Sbírka předpisů 1975

čá. 041/1975 Sb. rozeslána 31. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
čá. 040/1975 Sb. rozeslána 30. prosince 1975
Účinnost od: 1. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
Účinnost od: 30. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek
čá. 039/1975 Sb. rozeslána 29. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 30.04.1992
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců
Účinnost od: 29. prosince 1975    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
Účinnost od: 29. prosince 1975    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
čá. 038/1975 Sb. rozeslána 28. prosince 1975
Účinnost od: 1. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěru
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce
čá. 037/1975 Sb. rozeslána 27. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
čá. 036/1975 Sb. rozeslána 23. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
čá. 035/1975 Sb. rozeslána 22. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1975    Účinnost do :01.01.1977
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o archivnictví
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976
Účinnost od: 22. prosince 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1977
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
Účinnost od: 22. prosince 1975    Účinnost do :01.01.1977
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
Účinnost od: 22. prosince 1975
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1976
Účinnost od: 22. prosince 1975    Účinnost do :01.01.1977
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976
čá. 034/1975 Sb. rozeslána 15. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků
čá. 033/1975 Sb. rozeslána 11. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1998
Směrnice Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3/1975 pro stavby na poddolovaném území
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1984
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
čá. 032/1975 Sb. rozeslána 8. prosince 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon Slovenské národní rady o advokacii
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
čá. 031/1975 Sb. rozeslána 28. listopadu 1975
Účinnost od: 28. listopadu 1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.10.1988
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
čá. 030/1975 Sb. rozeslána 24. listopadu 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. června 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.2012
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
čá. 029/1975 Sb. rozeslána 19. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.02.1983
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů
Účinnost od: 19. listopadu 1975    Účinnost do :01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
Účinnost od: 4. prosince 1976    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 24.06.1991
Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Zákon o zemědělském družstevnictví
čá. 028/1975 Sb. rozeslána 14. listopadu 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 29. července 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 27. června 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 14. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. listopadu 1975    Zrušeno : 14.12.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o sociálním zabezpečení
čá. 027/1975 Sb. rozeslána 10. listopadu 1975
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975    Zrušeno : 01.10.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 25.03.1991
Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon České národní rady o advokacii
čá. 026/1975 Sb. rozeslána 16. října 1975
Účinnost od: 1. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. října 1975    Zrušeno : 01.01.1990
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška Slovenského báňského úřadu o ohlašování podzemních a povrchových prací orgánům státní báňské správy
Účinnost od: 1. listopadu 1975    Zrušeno : 01.09.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí
Účinnost od: 16. října 1975    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Účinnost od: 31. října 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
čá. 025/1975 Sb. rozeslána 30. září 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1975    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.05.1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.05.1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železezcích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železezcích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám
Účinnost od: 18. června 1975    Zrušeno : 01.04.2014
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
Účinnost od: 1. července 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Srí Lanka
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1981
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. července 1975 č. 210
Účinnost od: 15. října 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
Účinnost od: 15. října 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 024/1975 Sb. rozeslána 29. září 1975
Účinnost od: 1. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
čá. 023/1975 Sb. rozeslána 15. září 1975
Účinnost od: 1. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
Účinnost od: 15. září 1975    Zrušeno : 14.02.1989
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
Účinnost od: 15. září 1975    Zrušeno : 14.02.1989
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodným zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
Účinnost od: 26. března 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení
Účinnost od: 24. června 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích
Účinnost od: 30. dubna 1975    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 7. února 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
Účinnost od: 24. května 1975    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci
Účinnost od: 1. ledna 1976    Účinnost do :01.01.1981
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976-1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975
čá. 022/1975 Sb. rozeslána 22. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 22. srpna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1976    Zrušeno : 01.07.1984
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Účinnost od: 22. srpna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích
Účinnost od: 6. září 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
Účinnost od: 6. září 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
čá. 021/1975 Sb. rozeslána 12. srpna 1975
Účinnost od: 26. června 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
Účinnost od: 1. ledna 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu
Účinnost od: 30. ledna 1975    Zrušeno : 19.10.2000
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů
Účinnost od: 22. ledna 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce
Účinnost od: 25. března 1975    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 15.03.1993
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
Účinnost od: 2. března 1975    Zrušeno : 19.05.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním
Účinnost od: 27. srpna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR částka 17 ze dne 23. června 1975 č. 58
čá. 020/1975 Sb. rozeslána 17. července 1975
Účinnost od: 17. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. července 1975    Zrušeno : 09.04.1985
Usnesení vlády Slovenské socialistické republiky o vyjímečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
Účinnost od: 17. července 1975    Zrušeno : 25.06.1982
Zásady zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě Slovenské socialistické republiky, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 11. června 1975 č. 175
Účinnost od: 17. července 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra
