Sbírka předpisů 1983

čá. 032/1983 Sb. rozeslána 27. prosince 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.04.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.05.1994
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Účinnost od: 27. prosince 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1984    Účinnost do :01.01.1985
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
čá. 031/1983 Sb. rozeslána 16. prosince 1983
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o sjednocení sazeb nemocenského
Účinnost od: 1. dubna 1984    Zrušeno : 01.03.1996
Zákon o zbraních a střelivu
Účinnost od: 1. ledna 1984    Účinnost do :01.01.1985
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984
čá. 030/1983 Sb. rozeslána 14. prosince 1983
Účinnost od: 1. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 14. prosince 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
čá. 029/1983 Sb. rozeslána 12. prosince 1983
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplnění vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 29.12.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
Účinnost od: 12. prosince 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice
čá. 028/1983 Sb. rozeslána 8. prosince 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
Účinnost od: 5. října 1983    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 1. července 1984    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví
Účinnost od: 8. prosince 1993    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné
Účinnost od: 23. prosince 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69
čá. 027/1983 Sb. rozeslána 24. listopadu 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. listopadu 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 05.05.1998
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
Účinnost od: 24. září 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze
Účinnost od: 24. listopadu 1983    Účinnost do :01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
Účinnost od: 24. listopadu 1983    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny
Účinnost od: 9. prosince 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91
Účinnost od: 9. prosince 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51
Účinnost od: 9. prosince 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194
čá. 026/1983 Sb. rozeslána 1. listopadu 1983
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 23.06.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc (úplné znenie ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občanského zákonníka a notárského poriadku
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon
Účinnost od: 1. listopadu 1983
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 19.07.1990
Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
čá. 025/1983 Sb. rozeslána 20. října 1983
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 28.12.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1983    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Účinnost od: 4. června 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí
Účinnost od: 20. října 1983    Zrušeno : 01.06.1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Účinnost od: 20. října 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka
Účinnost od: 4. listopadu 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín)
Účinnost od: 4. listopadu 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4)
Účinnost od: 4. listopadu 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I)
čá. 024/1983 Sb. rozeslána 20. října 1983
Účinnost od: 1. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1983    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1983    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. července 1983    Zrušeno : 05.09.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. června 1983    Zrušeno : 05.09.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 7. června 1983    Zrušeno : 07.06.2003
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek
Účinnost od: 20. října 1983
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů
čá. 023/1983 Sb. rozeslána 11. října 1983
Účinnost od: 11. října 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 27.08.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. dubna 1983    Zrušeno : 23.08.1996
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při zavádění výroby žárovkových baněk v Polské lidové republice, dlouhodobých dodávkách těchto výrobků do Československé socialistické republiky a o poskytnutí úvěru vládě Polské lidové republiky vládou Československé socialistické republiky ze dne 21. dubna 1983
Účinnost od: 1. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1983    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků
čá. 022/1983 Sb. rozeslána 6. října 1983
Účinnost od: 6. října 1983    Zrušeno : 01.03.1987
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 16. července 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 11. června 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Účinnost od: 1. listopadu 1983    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách
čá. 021/1983 Sb. rozeslána 24. září 1983
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. dubna 1983    Zrušeno : 10.08.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. dubna 1983    Zrušeno : 12.05.2010
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 3. října 1983
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla
Účinnost od: 9. října 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov
čá. 020/1983 Sb. rozeslána 13. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. září 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. května 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 4. června 1983    Zrušeno : 08.11.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních
čá. 019/1983 Sb. rozeslána 31. srpna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. srpna 1983    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1983    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.01.2004
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1983    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 14. března 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 31. srpna 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II
Účinnost od: 31. srpna 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno
čá. 018/1983 Sb. rozeslána 16. srpna 1983
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 1983
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983
Účinnost od: 31. srpna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118
Účinnost od: 31. srpna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice)
čá. 017/1983 Sb. rozeslána 8. srpna 1983
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
Účinnost od: 13. dubna 1983    Zrušeno : 10.03.2008
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 8. srpna 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove
Účinnost od: 23. srpna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132
Účinnost od: 23. srpna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20
Účinnost od: 23. srpna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 016/1983 Sb. rozeslána 3. srpna 1983
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 10.10.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1983    Zrušeno : 01.06.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1983    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1983    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. srpna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 015/1983 Sb. rozeslána 13. července 1983
Účinnost od: 1. března 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpelov a prírodných liečivých zdrojov
Účinnost od: 1. srpna 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľnic a povinné známkovanie chmeľu
Účinnost od: 13. července 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch
Účinnost od: 13. července 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1983    Zrušeno : 26.04.1996
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsednictva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků
čá. 014/1983 Sb. rozeslána 11. července 1983
Účinnost od: 1. května 1983    Zrušeno : 10.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1983    Zrušeno : 01.12.1999
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 14.08.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. července 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
čá. 013/1983 Sb. rozeslána 15. června 1983
Účinnost od: 1. dubna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 05.09.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. února 1983    Zrušeno : 27.08.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1983    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 15. června 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
Účinnost od: 1. července 1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.)
