Sbírka předpisů 1967

čá. 048/1967 Sb. rozeslána 30. prosince 1967
Účinnost od: 1. listopadu 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. prosince 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací
čá. 047/1967 Sb. rozeslána 28. prosince 1967
Účinnost od: 28. prosince 1967    Zrušeno : 31.12.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1967    Zrušeno : 01.01.1978
Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod
Účinnost od: 12. ledna 1968
Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
čá. 046/1967 Sb. rozeslána 27. prosince 1967
Účinnost od: 1. května 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1967    Zrušeno : 01.03.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 08.08.1996
Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
čá. 045/1967 Sb. rozeslána 21. prosince 1967
Účinnost od: 1. ledna 1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. prosince 1967    Zrušeno : 26.08.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 28.12.1971
Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Účinnost od: 1. ledna 1968
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
Účinnost od: 1. ledna 1968    Účinnost do :01.01.1970
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů
čá. 044/1967 Sb. rozeslána 14. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1967    Zrušeno : 01.01.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. června 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 043/1967 Sb. rozeslána 13. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. srpna 1967    Zrušeno : 01.05.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. června 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.08.1971
Zákon o volbách do národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.08.1971
Zákon o volbách do Národního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 15.10.1969
Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
čá. 042/1967 Sb. rozeslána 12. prosince 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1965    Zrušeno : 01.10.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 24.11.1990
Zákon o hlavním městě Praze
Účinnost od: 12. prosince 1967    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
čá. 041/1967 Sb. rozeslána 11. prosince 1967
Účinnost od: 1. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. prosince 1967    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 29.09.1995
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. prosince 1967    Zrušeno : 01.01.1983
Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
Účinnost od: 26. prosince 1967
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 040/1967 Sb. rozeslána 24. listopadu 1967
Účinnost od: 29. září 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. listopadu 1967    Zrušeno : 01.07.1970
Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu
Účinnost od: 24. listopadu 1967    Zrušeno : 01.01.1992
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
čá. 039/1967 Sb. rozeslána 14. listopadu 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.09.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. listopadu 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1967    Zrušeno : 30.04.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1967    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
Účinnost od: 4. října 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
čá. 038/1967 Sb. rozeslána 7. listopadu 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. listopadu 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. září 1967    Zrušeno : 23.08.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol
čá. 037/1967 Sb. rozeslána 25. října 1967
Účinnost od: 25. října 1967    Zrušeno : 12.03.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1968    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
Účinnost od: 31. srpna 1967    Zrušeno : 30.04.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
Účinnost od: 23. prosince 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956
Účinnost od: 25. října 1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
čá. 036/1967 Sb. rozeslána 24. října 1967
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 06.12.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 01.05.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.08.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. října 1967    Zrušeno : 15.05.1990
Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
Účinnost od: 24. října 1967    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. listopadu 1967    Zrušeno : 01.06.1984
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
čá. 035/1967 Sb. rozeslána 4. října 1967
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 01.09.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
čá. 034/1967 Sb. rozeslána 26. září 1967
Účinnost od: 1. srpna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. září 1967    Zrušeno : 16.01.1992
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.07.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 27.04.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.09.1975
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.01.1982
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 26. září 1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Uniccopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Účinnost od: 1. října 1967    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
čá. 033/1967 Sb. rozeslána 22. září 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. června 1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
čá. 032/1967 Sb. rozeslána 12. září 1967
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.07.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1967    Zrušeno : 01.04.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. září 1967    Zrušeno : 01.09.1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů
čá. 031/1967 Sb. rozeslána 24. srpna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.09.1970
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. srpna 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Účinnost od: 24. srpna 1967    Zrušeno : 17.07.1970
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti ztížení společenského uplatnění
Účinnost od: 24. srpna 1967    Zrušeno : 17.03.1971
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
Účinnost od: 1. září 1967
Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
Účinnost od: 24. srpna 1967    Zrušeno : 01.01.1971
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví
čá. 030/1967 Sb. rozeslána 4. srpna 1967
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 21. července 1967    Zrušeno : 30.06.1969
Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady
Účinnost od: 21. července 1967    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory
čá. 029/1967 Sb. rozeslána 20. července 1967
Účinnost od: 1. května 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. července 1967    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. července 1967
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě
Účinnost od: 20. července 1967    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání
čá. 028/1967 Sb. rozeslána 14. července 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem
Účinnost od: 1. srpna 1967    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Účinnost od: 1. srpna 1967    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o Státní spořitelně
čá. 027/1967 Sb. rozeslána 13. července 1967
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.2006
Zákon o správním řízení (správní řád)
Účinnost od: 13. července 1967    Zrušeno : 20.10.1971
Zákon o komisích lidové kontroly
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 23.11.1990
Zákon o národních výborech
čá. 026/1967 Sb. rozeslána 12. července 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.09.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. července 1967    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. května 1967    Zrušeno : 02.07.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě
Účinnost od: 15. prosince 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957
čá. 025/1967 Sb. rozeslána 1. července 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.01.1989
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách
Účinnost od: 29. listopadu 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
Účinnost od: 16. července 1967    Zrušeno : 24.03.1969
Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
čá. 024/1967 Sb. rozeslána 21. června 1967
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 11.07.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
Účinnost od: 21. června 1967    Zrušeno : 16.10.1968
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.
