Sbírka předpisů 1978

čá. 034/1978 Sb. rozeslána 29. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 30.03.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.03.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 31.07.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.03.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 28.11.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1978    Zrušeno : 01.09.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1978    Zrušeno : 01.07.1987
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Účinnost od: 29. prosince 1978    Zrušeno : 14.09.1984
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 30.04.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
čá. 033/1978 Sb. rozeslána 27. prosince 1978
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1978    Zrušeno : 01.06.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 05.04.1989
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.04.1989
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
čá. 032/1978 Sb. rozeslána 12. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1978    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1978    Zrušeno : 01.12.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. října 1978    Zrušeno : 01.05.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1978    Zrušeno : 01.10.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1978    Zrušeno : 01.07.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.07.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1978    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
Účinnost od: 1. září 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
Účinnost od: 14. října 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
Účinnost od: 27. prosince 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
čá. 031/1978 Sb. rozeslána 28. listopadu 1978
Účinnost od: 1. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 10.03.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 15.09.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Účinnost do :01.01.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1978    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. listopadu 1978    Zrušeno : 15.10.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.11.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1979    Zrušeno : 11.12.1991
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.
Účinnost od: 1. února 1979    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
Účinnost od: 28. listopadu 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
Účinnost od: 1. dubna 1979    Zrušeno : 01.07.1985
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Účinnost od: 13. prosince 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
čá. 030/1978 Sb. rozeslána 3. listopadu 1978
Účinnost od: 28. srpna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
Účinnost od: 31. července 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
Účinnost od: 20. února 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
Účinnost od: 26. července 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
Účinnost od: 15. září 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 18.06.1990
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
čá. 029/1978 Sb. rozeslána 30. října 1978
Účinnost od: 30. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1978    Zrušeno : 01.02.1987
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 30. října 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole
Účinnost od: 30. října 1978    Zrušeno : 01.05.1988
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
čá. 028/1978 Sb. rozeslána 26. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. října 1978    Zrušeno : 01.12.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.02.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 14.03.1990
Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 14.03.1990
Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 027/1978 Sb. rozeslána 19. října 1978
Účinnost od: 19. října 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry
Účinnost od: 19. října 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízke Tatry
Účinnost od: 3. listopadu 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
Účinnost od: 3. listopadu 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
čá. 026/1978 Sb. rozeslána 27. září 1978
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 01.04.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978
Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
čá. 025/1978 Sb. rozeslána 22. září 1978
Účinnost od: 22. září 1978    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. května 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. května 1978    Zrušeno : 01.09.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 15.06.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. září 1978
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 22. září 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
Účinnost od: 14. července 1978    Zrušeno : 12.05.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek
Účinnost od: 3. srpna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
Účinnost od: 30. června 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros
čá. 024/1978 Sb. rozeslána 15. září 1978
Účinnost od: 1. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.06.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1978    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. května 1978    Zrušeno : 04.03.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú
Účinnost od: 5. května 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
Účinnost od: 22. března 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
Účinnost od: 30. září 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru
Účinnost od: 30. září 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj)
čá. 023/1978 Sb. rozeslána 5. září 1978
Účinnost od: 1. října 1978
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích
Účinnost od: 2. října 1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí Karla IV.
