Sbírka předpisů 1988

čá. 050/1988 Sb. rozeslána 30. prosince 1988
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1988    Zrušeno : 01.07.2005
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1988
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 30. prosince 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
Účinnost od: 1. ledna 1989
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví
Účinnost od: 15. října 1988    Zrušeno : 30.09.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 049/1988 Sb. rozeslána 30. prosince 1988
Účinnost od: 1. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
čá. 048/1988 Sb. rozeslána 30. prosince 1988
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
Účinnost od: 1. února 1989    Zrušeno : 23.11.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopľňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
čá. 047/1988 Sb. rozeslána 29. prosince 1988
Účinnost od: 29. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. listopadu 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.
Účinnost od: 29. prosince 1988    Zrušeno : 01.01.2005
Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 1989    Účinnost do :01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989
čá. 046/1988 Sb. rozeslána 28. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 1. ledna 1989
Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.02.1992
Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 15.04.1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.08.1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
Účinnost od: 1. ledna 1989    Účinnost do :01.01.1990
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
čá. 045/1988 Sb. rozeslána 27. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
čá. 044/1988 Sb. rozeslána 23. prosince 1988
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
čá. 043/1988 Sb. rozeslána 14. prosince 1988
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu jednotných zemědělských družstev a společných podniků
Účinnost od: 14. prosince 1988    Zrušeno : 30.10.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií
Účinnost od: 29. prosince 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 117 (Brno V)
Účinnost od: 29. prosince 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)
Účinnost od: 29. prosince 1988    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
Účinnost od: 1. ledna 1989
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Účinnost od: 14. prosince 1988    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965., o prokuratuře
Účinnost od: 1. ledna 1989    Účinnost do :01.01.1990
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 19.07.1990
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
čá. 042/1988 Sb. rozeslána 14. prosince 1988
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 19.01.1999
Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
čá. 041/1988 Sb. rozeslána 14. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 15.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 6. července 1987    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.08.1991
Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1979 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
čá. 040/1988 Sb. rozeslána 8. prosince 1988
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.09.1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.2014
Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.
čá. 039/1988 Sb. rozeslána 2. prosince 1988
Účinnost od: 2. prosince 1988    Zrušeno : 28.01.1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
čá. 038/1988 Sb. rozeslána 14. listopadu 1988
Účinnost od: 15. listopadu 1988    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon
Účinnost od: 15. listopadu 1988    Zrušeno : 01.08.1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozních cla
Účinnost od: 15. listopadu 1988    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Účinnost od: 1. prosince 1988    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
Účinnost od: 1. prosince 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
Účinnost od: 29. listopadu 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon o ochranných známkách
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
Účinnost od: 29. listopadu 1988
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
Účinnost od: 14. listopadu 1988
Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
čá. 037/1988 Sb. rozeslána 1. listopadu 1988
Účinnost od: 1. listopadu 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV
Účinnost od: 27. října 1988
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 27. října 1988
čá. 036/1988 Sb. rozeslána 26. října 1988
Účinnost od: 26. října 1988
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 15. listopadu 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
Účinnost od: 26. října 1988    Zrušeno : 26.06.1992
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
Účinnost od: 15. listopadu 1988    Zrušeno : 15.04.1991
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
Účinnost od: 1. listopadu 1988    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
Účinnost od: 28. července 1988    Zrušeno : 02.05.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 1. ledna 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
Účinnost od: 26. října 1988    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
čá. 035/1988 Sb. rozeslána 14. října 1988
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
čá. 034/1988 Sb. rozeslána 30. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
Účinnost od: 30. září 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
Účinnost od: 15. října 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)
Účinnost od: 15. října 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)
čá. 033/1988 Sb. rozeslána 29. září 1988
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
čá. 032/1988 Sb. rozeslána 28. září 1988
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
čá. 031/1988 Sb. rozeslána 22. září 1988
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
čá. 030/1988 Sb. rozeslána 21. září 1988
Účinnost od: 1. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. srpna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.
