Sbírka předpisů 1980

čá. 045/1980 Sb. rozeslána 29. prosince 1980
Účinnost od: 1. ledna 1981
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 10.05.1990
Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981
Účinnost od: 1. ledna 1981
Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
čá. 044/1980 Sb. rozeslána 24. prosince 1980
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1982
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. prosince 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. prosince 1980    Zrušeno : 15.04.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. prosince 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. ledna 1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí úmrtí Ludovíta Štúra
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366
čá. 043/1980 Sb. rozeslána 22. prosince 1980
Účinnost od: 22. prosince 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1981    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Účinnost od: 22. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
Účinnost od: 22. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
Účinnost od: 22. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
Účinnost od: 22. prosince 1980    Zrušeno : 01.02.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
čá. 042/1980 Sb. rozeslána 18. prosince 1980
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích
čá. 041/1980 Sb. rozeslána 16. prosince 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.04.1986
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
čá. 040/1980 Sb. rozeslána 12. prosince 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
čá. 039/1980 Sb. rozeslána 8. prosince 1980
Účinnost od: 7. listopadu 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.07.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
čá. 038/1980 Sb. rozeslána 27. listopadu 1980
Účinnost od: 28. srpna 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 27. listopadu 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 15.12.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 29.05.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 23. července 1979    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Účinnost od: 1. prosince 1980    Zrušeno : 01.07.1988
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
čá. 037/1980 Sb. rozeslána 18. listopadu 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. listopadu 1980    Zrušeno : 01.09.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 14.11.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 11. července 1980    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 18. listopadu 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
Účinnost od: 18. listopadu 1980    Účinnost do :01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982
čá. 036/1980 Sb. rozeslána 7. listopadu 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. prosince 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Účinnost od: 26. října 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
Účinnost od: 22. listopadu 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127
čá. 035/1980 Sb. rozeslána 4. listopadu 1980
Účinnost od: 20. října 1980    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce
čá. 034/1980 Sb. rozeslána 21. října 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.06.1992
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
Účinnost od: 6. března 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
čá. 033/1980 Sb. rozeslána 14. října 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol
Účinnost od: 19. června 1980    Zrušeno : 29.04.1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby
čá. 032/1980 Sb. rozeslána 8. října 1980
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 10.01.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1980    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. května 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 23.12.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 12.12.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. dubna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
Účinnost od: 11. dubna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
Účinnost od: 23. října 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22
čá. 031/1980 Sb. rozeslána 26. září 1980
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 07.04.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 13.09.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 01.09.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1980    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství
Účinnost od: 2. června 1980    Zrušeno : 17.07.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky
Účinnost od: 24. října 1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala
Účinnost od: 11. října 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 030/1980 Sb. rozeslána 19. září 1980
Účinnost od: 15. června 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 25. září 1980    Zrušeno : 10.03.1992
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohto konania československými občanmi
Účinnost od: 25. září 1980
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
Účinnost od: 25. září 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
čá. 029/1980 Sb. rozeslána 29. srpna 1980
Účinnost od: 29. srpna 1980    Zrušeno : 01.09.1983
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch
čá. 028/1980 Sb. rozeslána 27. srpna 1980
Účinnost od: 6. února 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.09.1984
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.09.1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
Účinnost od: 28. dubna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
čá. 027/1980 Sb. rozeslána 25. srpna 1980
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
Účinnost od: 1. února 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
Účinnost od: 14. prosince 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
čá. 026/1980 Sb. rozeslána 22. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. srpna 1980    Zrušeno : 01.07.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1980    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy)
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
Účinnost od: 30. května 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
čá. 025/1980 Sb. rozeslána 14. srpna 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.09.1988
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ĺudových školách umenia
Účinnost od: 4. dubna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
čá. 024/1980 Sb. rozeslána 8. srpna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1980    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 12.05.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
Účinnost od: 1. března 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů
Účinnost od: 12. února 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.09.1983
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 29.12.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
čá. 023/1980 Sb. rozeslána 30. července 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.06.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. dubna 1980    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. prosince 1979    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě
Účinnost od: 17. prosince 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.06.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
čá. 022/1980 Sb. rozeslána 22. července 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 19. března 1980    Zrušeno : 01.05.1983
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 14.06.1991
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 23.01.1992
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.03.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví
čá. 021/1980 Sb. rozeslána 15. července 1980
Účinnost od: 1. ledna 1981    Účinnost do :01.01.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1980    Zrušeno : 09.04.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1980    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1980    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1980    Zrušeno : 01.07.1984