Účinnost od: 2. října 1978    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978
Účinnost od: 1. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)
čá. 022/1978 Sb. rozeslána 30. srpna 1978
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.11.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1978    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1978    Zrušeno : 01.03.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1984
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
čá. 021/1978 Sb. rozeslána 30. srpna 1978
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 28.02.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 12.12.1997
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1978
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 14. září 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1986
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 27.07.1995
Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1984
Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
čá. 020/1978 Sb. rozeslána 28. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1978    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. července 1978    Zrušeno : 01.04.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Účinnost od: 8. června 1978    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice
Účinnost od: 10. července 1978    Zrušeno : 01.12.2012
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod
Účinnost od: 28. srpna 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148-153 v městské části Petržalka
čá. 019/1978 Sb. rozeslána 17. července 1978
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
Účinnost od: 17. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně
Účinnost od: 17. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády České socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně
čá. 018/1978 Sb. rozeslána 4. července 1978
Účinnost od: 4. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl
Účinnost od: 4. července 1978    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve školství
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o školských zařízeních
čá. 017/1978 Sb. rozeslána 4. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 27.12.1990
Zákon České národní rady o státní správě ve školství
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady o školských zařízeních
čá. 016/1978 Sb. rozeslána 29. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. června 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1986
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen
Účinnost od: 1. srpna 1978    Zrušeno : 01.01.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
čá. 015/1978 Sb. rozeslána 26. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.11.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1978    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
čá. 014/1978 Sb. rozeslána 23. června 1978
Účinnost od: 23. června 1978    Zrušeno : 01.01.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.09.1984
Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky
čá. 013/1978 Sb. rozeslána 19. června 1978
Účinnost od: 19. června 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1978    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.02.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. června 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.06.1992
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona
Účinnost od: 1. října 1978    Zrušeno : 15.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
Účinnost od: 1. října 1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
Účinnost od: 19. června 1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
čá. 012/1978 Sb. rozeslána 29. května 1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. května 1978    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. května 1977    Zrušeno : 03.08.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě
Účinnost od: 29. května 1978    Zrušeno : 01.12.2000
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl
Účinnost od: 30. dubna 1978    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
Účinnost od: 20. dubna 1978    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Účinnost od: 13. června 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj)
čá. 011/1978 Sb. rozeslána 22. května 1978
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.04.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 20.11.2002
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice č. 24/1997 Věst. MZ ČSR, o mimořádném odnímání tkání a orgánů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 15.10.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1980    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1978    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1978    Zrušeno : 13.09.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1979    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Účinnost od: 1. ledna 1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Účinnost od: 6. června 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
Účinnost od: 1. července 1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě
čá. 010/1978 Sb. rozeslána 6. května 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.06.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.03.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. května 1978    Zrušeno : 01.05.1994
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově
čá. 009/1978 Sb. rozeslána 3. května 1978
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
Účinnost od: 3. května 1978    Účinnost do :01.01.1980
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979
Účinnost od: 3. května 1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici
Účinnost od: 18. května 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135
Účinnost od: 1. ledna 1979
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
čá. 008/1978 Sb. rozeslána 25. dubna 1978
Účinnost od: 1. dubna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích
Účinnost od: 16. ledna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 29.12.1990
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
čá. 007/1978 Sb. rozeslána 13. dubna 1978
Účinnost od: 20. prosince 1977    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1977    Zrušeno : 05.12.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 13. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1978    Zrušeno : 07.03.1997
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
Účinnost od: 13. dubna 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové)
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
čá. 006/1978 Sb. rozeslána 10. dubna 1978
Účinnost od: 10. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 25. dubna 1978    Zrušeno : 15.10.1990
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 10. dubna 1978    Zrušeno : 01.05.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
Účinnost od: 1. července 1978
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
čá. 005/1978 Sb. rozeslána 10. března 1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1978    Zrušeno : 01.02.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 4. ledna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
Účinnost od: 21. ledna 1978    Zrušeno : 22.12.2005
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích
Účinnost od: 12. září 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách
Účinnost od: 17. prosince 1977    Zrušeno : 24.07.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 10. března 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě číslo 82 - Rožňava I
Účinnost od: 10. března 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm)
čá. 004/1978 Sb. rozeslána 24. února 1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.10.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. února 1978    Zrušeno : 01.04.1986
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
Účinnost od: 25. listopadu 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
Účinnost od: 1. března 1978    Zrušeno : 29.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi
Účinnost od: 11. března 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice)
Účinnost od: 24. února 1978    Zrušeno : 15.10.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR"
čá. 003/1978 Sb. rozeslána 31. ledna 1978
Účinnost od: 31. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1978    Zrušeno : 01.10.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1978    Zrušeno : 01.04.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 21.12.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů
Účinnost od: 1. února 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
Účinnost od: 1. března 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti
Účinnost od: 31. ledna 1978
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka
čá. 002/1978 Sb. rozeslána 27. ledna 1978
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1979    Zrušeno : 01.10.1991
Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
čá. 001/1978 Sb. rozeslána 26. ledna 1978
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.07.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se vydávají zásady pro vypracování dokumentace hašení požárů
Účinnost od: 26. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků
Účinnost od: 26. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
Účinnost od: 1. dubna 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
Účinnost od: 1. března 1978    Zrušeno : 01.09.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 6. ledna 1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 25. března 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
Účinnost od: 1. července 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
Zavřít
MENU