Sbírka předpisů 1970

čá. 047/1970 Sb. rozeslána 30. prosince 1970
Účinnost od: 1. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1970    Zrušeno : 01.01.1990
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 13.12.2006
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě
Účinnost od: 20. října 1969
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
čá. 046/1970 Sb. rozeslána 29. prosince 1970
Účinnost od: 15. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. ledna 1971    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
čá. 045/1970 Sb. rozeslána 29. prosince 1970
Účinnost od: 29. prosince 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.09.1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.04.1990
Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 20.03.1991
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
čá. 044/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům v sokolovské oblasti
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1972
Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971
Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České sosialistické republiky
Účinnost od: 28. prosince 1970
Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.07.1989
Zákon o národohospodářském plánování
čá. 043/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o Státní bance československé
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o devizovém hospodářství
čá. 042/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České sosialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištěné socialistických zemědělských organizací
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1973
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
čá. 041/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1972
Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
čá. 040/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon o působnosti federálních ministerstev
čá. 039/1970 Sb. rozeslána 28. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1970    Zrušeno : 01.08.1971
Zákon Slovenské národní rady o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 19.12.1990
Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky
čá. 038/1970 Sb. rozeslána 22. prosince 1970
Účinnost od: 10. února 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. prosince 1970    Zrušeno : 15.03.1976
Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.11.1990
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Účinnost od: 22. prosince 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 19.07.1990
Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé sosialistické republiky
Účinnost od: 22. prosince 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
čá. 037/1970 Sb. rozeslána 17. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. listopadu 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.02.1991
Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 036/1970 Sb. rozeslána 14. prosince 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. března 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 15. prosince 1970    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon Slovenské národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 20.03.1991
Zákon Slovenské národní rady o finančních správách
čá. 035/1970 Sb. rozeslána 8. prosince 1970
Účinnost od: 18. února 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
Účinnost od: 28. října 1970    Zrušeno : 31.05.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
Účinnost od: 9. října 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
Účinnost od: 6. února 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.09.1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Účinnost od: 8. prosince 1970    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
čá. 034/1970 Sb. rozeslána 30. listopadu 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. února 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.10.1972
Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie
Účinnost od: 30. listopadu 1970    Účinnost do :01.01.1972
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971
Účinnost od: 1. ledna 1971    Účinnost do :01.01.1972
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
Účinnost od: 1. prosince 1970    Účinnost do :01.01.1974
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků
čá. 033/1970 Sb. rozeslána 27. listopadu 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. listopadu 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 27. listopadu 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 032/1970 Sb. rozeslána 23. listopadu 1970
Účinnost od: 1. ledna 1971
Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
čá. 031/1970 Sb. rozeslána 3. listopadu 1970
Účinnost od: 3. listopadu 1970    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí
Účinnost od: 23. července 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 1. srpna 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
čá. 030/1970 Sb. rozeslána 27. října 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. října 1970    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Účinnost od: 27. října 1970    Zrušeno : 10.02.1972
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
čá. 029/1970 Sb. rozeslána 15. října 1970
Účinnost od: 1. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. října 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. října 1970    Účinnost do :02.02.1982
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v Oznámení o vydání obecných právních předpisů v částce 21/1970 Sb. slovenského vydání
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 19.12.1990
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov
čá. 028/1970 Sb. rozeslána 30. září 1970
Účinnost od: 30. září 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Levicích, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 15. října 1970    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 28.04.1990
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr
čá. 027/1970 Sb. rozeslána 7. září 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 7. září 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. září 1970    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
Účinnost od: 7. září 1970    Zrušeno : 18.05.1990
Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
čá. 026/1970 Sb. rozeslána 28. srpna 1970
Účinnost od: 1. září 1970    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
čá. 025/1970 Sb. rozeslána 19. srpna 1970
Účinnost od: 1. října 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1971    Zrušeno : 01.12.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. září 1970    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 19. srpna 1970    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
Účinnost od: 19. srpna 1970    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
Účinnost od: 19. srpna 1970    Zrušeno : 15.10.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"
čá. 024/1970 Sb. rozeslána 11. srpna 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. června 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. září 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu
Účinnost od: 1. ledna 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely
čá. 023/1970 Sb. rozeslána 30. července 1970
Účinnost od: 30. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
Účinnost od: 30. července 1970    Zrušeno : 01.07.1982
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se vydává organizační a jednací řád Slovenské komise pro vědecké hodnosti
čá. 022/1970 Sb. rozeslána 17. července 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb.
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.