Účinnost od: 30. července 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 25. února 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotnických službách (č. 161)
Účinnost od: 25. února 1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o statistikách práce (č. 160)
Účinnost od: 6. srpna 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 21. září 1988    Zrušeno : 09.08.2000
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
čá. 029/1988 Sb. rozeslána 9. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 31.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Nařízení ministra vnitra č. 5 ze dne 25. července 1988, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách
Účinnost od: 1. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1988    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 028/1988 Sb. rozeslána 1. září 1988
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.01.2001
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 21.07.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací
Účinnost od: 1. června 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. Prosince 1987 a 4. ledna 1988
Účinnost od: 11. dubna 1988    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezinárodní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
Účinnost od: 1. září 1988
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
čá. 027/1988 Sb. rozeslána 16. srpna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. srpna 1988    Zrušeno : 12.05.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. srpna 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 11. dubna 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu
Účinnost od: 16. srpna 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 28.01.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
čá. 026/1988 Sb. rozeslána 29. července 1988
Účinnost od: 1. srpna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1988    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.08.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1988    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. července 1988
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
Účinnost od: 1. srpna 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
Účinnost od: 29. července 1988    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs
čá. 025/1988 Sb. rozeslána 30. června 1988
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.12.1992
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
Účinnost od: 30. června 1988    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 21.03.1994
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
čá. 024/1988 Sb. rozeslána 28. června 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
čá. 023/1988 Sb. rozeslána 23. června 1988
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. června 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 8. července 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národními výbormi
Účinnost od: 1. července 1988
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon o národných výboroch
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
čá. 022/1988 Sb. rozeslána 16. června 1988
Účinnost od: 16. června 1988    Zrušeno : 01.05.1990
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. července 1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
čá. 021/1988 Sb. rozeslána 16. června 1988
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.09.1997
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků
Účinnost od: 1. října 1988    Zrušeno : 01.01.2012
Zákon o sociálním zabezpečení
čá. 020/1988 Sb. rozeslána 15. června 1988
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
Účinnost od: 1. července 1988 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
čá. 019/1988 Sb. rozeslána 15. června 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 20.12.1991
Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 24.06.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.06.1990
Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví
čá. 018/1988 Sb. rozeslána 15. června 1988
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o stanovených měřidlech
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 20.12.1991
Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využivání ložisek nevyhrazených nerostů
Účinnost od: 1. ledna 1989    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. července 1988 s výjimkou    Zrušeno : 15.05.1990
Zákon o zemědělském družstevnictví
čá. 017/1988 Sb. rozeslána 14. června 1988
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon o státním podniku
čá. 016/1988 Sb. rozeslána 30. května 1988
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1988    Zrušeno : 01.09.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1988
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.09.2004
Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů
Účinnost od: 3. dubna 1988
Vyhláška federálního ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 10.09.1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 20.12.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů
čá. 015/1988 Sb. rozeslána 24. května 1988
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
Účinnost od: 1. července 1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
Účinnost od: 5. ledna 1988    Zrušeno : 24.05.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
Účinnost od: 24. května 1988    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
čá. 014/1988 Sb. rozeslána 20. května 1988
Účinnost od: 1. července 1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
čá. 013/1988 Sb. rozeslána 19. května 1988
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
čá. 012/1988 Sb. rozeslána 12. května 1988
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 27.01.1998
Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
Účinnost od: 1. července 1988
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
čá. 011/1988 Sb. rozeslána 2. května 1988
Účinnost od: 1. září 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
čá. 010/1988 Sb. rozeslána 21. dubna 1988
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. listopadu 1981    Zrušeno : 01.04.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 6500/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
Účinnost od: 15. dubna 1988    Zrušeno : 15.02.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.
