Sbírka předpisů 1966

čá. 049/1966 Sb. rozeslána 29. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.04.1975
Vládní vyhláška o ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním
čá. 048/1966 Sb. rozeslána 28. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 19.06.1968
Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1985
Zákon o soudních poplatcích
Účinnost od: 12. ledna 1967    Zrušeno : 01.07.1990
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 047/1966 Sb. rozeslána 27. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1975
Zákon o zemědělské dani
čá. 046/1966 Sb. rozeslána 20. prosince 1966
Účinnost od: 20. prosince 1966    Zrušeno : 01.01.1972
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol
Účinnost od: 20. prosince 1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb
čá. 045/1966 Sb. rozeslána 20. prosince 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
čá. 044/1966 Sb. rozeslána 20. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 17.03.1971
Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1967
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
čá. 043/1966 Sb. rozeslána 19. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu
Účinnost od: 19. prosince 1966    Zrušeno : 09.12.1976
Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
čá. 042/1966 Sb. rozeslána 17. prosince 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách
čá. 041/1966 Sb. rozeslána 16. prosince 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. listopadu 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
čá. 040/1966 Sb. rozeslána 7. prosince 1966
    Zrušeno : 01.01.1985
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.11.1968
Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 30.09.1968
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Účinnost od: 7. prosince 1966    Zrušeno : 01.07.1990
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
čá. 039/1966 Sb. rozeslána 3. prosince 1966
Účinnost od: 3. prosince 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
Účinnost od: 18. prosince 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol
Účinnost od: 3. prosince 1966    Zrušeno : 08.07.1971
Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
čá. 038/1966 Sb. rozeslána 25. listopadu 1966
Účinnost od: 15. prosince 1966    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 13.09.1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách
čá. 037/1966 Sb. rozeslána 24. listopadu 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.03.1979
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
čá. 036/1966 Sb. rozeslána 8. listopadu 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.07.1975
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
Účinnost od: 8. listopadu 1966    Zrušeno : 01.01.1972
Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.03.1991
Zákon o pojišťovnictví
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 14.03.2000
Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
čá. 035/1966 Sb. rozeslána 7. listopadu 1966
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
čá. 034/1966 Sb. rozeslána 4. listopadu 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. července 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
čá. 033/1966 Sb. rozeslána 26. října 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. října 1966    Zrušeno : 01.01.1969
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Účinnost od: 26. října 1966    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy
čá. 032/1966 Sb. rozeslána 19. října 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1981
Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
čá. 031/1966 Sb. rozeslána 30. září 1966
Účinnost od: 30. září 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. října 1966
Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
čá. 030/1966 Sb. rozeslána 29. září 1966
Účinnost od: 1. července 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 29. září 1966    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejich orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu
čá. 029/1966 Sb. rozeslána 28. září 1966
Účinnost od: 28. září 1966    Zrušeno : 29.11.1991
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
čá. 028/1966 Sb. rozeslána 27. září 1966
Účinnost od: 11. srpna 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení
Účinnost od: 20. května 1966    Zrušeno : 20.05.2001
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
čá. 027/1966 Sb. rozeslána 23. září 1966
Účinnost od: 17. února 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou
čá. 026/1966 Sb. rozeslána 20. září 1966
Účinnost od: 5. října 1966    Zrušeno : 31.12.2003
Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967
čá. 025/1966 Sb. rozeslána 23. srpna 1966
Účinnost od: 23. srpna 1966    Zrušeno : 01.05.1994
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 23. srpna 1966    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích
čá. 024/1966 Sb. rozeslána 11. srpna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1966    Zrušeno : 10.05.1978
Vyhláška ministerstva financí o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům
Účinnost od: 11. srpna 1966    Zrušeno : 01.04.1975
Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi
čá. 023/1966 Sb. rozeslána 5. srpna 1966
Účinnost od: 20. srpna 1966    Zrušeno : 01.07.1988
Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242
Účinnost od: 1. ledna 1967    Zrušeno : 05.04.1968
Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242
Účinnost od: 5. srpna 1966    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů
čá. 022/1966 Sb. rozeslána 28. července 1966
Účinnost od: 1. července 1966    Účinnost do :01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. července 1966
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun - VELKÁ MORAVA - 1100 LET -
Účinnost od: 1. srpna 1966    Zrušeno : 01.07.1969
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Účinnost od: 28. července 1966
Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966
čá. 021/1966 Sb. rozeslána 26. července 1966
Účinnost od: 23. dubna 1966    Zrušeno : 13.07.1972
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci
čá. 020/1966 Sb. rozeslána 19. července 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1966
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 1. srpna 1966    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací
Účinnost od: 19. července 1966    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
Účinnost od: 1. září 1966    Zrušeno : 01.01.1987
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.
