Účinnost od: 14. května 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10 %
Účinnost od: 14. května 1997    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
Účinnost od: 14. května 1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1997    Zrušeno : 15.07.1997
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997
čá. 036/1997 Sb. rozeslána 7. května 1997
Účinnost od: 8. května 1997    Zrušeno : 30.07.1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 7. května 1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 7. května 1997
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 7. května 1997    Zrušeno : 01.01.2010
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění
čá. 035/1997 Sb. rozeslána 2. května 1997
Účinnost od: 2. května 1997    Zrušeno : 21.08.1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb.,o zavedení dovozního depozita
čá. 034/1997 Sb. rozeslána 2. května 1997
Účinnost od: 23. července 1996    Zrušeno : 24.05.2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.
Účinnost od: 22. dubna 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.
Účinnost od: 11. dubna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.
Účinnost od: 8. března 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.
Účinnost od: 8. února 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
Účinnost od: 19. ledna 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb.
Účinnost od: 15. července 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti
Účinnost od: 29. dubna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
Účinnost od: 7. února 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
Účinnost od: 2. května 1997    Zrušeno : 01.09.1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Účinnost od: 2. května 1997    Zrušeno : 01.01.2000
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
čá. 033/1997 Sb. rozeslána 21. dubna 1997
Účinnost od: 21. dubna 1997    Zrušeno : 21.08.1997
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita
čá. 032/1997 Sb. rozeslána 30. dubna 1997
Účinnost od: 31. března 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. června 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
Účinnost od: 8. listopadu 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 30. dubna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/1997 Sb. rozeslána 30. dubna 1997
Účinnost od: 30. dubna 1997    Zrušeno : 19.03.1998
Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1997
Účinnost od: 30. dubna 1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly
Účinnost od: 30. dubna 1997    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 1997    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
čá. 030/1997 Sb. rozeslána 29. dubna 1997
Účinnost od: 29. dubna 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 61/1997 Sb.
Účinnost od: 29. dubna 1997    Zrušeno : 01.10.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
čá. 029/1997 Sb. rozeslána 25. dubna 1997
Účinnost od: 25. dubna 1997    Zrušeno : 20.03.2002
Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
čá. 028/1997 Sb. rozeslána 21. dubna 1997
Účinnost od: 21. dubna 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1997 Sb.
Účinnost od: 21. dubna 1997    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/1997 Sb. rozeslána 17. dubna 1997
Účinnost od: 17. dubna 1997    Účinnost do :01.01.1998
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
Účinnost od: 27. března 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou
Účinnost od: 7. května 1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha
čá. 026/1997 Sb. rozeslána 15. dubna 1997
Účinnost od: 1. ledna 1998    Zrušeno : 31.12.2007
Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
čá. 025/1997 Sb. rozeslána 11. dubna 1997
Účinnost od: 11. dubna 1997    Zrušeno : 27.02.2006
Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon o státním podniku
Účinnost od: 1. srpna 1997    Zrušeno : 01.04.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
Účinnost od: 11. dubna 1997
Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
čá. 024/1997 Sb. rozeslána 2. dubna 1997
Účinnost od: 2. dubna 1997    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
Účinnost od: 2. dubna 1997    Zrušeno : 01.01.2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona
Účinnost od: 2. dubna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
čá. 023/1997 Sb. rozeslána 10. dubna 1997
Účinnost od: 1. ledna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, pridružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)
Účinnost od: 14. září 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcío sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
Účinnost od: 1. září 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
čá. 022/1997 Sb. rozeslána 10. dubna 1997
Účinnost od: 1. ledna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
čá. 021/1997 Sb. rozeslána 3. dubna 1997
Účinnost od: 3. dubna 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb.
