Sbírka předpisů 1985

čá. 036/1985 Sb. rozeslána 23. prosince 1985
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.08.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 13.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 31.07.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu
čá. 035/1985 Sb. rozeslána 20. prosince 1985
Účinnost od: 1. března 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.02.1992
Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
čá. 034/1985 Sb. rozeslána 17. prosince 1985
Účinnost od: 1. dubna 1986    Zrušeno : 01.10.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1986    Zrušeno : 01.02.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. března 1983    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. listopadu 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
Účinnost od: 1. července 1986
Zákon České národní rady o požární ochraně
Účinnost od: 1. ledna 1986
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
Účinnost od: 1. ledna 1986    Účinnost do :01.01.1987
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986
Účinnost od: 1. ledna 1986    Účinnost do :01.01.1987
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
čá. 033/1985 Sb. rozeslána 13. prosince 1985
Účinnost od: 1. prosince 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 26.04.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. listopadu 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.11.1988
Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
Účinnost od: 23. května 1986    Zrušeno : 29.12.1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 1. července 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb., o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 20.03.1991
Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb., o finačných správach
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
čá. 032/1985 Sb. rozeslána 11. prosince 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.09.1989
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.08.1991
Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Účinnost od: 1. ledna 1986    Účinnost do :01.01.1987
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986
Účinnost od: 1. ledna 1986    Účinnost do :01.01.1987
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
čá. 031/1985 Sb. rozeslána 10. prosince 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.02.1990
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
čá. 030/1985 Sb. rozeslána 9. prosince 1985
Účinnost od: 1. října 1985    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 1985    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.11.1988
Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
Účinnost od: 9. prosince 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
Účinnost od: 9. prosince 1985
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
čá. 029/1985 Sb. rozeslána 6. prosince 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácii oprávnených na ich nákup
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
čá. 028/1985 Sb. rozeslána 3. prosince 1985
Účinnost od: 1. listopadu 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
čá. 027/1985 Sb. rozeslána 16. listopadu 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
Účinnost od: 20. listopadu 1985    Zrušeno : 20.11.2005
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Účinnost od: 21. dubna 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 1. ledna 1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
čá. 026/1985 Sb. rozeslána 13. listopadu 1985
Účinnost od: 28. června 1985    Účinnost do :02.12.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. prosince 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. listopadu 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 06.02.1995
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
čá. 025/1985 Sb. rozeslána 31. října 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.07.2005
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1985    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 30.12.1991
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
Účinnost od: 1. října 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí
Účinnost od: 15. listopadu 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)
čá. 024/1985 Sb. rozeslána 15. října 1985
    Zrušeno : 01.11.2012
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi
Účinnost od: 1. září 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání
Účinnost od: 25. února 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
Účinnost od: 23. listopadu 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
Účinnost od: 15. října 1985    Účinnost do :01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990
čá. 023/1985 Sb. rozeslána 4. října 1985
Účinnost od: 1. července 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních
Účinnost od: 8. července 1985    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách
Účinnost od: 3. června 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 1. června 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 5. listopadu 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 23. října 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1981, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. prosince 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 6. října 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
čá. 022/1985 Sb. rozeslána 27. září 1985
Účinnost od: 27. září 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
čá. 021/1985 Sb. rozeslána 12. září 1985
Účinnost od: 12. září 1985    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb
Účinnost od: 21. února 1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)
čá. 020/1985 Sb. rozeslána 30. srpna 1985
Účinnost od: 1. září 1985
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ - ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1985    Zrušeno : 01.09.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs
Účinnost od: 30. srpna 1985    Zrušeno : 01.05.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs
Účinnost od: 1. září 1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
čá. 019/1985 Sb. rozeslána 16. srpna 1985
Účinnost od: 6. června 1985    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. srpna 1985    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení
Oznámení
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.09.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
Účinnost od: 31. května 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955
čá. 018/1985 Sb. rozeslána 15. srpna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 08.08.1996
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.11.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národnych výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
Účinnost od: 30. srpna 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín
čá. 017/1985 Sb. rozeslána 14. srpna 1985
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 28.05.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.09.2005
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 26.06.1997
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
čá. 016/1985 Sb. rozeslána 31. července 1985
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. července 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 31. července 1985    Zrušeno : 28.02.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.04.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. července 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie
Účinnost od: 30. května 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky
čá. 015/1985 Sb. rozeslána 25. července 1985
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
Účinnost od: 20. května 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci
čá. 014/1985 Sb. rozeslána 11. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. července 1985
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 01.10.1994
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
čá. 013/1985 Sb. rozeslána 9. července 1985
Účinnost od: 1. prosince 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. července 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb., o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
čá. 012/1985 Sb. rozeslána 14. června 1985
Účinnost od: 1. srpna 1985    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.10.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
čá. 011/1985 Sb. rozeslána 10. června 1985
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1985    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. června 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.07.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
Účinnost od: 10. června 1985    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/1985 Sb. rozeslána 15. května 1985
Účinnost od: 15. května 1985    Zrušeno : 16.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1985    Zrušeno : 22.03.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.10.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 11.02.2003
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami
Účinnost od: 1. června 1985    Zrušeno : 24.04.1995
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.06.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. Září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.
čá. 009/1985 Sb. rozeslána 8. května 1985
Účinnost od: 8. května 1985
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. Května 1985
čá. 008/1985 Sb. rozeslána 30. dubna 1985
Účinnost od: 1. února 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.04.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.09.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 31.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok
Účinnost od: 1. června 1985    Zrušeno : 15.07.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah
Účinnost od: 1. ledna 1986    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady, č. 133/1975 Zb. o advokácii
čá. 007/1985 Sb. rozeslána 15. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1985    Zrušeno : 10.01.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1985    Zrušeno : 01.05.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 15. ledna 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
Účinnost od: 31. května 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla
Účinnost od: 1. května 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
Účinnost od: 30. dubna 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové
Účinnost od: 30. dubna 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice
čá. 006/1985 Sb. rozeslána 9. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
Účinnost od: 9. dubna 1985    Zrušeno : 01.06.1994
Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Účinnost od: 9. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby
Účinnost od: 9. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje §11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.06.1992
Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
Účinnost od: 9. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce
čá. 005/1985 Sb. rozeslána 1. dubna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací
Účinnost od: 18. prosince 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky
čá. 004/1985 Sb. rozeslána 15. března 1985
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1984    Zrušeno : 01.07.1998
Směrnice Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 7/1984, kterou se stanoví odchylná úprava pro stavby jaderné elektrárny Mochovce a stavby jí vyvolané
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. listopadu 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
Účinnost od: 3. srpna 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou
Účinnost od: 26. června 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku
čá. 003/1985 Sb. rozeslána 8. března 1985
Účinnost od: 1. března 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. října 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov
Účinnost od: 1. dubna 1985
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. prosince 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko
Účinnost od: 23. března 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 002/1985 Sb. rozeslána 13. února 1985
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb., a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1984    Zrušeno : 23.06.2009
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
Účinnost od: 1. května 1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 001/1985 Sb. rozeslána 31. ledna 1985
Účinnost od: 31. ledna 1985    Zrušeno : 01.09.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 28.02.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1984    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.06.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1985    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1985
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. března 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
Účinnost od: 22. března 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Účinnost od: 15. února 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji
Účinnost od: 15. února 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína
Účinnost od: 15. února 1985    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I
Účinnost od: 31. ledna 1985    Zrušeno : 18.05.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
Zavřít
MENU