Sbírka předpisů 1971

čá. 041/1971 Sb. rozeslána 29. prosince 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 29. prosince 1971    Zrušeno : 01.01.1991
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 29. prosince 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů
Účinnost od: 5. srpna 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
Účinnost od: 8. dubna 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Účinnost od: 1. července 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
čá. 040/1971 Sb. rozeslána 28. prosince 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 09.11.1984
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
Účinnost od: 28. prosince 1971    Zrušeno : 01.01.1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a a sociálních potřeb
čá. 039/1971 Sb. rozeslána 27. prosince 1971
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1971    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 29.12.1990
Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972
čá. 038/1971 Sb. rozeslána 27. prosince 1971
Účinnost od: 1. dubna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.03.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
čá. 037/1971 Sb. rozeslána 23. prosince 1971
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
Účinnost od: 7. ledna 1972    Zrušeno : 24.11.1990
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 02.11.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství
Účinnost od: 1. ledna 1972    Účinnost do :01.01.1973
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Účinnost od: 1. ledna 1972
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Účinnost od: 1. ledna 1972    Účinnost do :01.01.1973
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
čá. 036/1971 Sb. rozeslána 20. prosince 1971
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. prosince 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
Účinnost od: 1. května 1972    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
čá. 035/1971 Sb. rozeslána 6. prosince 1971
Účinnost od: 6. prosince 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
čá. 034/1971 Sb. rozeslána 24. listopadu 1971
Účinnost od: 30. května 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Účinnost do :01.01.1973
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
Účinnost od: 1. prosince 1971    Zrušeno : 01.01.1983
Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
čá. 033/1971 Sb. rozeslána 24. listopadu 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování
Účinnost od: 1. ledna 1973    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 23.11.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Účinnost od: 24. listopadu 1971    Zrušeno : 24.11.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Účinnost od: 26. listopadu 1971    Zrušeno : 24.11.1990
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
čá. 032/1971 Sb. rozeslána 27. října 1971
Účinnost od: 15. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. října 1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
Účinnost od: 27. října 1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a Pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa
Účinnost od: 27. října 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě
Účinnost od: 27. října 1971    Zrušeno : 01.11.1991
Zákon Slovenské nádrodní rady o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 27. října 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971-1975
čá. 031/1971 Sb. rozeslána 21. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. října 1971
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1971    Zrušeno : 09.08.1991
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 21. října 1971    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly
Účinnost od: 21. října 1971    Účinnost do :01.01.1976
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971-1975
čá. 030/1971 Sb. rozeslána 20. října 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 029/1971 Sb. rozeslána 20. října 1971
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.10.1990
Zákon o mateřském příspěvku
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení
čá. 028/1971 Sb. rozeslána 20. října 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 01.04.1982
Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
Účinnost od: 1. listopadu 1971
Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů
Účinnost od: 20. října 1971    Zrušeno : 17.10.1991
Zákon o lidové kontrole
Účinnost od: 1. ledna 1972    Zrušeno : 01.11.1998
Zákon o ochraně státního tajemství
Účinnost od: 20. října 1971    Účinnost do :01.01.1976
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
čá. 027/1971 Sb. rozeslána 30. září 1971
Účinnost od: 30. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. září 1971    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.04.2000
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.05.1991
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte
čá. 026/1971 Sb. rozeslána 24. září 1971
Účinnost od: 24. září 1971    Zrušeno : 20.08.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
Účinnost od: 24. září 1971    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 9. října 1971    Zrušeno : 20.08.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Účinnost od: 9. října 1971    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Účinnost od: 9. října 1971    Zrušeno : 20.08.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Účinnost od: 9. října 1971    Zrušeno : 01.07.1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 025/1971 Sb. rozeslána 20. září 1971
Účinnost od: 20. září 1971    Zrušeno : 23.05.1986
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podrobném vymezení území městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy
Účinnost od: 20. září 1971    Zrušeno : 23.11.1990
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
čá. 024/1971 Sb. rozeslána 16. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 16. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. září 1971    Účinnost do :01.01.1973
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971
Účinnost od: 16. září 1971    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.10.1980
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.11.1990
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi
čá. 023/1971 Sb. rozeslána 31. srpna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1971    Zrušeno : 31.12.2003
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací
Účinnost od: 25. června 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
Účinnost od: 6. května 1971    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství
Účinnost od: 5. června 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 12. května 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze
Účinnost od: 19. dubna 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo - polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
Účinnost od: 6. února 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou
čá. 022/1971 Sb. rozeslána 30. srpna 1971
Účinnost od: 30. srpna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. srpna 1971    Zrušeno : 16.03.1990
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.09.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 30. srpna 1971    Zrušeno : 01.07.1974
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě
čá. 021/1971 Sb. rozeslána 23. srpna 1971
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.09.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. října 1971    Zrušeno : 01.08.1980
Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
