Sbírka předpisů 1976

čá. 033/1976 Sb. rozeslána 28. prosince 1976
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.02.1983
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů
Účinnost od: 28. prosince 1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára
Účinnost od: 28. prosince 1976    Účinnost do :01.01.1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
čá. 032/1976 Sb. rozeslána 24. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
čá. 031/1976 Sb. rozeslána 23. prosince 1976
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 23. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 15.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 09.04.1985
Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
čá. 030/1976 Sb. rozeslána 20. prosince 1976
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb
Účinnost od: 20. prosince 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1981
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o zřízení Řádu přátelství
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socislistické republiky na rok 1977
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
čá. 029/1976 Sb. rozeslána 9. prosince 1976
Účinnost od: 9. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. prosince 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. prosince 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.04.1981
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.09.1982
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.11.1982
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.11.1982
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Účinnost od: 9. prosince 1976    Zrušeno : 01.07.1987
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Účinnost od: 1. dubna 1977    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel
Účinnost od: 9. prosince 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 09.04.1985
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
Účinnost od: 1. ledna 1977
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čá. 028/1976 Sb. rozeslána 29. listopadu 1976
Účinnost od: 1. ledna 1977    Účinnost do :01.01.1978
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv
Účinnost od: 12. října 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky
Účinnost od: 14. října 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Účinnost od: 24. července 1976    Zrušeno : 12.12.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 027/1976 Sb. rozeslána 18. listopadu 1976
Účinnost od: 18. listopadu 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. října 1976    Zrušeno : 27.04.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956
Účinnost od: 1. srpna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
Účinnost od: 11. července 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
Účinnost od: 11. července 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
Účinnost od: 11. července 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
čá. 026/1976 Sb. rozeslána 4. listopadu 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.08.2016
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 025/1976 Sb. rozeslána 29. října 1976
Účinnost od: 1. listopadu 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos č. PO-442/18-1976 ze dne 1. září 1976 o poskytování studijních podpor žákům denního studia ve studijním oboru pozemní stavby s vnitřním zaměřením požární ochrana.
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Výnosy Českého báňského úřadu v Praze
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Výnosy Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - Směrnice čj. PO-2403/1976 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností
Účinnost od: 1. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - rozkaz č. 19 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru posobnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. října 1976, čj. 8825/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Rýchory“
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. října 1976, čj. 7037/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Čihadlo“
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. 6. 1976, čj. 7035/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Kelečský Javorník“
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 15. září 1976 čj. LP-222/1976 o způsobu ochrany a o kategorizaci archivních dokumentů.
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy v Slovenské socialistické republice.
Účinnost od: 29. října 1976
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - výnos ze dne 1. června 1976, čj. 7033/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Coufavá“
Účinnost od: 1. ledna 1978    Zrušeno : 01.07.2003
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
Účinnost od: 29. října 1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. Výročí narození Viktora Kaplana
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 024/1976 Sb. rozeslána 20. října 1976
Účinnost od: 20. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 12.09.1985
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
čá. 023/1976 Sb. rozeslána 13. října 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů
Účinnost od: 25. června 1976    Zrušeno : 15.09.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
Účinnost od: 23. března 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Účinnost od: 13. února 1976    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
čá. 022/1976 Sb. rozeslána 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci
Účinnost od: 18. července 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu
Účinnost od: 16. června 1976    Zrušeno : 26.06.1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy
Účinnost od: 22. července 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 15.03.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahující se k obchodu a Likvidačnímu protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
Účinnost od: 19. května 1976    Zrušeno : 01.02.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.04.1986
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.04.1986
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
čá. 021/1976 Sb. rozeslána 22. září 1976
Účinnost od: 22. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. září 1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 2. června 1976    Zrušeno : 29.07.2010
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 22. září 1976
Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
čá. 020/1976 Sb. rozeslána 10. září 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Účinnost od: 23. května 1976    Účinnost do :05.12.2020
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
Účinnost od: 6. května 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 10.05.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 25.06.1992
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací
čá. 019/1976 Sb. rozeslána 26. srpna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. srpna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Účinnost od: 1. září 1976    Zrušeno : 30.08.1991
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 1. září 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o fakultě architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
čá. 018/1976 Sb. rozeslána 20. srpna 1976
Účinnost od: 20. srpna 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
Účinnost od: 20. srpna 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Účinnost od: 20. srpna 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 017/1976 Sb. rozeslána 6. srpna 1976
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 18.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o informacích o výrobcích pro stavební části staveb
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
čá. 016/1976 Sb. rozeslána 19. července 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1976    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
Účinnost od: 20. ledna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska
Účinnost od: 15. ledna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
čá. 015/1976 Sb. rozeslána 2. července 1976
