Sbírka předpisů 1964

čá. 091/1964 Sb. rozeslána 31. prosince 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1965    Zrušeno : 06.10.1969
Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
Účinnost od: 31. prosince 1964    Zrušeno : 01.04.1967
Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
čá. 090/1964 Sb. rozeslána 28. prosince 1964
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.03.1973
Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích
čá. 089/1964 Sb. rozeslána 24. prosince 1964
Účinnost od: 2. srpna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 16. září 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
čá. 088/1964 Sb. rozeslána 18. prosince 1964
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
čá. 087/1964 Sb. rozeslána 17. prosince 1964
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.04.1997
Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
Účinnost od: 1. ledna 1965    Účinnost do :01.01.1966
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
čá. 086/1964 Sb. rozeslána 13. prosince 1964
Účinnost od: 13. prosince 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 22. září 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dohodě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
Účinnost od: 15. září 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
čá. 085/1964 Sb. rozeslána 12. prosince 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.10.1977
Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.12.1977
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
čá. 084/1964 Sb. rozeslána 11. prosince 1964
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 18.02.1983
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
čá. 083/1964 Sb. rozeslána 10. prosince 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. prosince 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.03.1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky
čá. 082/1964 Sb. rozeslána 25. listopadu 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. července 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
Účinnost od: 14. srpna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobků zvukových záznamů a rozhlasových organizací
čá. 081/1964 Sb. rozeslána 20. listopadu 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. listopadu 1964    Zrušeno : 16.10.1968
Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
čá. 080/1964 Sb. rozeslána 20. října 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1964    Zrušeno : 01.02.1969
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
čá. 079/1964 Sb. rozeslána 19. října 1964
Účinnost od: 19. října 1964    Zrušeno : 15.02.1968
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
čá. 078/1964 Sb. rozeslána 12. října 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. dubna 1964    Zrušeno : 20.06.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
Účinnost od: 20. srpna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
Účinnost od: 7. července 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
čá. 077/1964 Sb. rozeslána 1. října 1964
Účinnost od: 1. října 1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. října 1964
Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 16.06.1969
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.01.1969
Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
čá. 076/1964 Sb. rozeslána 1. října 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.01.1972
Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Účinnost od: 2. července 1964    Zrušeno : 30.06.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
čá. 075/1964 Sb. rozeslána 30. září 1964
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 05.03.1992
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
čá. 074/1964 Sb. rozeslána 19. září 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.10.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. února 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
Účinnost od: 18. května 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
čá. 073/1964 Sb. rozeslána 3. září 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.1987
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
čá. 072/1964 Sb. rozeslána 1. září 1964
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 30.07.1970
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 27.03.1975
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
čá. 071/1964 Sb. rozeslána 1. září 1964
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
čá. 070/1964 Sb. rozeslána 20. srpna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.07.1972
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
čá. 069/1964 Sb. rozeslána 12. srpna 1964
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 01.07.1992
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.12.1999
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
Účinnost od: 12. srpna 1964
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
Účinnost od: 12. srpna 1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 068/1964 Sb. rozeslána 8. července 1964
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.04.1968
Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami
čá. 067/1964 Sb. rozeslána 8. července 1964
Účinnost od: 8. července 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 8. července 1964    Zrušeno : 01.01.1969
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Účinnost od: 8. července 1964    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie"
Účinnost od: 18. ledna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou Guinejskou republikou
Účinnost od: 25. dubna 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
čá. 066/1964 Sb. rozeslána 1. července 1964
Účinnost od: 23. května 1964    Zrušeno : 10.04.1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě
Účinnost od: 1. července 1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
čá. 065/1964 Sb. rozeslána 1. července 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.09.1973
Vyhláška ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací
Účinnost od: 1. července 1964
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení termínu voleb soudců Nejvyššího soudu, krajských soudů a soudců z povolání vojenských soudů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.04.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.04.1981
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků
čá. 064/1964 Sb. rozeslána 30. června 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1986
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.05.1977
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.04.1980
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků
čá. 063/1964 Sb. rozeslána 30. června 1964
Účinnost od: 1. srpna 1964    Zrušeno : 01.03.1966
Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků
čá. 062/1964 Sb. rozeslána 30. června 1964
Účinnost od: 10. června 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
čá. 061/1964 Sb. rozeslána 30. června 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. června 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. června 1964    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1982
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.06.1980
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu
čá. 060/1964 Sb. rozeslána 30. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků
čá. 059/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy
čá. 058/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
čá. 057/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu
čá. 056/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.1978
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
čá. 055/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
čá. 054/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 29. června 1964    Zrušeno : 21.07.1967
Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady
Účinnost od: 29. června 1964    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
čá. 053/1964 Sb. rozeslána 29. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 05.06.1967
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb
čá. 052/1964 Sb. rozeslána 26. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1974
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 31.05.1967
Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob
čá. 051/1964 Sb. rozeslána 24. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.1978
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
čá. 050/1964 Sb. rozeslána 20. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnoti státu
čá. 049/1964 Sb. rozeslána 19. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
čá. 048/1964 Sb. rozeslána 18. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 18.06.2001
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
Účinnost od: 18. června 1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o telekomunikacích
čá. 047/1964 Sb. rozeslána 17. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Hospodářský zákoník
čá. 046/1964 Sb. rozeslána 16. června 1964
Účinnost od: 1. května 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 05.04.1965
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
čá. 045/1964 Sb. rozeslána 15. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 044/1964 Sb. rozeslána 15. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.01.1976
Zákon o sociálním zabezpečení
čá. 043/1964 Sb. rozeslána 12. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.11.1967
Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.04.1974
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 01.04.1974
Zákon o dani z motorových vozidel
čá. 042/1964 Sb. rozeslána 10. června 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 15.05.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 15.05.1991
Zákon o technické normalizaci
čá. 041/1964 Sb. rozeslána 9. června 1964
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 29.06.1973
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 9. června 1964    Zrušeno : 15.03.1993
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva N. S.
Účinnost od: 15. června 1964    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
čá. 040/1964 Sb. rozeslána 5. června 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři
čá. 039/1964 Sb. rozeslána 28. května 1964
Účinnost od: 10. dubna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. května 1964    Zrušeno : 24.08.1967
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
Účinnost od: 28. května 1964
Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
Účinnost od: 13. března 1964    Zrušeno : 23.11.2007
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 28. května 1964    Zrušeno : 29.01.1990
Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska
čá. 038/1964 Sb. rozeslána 27. května 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1964    Zrušeno : 31.01.2001
Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
čá. 037/1964 Sb. rozeslána 26. května 1964
Účinnost od: 8. dubna 1964    Zrušeno : 13.12.1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
čá. 036/1964 Sb. rozeslána 8. května 1964
Účinnost od: 1. ledna 1965    Zrušeno : 01.07.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. března 1964
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
čá. 035/1964 Sb. rozeslána 5. května 1964
Účinnost od: 1. března 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Účinnost od: 1. března 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
Účinnost od: 21. února 1964    Zrušeno : 10.10.1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
čá. 034/1964 Sb. rozeslána 3. května 1964
Účinnost od: 20. prosince 1956
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
čá. 033/1964 Sb. rozeslána 30. dubna 1964
Účinnost od: 16. listopadu 1963    Zrušeno : 30.06.2004
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
čá. 032/1964 Sb. rozeslána 29. dubna 1964
Účinnost od: 29. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.1983
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Účinnost od: 29. dubna 1964
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.
