Sbírka předpisů 1984

čá. 032/1984 Sb. rozeslána 19. prosince 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistiskej republiky o stredných školách
čá. 031/1984 Sb. rozeslána 18. prosince 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1984    Zrušeno : 01.11.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1985
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 1. února 1985    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady o soudních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1985    Účinnost do :01.01.1986
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
Účinnost od: 1. ledna 1985    Účinnost do :01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985
čá. 030/1984 Sb. rozeslána 14. prosince 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 17.03.1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 17.03.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985
Účinnost od: 29. prosince 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1985    Účinnost do :01.01.1986
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985
čá. 029/1984 Sb. rozeslána 13. prosince 1984
Účinnost od: 1. listopadu 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečů o zaměstnání
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1990
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku
čá. 028/1984 Sb. rozeslána 11. prosince 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
čá. 027/1984 Sb. rozeslána 10. prosince 1984
Účinnost od: 1. února 1985    Zrušeno : 05.05.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb.
Účinnost od: 3. ledna 1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. Výročí narození Jána Hollého
Účinnost od: 25. prosince 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča
čá. 026/1984 Sb. rozeslána 6. prosince 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 30.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách
čá. 025/1984 Sb. rozeslána 29. listopadu 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.09.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
Účinnost od: 14. prosince 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
čá. 024/1984 Sb. rozeslána 28. listopadu 1984
Účinnost od: 27. června 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
Účinnost od: 1. července 1985    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb.
čá. 023/1984 Sb. rozeslána 15. listopadu 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem
Účinnost od: 30. listopadu 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
Účinnost od: 30. listopadu 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko)
Účinnost od: 30. listopadu 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119
Účinnost od: 1. ledna 1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1990
Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
čá. 022/1984 Sb. rozeslána 9. listopadu 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 1984    Zrušeno : 16.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1984    Zrušeno : 16.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 16.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 09.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. listopadu 1984
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
čá. 021/1984 Sb. rozeslána 26. října 1984
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1984    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. října 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. prosince 1984    Zrušeno : 01.09.1997
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám
čá. 020/1984 Sb. rozeslána 11. října 1984
Účinnost od: 11. května 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.07.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. listopadu 1984    Zrušeno : 17.10.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci ve výrobě a vzájemných dodávkách elektronických součástek, speciálních technologických zařízení a meteriálů ze dne 28. října 1983
Účinnost od: 1. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. října 1984    Zrušeno : 30.05.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 01.03.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1985    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. října 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. června 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. května 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
čá. 019/1984 Sb. rozeslána 5. října 1984
Účinnost od: 1. ledna 1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. října 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. října 1984    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode
Účinnost od: 5. července 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 19. ledna 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
Účinnost od: 16. dubna 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 20. října 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda
čá. 018/1984 Sb. rozeslána 14. září 1984
Účinnost od: 14. září 1984    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
Účinnost od: 14. září 1984    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. února 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
čá. 017/1984 Sb. rozeslána 13. září 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
Účinnost od: 28. září 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov
čá. 016/1984 Sb. rozeslána 16. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
čá. 015/1984 Sb. rozeslána 16. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. srpna 1984    Zrušeno : 24.09.1999
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. března 1984    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Účinnost od: 3. srpna 1983    Zrušeno : 29.07.2010
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)
čá. 014/1984 Sb. rozeslána 3. srpna 1984
Účinnost od: 1. května 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 10. června 1983    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. října 1984    Zrušeno : 24.02.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1983    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 16.05.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1984
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 12.05.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.08.1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu
Účinnost od: 18. srpna 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble
Účinnost od: 18. srpna 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100
čá. 013/1984 Sb. rozeslána 13. července 1984
Účinnost od: 13. července 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
Účinnost od: 13. července 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce
Účinnost od: 5. října 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
Účinnost od: 16. listopadu 1984
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého
Účinnost od: 28. července 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 01.05.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 01.05.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
čá. 012/1984 Sb. rozeslána 29. června 1984
Účinnost od: 25. června 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 27.08.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. června 1984    Zrušeno : 01.01.1985
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 23.11.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 24.11.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
Účinnost od: 1. září 1984
Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění
čá. 011/1984 Sb. rozeslána 15. června 1984
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1984    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1984    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.10.1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.
Účinnost od: 20. února 1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky
čá. 010/1984 Sb. rozeslána 12. června 1984
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 12. června 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 20.11.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Směrnice č. 1/1984 Věst. MZ ČSR, kterou se mění a doplňuje směrnice č. 24/1997 Věst. MZ ČSR, o mimořádném odnímání tkání a orgánů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 12. června 1984
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. Výročí narození Jana Nerudy
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 04.10.1991
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
čá. 009/1984 Sb. rozeslána 30. května 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1984
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 14. června 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
Účinnost od: 14. června 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25
Účinnost od: 14. června 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103
Účinnost od: 14. června 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.07.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 008/1984 Sb. rozeslána 10. května 1984
Účinnost od: 10. května 1984    Zrušeno : 01.07.1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
Účinnost od: 10. května 1984    Zrušeno : 01.07.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
čá. 007/1984 Sb. rozeslána 18. dubna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. dubna 1984    Zrušeno : 01.03.1996
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 24. ledna 1984    Zrušeno : 19.03.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.06.1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb.
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
čá. 006/1984 Sb. rozeslána 4. dubna 1984
Účinnost od: 26. října 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1983    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1984    Zrušeno : 17.07.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 1984    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
čá. 005/1984 Sb. rozeslána 4. dubna 1984
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 21.12.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. dubna 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko
Účinnost od: 1. září 1984    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
Účinnost od: 4. dubna 1984    Zrušeno : 01.07.1997
Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
čá. 004/1984 Sb. rozeslána 16. března 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 7. prosince 1983    Zrušeno : 01.02.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. listopadu 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.04.1993
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
Účinnost od: 31. března 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
Účinnost od: 31. března 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
Účinnost od: 31. března 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
čá. 003/1984 Sb. rozeslána 28. února 1984
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Účinnost od: 17. listopadu 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 23. listopadu 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 28. února 1984
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela
Účinnost od: 28. února 1984    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
Účinnost od: 14. března 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
Účinnost od: 14. března 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice)
Účinnost od: 14. března 1984    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
čá. 002/1984 Sb. rozeslána 14. února 1984
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.03.1996
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. března 1984    Zrušeno : 17.11.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu
Účinnost od: 1. března 1984    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou
Účinnost od: 14. února 1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi
čá. 001/1984 Sb. rozeslána 16. ledna 1984
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách
Účinnost od: 30. října 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce
Účinnost od: 16. ledna 1984
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 16. ledna 1984    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Účinnost od: 31. ledna 1984    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV
Zavřít
MENU