Sbírka předpisů 1969

čá. 053/1969 Sb. rozeslána 30. prosince 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1969    Zrušeno : 01.09.1991
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
čá. 052/1969 Sb. rozeslána 30. prosince 1969
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.04.1975
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 25.06.1992
Zákon Slovenské národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon Slovenské národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 30. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970
čá. 051/1969 Sb. rozeslána 30. prosince 1969
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1970
Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1970    Účinnost do :01.01.1971
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
čá. 050/1969 Sb. rozeslána 30. prosince 1969
Účinnost od: 1. října 1969    Zrušeno : 01.02.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 30.05.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 12. března 1968
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 17.03.1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1974
Nařízení vlády Československé republiky o přechodném zákazu zvyšování cen
čá. 049/1969 Sb. rozeslána 23. prosince 1969
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 10.02.1972
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.09.1980
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice
Účinnost od: 23. prosince 1969
Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
Účinnost od: 1. ledna 1970    Účinnost do :01.01.1971
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
čá. 048/1969 Sb. rozeslána 23. prosince 1969
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1994
Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Účinnost od: 1. ledna 1970
Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.12.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.09.1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
čá. 047/1969 Sb. rozeslána 23. prosince 1969
Účinnost od: 1. července 1970    Zrušeno : 20.10.1971
Zákon o mateřském příspěvku
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
čá. 046/1969 Sb. rozeslána 23. prosince 1969
Účinnost od: 1. prosince 1969    Zrušeno : 01.04.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.07.1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o přečinech
Účinnost od: 1. ledna 1970
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 11.05.1970
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
Účinnost od: 23. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
čá. 045/1969 Sb. rozeslána 17. prosince 1969
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
Účinnost od: 17. prosince 1969    Zrušeno : 01.06.1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
Účinnost od: 17. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení
Účinnost od: 17. prosince 1969    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
Účinnost od: 1. ledna 1970
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
čá. 044/1969 Sb. rozeslána 10. prosince 1969
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
Účinnost od: 10. prosince 1969    Zrušeno : 01.10.1973
Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
Účinnost od: 10. prosince 1969    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
Účinnost od: 10. prosince 1969    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
čá. 043/1969 Sb. rozeslána 26. listopadu 1969
Účinnost od: 1. dubna 1969    Zrušeno : 01.02.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
Účinnost od: 13. února 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Účinnost od: 13. února 1969    Zrušeno : 19.04.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
Účinnost od: 16. září 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
Účinnost od: 16. září 1969    Zrušeno : 30.05.1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik
čá. 042/1969 Sb. rozeslána 18. listopadu 1969
Účinnost od: 3. prosince 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. září 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. listopadu 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. listopadu 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 18. listopadu 1969    Zrušeno : 01.09.1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
čá. 041/1969 Sb. rozeslána 10. listopadu 1969
Účinnost od: 2. září 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 10. listopadu 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
čá. 040/1969 Sb. rozeslána 10. listopadu 1969
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.02.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 3. prosince 1968    Zrušeno : 04.06.1998
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě
čá. 039/1969 Sb. rozeslána 30. října 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. října 1969    Zrušeno : 01.01.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1969    Zrušeno : 01.12.1970
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů
Účinnost od: 1. listopadu 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Účinnost od: 30. října 1969    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. e.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Účinnost od: 14. listopadu 1969
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
čá. 038/1969 Sb. rozeslána 15. října 1969
Účinnost od: 15. října 1969
Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
čá. 037/1969 Sb. rozeslána 9. října 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. října 1969    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 9. října 1969    Zrušeno : 01.07.1991
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek
Účinnost od: 9. října 1969    Zrušeno : 01.07.1991
Vládní nařízení, jímž se stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno
čá. 036/1969 Sb. rozeslána 6. října 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1969    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. října 1969    Zrušeno : 01.01.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 6. října 1969
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
Účinnost od: 6. října 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
Účinnost od: 31. října 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 6. října 1969    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech
čá. 035/1969 Sb. rozeslána 27. srpna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 27. srpna 1969    Účinnost do :01.01.1970
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
čá. 034/1969 Sb. rozeslána 27. srpna 1969
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 17.01.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 01.02.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1998
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.07.1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.07.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.09.1978
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.09.1978
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků
Účinnost od: 27. srpna 1969
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání
Účinnost od: 27. srpna 1969
Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze
čá. 033/1969 Sb. rozeslána 22. srpna 1969
Účinnost od: 22. srpna 1969    Účinnost do :01.01.1970
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
čá. 032/1969 Sb. rozeslána 14. srpna 1969
Účinnost od: 25. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 15.07.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1969    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 21. ledna 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 15. května 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 17. června 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)
Účinnost od: 7. května 1969    Zrušeno : 28.05.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
Účinnost od: 20. května 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964
Účinnost od: 21. března 1968    Zrušeno : 11.05.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely
Účinnost od: 30. dubna 1969    Zrušeno : 06.10.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
Účinnost od: 20. prosince 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
čá. 031/1969 Sb. rozeslána 28. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. července 1969    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Sb., o cenách
Účinnost od: 28. července 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
Účinnost od: 28. července 1969    Zrušeno : 28.05.1975
Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 28. července 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1969
čá. 030/1969 Sb. rozeslána 25. července 1969
Účinnost od: 25. července 1969    Zrušeno : 01.01.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1969    Zrušeno : 01.01.1999
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. července 1969    Zrušeno : 12.06.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. srpna 1969    Zrušeno : 01.07.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. března 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 01.10.1972
Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 029/1969 Sb. rozeslána 21. července 1969
Účinnost od: 21. července 1969
Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
Účinnost od: 21. července 1969    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.07.1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.09.1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 21. července 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol
Účinnost od: 21. července 1969    Zrušeno : 01.01.1983
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
Účinnost od: 1. ledna 1970    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Účinnost od: 21. července 1969    Účinnost do :01.01.1970
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
Účinnost od: 21. července 1969    Účinnost do :01.01.1970
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
čá. 028/1969 Sb. rozeslána 2. července 1969
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
čá. 027/1969 Sb. rozeslána 1. července 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969    Zrušeno : 01.03.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.03.1971
Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
čá. 026/1969 Sb. rozeslána 30. června 1969
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 30. června 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon Slovenské národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě Slovenské socialistické republiky
Účinnost od: 30. června 1969    Zrušeno : 28.05.1975
Zákon Slovenské národní rady o státním svátku Slovenské socialistické republiky
čá. 025/1969 Sb. rozeslána 30. června 1969
Účinnost od: 30. června 1969    Zrušeno : 01.01.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1969    Zrušeno : 01.07.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 03.06.1994
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. března 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. května 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. června 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1969    Zrušeno : 01.01.1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 01.04.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.09.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.09.1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 10.04.1990
Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat
Účinnost od: 30. června 1969
Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
čá. 024/1969 Sb. rozeslána 27. června 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. června 1969    Zrušeno : 14.06.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. prosince 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě
Účinnost od: 7. února 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách
čá. 023/1969 Sb. rozeslána 23. června 1969
Účinnost od: 23. června 1969    Zrušeno : 01.01.1985
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.09.1979
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 28. února 1969    Zrušeno : 29.06.1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
čá. 022/1969 Sb. rozeslána 18. června 1969
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 15.05.1998
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
čá. 021/1969 Sb. rozeslána 16. června 1969
Účinnost od: 16. června 1969    Zrušeno : 01.04.1989
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
čá. 020/1969 Sb. rozeslána 10. června 1969
Účinnost od: 10. června 1969    Zrušeno : 14.06.1971
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