Účinnost od: 21. dubna 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
Účinnost od: 1. července 1988
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Účinnost od: 1. července 1988
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Účinnost od: 21. dubna 1988
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
čá. 009/1988 Sb. rozeslána 20. dubna 1988
Účinnost od: 1. června 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky
Účinnost od: 1. června 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace
Účinnost od: 1. května 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka
Účinnost od: 1. května 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské
Účinnost od: 1. května 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavbě poštovních známek PRAGA 1988
Účinnost od: 2. března 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací
Účinnost od: 20. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Účinnost od: 20. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 20. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
čá. 008/1988 Sb. rozeslána 19. dubna 1988
Účinnost od: 1. dubna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 17. září 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976
Účinnost od: 4. května 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)
Účinnost od: 4. května 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)
Účinnost od: 1. července 1988
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Účinnost od: 19. dubna 1988
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
Účinnost od: 19. dubna 1988    Zrušeno : 19.07.1990
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
čá. 007/1988 Sb. rozeslána 15. dubna 1988
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. dubna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. března 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1987    Zrušeno : 04.05.2011
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 01.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
čá. 006/1988 Sb. rozeslána 7. dubna 1988
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 31.03.1992
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
Účinnost od: 26. února 1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí
Účinnost od: 5. října 1987    Zrušeno : 02.01.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
čá. 005/1988 Sb. rozeslána 30. března 1988
Účinnost od: 27. února 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 3. března 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 30. března 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
Účinnost od: 14. dubna 1988
Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40
čá. 004/1988 Sb. rozeslána 24. března 1988
Účinnost od: 1. září 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 3. 9. 1986 č. 58, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 54 ze dne 1. 9. 1983
Účinnost od: 1. července 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 12. ledna 1988 č. 3760/1987-12 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Účinnost od: 1. května 1988    Zrušeno : 01.04.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 11. 1. 1988 čj. 71/1988 o důlní degazaci
Účinnost od: 1. července 1988    Zrušeno : 01.04.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 29. prosince 1987 čj. 4555/87 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech
Účinnost od: 1. dubna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - směrnice ze dne 25. ledna 1988 č. R-38/1988, kterými se mění směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 3. června 1986 č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance Československé
Účinnost od: 1. září 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 14. 1. 1986 čj. ČIL-482-8.10.1985, kterým se prohlašují další zdroje přírodní minerální vody za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
Účinnost od: 1. února 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos ze dne 18. ledna 1988 čj. 514-36671-5144,131187, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům, ve znění výnosu ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083
Účinnost od: 1. března 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos č. 1/1988 ze dne 28. ledna 1988 čj. 304/104/88 o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda-Uralmaš
Účinnost od: 30. listopadu 1981    Zrušeno : 17.10.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv - Dohoda o spolupráci ve výrobě finálních výrobků a uzlů silničních motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, uzavřená mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
Účinnost od: 1. dubna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - výnos z 30. decembra 1987 č. 2-3100/1987 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - zoznam mestských a miestnych národných výborov, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1988
Účinnost od: 1. února 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - Výnos ze dne 27. ledna 1988 čj. 6 640/1988-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 27. listopadu 1981 čj. 22 699/1981-03 o odměňování dělníků
Účinnost od: 15. září 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 14. října 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
Účinnost od: 7. listopadu 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými
Účinnost od: 8. dubna 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice
Účinnost od: 8. dubna 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)
Účinnost od: 8. dubna 1988    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra
Účinnost od: 1. dubna 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj
čá. 003/1988 Sb. rozeslána 29. února 1988
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
Účinnost od: 1. června 1988    Zrušeno : 23.05.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti
Účinnost od: 1. dubna 1988    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
čá. 002/1988 Sb. rozeslána 26. února 1988
Účinnost od: 15. prosince 1987    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1988    Účinnost do :01.01.1991
Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
Účinnost od: 2. října 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
Účinnost od: 28. srpna 1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
Účinnost od: 1. března 1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
čá. 001/1988 Sb. rozeslána 29. ledna 1988
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 25. ledna 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1988    Zrušeno : 31.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.07.1998
Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987, kterým se upravuje dokumentace staveb jaderných elektráren, reg. částka 1/1988 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.04.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1987    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. ledna 1988    Zrušeno : 31.08.1989
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb
Účinnost od: 1. února 1988    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
Účinnost od: 29. ledna 1988    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
Účinnost od: 29. ledna 1988    Zrušeno : 01.08.1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla
Účinnost od: 29. ledna 1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
Účinnost od: 1. března 1988    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí
Účinnost od: 29. ledna 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
Účinnost od: 29. ledna 1988    Zrušeno : 28.08.1990
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
Účinnost od: 13. února 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou)
Účinnost od: 13. února 1988    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny
Účinnost od: 1. února 1988    Zrušeno : 01.05.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
Účinnost od: 1. února 1988    Zrušeno : 01.05.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
Zavřít
MENU