Sbírka předpisů 1979

čá. 030/1979 Sb. rozeslána 29. prosince 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 29. prosince 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 29.12.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1980    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.
čá. 029/1979 Sb. rozeslána 27. prosince 1979
Účinnost od: 27. prosince 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1980    Zrušeno : 01.06.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.12.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. října 1979    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.04.1986
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
Účinnost od: 14. září 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Účinnost od: 14. září 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Účinnost od: 11. ledna 1980    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24
čá. 028/1979 Sb. rozeslána 22. prosince 1979
Účinnost od: 1. ledna 1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.06.1992
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
Účinnost od: 24. června 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 19.04.1988
Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu
čá. 027/1979 Sb. rozeslána 19. prosince 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.06.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1981    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
Účinnost od: 14. září 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu
Účinnost od: 31. prosince 1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
Účinnost od: 8. listopadu 1979    Zrušeno : 24.05.1990
Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301
čá. 026/1979 Sb. rozeslána 10. prosince 1979
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. prosince 1979    Zrušeno : 01.01.1997
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 29.12.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji
Účinnost od: 17. září 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
Účinnost od: 22. listopadu 1978    Zrušeno : 15.07.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky
Účinnost od: 25. prosince 1979    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
čá. 025/1979 Sb. rozeslána 30. listopadu 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1979    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. června 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 25. června 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 3. dubna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
Účinnost od: 15. prosince 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10
Účinnost od: 15. prosince 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
Účinnost od: 15. prosince 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
čá. 024/1979 Sb. rozeslána 12. listopadu 1979
Účinnost od: 1. ledna 1980    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. října 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě
Účinnost od: 12. listopadu 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 07.10.1994
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině
čá. 023/1979 Sb. rozeslána 8. listopadu 1979
Účinnost od: 8. listopadu 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1979    Zrušeno : 01.11.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací
Účinnost od: 6. června 1978    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali
Účinnost od: 6. února 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu ze dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
Účinnost od: 17. ledna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 5. února 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní
Účinnost od: 1. září 1980    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
Účinnost od: 23. listopadu 1979
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
čá. 022/1979 Sb. rozeslána 24. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.05.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1979    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1978    Zrušeno : 04.07.2007
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 24. září 1979    Zrušeno : 01.08.1989
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty
Účinnost od: 24. září 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.10.1995
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti
čá. 021/1979 Sb. rozeslána 31. srpna 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 29.01.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. října 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, kozervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, kozervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
Účinnost od: 31. srpna 1979    Zrušeno : 01.02.1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
čá. 020/1979 Sb. rozeslána 30. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1979    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 06.03.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.02.1987
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1986
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů
Účinnost od: 8. února 1979    Zrušeno : 26.11.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
Účinnost od: 14. září 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127
čá. 019/1979 Sb. rozeslána 24. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 30.08.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 25.01.1994
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.03.1987
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
čá. 018/1979 Sb. rozeslána 21. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 07.09.1992
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.10.1989
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky
čá. 017/1979 Sb. rozeslána 13. srpna 1979
Účinnost od: 13. srpna 1979    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. srpna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 09.04.1992
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1988
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách
Účinnost od: 20. září 1978    Zrušeno : 14.03.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
Účinnost od: 28. dubna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
Účinnost od: 13. srpna 1979    Účinnost do :01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980
Účinnost od: 13. srpna 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodu č. 24
Účinnost od: 28. srpna 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 016/1979 Sb. rozeslána 19. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.02.1982
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.02.1982
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.02.1982
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.10.1988
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
čá. 015/1979 Sb. rozeslána 17. července 1979
Účinnost od: 1. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1979    Zrušeno : 01.03.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. července 1979    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. července 1979    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. dubna 1979    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 27. července 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
čá. 014/1979 Sb. rozeslána 16. července 1979
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1979    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.09.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.08.1991
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