Účinnost od: 1. března 1964    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 4. března 1964    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 1. září 1964    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Účinnost od: 29. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti
čá. 031/1964 Sb. rozeslána 25. dubna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. dubna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1964    Zrušeno : 01.06.1969
Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Účinnost od: 1. května 1964    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
čá. 030/1964 Sb. rozeslána 20. dubna 1964
Účinnost od: 20. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1989
Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku
Účinnost od: 20. dubna 1964    Zrušeno : 31.01.1975
Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964
Účinnost od: 20. dubna 1964    Zrušeno : 15.03.1993
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv
čá. 029/1964 Sb. rozeslána 31. března 1964
Účinnost od: 31. března 1964    Zrušeno : 13.07.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1977
Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy
čá. 028/1964 Sb. rozeslána 31. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1997
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1997
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.09.1998
Zákon o rozvoji rostlinné výroby
čá. 027/1964 Sb. rozeslána 31. března 1964
Účinnost od: 1. ledna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. října 1964    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
čá. 026/1964 Sb. rozeslána 31. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.2000
Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1968
Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 025/1964 Sb. rozeslána 25. března 1964
Účinnost od: 25. března 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. března 1964
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
čá. 024/1964 Sb. rozeslána 10. března 1964
Účinnost od: 10. března 1964    Zrušeno : 31.12.2001
Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o dráhách
čá. 023/1964 Sb. rozeslána 9. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.11.1991
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.1983
Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
čá. 022/1964 Sb. rozeslána 9. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.09.1979
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 13.11.1995
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
čá. 021/1964 Sb. rozeslána 7. března 1964
Účinnost od: 7. března 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu
Účinnost od: 7. března 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o některých změnách ve volebních obvodech pro volby do Národního shromáždění
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 25.01.1966
Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
čá. 020/1964 Sb. rozeslána 6. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o hospodaření s byty
čá. 019/1964 Sb. rozeslána 5. března 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Občanský zákoník
čá. 018/1964 Sb. rozeslána 1. března 1964
Účinnost od: 1. března 1964    Zrušeno : 01.08.1971
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
Účinnost od: 1. března 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění
Účinnost od: 1. března 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o vyhlášení dne voleb do Národního shromáždění, do Slovenské národní rady, do národních výborů a voleb soudců okresních soudů
čá. 017/1964 Sb. rozeslána 28. února 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1964    Zrušeno : 01.09.1991
Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
Účinnost od: 28. února 1964    Zrušeno : 01.08.1971
Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
Účinnost od: 28. února 1964    Zrušeno : 01.01.1968
Zákon o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
čá. 016/1964 Sb. rozeslána 14. února 1964
Účinnost od: 14. února 1964    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o československých analytických normálech
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu
Účinnost od: 1. března 1964    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
Účinnost od: 14. února 1964    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem
čá. 015/1964 Sb. rozeslána 14. února 1964
Účinnost od: 1. července 1963 s výjimkou
Vyhláška ministra zahraničních o celní úmluvě o do časném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
čá. 014/1964 Sb. rozeslána 13. února 1964
Účinnost od: 14. srpna 1963
Vyhláška ministra zahraničních o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
čá. 013/1964 Sb. rozeslána 12. února 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon o vnitrozemské plavbě
čá. 012/1964 Sb. rozeslána 11. února 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1985
Zákon o notářských poplatcích
čá. 011/1964 Sb. rozeslána 10. února 1964
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o evidenci nemovitostí
čá. 010/1964 Sb. rozeslána 8. února 1964
Účinnost od: 1. dubna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. února 1964    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
Účinnost od: 8. února 1964    Zrušeno : 28.02.1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 8. února 1964
Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
Účinnost od: 8. února 1964    Zrušeno : 23.12.1992
Zákon o Československé televizi
Účinnost od: 8. února 1964    Zrušeno : 23.12.1992
Zákon o Československém rozhlase
Účinnost od: 8. února 1964
Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
čá. 009/1964 Sb. rozeslána 7. února 1964
Účinnost od: 1. ledna 1964    Účinnost do :01.01.1965
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964
čá. 008/1964 Sb. rozeslána 6. února 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. února 1964    Účinnost do :01.01.1966
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965
Účinnost od: 6. února 1964    Zrušeno : 10.04.1968
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce
čá. 007/1964 Sb. rozeslána 5. února 1964
Účinnost od: 5. února 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty
Účinnost od: 5. února 1964    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla"
Účinnost od: 5. února 1964    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch
čá. 006/1964 Sb. rozeslána 28. ledna 1964
Účinnost od: 1. února 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích
čá. 005/1964 Sb. rozeslána 27. ledna 1964
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.04.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku
čá. 004/1964 Sb. rozeslána 25. ledna 1964
Účinnost od: 25. ledna 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
čá. 003/1964 Sb. rozeslána 23. ledna 1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. ledna 1964    Zrušeno : 20.01.1965
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964
Účinnost od: 23. ledna 1964    Zrušeno : 28.02.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
čá. 002/1964 Sb. rozeslána 20. ledna 1964
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel
čá. 001/1964 Sb. rozeslána 15. ledna 1964
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 20.05.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi
Účinnost od: 11. září 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Zavřít
MENU