Účinnost od: 17. července 1970    Zrušeno : 01.08.1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
Účinnost od: 17. července 1970    Zrušeno : 29.01.1990
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů
Účinnost od: 1. srpna 1970    Zrušeno : 01.07.1988
Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
Účinnost od: 1. října 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 17. července 1970    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
čá. 021/1970 Sb. rozeslána 30. června 1970
Účinnost od: 1. září 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 23.01.1990
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Účinnost od: 1. února 1970 s výjimkou
Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948
Účinnost od: 9. června 1970    Zrušeno : 05.03.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
čá. 020/1970 Sb. rozeslána 30. června 1970
Účinnost od: 27. ledna 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1970    Zrušeno : 03.04.2013
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. června 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
Účinnost od: 30. června 1970    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
čá. 019/1970 Sb. rozeslána 26. června 1970
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 78/1954 Ú. v. (č. 58/1954 Ú. l.), o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. v. (Ú. l.), vydané k jejímu provedení
Účinnost od: 1. července 1970
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům ve vymezeném území pohraničí
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
čá. 018/1970 Sb. rozeslána 19. června 1970
Účinnost od: 13. února 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 30. prosince 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. června 1970    Zrušeno : 01.07.1975
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
čá. 017/1970 Sb. rozeslána 11. června 1970
Účinnost od: 11. června 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 4. května 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu
Účinnost od: 3. února 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Účinnost od: 18. března 1970
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
čá. 016/1970 Sb. rozeslána 4. června 1970
Účinnost od: 12. března 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. února 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 4. června 1970    Účinnost do :01.01.2000
Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970
Účinnost od: 4. června 1970    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů
Účinnost od: 19. června 1970
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění
Účinnost od: 4. června 1970    Účinnost do :01.01.1972
Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů
čá. 015/1970 Sb. rozeslána 27. května 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. října 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 04.12.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 04.12.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
Účinnost od: 1. června 1970    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory
Účinnost od: 27. května 1970    Zrušeno : 01.01.1971
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů u uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou
čá. 014/1970 Sb. rozeslána 15. května 1970
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. listopadu 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
Účinnost od: 15. května 1970
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy
Účinnost od: 15. května 1970
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
čá. 013/1970 Sb. rozeslána 11. května 1970
Účinnost od: 11. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. dubna 1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů Výnos o změně váhových skupin jatečných prasat
Účinnost od: 11. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. května 1970    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
Účinnost od: 11. května 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
čá. 012/1970 Sb. rozeslána 6. května 1970
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.07.1975
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
čá. 011/1970 Sb. rozeslána 28. dubna 1970
Účinnost od: 28. dubna 1970    Zrušeno : 01.10.1972
Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
Účinnost od: 28. dubna 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Povážské Bystrici, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
Účinnost od: 28. dubna 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Komárně, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
Účinnost od: 1. května 1970
Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality
čá. 010/1970 Sb. rozeslána 21. dubna 1970
Účinnost od: 1. května 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. dubna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. dubna 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Topoľčanech, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese stavebními úřady
Účinnost od: 1. května 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Účinnost od: 21. dubna 1970    Zrušeno : 28.12.1990
Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu
Účinnost od: 21. dubna 1970
Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon České národní rady o finančních správách
čá. 009/1970 Sb. rozeslána 14. dubna 1970
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.07.1973
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
čá. 008/1970 Sb. rozeslána 8. dubna 1970
Účinnost od: 8. dubna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 8. dubna 1970    Zrušeno : 29.12.1990
Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 8. dubna 1970    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon Slovenské národní rady o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích
čá. 007/1970 Sb. rozeslána 26. března 1970
Účinnost od: 26. března 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1970    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. března 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Nových Zámcích, kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v okrese stavebními úřady
Účinnost od: 1. dubna 1970    Účinnost do :01.04.1971
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
Účinnost od: 26. března 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
Účinnost od: 26. března 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámení předsednictva Slovenské národní rady o správném znění zákona Slovenské národní rady č. 177/1969 Sb., o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970
čá. 006/1970 Sb. rozeslána 24. března 1970
Účinnost od: 24. března 1970    Účinnost do :01.01.1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970
Účinnost od: 24. března 1970    Zrušeno : 01.07.1975
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory
Účinnost od: 24. března 1970    Zrušeno : 29.12.1975
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy
Účinnost od: 24. března 1970
Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné dvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla
čá. 005/1970 Sb. rozeslána 20. března 1970
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o prokuratuře
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.09.1991
Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
čá. 004/1970 Sb. rozeslána 12. března 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. března 1970    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi
Účinnost od: 12. března 1970    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb
čá. 003/1970 Sb. rozeslána 11. března 1970
Účinnost od: 11. března 1970    Zrušeno : 15.10.1990
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
Účinnost od: 11. března 1970
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
čá. 002/1970 Sb. rozeslána 25. února 1970
Účinnost od: 1. března 1970    Zrušeno : 28.01.1992
Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu
Účinnost od: 1. března 1970    Zrušeno : 17.03.1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 01.12.1984
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb., o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb.
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška rady Okresního národního výboru Bratislava-venkov, kterou se určuje místní národní výbor stavebním úřadem
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Galantě, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 25. února 1970    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
čá. 001/1970 Sb. rozeslána 18. února 1970
Účinnost od: 18. února 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. února 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 18. února 1970    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů
Účinnost od: 1. dubna 1970    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 5. března 1970    Zrušeno : 24.03.1973
Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol
Účinnost od: 18. února 1970    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení
Zavřít
MENU