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
Účinnost od: 15. července 1980    Zrušeno : 01.08.1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
Účinnost od: 15. července 1980    Zrušeno : 01.10.1986
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků
Účinnost od: 1. srpna 1980    Zrušeno : 01.07.1988
Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
čá. 020/1980 Sb. rozeslána 1. července 1980
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 1. srpna 1980
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby
Účinnost od: 11. března 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 5. října 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí
Účinnost od: 2. ledna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
Účinnost od: 1. srpna 1980
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
čá. 019/1980 Sb. rozeslána 1. července 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 06.07.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o úplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 2. ledna 1980    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky
čá. 018/1980 Sb. rozeslána 20. června 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 16.12.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 20. června 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1980    Zrušeno : 01.06.1991
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
Účinnost od: 20. června 1980    Zrušeno : 01.11.1990
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnění nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
čá. 017/1980 Sb. rozeslána 12. června 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 12. června 1980
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.06.1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení
čá. 016/1980 Sb. rozeslána 19. května 1980
Účinnost od: 19. května 1980
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 19. května 1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980
Účinnost od: 19. května 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
Účinnost od: 19. května 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60
Účinnost od: 19. května 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1
čá. 015/1980 Sb. rozeslána 8. května 1980
Účinnost od: 8. května 1980
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii
čá. 014/1980 Sb. rozeslána 7. května 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění
Účinnost od: 2. ledna 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
čá. 013/1980 Sb. rozeslána 30. dubna 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o vydání mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1980    Zrušeno : 01.10.2003
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 24. ledna 1980    Zrušeno : 01.07.1997
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 30. dubna 1980
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. května 1980    Zrušeno : 01.08.1989
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
Účinnost od: 1. dubna 1981    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o létání se závěsnými kluzáky
Účinnost od: 15. května 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ĺubovňa
čá. 012/1980 Sb. rozeslána 24. dubna 1980
Účinnost od: 24. dubna 1980    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 31. března 1980    Zrušeno : 01.10.1996
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 7. prosince 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království
Účinnost od: 9. května 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
Účinnost od: 24. dubna 1980
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
Účinnost od: 1. července 1980    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
čá. 011/1980 Sb. rozeslána 18. dubna 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 30.05.1988
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 08.08.1995
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 18. dubna 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.
Účinnost od: 18. dubna 1980    Účinnost do :01.01.1982
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o vysokých školách
čá. 010/1980 Sb. rozeslána 11. dubna 1980
Účinnost od: 11. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 01.09.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu
Účinnost od: 27. září 1979    Zrušeno : 06.08.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími
čá. 009/1980 Sb. rozeslána 4. dubna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. dubna 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
Účinnost od: 28. prosince 1979    Zrušeno : 09.09.2005
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 008/1980 Sb. rozeslána 26. března 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. října 1979    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 26. března 1980    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
Účinnost od: 11. srpna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
Účinnost od: 10. dubna 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha)
Účinnost od: 30. března 1980    Účinnost do :01.01.1981
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980
čá. 007/1980 Sb. rozeslána 22. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 22. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1979    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 16.12.1993
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP)
čá. 006/1980 Sb. rozeslána 14. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.07.1982
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1979    Zrušeno : 03.03.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.
Účinnost od: 29. března 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí)
čá. 005/1980 Sb. rozeslána 4. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. března 1980    Zrušeno : 01.05.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. března 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 4. března 1980    Zrušeno : 01.05.1986
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.
Účinnost od: 19. března 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 004/1980 Sb. rozeslána 21. února 1980
Účinnost od: 21. února 1980    Zrušeno : 01.07.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1979
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 21. února 1980    Zrušeno : 01.05.1990
Redakční sdělení
Účinnost od: 21. února 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
Účinnost od: 3. července 1979    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Účinnost od: 2. srpna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky
Účinnost od: 21. února 1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 06.07.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975)
Účinnost od: 7. března 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava)
čá. 003/1980 Sb. rozeslána 15. února 1980
Účinnost od: 15. února 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 26.03.2001
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 14. května 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
Účinnost od: 5. července 1979    Zrušeno : 05.07.2003
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky
Účinnost od: 17. března 1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 01.10.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
čá. 002/1980 Sb. rozeslána 4. února 1980
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Účinnost od: 5. července 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 22. září 1979    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
Účinnost od: 17. června 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou
Účinnost od: 1. března 1980    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.
čá. 001/1980 Sb. rozeslána 18. ledna 1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 14. listopadu 1979    Účinnost do :01.01.1991
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
Účinnost od: 8. října 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska
Účinnost od: 1. února 1980    Účinnost do :01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
Zavřít
MENU