čá. 019/1966 Sb. rozeslána 13. července 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1966    Zrušeno : 25.06.1992
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Účinnost od: 1. září 1966    Zrušeno : 01.05.1994
Zákon o osobním vlastnictví k bytům
Účinnost od: 28. července 1966
Usnesení Národního shromáždění o schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 018/1966 Sb. rozeslána 30. června 1966
Účinnost od: 30. června 1966    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku
Účinnost od: 30. června 1966    Zrušeno : 02.03.1967
Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství
Účinnost od: 30. června 1966    Zrušeno : 01.08.1971
Zákon Slovenské národní rady o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
čá. 017/1966 Sb. rozeslána 29. června 1966
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.07.1985
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 16.12.1987
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 10.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
čá. 016/1966 Sb. rozeslána 24. června 1966
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.09.1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
čá. 015/1966 Sb. rozeslána 24. června 1966
Účinnost od: 24. června 1966    Zrušeno : 01.09.1979
Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích
čá. 014/1966 Sb. rozeslána 20. června 1966
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.05.1990
Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních
Účinnost od: 1. července 1966
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Účinnost od: 20. června 1966    Zrušeno : 18.01.1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Účinnost od: 20. června 1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
čá. 013/1966 Sb. rozeslána 14. června 1966
Účinnost od: 14. června 1966    Zrušeno : 11.10.1984
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. března 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
Účinnost od: 18. května 1966    Zrušeno : 22.11.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 14. června 1966    Zrušeno : 01.05.1967
Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
čá. 012/1966 Sb. rozeslána 24. května 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. května 1966    Zrušeno : 01.06.1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých
Účinnost od: 24. května 1966    Zrušeno : 01.01.1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
čá. 011/1966 Sb. rozeslána 30. dubna 1966
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 15. května 1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 010/1966 Sb. rozeslána 29. dubna 1966
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy
čá. 009/1966 Sb. rozeslána 26. dubna 1966
Účinnost od: 1. prosince 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1966    Zrušeno : 01.01.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1966    Účinnost do :01.01.1972
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
Účinnost od: 14. ledna 1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
čá. 008/1966 Sb. rozeslána 21. dubna 1966
Účinnost od: 1. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. září 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
čá. 007/1966 Sb. rozeslána 30. března 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1966    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon o péči o zdraví lidu
Účinnost od: 1. května 1966    Zrušeno : 01.09.1980
Zákon o vysokých školách
čá. 006/1966 Sb. rozeslána 29. března 1966
Účinnost od: 1. dubna 1966    Zrušeno : 01.07.1976
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví příslušnost soudů v dopravních trestních věcech v obvodu hlavního města Prahy
Účinnost od: 29. března 1966    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu
Účinnost od: 1. dubna 1966    Zrušeno : 01.01.1980
Vládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků
čá. 005/1966 Sb. rozeslána 28. února 1966
Účinnost od: 1. srpna 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929
Účinnost od: 15. prosince 1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
Účinnost od: 15. března 1966
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
čá. 004/1966 Sb. rozeslána 22. února 1966
Účinnost od: 1. března 1966    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
Účinnost od: 1. března 1966    Účinnost do :01.01.1972
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra ČSSR o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě
Účinnost od: 1. března 1966    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi
čá. 003/1966 Sb. rozeslána 16. února 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.01.1990
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1966    Zrušeno : 15.06.1995
Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen
Účinnost od: 1. března 1966    Zrušeno : 01.06.1967
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o tvorbě, kontrole a statistice cen
Účinnost od: 16. února 1966    Zrušeno : 01.07.1990
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
čá. 002/1966 Sb. rozeslána 31. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 14. prosince 1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. prosince 1965    Zrušeno : 06.08.2002
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany
Účinnost od: 1. února 1966    Zrušeno : 30.09.1974
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 108/1961 Sb., o zřízení University 17. listopadu v Praze
čá. 001/1966 Sb. rozeslána 25. ledna 1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. února 1966    Zrušeno : 23.12.1969
Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Účinnost od: 1. února 1966    Zrušeno : 23.12.1969
Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům
Účinnost od: 1. února 1966    Zrušeno : 23.12.1969
Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů
Účinnost od: 25. ledna 1966
Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování
Zavřít
MENU