Účinnost od: 1. dubna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. července 1976    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile "Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky"
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 25.06.1992
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky
Účinnost od: 2. července 1976    Zrušeno : 15.06.2018
Zákon o ražbě československých dukátů
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
čá. 014/1976 Sb. rozeslána 1. července 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 18.04.1981
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
Účinnost od: 1. července 1976    Účinnost do :01.01.1981
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980
Účinnost od: 1. července 1976    Účinnost do :01.01.1981
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
čá. 013/1976 Sb. rozeslána 24. června 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. května 1976    Zrušeno : 01.04.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. června 1976    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
Účinnost od: 1. července 1976
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářích
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
Účinnost od: 24. června 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Malé Karpaty
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnooti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví zásady školení pracovníků o požární ochraně
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně
Účinnost od: 1. září 1976    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pomocnících Pohraniční stráže
čá. 012/1976 Sb. rozeslána 7. června 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1981
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 4. prosince 1975
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně
Účinnost od: 6. prosince 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech 1972
čá. 011/1976 Sb. rozeslána 28. května 1976
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech
Účinnost od: 1. června 1976    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle
Účinnost od: 1. června 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. května 1976    Účinnost do :01.01.1978
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel"
čá. 010/1976 Sb. rozeslána 14. května 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. května 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 009/1976 Sb. rozeslána 7. května 1976
Účinnost od: 1. října 1976    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
čá. 008/1976 Sb. rozeslána 3. května 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1976    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1976    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. února 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 14. listopadu 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
Účinnost od: 3. května 1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále
Účinnost od: 3. května 1976    Zrušeno : 01.09.1980
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 3. května 1976
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 3. května 1976    Zrušeno : 15.04.1991
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1977    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon)
čá. 007/1976 Sb. rozeslána 23. dubna 1976
Účinnost od: 1. března 1976    Zrušeno : 01.11.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. února 1976    Zrušeno : 01.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích
Účinnost od: 23. dubna 1976    Zrušeno : 20.03.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 31. října 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky
Účinnost od: 3. září 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
Účinnost od: 23. dubna 1976    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině
čá. 006/1976 Sb. rozeslána 20. dubna 1976
Účinnost od: 1. července 1974    Zrušeno : 07.09.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1975    Zrušeno : 01.09.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1976    Zrušeno : 01.01.1990
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Účinnost od: 1. července 1976    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
čá. 005/1976 Sb. rozeslána 12. dubna 1976
Účinnost od: 1. února 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. dubna 1976    Zrušeno : 01.01.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.10.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. října 1975    Účinnost do :13.10.1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. prosince 1975    Účinnost do :01.02.1980
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1977
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. dubna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. února 1976    Zrušeno : 01.06.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji
Účinnost od: 23. října 1975    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky
Účinnost od: 1. května 1976    Zrušeno : 01.08.1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny
Účinnost od: 1. června 1976    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
čá. 004/1976 Sb. rozeslána 29. března 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. března 1976    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení doplňků k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 29. března 1976    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách
Účinnost od: 14. března 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci
Účinnost od: 5. srpna 1975    Zrušeno : 01.05.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka
Účinnost od: 5. září 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
Účinnost od: 29. března 1976    Zrušeno : 21.04.1988
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 003/1976 Sb. rozeslána 15. března 1976
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1976    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. října 1975    Zrušeno : 01.05.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňků k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty
Účinnost od: 16. září 1975    Zrušeno : 14.06.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonézské republiky
Účinnost od: 8. března 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním
Účinnost od: 16. dubna 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 01.09.1980
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb. o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb.
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 01.12.1999
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
Účinnost od: 15. března 1976    Zrušeno : 15.04.1991
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky
čá. 002/1976 Sb. rozeslána 23. února 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1976    Zrušeno : 01.06.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. února 1976    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. února 1976    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory v mateřství
Účinnost od: 1. března 1976    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb.
Účinnost od: 14. ledna 1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
Účinnost od: 2. října 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
Účinnost od: 23. února 1976    Zrušeno : 01.10.1995
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o evidenci vnitrozemských plavidel
čá. 001/1976 Sb. rozeslána 9. února 1976
Účinnost od: 1. února 1976    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1976
Vyhláška rady Západočeského krajského výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
Účinnost od: 1. března 1976    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 06.07.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
Účinnost od: 23. září 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1976    Zrušeno : 29.06.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 23. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné
Účinnost od: 9. února 1976    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
Zavřít
MENU