Účinnost od: 10. června 1969    Zrušeno : 14.06.1971
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
čá. 019/1969 Sb. rozeslána 25. května 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)
Účinnost od: 25. května 1969
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 018/1969 Sb. rozeslána 31. května 1969
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. května 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.09.1970
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 11. dubna 1969    Zrušeno : 17.10.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
čá. 017/1969 Sb. rozeslána 30. května 1969
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Slovenského cenového úřadu a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
čá. 016/1969 Sb. rozeslána 21. května 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1968    Zrušeno : 20.01.1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. května 1969    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
Účinnost od: 21. května 1969    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
Účinnost od: 20. března 1969    Zrušeno : 13.03.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
čá. 015/1969 Sb. rozeslána 15. května 1969
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1969    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
čá. 014/1969 Sb. rozeslána 8. května 1969
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.07.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. března 1969    Zrušeno : 29.02.2008
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon České národní rady o městě Plzni
Účinnost od: 1. července 1969    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon České národní rady o městě Ostravě
Účinnost od: 8. května 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
čá. 013/1969 Sb. rozeslána 25. dubna 1969
Účinnost od: 20. února 1969    Zrušeno : 29.12.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1969    Zrušeno : 01.05.1970
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Účinnost od: 11. února 1969    Zrušeno : 05.03.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
Účinnost od: 25. dubna 1969    Zrušeno : 18.05.1990
Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu
Účinnost od: 25. dubna 1969
Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně
čá. 012/1969 Sb. rozeslána 24. dubna 1969
Účinnost od: 30. září 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
čá. 011/1969 Sb. rozeslána 17. dubna 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 19. února 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. dubna 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
Účinnost od: 24. března 1969    Zrušeno : 04.06.1993
Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
čá. 010/1969 Sb. rozeslána 15. dubna 1969
    Zrušeno : 01.03.1986
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor v Západoslovenském kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 15. dubna 1969    Zrušeno : 29.12.1975
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
Účinnost od: 15. dubna 1969    Zrušeno : 22.02.1971
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani
Účinnost od: 15. dubna 1969    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
čá. 009/1969 Sb. rozeslána 4. dubna 1969
Účinnost od: 21. prosince 1968    Zrušeno : 01.01.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1969    Zrušeno : 01.09.1970
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 4. dubna 1969    Zrušeno : 27.11.1970
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani
čá. 008/1969 Sb. rozeslána 31. března 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. prosince 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.07.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.07.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. března 1969    Zrušeno : 01.01.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. března 1969    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 19. července 1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
Účinnost od: 7. února 1969    Zrušeno : 05.03.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 11. února 1969    Zrušeno : 05.03.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky
čá. 007/1969 Sb. rozeslána 15. března 1969
Účinnost od: 15. března 1969    Zrušeno : 21.03.1994
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Účinnost od: 15. března 1969    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 7. září 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
čá. 006/1969 Sb. rozeslána 7. března 1969
Účinnost od: 1. července 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. března 1969    Zrušeno : 29.12.1975
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
Účinnost od: 7. března 1969    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
čá. 005/1969 Sb. rozeslána 25. února 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. ledna 1969    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. února 1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
Účinnost od: 15. ledna 1969    Zrušeno : 06.07.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
čá. 004/1969 Sb. rozeslána 10. února 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. října 1968    Zrušeno : 05.03.1990
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. března 1969    Zrušeno : 31.12.1992
Ústavní zákon o Radě obrany státu
čá. 003/1969 Sb. rozeslána 1. února 1969
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Okresní soud ve Svidníku a Státní notářství ve Svidníku
Účinnost od: 1. ledna 1969    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
čá. 002/1969 Sb. rozeslána 1. února 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 15.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu
Účinnost od: 1. února 1969    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu
čá. 001/1969 Sb. rozeslána 8. ledna 1969
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
Účinnost od: 1. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1969
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. ledna 1969    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky
Účinnost od: 8. ledna 1969
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Účinnost od: 8. ledna 1969    Zrušeno : 01.04.1989
Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
Zavřít
MENU