Sbírka předpisů 1981

čá. 034/1981 Sb. rozeslána 29. prosince 1981
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1981    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1982    Zrušeno : 01.12.1999
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 27. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1981    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1981    Zrušeno : 01.02.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. října 1981    Zrušeno : 01.01.1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1982    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
Účinnost od: 29. prosince 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
Účinnost od: 1. dubna 1982    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
Účinnost od: 1. ledna 1982    Účinnost do :01.01.1983
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
Účinnost od: 29. prosince 1981    Účinnost do :01.01.1986
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
Účinnost od: 13. ledna 1982
Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1982    Účinnost do :01.01.1983
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
Účinnost od: 29. prosince 1981    Účinnost do :01.01.1986
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
Účinnost od: 29. prosince 1981
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
čá. 033/1981 Sb. rozeslána 22. prosince 1981
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1981    Zrušeno : 14.11.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1983
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1982    Účinnost do :01.01.1985
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 01.04.1999
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů Výnos Českého báňského úřadu č. j. 4600/1981 ze dne 23. července 1981 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 18.12.1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
Účinnost od: 1. února 1982
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Účinnost od: 1. ledna 1983    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
Účinnost od: 1. ledna 1982    Účinnost do :01.01.1986
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků
Účinnost od: 25. července 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
Účinnost od: 6. ledna 1982    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 032/1981 Sb. rozeslána 5. prosince 1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. června 1981    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1981    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. prosince 1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.2011
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 28.04.1990
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 28.04.1990
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
Účinnost od: 5. prosince 1981    Zrušeno : 01.06.1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.
Účinnost od: 26. ledna 1982
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
čá. 031/1981 Sb. rozeslána 8. prosince 1981
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
čá. 030/1981 Sb. rozeslána 10. listopadu 1981
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.03.1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem
Účinnost od: 10. listopadu 1981
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
čá. 029/1981 Sb. rozeslána 29. října 1981
    Zrušeno : 19.03.2001
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 30.05.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 01.04.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 31.10.1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
Účinnost od: 13. listopadu 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 028/1981 Sb. rozeslána 20. října 1981
Účinnost od: 1. listopadu 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. července 1981    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
čá. 027/1981 Sb. rozeslána 9. října 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.07.1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.07.1998
Výnos Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 10/1981 o vydání oborového kalkulačního vzorce pro projektové práce a inženýrskou činnost a pokyny k němu
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. října 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 9. října 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
Účinnost od: 24. října 1981    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlem v Leviciach
čá. 026/1981 Sb. rozeslána 2. října 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 2. října 1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
čá. 025/1981 Sb. rozeslána 24. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. října 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
čá. 024/1981 Sb. rozeslána 16. září 1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1981    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
čá. 023/1981 Sb. rozeslána 4. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.05.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 3. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 01.07.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. září 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. května 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
Účinnost od: 4. dubna 1980    Zrušeno : 04.04.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
Účinnost od: 3. července 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě
čá. 022/1981 Sb. rozeslána 2. září 1981
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 18.12.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 04.07.2007
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 2. července 1981    Zrušeno : 10.02.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Účinnost od: 1. října 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
Účinnost od: 1. ledna 1982
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
čá. 021/1981 Sb. rozeslána 17. srpna 1981
Účinnost od: 1. ledna 1982    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
Účinnost od: 8. března 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 21. srpna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
Účinnost od: 23. dubna 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
Účinnost od: 11. července 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
čá. 020/1981 Sb. rozeslána 14. srpna 1981
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.07.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 02.04.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1981    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.06.1987
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
čá. 019/1981 Sb. rozeslána 10. srpna 1981
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 30.06.2004
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
čá. 018/1981 Sb. rozeslána 4. srpna 1981
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.03.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
Účinnost od: 11. prosince 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin - Intertransplant -
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
čá. 017/1981 Sb. rozeslána 31. července 1981
Účinnost od: 15. května 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
Účinnost od: 31. července 1981    Účinnost do :01.01.1984
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
Účinnost od: 5. července 1981    Zrušeno : 05.07.2006
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
čá. 016/1981 Sb. rozeslána 17. července 1981
Účinnost od: 17. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1981    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 17. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.05.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 9. října 1980    Zrušeno : 09.10.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 17.07.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/1981 Sb. rozeslána 8. července 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1981    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1981    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 13. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. prosince 1980    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.04.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1981    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 10. října 1980    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jamajky
Účinnost od: 12. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 12. února 1981    Zrušeno : 12.02.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady
čá. 014/1981 Sb. rozeslána 30. června 1981
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 10.01.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 10.01.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.07.2002
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Účinnost od: 11. března 1981    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci
čá. 013/1981 Sb. rozeslána 15. června 1981
Účinnost od: 1. března 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
    Zrušeno : 17.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981    Zrušeno : 01.10.2003
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981    Zrušeno : 12.12.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1981    Zrušeno : 14.06.1991
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
čá. 012/1981 Sb. rozeslána 21. května 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. května 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
čá. 011/1981 Sb. rozeslána 11. května 1981
Účinnost od: 11. května 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 11.02.2003
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 1981    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
čá. 010/1981 Sb. rozeslána 30. dubna 1981
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.06.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 31.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.07.1989
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s nevyužitými zásobami
Účinnost od: 25. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
Účinnost od: 1. května 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností
čá. 009/1981 Sb. rozeslána 29. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1981    Zrušeno : 01.04.2002
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
Účinnost od: 1. září 1981    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb.
Účinnost od: 21. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Účinnost od: 19. ledna 1981    Zrušeno : 04.02.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
čá. 008/1981 Sb. rozeslána 16. dubna 1981
Účinnost od: 16. dubna 1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. června 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
Účinnost od: 21. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
Účinnost od: 30. června 1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela
Účinnost od: 28. dubna 1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru
čá. 007/1981 Sb. rozeslána 3. dubna 1981
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 13.03.1986
Uznesenie Predsednictva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 18. dubna 1981    Zrušeno : 28.03.1986
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 006/1981 Sb. rozeslána 19. března 1981
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 30.09.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami
Účinnost od: 30. prosince 1980    Zrušeno : 26.11.2009
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 14. prosince 1980    Zrušeno : 09.08.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
Účinnost od: 27. dubna 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968
čá. 005/1981 Sb. rozeslána 12. března 1981
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
Účinnost od: 23. dubna 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
Účinnost od: 23. dubna 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
Účinnost od: 23. dubna 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
Účinnost od: 23. dubna 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
Účinnost od: 1. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
čá. 004/1981 Sb. rozeslána 26. února 1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1981    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 31.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.10.1982
Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov
Účinnost od: 26. února 1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení
Účinnost od: 26. února 1981    Účinnost do :01.01.1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982
čá. 003/1981 Sb. rozeslána 18. února 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
Účinnost od: 13. prosince 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
Účinnost od: 18. února 1981    Zrušeno : 09.12.1985
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánu v letech 1981 - 1985 schválené usnesením vlády ČSSR č. 401 ze dne 9. prosince 1980
čá. 002/1981 Sb. rozeslána 30. ledna 1981
Účinnost od: 1. února 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. února 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1977    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1981    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1981    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků
Účinnost od: 30. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.02.1987
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú strarostlivosť
Účinnost od: 13. listopadu 1980    Zrušeno : 30.09.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
Účinnost od: 8. října 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 1. února 1981    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex
čá. 001/1981 Sb. rozeslána 23. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1981
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. února 1981    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech
Účinnost od: 1. února 1981    Zrušeno : 01.09.1986
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 1. února 1981    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách
Účinnost od: 29. října 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 14. října 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962
Zavřít
MENU