Sbírka předpisů 1972

čá. 033/1972 Sb. rozeslána 29. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. prosince 1972    Zrušeno : 01.01.1987
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1979
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
Účinnost od: 1. března 1973    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích
čá. 032/1972 Sb. rozeslána 28. prosince 1972
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1972    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
Účinnost od: 28. prosince 1972    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
Účinnost od: 1. ledna 1974    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
čá. 031/1972 Sb. rozeslána 27. prosince 1972
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1978
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
Účinnost od: 11. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1991
Oznámení Kanceláře České národní rady
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973
Účinnost od: 1. ledna 1973    Účinnost do :01.01.1974
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
čá. 030/1972 Sb. rozeslána 21. prosince 1972
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
čá. 029/1972 Sb. rozeslána 15. prosince 1972
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1972    Zrušeno : 01.07.1991
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
Účinnost od: 1. ledna 1973    Účinnost do :01.01.1974
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973
čá. 028/1972 Sb. rozeslána 14. prosince 1972
Účinnost od: 1. ledna 1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Účinnost od: 14. prosince 1972    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.03.1991
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory
čá. 027/1972 Sb. rozeslána 4. prosince 1972
Účinnost od: 4. prosince 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. října 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1987
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
čá. 026/1972 Sb. rozeslána 15. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečních zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
Účinnost od: 30. listopadu 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1991
Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
čá. 025/1972 Sb. rozeslána 10. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.07.1980
Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
čá. 024/1972 Sb. rozeslána 31. října 1972
Účinnost od: 31. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. října 1972    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem
Účinnost od: 31. října 1972    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Účinnost od: 31. října 1972    Účinnost do :01.01.1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973
Účinnost od: 31. října 1972    Zrušeno : 19.12.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje
Účinnost od: 15. listopadu 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 15. listopadu 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 023/1972 Sb. rozeslána 6. října 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 22. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1972    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Účinnost od: 6. října 1972
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
Účinnost od: 17. března 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
Účinnost od: 28. června 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
čá. 022/1972 Sb. rozeslána 19. září 1972
Účinnost od: 1. července 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv
Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv
Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. září 1972
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 27. června 1972    Účinnost do :01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Účinnost od: 2. března 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 13. července 1972    Zrušeno : 22.05.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
Účinnost od: 1. října 1972
Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
Účinnost od: 4. října 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 021/1972 Sb. rozeslána 18. září 1972
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o místním poplatku ze psů
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků
čá. 020/1972 Sb. rozeslána 12. září 1972
Účinnost od: 12. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
čá. 019/1972 Sb. rozeslána 11. září 1972
Účinnost od: 11. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 25.01.1994
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. září 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 32/1972 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, českého vydání
Účinnost od: 11. září 1972
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
Účinnost od: 11. září 1972    Zrušeno : 01.12.1993
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs
Účinnost od: 11. září 1972    Zrušeno : 01.12.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs
Účinnost od: 26. září 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru
čá. 018/1972 Sb. rozeslána 4. září 1972
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
čá. 017/1972 Sb. rozeslána 18. srpna 1972
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie
Účinnost od: 1. října 1972    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
Účinnost od: 1. září 1972    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad
Účinnost od: 2. září 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko)
čá. 016/1972 Sb. rozeslána 8. srpna 1972
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972    Účinnost do :01.04.1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972    Účinnost do :01.01.1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972    Účinnost do :01.01.1973
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 31. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 8. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1972    Zrušeno : 01.04.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. srpna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. ledna 1972    Zrušeno : 01.10.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1972    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
čá. 015/1972 Sb. rozeslána 27. července 1972
Účinnost od: 17. března 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
Účinnost od: 8. května 1961 s výjimkou
Vyhláška ministra zahraničních věcí o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Účinnost od: 5. srpna 1971    Zrušeno : 28.02.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích
Účinnost od: 3. června 1972    Zrušeno : 01.11.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo - polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
Účinnost od: 17. ledna 1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou státu Kuvajt
Účinnost od: 14. prosince 1971    Zrušeno : 01.10.1993
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou
Účinnost od: 27. července 1972    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza
čá. 014/1972 Sb. rozeslána 12. července 1972
Účinnost od: 12. července 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. května 1972    Zrušeno : 01.09.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení Smlouvy o právních vztazích na československo - polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
Účinnost od: 1. srpna 1972    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
Účinnost od: 12. července 1972    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku ČKD Praha
Účinnost od: 1. srpna 1972    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Slovenského báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 1. srpna 1972    Zrušeno : 01.07.1988
Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
Účinnost od: 12. července 1972    Zrušeno : 26.06.1992
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Účinnost od: 12. července 1972    Zrušeno : 15.06.1995
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Účinnost od: 27. července 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 27. července 1972
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 1. září 1972    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon o okresních a krajských zemědělských správách
čá. 013/1972 Sb. rozeslána 29. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.04.1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami
Účinnost od: 29. června 1972    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
Účinnost od: 29. června 1972    Zrušeno : 01.05.1975
Vyhláška Státní plánovací komise o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
čá. 012/1972 Sb. rozeslána 26. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.09.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 011/1972 Sb. rozeslána 16. května 1972
Účinnost od: 16. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. května 1972    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb
Účinnost od: 1. června 1972    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích
Účinnost od: 31. května 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
čá. 010/1972 Sb. rozeslána 16. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 009/1972 Sb. rozeslána 11. května 1972
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Slovenskou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 008/1972 Sb. rozeslána 28. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1972    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.07.1982
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 1. července 1972    Zrušeno : 01.07.1988
Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
čá. 007/1972 Sb. rozeslána 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1972    Zrušeno : 01.01.1977
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 15. května 1972
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech
Účinnost od: 12. října 1971    Zrušeno : 16.01.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
Účinnost od: 26. dubna 1972
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka
Účinnost od: 26. dubna 1972    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany
Účinnost od: 26. dubna 1972    Zrušeno : 23.11.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o inspekci veřejného pořádku národních výborů
čá. 006/1972 Sb. rozeslána 28. března 1972
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1972    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
Účinnost od: 1. dubna 1972    Zrušeno : 01.07.1997
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
Účinnost od: 1. dubna 1972    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
Účinnost od: 12. dubna 1972    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 005/1972 Sb. rozeslána 17. března 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.11.2012
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. října 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 17. března 1972    Zrušeno : 11.12.1991
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
čá. 004/1972 Sb. rozeslána 28. února 1972
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. listopadu 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. října 1971    Zrušeno : 31.12.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
Účinnost od: 28. února 1972    Zrušeno : 01.10.1978
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
Účinnost od: 28. února 1972    Zrušeno : 01.10.1978
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
čá. 003/1972 Sb. rozeslána 25. února 1972
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 002/1972 Sb. rozeslána 20. února 1972
Účinnost od: 20. února 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 20. února 1972    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Zákon o sociálním zabezpečení
čá. 001/1972 Sb. rozeslána 10. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. února 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. února 1972    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
Účinnost od: 10. února 1972
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Účinnost od: 10. února 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby
Účinnost od: 10. února 1972    Zrušeno : 24.11.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
Zavřít
MENU