čá. 020/1971 Sb. rozeslána 13. srpna 1971
Účinnost od: 9. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. února 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. srpna 1971    Zrušeno : 01.01.1995
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Účinnost od: 13. srpna 1971    Zrušeno : 28.04.1990
Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
Účinnost od: 13. srpna 1971
Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
čá. 019/1971 Sb. rozeslána 8. července 1971
Účinnost od: 8. července 1971    Zrušeno : 17.07.1975
Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra
Účinnost od: 8. července 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
čá. 018/1971 Sb. rozeslána 8. července 1971
Účinnost od: 1. června 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1971    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
Účinnost od: 8. července 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
Účinnost od: 8. července 1971    Účinnost do :01.01.1972
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
Účinnost od: 8. července 1971    Zrušeno : 21.04.1988
Zákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
Účinnost od: 28. listopadu 1971    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech
čá. 017/1971 Sb. rozeslána 8. července 1971
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 28.08.1990
Zákon Slovenské národní rady o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 16.03.1990
Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
čá. 016/1971 Sb. rozeslána 7. července 1971
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 05.09.1990
Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 06.03.1990
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
čá. 015/1971 Sb. rozeslána 7. července 1971
Účinnost od: 18. listopadu 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1971    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 15. ledna 1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.10.1990
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.10.1980
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
Účinnost od: 7. července 1971    Zrušeno : 01.11.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, v nichž lze přidělit byt ve státním zájmu
čá. 014/1971 Sb. rozeslána 6. července 1971
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. července 1971    Zrušeno : 11.03.1983
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 1. září 1971    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o geodézii a kartografii
Účinnost od: 6. července 1971    Účinnost do :01.01.1972
Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971
Účinnost od: 1. srpna 1971    Zrušeno : 01.03.1990
Zákon o volbách do Federálního shromáždění
Účinnost od: 28. listopadu 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
čá. 013/1971 Sb. rozeslána 24. června 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. srpna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu
čá. 012/1971 Sb. rozeslána 14. června 1971
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. června 1971    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
Účinnost od: 14. června 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
Účinnost od: 14. června 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
čá. 011/1971 Sb. rozeslána 4. června 1971
Účinnost od: 1. května 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. června 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodných smluv
Oznámení o uzavření mezinárodných smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1976
Oznámení o uzavření mezinárodných smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1976
Oznámení o uzavření mezinárodných smluv
Účinnost od: 4. června 1971    Zrušeno : 01.01.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. června 1971    Zrušeno : 01.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1992
Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
čá. 010/1971 Sb. rozeslána 15. května 1971
Účinnost od: 26. října 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. května 1971    Zrušeno : 23.01.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
Účinnost od: 1. června 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů
Účinnost od: 1. června 1971    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
Účinnost od: 1. června 1971    Zrušeno : 28.08.1990
Zákon Slovenské národní rady o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
čá. 009/1971 Sb. rozeslána 12. května 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. května 1971
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa
Účinnost od: 12. května 1971    Zrušeno : 03.11.1977
Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů
čá. 008/1971 Sb. rozeslána 13. dubna 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. června 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
Účinnost od: 16. listopadu 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství
Účinnost od: 20. července 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce - INTERCHIM -
Účinnost od: 13. dubna 1971    Zrušeno : 01.04.1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi
Účinnost od: 13. dubna 1971    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"
čá. 007/1971 Sb. rozeslána 1. dubna 1971
Účinnost od: 28. srpna 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 01.05.1993
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 01.04.1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 006/1971 Sb. rozeslána 17. března 1971
Účinnost od: 1. září 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. března 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. března 1971    Zrušeno : 01.04.1989
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady
čá. 005/1971 Sb. rozeslána 17. března 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1971    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. dubna 1971    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě
Účinnost od: 17. března 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Účinnost od: 17. března 1971    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu
Účinnost od: 17. března 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací
čá. 004/1971 Sb. rozeslána 8. března 1971
Účinnost od: 8. března 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Banské Bystrici a některých okresních soudů
Účinnost od: 8. března 1971    Zrušeno : 05.04.1989
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady
čá. 003/1971 Sb. rozeslána 2. března 1971
Účinnost od: 2. března 1971    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
čá. 002/1971 Sb. rozeslána 22. února 1971
Účinnost od: 22. února 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 22. února 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon Slovenské národní rady č. 116/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 001/1971 Sb. rozeslána 11. února 1971
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1971    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 11. února 1971    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb
Účinnost od: 11. února 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 11. února 1971    Zrušeno : 01.06.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
Účinnost od: 26. února 1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách
Účinnost od: 26. února 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
Účinnost od: 1. března 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
Účinnost od: 11. února 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů krajských národních výborů
Zavřít
MENU