Účinnost od: 1. března 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
Účinnost od: 31. července 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko)
čá. 013/1979 Sb. rozeslána 4. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. července 1979    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 31.12.1999
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva paliv a energetiky z 9. dubna 1979, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.08.1994
Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
čá. 012/1979 Sb. rozeslána 29. června 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1979    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.11.1996
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. března 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenského cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb občanům
Účinnost od: 1. září 1979    Zrušeno : 05.03.1992
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb
Účinnost od: 16. března 1979    Zrušeno : 15.06.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci
Účinnost od: 11. července 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
Účinnost od: 1. srpna 1979    Zrušeno : 01.09.1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
čá. 011/1979 Sb. rozeslána 19. června 1979
Účinnost od: 1. dubna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. června 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.09.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 31.12.1997
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
čá. 010/1979 Sb. rozeslána 5. června 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 30.12.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 15.04.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 22.04.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob
Účinnost od: 1. března 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 20. června 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123
čá. 009/1979 Sb. rozeslána 21. května 1979
Účinnost od: 21. května 1979    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.07.1997
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.07.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. května 1979    Zrušeno : 14.09.1984
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
Účinnost od: 4. ledna 1979    Zrušeno : 03.01.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
čá. 008/1979 Sb. rozeslána 5. května 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. května 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1979    Zrušeno : 01.09.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. května 1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Účinnost od: 12. února 1979    Zrušeno : 22.03.2007
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 007/1979 Sb. rozeslána 28. dubna 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. dubna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.01.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. ledna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko
Účinnost od: 25. listopadu 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. května 1979    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Účinnost od: 13. května 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5)
čá. 006/1979 Sb. rozeslána 13. dubna 1979
Účinnost od: 13. dubna 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 6. ledna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou
Účinnost od: 12. srpna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím
čá. 005/1979 Sb. rozeslána 29. března 1979
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. března 1979    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 12.08.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. března 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Účinnost od: 30. srpna 1978    Zrušeno : 19.03.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky
Účinnost od: 9. prosince 1978    Zrušeno : 01.07.2009
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Účinnost od: 1. dubna 1979    Účinnost do :01.01.1981
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.01.2002
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství
Účinnost od: 29. března 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II)
čá. 004/1979 Sb. rozeslána 6. března 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. prosince 1978    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 10.12.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. března 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. března 1979    Zrušeno : 10.05.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. března 1979    Účinnost do :01.01.1981
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny
Účinnost od: 5. června 1978    Zrušeno : 08.02.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Iránu o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 4. listopadu 1978    Zrušeno : 21.04.2005
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Účinnost od: 15. prosince 1978    Zrušeno : 08.09.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Účinnost od: 20. listopadu 1978    Zrušeno : 11.12.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republikou a vládou Hašemitského království Jordánska
čá. 003/1979 Sb. rozeslána 5. března 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. března 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. března 1979    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. března 1979    Zrušeno : 01.11.1996
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. března 1979    Zrušeno : 01.01.1991
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.06.2010
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat
Účinnost od: 22. listopadu 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku
Účinnost od: 20. března 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 002/1979 Sb. rozeslána 20. února 1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. listopadu 1978    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
    Zrušeno : 10.03.2008
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. února 1979    Zrušeno : 24.09.1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava
Účinnost od: 23. srpna 1978    Zrušeno : 24.05.2019
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 1. března 1979    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů
Účinnost od: 1. července 1979    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách
Účinnost od: 1. dubna 1979
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
Účinnost od: 7. března 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 a 97
Účinnost od: 7. března 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10)
čá. 001/1979 Sb. rozeslána 23. ledna 1979
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.02.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.05.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 11.02.2003
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1979    Zrušeno : 01.10.1982
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
Účinnost od: 23. ledna 1979    Zrušeno : 01.10.1982
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
Účinnost od: 14. července 1978    Zrušeno : 28.08.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
Účinnost od: 23. ledna 1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
Účinnost od: 24. ledna 1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta
Účinnost od: 23. ledna 1979    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži
Účinnost od: 23. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1981
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
Zavřít
MENU