čá. 012/1983 Sb. rozeslána 15. června 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1982    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 4. února 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky
Účinnost od: 1. ledna 1984
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1983
Zákon o věrnostním přídavku horníkům
čá. 011/1983 Sb. rozeslána 9. června 1983
Účinnost od: 13. dubna 1983    Zrušeno : 06.12.2009
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
Účinnost od: 24. června 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 010/1983 Sb. rozeslána 30. května 1983
Účinnost od: 1. července 1982    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1982    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
Účinnost od: 30. května 1983    Zrušeno : 01.09.1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
Účinnost od: 30. května 1983    Zrušeno : 01.09.1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Účinnost od: 8. ledna 1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky
Účinnost od: 27. prosince 1982    Zrušeno : 17.12.2012
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 14. června 1983    Zrušeno : 30.04.1991
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. března 1983 č. 43, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 13. dubna 1983 č. 88 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 30. března 1983 č. 117
čá. 009/1983 Sb. rozeslána 23. května 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 30.05.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. února 1982    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
Účinnost od: 23. května 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
Účinnost od: 2. října 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP
Účinnost od: 23. května 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 15.04.1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 008/1983 Sb. rozeslána 13. května 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 007/1983 Sb. rozeslána 28. dubna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 28. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1983    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 05.09.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982    Zrušeno : 01.01.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 8. prosince 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 18. listopadu 1982    Zrušeno : 18.07.2008
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
Účinnost od: 10. října 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
Účinnost od: 13. května 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky
Účinnost od: 13. května 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.08.1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
čá. 006/1983 Sb. rozeslána 13. dubna 1983
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 20.09.2010
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.09.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.04.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1983    Zrušeno : 09.08.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1983    Zrušeno : 01.11.1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1984    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplývá pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
čá. 005/1983 Sb. rozeslána 7. dubna 1983
Účinnost od: 7. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982    Zrušeno : 01.03.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 7. dubna 1983    Zrušeno : 01.05.1991
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 8. listopadu 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 004/1983 Sb. rozeslána 28. března 1983
    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1982    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Účinnost od: 12. dubna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52
Účinnost od: 12. dubna 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24
čá. 003/1983 Sb. rozeslána 11. března 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 6. prosince 1982    Zrušeno : 01.04.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1982    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. října 1982    Zrušeno : 26.06.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1982    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1982    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.06.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 11.11.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1982    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. března 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb
Účinnost od: 11. března 1983    Zrušeno : 01.10.1989
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě
Účinnost od: 8. listopadu 1982    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou
Účinnost od: 23. července 1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 11. března 1983
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 11. března 1983    Účinnost do :01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985
Účinnost od: 1. dubna 1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.08.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
čá. 002/1983 Sb. rozeslána 18. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. února 1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. února 1983    Zrušeno : 01.10.1988
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 22.04.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 22.04.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Účinnost od: 4. března 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 001/1983 Sb. rozeslána 17. ledna 1983
Účinnost od: 17. ledna 1983    Zrušeno : 01.10.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 28.12.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 01.04.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. ledna 1983
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. dubna 1983    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
Účinnost od: 1. února 1983
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb.
Účinnost od: 5. května 1983
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky
Účinnost od: 21. dubna 1983
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 87 (okres Litoměřice)
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou
Účinnost od: 1. února 1983    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun)
Zavřít
MENU