čá. 023/1967 Sb. rozeslána 20. června 1967
Účinnost od: 1. června 1967    Zrušeno : 01.07.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.09.1970
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.06.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
čá. 022/1967 Sb. rozeslána 14. června 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.07.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. června 1967    Zrušeno : 01.06.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. května 1967    Zrušeno : 04.05.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.01.1989
Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
čá. 021/1967 Sb. rozeslána 5. června 1967
Účinnost od: 5. června 1967    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
čá. 020/1967 Sb. rozeslána 31. května 1967
Účinnost od: 26. dubna 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 31. května 1967
Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
Účinnost od: 31. května 1967    Zrušeno : 16.06.1969
Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1967    Účinnost do :01.01.1968
Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
čá. 019/1967 Sb. rozeslána 26. května 1967
Účinnost od: 1. září 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách
Účinnost od: 1. června 1967    Zrušeno : 01.04.1974
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
čá. 018/1967 Sb. rozeslána 17. května 1967
Účinnost od: 1. června 1967    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách
Účinnost od: 17. května 1967    Zrušeno : 01.05.1990
Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě
čá. 017/1967 Sb. rozeslána 7. května 1967
Účinnost od: 1. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.11.1973
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. května 1967    Zrušeno : 01.07.1989
Zákon Slovenské národní rady o Protialkoholním sboru na Slovensku
Účinnost od: 26. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy
čá. 016/1967 Sb. rozeslána 6. května 1967
Účinnost od: 1. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. května 1967    Zrušeno : 01.01.1968
Opatření předsedy Ústřední komise lidové kontroly, kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revisí hospodaření
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 16.01.1992
Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků
čá. 015/1967 Sb. rozeslána 26. dubna 1967
Účinnost od: 1. března 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. dubna 1967    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Účinnost od: 26. dubna 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
Účinnost od: 26. dubna 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
Účinnost od: 1. května 1967    Zrušeno : 01.02.1991
Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol
čá. 014/1967 Sb. rozeslána 20. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.01.2021
Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Účinnost od: 1. července 1967    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon o znalcích a tlumočnících
čá. 013/1967 Sb. rozeslána 18. dubna 1967
Účinnost od: 1. května 1967    Zrušeno : 01.10.1991
Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší
Účinnost od: 3. května 1967
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 012/1967 Sb. rozeslána 17. dubna 1967
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. ledna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
Účinnost od: 29. září 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
čá. 011/1967 Sb. rozeslána 10. dubna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. dubna 1967
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů
Účinnost od: 10. dubna 1967
Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
Účinnost od: 10. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy
čá. 010/1967 Sb. rozeslána 10. dubna 1967
Účinnost od: 1. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1967    Zrušeno : 01.01.1979
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1967
Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Účinnost od: 10. dubna 1967    Účinnost do :01.01.1972
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
čá. 009/1967 Sb. rozeslána 1. dubna 1967
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 27.08.1991
Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
čá. 008/1967 Sb. rozeslána 22. března 1967
Účinnost od: 1. srpna 1966    Zrušeno : 28.02.2001
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. března 1967    Zrušeno : 01.10.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1967    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Účinnost od: 1. dubna 1967
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Účinnost od: 1. ledna 1968    Zrušeno : 01.01.1984
Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
Účinnost od: 22. března 1967    Zrušeno : 13.07.1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly
čá. 007/1967 Sb. rozeslána 2. března 1967
Účinnost od: 4. ledna 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem
Účinnost od: 27. září 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
Účinnost od: 2. března 1967    Zrušeno : 28.05.1991
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. března 1967    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním
Účinnost od: 2. března 1967    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev
Účinnost od: 2. března 1967    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o změnách v organizaci a náplni úkolů některých výkonných orgánů Slovenské národní rady
čá. 006/1967 Sb. rozeslána 28. února 1967
Účinnost od: 15. března 1967    Zrušeno : 31.12.2003
Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
Účinnost od: 28. února 1967    Zrušeno : 26.04.1996
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
čá. 005/1967 Sb. rozeslána 28. února 1967
Účinnost od: 16. září 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 19. srpna 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
Účinnost od: 22. listopadu 1966    Zrušeno : 09.09.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě
čá. 004/1967 Sb. rozeslána 24. února 1967
Účinnost od: 24. února 1967    Zrušeno : 31.05.1991
Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací
Účinnost od: 1. března 1967    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění
čá. 003/1967 Sb. rozeslána 15. února 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 15. února 1967    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1993
Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřízení Pieninského národního parku
čá. 002/1967 Sb. rozeslána 29. ledna 1967
Účinnost od: 6. října 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1967    Zrušeno : 30.12.1975
Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Účinnost od: 29. ledna 1967    Zrušeno : 30.09.1968
Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv
Účinnost od: 29. ledna 1967
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
čá. 001/1967 Sb. rozeslána 18. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. ledna 1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Zavřít
MENU