Účinnost od: 17. července 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady, kterým se upravuje působnost na úseku hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem
Účinnost od: 17. července 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky
čá. 019/1975 Sb. rozeslána 16. července 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 25. ledna 1975    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 1. března 1975    Zrušeno : 01.11.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo - polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
Účinnost od: 4. prosince 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Účinnost od: 20. května 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní
Účinnost od: 22. prosince 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 29. prosince 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958
čá. 018/1975 Sb. rozeslána 8. července 1975
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 5. prosince 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 31. října 1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 29. prosince 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nicské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 29. prosince 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
Účinnost od: 29. prosince 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967
čá. 017/1975 Sb. rozeslána 23. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech
Účinnost od: 1. července 1975    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
Účinnost od: 4. května 1975    Zrušeno : 04.05.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Účinnost od: 1. července 1975
Usnesení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
Účinnost od: 23. června 1975    Zrušeno : 01.10.1977
Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150
Účinnost od: 8. července 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. srpna 1975    Zrušeno : 01.02.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě
Účinnost od: 23. června 1975    Zrušeno : 09.08.2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
čá. 016/1975 Sb. rozeslána 18. června 1975
Účinnost od: 18. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975    Zrušeno : 01.01.2007
Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
čá. 015/1975 Sb. rozeslána 9. června 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
čá. 014/1975 Sb. rozeslána 28. května 1975
Účinnost od: 28. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Účinnost od: 28. května 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady, kterým se zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Sb., o státním svátku Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 28. května 1975    Zrušeno : 18.05.1990
Zákon Slovenské národní rady o Národní ceně Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 28. května 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 013/1975 Sb. rozeslána 12. května 1975
Účinnost od: 1. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. května 1975    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
Účinnost od: 12. května 1975
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna
Účinnost od: 1. června 1975    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
Účinnost od: 27. května 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
čá. 012/1975 Sb. rozeslána 8. května 1975
Účinnost od: 8. května 1975
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 011/1975 Sb. rozeslána 29. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1975    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.2000
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 7210/75-25 o poplachové činnosti na československých námořních lodích
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.1984
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ŮRO ze dne 5. února 1975
Účinnost od: 1. července 1975    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
Účinnost od: 1. dubna 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 25.06.1982
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
Účinnost od: 29. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier
Účinnost od: 14. května 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. října 1975    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
čá. 010/1975 Sb. rozeslána 18. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1975    Zrušeno : 01.06.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1974    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. dubna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1975    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji
Účinnost od: 1. května 1975    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím
Účinnost od: 1. května 1975    Zrušeno : 01.05.1980
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
čá. 009/1975 Sb. rozeslána 28. března 1975
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
čá. 008/1975 Sb. rozeslána 28. března 1975
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1999
Nařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 20.01.1992
Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 16.04.1992
Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
Účinnost od: 12. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 007/1975 Sb. rozeslána 27. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. března 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. dubna 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
Účinnost od: 27. března 1975    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o udělování Československé novinářské ceny
Účinnost od: 27. března 1975    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda
Účinnost od: 1. července 1975
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
čá. 006/1975 Sb. rozeslána 17. března 1975
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 24.07.1992
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku
Účinnost od: 1. dubna 1975    Zrušeno : 20.06.1991
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku
Účinnost od: 17. března 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
Účinnost od: 17. března 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo
čá. 005/1975 Sb. rozeslána 28. února 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 13. října 1974
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. ledna 1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Účinnost od: 15. března 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)
čá. 004/1975 Sb. rozeslána 26. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. října 1974    Zrušeno : 19.02.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
Účinnost od: 3. prosince 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
čá. 003/1975 Sb. rozeslána 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. února 1975    Zrušeno : 01.06.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
Účinnost od: 17. února 1975    Účinnost do :01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
Účinnost od: 17. února 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí
čá. 002/1975 Sb. rozeslána 31. ledna 1975
Účinnost od: 1. února 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. listopadu 1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. dubna 1974    Zrušeno : 19.01.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi
Účinnost od: 5. září 1974    Zrušeno : 27.04.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou
Účinnost od: 31. ledna 1975    Zrušeno : 25.06.1982
Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. ledna 1975 č. 3
Účinnost od: 15. února 1975    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
čá. 001/1975 Sb. rozeslána 20. ledna 1975
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 20. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. ledna 1975    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady
Účinnost od: 30. července 1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie
Účinnost od: 20. ledna 1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
Zavřít
MENU