Účinnost od: 28. února 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. dubna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Účinnost od: 1. března 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
Účinnost od: 7. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích
Účinnost od: 3. dubna 1997
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - Pardubické sídelní regionální aglomerace
Účinnost od: 3. dubna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
čá. 020/1997 Sb. rozeslána 28. března 1997
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
Účinnost od: 1. dubna 1997
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.10.2012
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
čá. 019/1997 Sb. rozeslána 28. března 1997
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.02.2010
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
čá. 018/1997 Sb. rozeslána 28. března 1997
Účinnost od: 20. června 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992
Účinnost od: 20. března 1997    Zrušeno : 29.05.2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
Účinnost od: 4. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
Účinnost od: 1. května 1997
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
Účinnost od: 28. března 1997    Účinnost do :01.01.1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
čá. 017/1997 Sb. rozeslána 28. března 1997
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.07.2008
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 016/1997 Sb. rozeslána 28. března 1997
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
čá. 015/1997 Sb. rozeslána 27. března 1997
Účinnost od: 28. února 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
Účinnost od: 27. března 1997    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
čá. 014/1997 Sb. rozeslána 26. března 1997
Účinnost od: 1. června 1997    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
čá. 013/1997 Sb. rozeslána 14. března 1997
Účinnost od: 14. března 1997    Zrušeno : 27.11.2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží
Účinnost od: 14. března 1997    Zrušeno : 27.11.2003
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
čá. 012/1997 Sb. rozeslána 7. března 1997
Účinnost od: 21. ledna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 5. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře investic
Účinnost od: 7. března 1997    Zrušeno : 20.03.2002
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
čá. 011/1997 Sb. rozeslána 7. března 1997
Účinnost od: 7. března 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů
Účinnost od: 3. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Účinnost od: 25. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
Účinnost od: 28. května 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
Účinnost od: 16. dubna 1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv.Vojtěcha
Účinnost od: 1. dubna 1997    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
čá. 010/1997 Sb. rozeslána 6. března 1997
Účinnost od: 1. března 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
Účinnost od: 1. března 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
Účinnost od: 6. března 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 2.března 1995 sp.zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.února 1995 sp.zn. 7 T 14/95
čá. 009/1997 Sb. rozeslána 28. února 1997
Účinnost od: 28. února 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1997
Účinnost od: 17. února 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné ponoci ve věcech trestních
Účinnost od: 17. února 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
Účinnost od: 17. února 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
čá. 008/1997 Sb. rozeslána 5. března 1997
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993
čá. 007/1997 Sb. rozeslána 27. února 1997
Účinnost od: 5. prosince 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO - Společný tranzitní režim -
Účinnost od: 19. listopadu 1996    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko
Účinnost od: 19. září 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
Účinnost od: 27. února 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 záona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb.,o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
Účinnost od: 27. února 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22.července 1996 č.j. 28 To 191/96-15
čá. 006/1997 Sb. rozeslána 27. února 1997
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 27. února 1997    Zrušeno : 03.12.2004
Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
čá. 005/1997 Sb. rozeslána 26. února 1997
Účinnost od: 26. února 1997
Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 281/1996 Sb.
Účinnost od: 2. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, opatření o pravidlech likvidity bank a opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
Účinnost od: 31. ledna 1997
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 26. února 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání dávky státní sociální podpory
Účinnost od: 26. února 1997    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 26. února 1997
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1997
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
čá. 004/1997 Sb. rozeslána 24. února 1997
Účinnost od: 24. února 1997
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. února 1997    Zrušeno : 01.03.2006
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Účinnost od: 24. února 1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
čá. 003/1997 Sb. rozeslána 21. února 1997
Účinnost od: 21. února 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 21. února 1997
Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
čá. 002/1997 Sb. rozeslána 22. ledna 1997
Účinnost od: 31. prosince 1996
Oznámení Ministestva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Účinnost od: 1. ledna 1997    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY
Účinnost od: 14. listopadu 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu programu - Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání - na léta 1997 - 2001
Účinnost od: 22. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem
čá. 001/1997 Sb. rozeslána 15. ledna 1997
Účinnost od: 15. ledna 1997    Zrušeno : 01.01.1998
Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 301/1996 Sb.
Účinnost od: 18. února 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
Účinnost od: 9. října 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16.prosince 1985 po 1.lednu 1992
Účinnost od: 9. července 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16.prosince 1985
Účinnost od: 8. prosince 1996
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
Účinnost od: 16. července 1996    Účinnost do :02.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
Účinnost od: 5. března 1997
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě - President -
Účinnost od: 15. ledna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Účinnost od: 15. ledna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4.prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 15. ledna 1997
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů
Zavřít
MENU