Sbírka předpisů 1986

čá. 027/1986 Sb. rozeslána 23. prosince 1986
Účinnost od: 23. prosince 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1986    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
Účinnost od: 1. ledna 1987
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987
Účinnost od: 1. ledna 1987    Účinnost do :01.01.1988
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
Účinnost od: 23. prosince 1986
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
čá. 026/1986 Sb. rozeslána 22. prosince 1986
Účinnost od: 1. února 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
Účinnost od: 22. prosince 1986    Zrušeno : 18.05.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
Účinnost od: 22. prosince 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
Účinnost od: 1. ledna 1987    Účinnost do :01.01.1988
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
Účinnost od: 22. prosince 1986
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu)
čá. 025/1986 Sb. rozeslána 19. prosince 1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1987    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodatkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
čá. 024/1986 Sb. rozeslána 28. listopadu 1986
Účinnost od: 30. listopadu 1986
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1986    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1986    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 18.06.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
Účinnost od: 1. ledna 1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
čá. 023/1986 Sb. rozeslána 6. listopadu 1986
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb., o umelom prerušení tehotenstva
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodáreni v lesoch a štátnej správe lelsného hospodárstva
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
čá. 022/1986 Sb. rozeslána 3. listopadu 1986
Účinnost od: 3. listopadu 1986
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
Účinnost od: 18. listopadu 1986    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
Účinnost od: 18. listopadu 1986    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
Účinnost od: 1. ledna 1987
Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.06.1992
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1987
Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
čá. 021/1986 Sb. rozeslána 27. října 1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
    Zrušeno : 01.05.2004
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 20. března 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 27. října 1986    Zrušeno : 20.07.2004
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 10/1986 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 6. září 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
čá. 020/1986 Sb. rozeslána 14. října 1986
Účinnost od: 1. října 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov
Účinnost od: 1. září 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 10.05.1991
Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
čá. 019/1986 Sb. rozeslána 26. září 1986
Účinnost od: 7. února 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. května 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 28.11.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1986    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení
čá. 018/1986 Sb. rozeslána 15. září 1986
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.04.1999
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1986    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 01.05.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.01.2004
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Účinnost od: 25. června 1986    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost
Účinnost od: 25. března 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích
čá. 017/1986 Sb. rozeslána 5. září 1986
Účinnost od: 5. září 1986
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. října 1986    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
Účinnost od: 20. září 1986    Zrušeno : 05.09.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
čá. 016/1986 Sb. rozeslána 15. srpna 1986
Účinnost od: 1. září 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1986    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. ledna 1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 26. května 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1986    Zrušeno : 15.10.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 7. dubna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy
čá. 015/1986 Sb. rozeslána 25. července 1986
Účinnost od: 10. dubna 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 7. února 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. února 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 25. dubna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robotechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
čá. 014/1986 Sb. rozeslána 11. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1986    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
Účinnost od: 28. července 1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
čá. 013/1986 Sb. rozeslána 14. června 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. března 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. března 1986    Zrušeno : 01.05.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. června 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. června 1986    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. června 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. května 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
Účinnost od: 14. června 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
Účinnost od: 23. května 1986    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplývá z neskorších zmen a doplnkov)
čá. 012/1986 Sb. rozeslána 6. června 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.12.1991
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
čá. 011/1986 Sb. rozeslána 30. května 1986
Účinnost od: 1. října 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 06.02.1996
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
Účinnost od: 30. května 1986    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 29.07.1994
Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany
Účinnost od: 1. července 1986
Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
čá. 010/1986 Sb. rozeslána 29. května 1986
Účinnost od: 1. června 1986    Zrušeno : 01.07.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
čá. 009/1986 Sb. rozeslána 14. května 1986
Účinnost od: 1. dubna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
čá. 008/1986 Sb. rozeslána 30. dubna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 6. října 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
čá. 007/1986 Sb. rozeslána 25. dubna 1986
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 25. dubna 1986    Zrušeno : 01.06.2004
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
čá. 006/1986 Sb. rozeslána 28. března 1986
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
čá. 005/1986 Sb. rozeslána 15. března 1986
Účinnost od: 16. prosince 1985    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1986    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.04.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
čá. 004/1986 Sb. rozeslána 14. března 1986
Účinnost od: 1. května 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. března 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. března 1986
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 3. října 1985    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 1. května 1986    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
čá. 003/1986 Sb. rozeslána 13. března 1986
Účinnost od: 30. dubna 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky a spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo - polských státních hranic
Účinnost od: 13. března 1986    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 13. března 1986    Zrušeno : 16.03.1990
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 06.03.1990
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 28. března 1986    Zrušeno : 01.03.1990
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 002/1986 Sb. rozeslána 17. února 1986
    Zrušeno : 21.07.1998
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem pro vědu a technický rozvoj Bulharské lidové republiky o podmínkách a postupu vzájemného uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel ze dne 14. října 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.04.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 01.06.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 20.06.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
Účinnost od: 8. listopadu 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 27. února 1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
Účinnost od: 17. února 1986    Účinnost do :01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988
čá. 001/1986 Sb. rozeslána 27. ledna 1986
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 27. ledna 1986    Zrušeno : 01.03.1996
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1986    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 27. ledna 1986    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
Účinnost od: 23. května 1986    Zrušeno : 23.11.1990
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
Účinnost od: 27. ledna 1986    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
Účinnost od: 1. února 1986    Zrušeno : 24.11.1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
Zavřít
MENU