Sbírka předpisů 1977

čá. 031/1977 Sb. rozeslána 30. prosince 1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1977    Zrušeno : 29.04.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
Účinnost od: 15. března 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Účinnost od: 30. prosince 1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
čá. 030/1977 Sb. rozeslána 29. prosince 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 30.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 18.12.1991
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborné správě lesů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
čá. 029/1977 Sb. rozeslána 28. prosince 1977
Účinnost od: 25. února 1977    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 01.10.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
Účinnost od: 1. ledna 1978
Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
čá. 028/1977 Sb. rozeslána 22. prosince 1977
Účinnost od: 1. listopadu 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1977    Zrušeno : 15.07.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1977    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.07.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě
čá. 027/1977 Sb. rozeslána 20. prosince 1977
Účinnost od: 20. prosince 1977    Zrušeno : 01.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. ledna 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 4. ledna 1978    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 20. prosince 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.
Účinnost od: 20. prosince 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
Účinnost od: 1. ledna 1978    Účinnost do :01.01.1979
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978
čá. 026/1977 Sb. rozeslána 15. prosince 1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. prosince 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1977    Zrušeno : 01.05.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
    Zrušeno : 20.06.2004
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. června 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1987
Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
čá. 025/1977 Sb. rozeslána 12. prosince 1977
Účinnost od: 10. srpna 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 12.09.1985
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
čá. 024/1977 Sb. rozeslána 23. listopadu 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. listopadu 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.04.1997
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. listopadu 1977    Zrušeno : 01.01.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 23. listopadu 1977    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1977    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.09.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.09.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech
čá. 023/1977 Sb. rozeslána 14. listopadu 1977
Účinnost od: 14. listopadu 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 022/1977 Sb. rozeslána 3. listopadu 1977
Účinnost od: 1. ledna 1978
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Účinnost od: 3. listopadu 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty
Účinnost od: 5. dubna 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou
Účinnost od: 17. května 1977    Zrušeno : 25.06.1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 3. listopadu 1977    Zrušeno : 14.03.1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 3. listopadu 1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
čá. 021/1977 Sb. rozeslána 31. října 1977
Účinnost od: 31. října 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.06.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
Účinnost od: 1. prosince 1977    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
čá. 020/1977 Sb. rozeslána 28. října 1977
Účinnost od: 1. července 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9889/77-Va/3 pro poskytování osobního hodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.04.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. července 1977    Zrušeno : 28.04.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1977    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. listopadu 1977    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
Účinnost od: 1. ledna 1978
Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o lesích
čá. 019/1977 Sb. rozeslána 27. září 1977
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
Účinnost od: 20. srpna 1977    Zrušeno : 27.05.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států
Účinnost od: 8. září 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
Účinnost od: 22. července 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích
Účinnost od: 7. srpna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie
čá. 018/1977 Sb. rozeslána 19. září 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech
čá. 017/1977 Sb. rozeslána 5. září 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. září 1977
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 5. září 1977    Zrušeno : 01.01.1997
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 30.09.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
čá. 016/1977 Sb. rozeslána 10. srpna 1977
Účinnost od: 1. srpna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. dubna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.11.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
Účinnost od: 20. června 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.
Účinnost od: 10. srpna 1977    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy
čá. 015/1977 Sb. rozeslána 25. července 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1976    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1977    Zrušeno : 01.11.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 16.12.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1977    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1977    Zrušeno : 28.11.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1977    Zrušeno : 01.04.1985
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu
Účinnost od: 9. srpna 1977    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
čá. 014/1977 Sb. rozeslána 15. července 1977
Účinnost od: 15. července 1977    Zrušeno : 01.02.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1977    Zrušeno : 01.07.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1977    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1977    Zrušeno : 10.07.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1977    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1977    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1977    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1977    Zrušeno : 11.10.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1977    Zrušeno : 01.02.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. května 1977    Zrušeno : 27.04.2017
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
Účinnost od: 24. dubna 1977    Zrušeno : 26.06.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky
Účinnost od: 1. srpna 1977    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků
čá. 013/1977 Sb. rozeslána 4. července 1977
Účinnost od: 1. října 1977    Zrušeno : 31.12.2001
Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
Účinnost od: 4. července 1977    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky
čá. 012/1977 Sb. rozeslána 17. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1977    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. června 1977    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. června 1977    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o oblastním plánování ve Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 17. června 1977    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice
čá. 011/1977 Sb. rozeslána 15. června 1977
Účinnost od: 1. května 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 21.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1977    Zrušeno : 01.03.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. března 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 10.08.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. ledna 1977    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1977    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1977    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
čá. 010/1977 Sb. rozeslána 23. května 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1987    Zrušeno : 01.05.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. května 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
Účinnost od: 23. května 1977    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977
čá. 009/1977 Sb. rozeslána 10. května 1977
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. května 1977    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.12.1999
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. května 1977    Účinnost do :01.01.1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978
Účinnost od: 25. května 1977    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
čá. 008/1977 Sb. rozeslána 15. dubna 1977
Účinnost od: 15. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1977    Zrušeno : 01.09.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976    Zrušeno : 19.07.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1977    Zrušeno : 01.03.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. ledna 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
Účinnost od: 25. ledna 1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
Účinnost od: 1. června 1977    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů
Účinnost od: 1. května 1977    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
čá. 007/1977 Sb. rozeslána 28. března 1977
Účinnost od: 28. března 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1977    Zrušeno : 10.09.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 25.09.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1977    Zrušeno : 01.01.1989
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářské evidenci
Účinnost od: 28. března 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
čá. 006/1977 Sb. rozeslána 24. března 1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 31. prosince 1976    Zrušeno : 31.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. října 1976    Zrušeno : 24.05.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizací a institucích v Československé socialistické republice a Indické republice
Účinnost od: 5. září 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě
Účinnost od: 29. dubna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Účinnost od: 29. dubna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Účinnost od: 24. března 1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
Účinnost od: 1. dubna 1977
Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
čá. 005/1977 Sb. rozeslána 11. března 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čá. 004/1977 Sb. rozeslána 4. března 1977
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 10.01.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1977    Zrušeno : 10.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1983
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů
čá. 003/1977 Sb. rozeslána 21. února 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. února 1977
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 21. února 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Účinnost od: 21. února 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina
Účinnost od: 6. září 1976    Zrušeno : 29.08.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických
Účinnost od: 8. března 1977    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 002/1977 Sb. rozeslána 31. ledna 1977
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
Účinnost od: 6. září 1976    Zrušeno : 30.04.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím
Účinnost od: 27. ledna 1976    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah
čá. 001/1977 Sb. rozeslána 20. ledna 1977
Účinnost od: 20. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 15.10.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1977    Zrušeno : 01.02.1987
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 103/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
Zavřít
MENU